skip to Main Content
58 (Copy)

Υπέρ της απλής αναλογικής το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων

Υπέρ της απλής αναλογικής το Περιφερειακό Συμβούλιο
Ιονίων Νήσων, αυστηρή κριτική στον «Κλεισθένη 1»για
την μη κατάργηση των Αποκεντρωμένων και την έλλειψη
σαφούς πλαισίου χρηματοδότησης της Αυτοδιοίκησης
Την εισήγηση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Θεόδωρου Γαλιατσάτου, αναφορικά με το σχέδιο νόμου “Κλεισθένης”, υπερψήφισε στη χθεσινή του συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων.

Στη συνεδρίαση οι περιφερειακοί σύμβουλοι κατέθεσαν τις απόψεις και παρατηρήσεις τους αλλά και τον προβληματισμό τους για το σχέδιο νόμου που προωθεί η κυβέρνηση για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υπό την ονομασία “Κλεισθένης”, και το οποίο αναμένεται να διαδεχθεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο “Καλλικράτης”. Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θ. Γαλιατσάτος, αφού κατέθεσε εν περιλήψει τις προτάσεις του, δήλωσε ότι όλη η συζήτηση και όλες οι απόψεις, αποτελούν ένα σημαντικό υλικό που θα συνεισφέρει στο διάλογο που διεξάγεται στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης. Τόνισε δε, ότι η εισήγησή του περιλαμβάνει καταρχήν μια αποτίμηση του “Καλλικράτη” και των αναγκαίων αλλαγών που πρέπει να πραγματοποιηθούν και εν συνεχεία αποτυπώνει, με δίκαιο τρόπο, τις θέσεις της ΠΙΝ. Η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου θα προωθηθεί στην ΕΝΠΕ για να ληφθεί υπόψη στο επικείμενο συνέδριό της.

Η εισήγηση του κ. Περιφερειάρχη, η οποία υπερψηφίστηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο (έναντι εκείνης του κ. Σπύρου που έλαβε 5 ψήφους και του κ. Γουλή που έλαβε 2 ψήφους), έχει ως εξής:

“Το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» (ν.3852/2010), επτά χρόνια περίπου μετά τη θέση σε ισχύ, έχει ξεπερασθεί από τις εξελίξεις και τις σύγχρονες ανάγκες σε πολλές βασικές επιλογές του. Η δημιουργία της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης υπήρξε ένα θετικό, αλλά άτολμο βήμα, αφού, για μία ακόμη φορά αποφεύχθηκε να τραβηχτεί η σαφής διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο κεντρικό κράτος και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Χάθηκε, έτσι, μια ακόμη ευκαιρία αποσαφήνισης της νομικής φύσης και του ουσιαστικού περιεχομένου του θεσμού της Περιφέρειας, η οποία παρέμεινε ένα ακόμη ενδιάμεσο επίπεδο διοίκησης, ανάμεσα στο κεντρικό κράτος και τους Δήμους, λειτουργώντας, κατά περίπτωση και συγκυριακά ως υπερδημοτική δομή. Και όλα αυτά υπό την εποπτεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που παρέμεινε το μακρύ χέρι του Κράτους, τόσο από πολιτική, όσο και από διοικητική και οικονομική άποψη.
Παράλληλα, σημαντικές θεσμικές και οικονομικές αντηρίδες που ήταν απαραίτητες για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης», δεν ενεργοποιήθηκαν ποτέ. Μεταξύ αυτών, το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που παρέμεινε ως ατελής σχεδιασμός επί χάρτου και δεν λειτούργησε ποτέ, η έλλειψη πόρων και στελεχιακού δυναμικού από τους ΟΤΑ, το θεσμικό πλαίσιο για τις μητροπολιτικές λειτουργίες που έμεινε στα χαρτιά κλπ., θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η έλλειψη πραγματικής βούλησης της κεντρικής διοίκησης να υποστηρίξει τα οικοδόμημα του Καλλικράτη και να εξειδικεύσει και να υλοποιήσει τους επιμέρους άξονές του, υπήρξε ένας από τους βασικότερους λόγους που δεν επετεύχθησαν οι στοχεύσεις τους. Πλέον και αυτές οι ρυθμιστικές επιλογές χρειάζονται ανασχεδιασμό και επαναπροσδιορισμό της στόχευσής τους για να προσαρμοσθούν στις νέες απαιτήσεις και να αποκτήσουν οργανωτική αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα.

Σε όλα αυτά θα πρέπει να προστεθεί και το καθεστώς πολυνομίας και κακονομίας που χαρακτηρίζει την κανονιστική νομοθέτηση σε ότι αφορά τις τοπικές και περιφερειακές υποθέσεις – και όχι μόνον – με αλληλοεπικαλυπτόμενες και ατελείς ρυθμίσεις, ασάφειες και κενά.

Το νομοσχέδιο αντιμετωπίζει με θετικό τρόπο την εμβάθυνση της δημοκρατίας στην λειτουργία του θεσμού . Πολλές διατάξεις, όπως η δυνατότητα προκήρυξης δημοψηφισμάτων και από τις Περιφέρειες, η διαφοροποίηση της μεθοδολογίας ψήφισης του Προϋπολογισμού και κυρίως η καθιέρωση της απλής αναλογικής, οδηγούν στην καλύτερη αποτύπωση της λαϊκής βούλησης και στην δυνατότητα των πολιτών να επηρεάζουν δραστικά την κατεύθυνση δράσης των συλλογικών οργάνων της Αυτοδιοίκησης.
Ως σημαντικές αδυναμίες του νομοσχεδίου , επισημαίνονται οι ισχνές αναφορές σε κορυφαία θέματα και προσδοκίες της αυτοδιοίκησης κατά την μεταπολιτευτική περίοδο.
Δεν προωθείται η κατάργηση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και η μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων στις Περιφέρειες, αίτημα εξαιρετικά κρίσιμο και με πλήρη πρόταση κατατεθειμένη από την ΕΝ.Π.Ε στην Κυβέρνηση ήδη από τον 06/2015.
Δεν αντιμετωπίζεται το κυρίαρχο πρόβλημα της εξασφάλισης με συγκεκριμένο και οριστικό τρόπο της επαρκούς χρηματοδότησης των ΟΤΑ, ως αναγκαία προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία και την προώθηση των στόχων τους.
Δεν υπάρχει επίσης πρόνοια για την απόδοση των μέχρι τώρα παρακρατηθέντων πόρων από το 2011 και εντεύθεν εξαιτίας της μη εφαρμογής του άρθρου 260 του ν. 3052/2010.
Τέλος, δεν αντιμετωπίζεται με αποφασιστικό τρόπο και μέσω ειδικών προγραμμάτων οι αναπτυξιακές προοπτικές των Περιφερειών και εν προκειμένω για τις νησιωτικές Περιφέρειες μέσω ειδικού προγράμματος που θα έχει στον πυρήνα του τη νησιωτικότητα.

Ειδικά θέματα:

  1. 1/ Διατήρηση της 5ετούς θητείας ως ικανού ορίου για την υλοποίηση στρατηγικών σχεδιασμών, λαμβάνοντας υπόψη ότι το μεν πρώτο έτος δαπανάται για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού, το δε πέμπτο είναι προεκλογικό, άρα πραγματικός χρόνος τρία έτη.
  2. 2/ Διατήρηση της δυνατότητας συγκρότησης του ψηφοδελτίου ανά Περιφερειακή Ενότητα με προσαύξηση έως 50% του αριθμού των εδρών. Η επιχειρούμενη μείωση της προσαύξησης στο 10%, περιορίζει σημαντικά την ευχέρεια επιλογής εκ μέρους των ψηφοφόρων από ένα ευάριθμο σώμα υποψηφίων συμβούλων.

3/ Τέλος ζητάμε να διευρυνθεί το όριο της διαβούλευσης του συγκεκριμένου νομοσχεδίου”

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος θα μεταβεί αύριο στην Αθήνα προκειμένου να λάβει μέρος στο κοινό συνέδριο Ένωσης Περιφερειών (ΕΝΠΕ) – Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) με μοναδικό θέμα το σχέδιο νόμου “Κλεισθένης”

Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
35 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top