skip to Main Content
Taxi2 (Copy)

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ»

Θέματα εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ οχήματος (επιβατικά ιδιωτικής χρήσης με   οδηγό), σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαρ. Η.2 της παρ. Η του ν.4093/2012 (Α’ 222), με οδηγό, κατά το ν. 4530/2018 (Α’59)

  • Κατά την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.4530/2018, η σύμβαση ενοικίασης Ε.Ι.Χ. οχημάτων, σύμφωνα με την υποπαρ. Η.2. της παρ. Η του ν.4093/2012 (Α’222) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, με οδηγό, και για οποιοδήποτε ΕΙΧ με οδηγό, περιλαμβάνει με ποινή ακυρότητας τα εξής: τα στοιχεία του εκμισθωτή, του μισθωτή, του οδηγού, της ημερομηνίας και της ώρας κατάρτισης αυτής, της ημερομηνίας και της ώρας και σημείου έναρξης και λήξης αυτής, του τμήματος της μίσθωσης.

 

  • Με το άρθρο 21 του νόμου, ως σημείο έναρξης της μίσθωσης Ε.Ι.Χ. οχήματος, με οδηγό, ορίζεται η έδρα ή το υποκατάστημα ή νομίμως δηλωμένος χώρος στάθμευσης της επιχείρησης που εκμισθώνει το όχημα. Η παράβαση της ως άνω ρύθμισης συνεπάγεται την επιβολή των κυρώσεων της παραγρ. 2 του άρθρου 20 του νόμου, ήτοι πρόστιμο 3.000 ευρώ στον εκμισθωτή. Αν η σύμβαση καταρτίστηκε μ την οποιασδήποτε μορφής διαμεσολάβηση τρίτου προσώπου επιβάλλεται και σε αυτό πρόστιμο 15.000 ευρώ, εφόσον συντέλεσε στη διάπραξη της παράβασης. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλονται τα παραπάνω πρόστιμα διπλασιασμένα.

 

  • Με την παρ.1 του άρθρου 18 του ν. 1903/1990 (Α’ 142), όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 22 του ν. 4530/2018, ορίζεται ότι ο οδηγός κάθε Ε.Ι.Χ. οχήματος που διενεργεί επιβατικές μεταφορές με κόμιστρο, οι οποίες έχουν ανατεθεί σε άλλο φορέα ή πρόσωπο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και ιδιοκτήτης αυτού, εφόσον είναι πρόσωπο διαφορετικό του οδηγού, τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

 

Σε περίπτωση διαπίστωσης από αρμόδια όργανα ότι το σημείο έναρξης της μίσθωσης Ε.Ι.Χ. οχήματος, με οδηγό, είναι διαφορετικό από την έδρα ή το υποκατάστημα ή νομίμως δηλωμένο χώρο στάθμευσης της επιχείρησης που εκμισθώνει το όχημα, λογίζεται ότι ο οδηγός αυτού εκτελεί μεταφορικό έργο που έχει ανατεθεί σε άλλο φορέα και επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα τα πρόστιμα και οι κυρώσεις  της παραγράφου αυτής του ν. 1903/1990, επιπρόσθετα των λοιπών κυρώσεων.

Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
35 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top