skip to Main Content
θεοπεφτατου (Copy)

Σημαντικές τροποποιήσεις στο Ν/Σ του Υπ. Ναυτιλίας για ΑΕΝ

και εργαζόμενους στη ναυτιλία, κατέθεσε η βουλευτής

«Ρύθμιση για τις παραλιακές κατασκευές και άλλες ευεργετικές διατάξεις για τα νησιά μας»

Σημαντικές αλλαγές στο χώρο της Ναυτιλίας, της Ναυτικής Εκπαίδευσης, στη λειτουργία του Λιμενικού Σώματος και στη Λιμενική Διακυβέρνηση περιέχει το σχέδιο νόμου με τίτλο «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας , ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού,  συμπλήρωση διατάξεων για λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις» το οποίο υπερψηφίστηκε χθες στη Βουλή.

Ειδικότερα, στις διατάξεις του νομοσχέδιου διασφαλίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων στη ναυτιλία, καθώς πλέον θα επιβάλλονται μεγάλα πρόστιμα έως και απαγόρευση απόπλου στους πλοιοκτήτες που δεν καταβάλλουν μισθούς και ασφαλιστικές εισφορές, εξομοιώνοντας τα πρόστιμα με εκείνα που ισχύουν για ανασφάλιστη εργασία στη στεριά. Τροποποιούνται τα κριτήρια για τις μεταθέσεις προκείμενου να εξασφαλιστεί η διαφάνεια. Θεσμοθετείται για πρώτη φορά η δυνατότητα να μπορούν τα μικρά νησιά να πραγματοποιούν συμβάσεις για τη συγκοινωνία τους εξασφαλίζοντας έτσι τη διασύνδεσή τους.

Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των αρμόδιων Υπουργών ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης στις Σχολές Α.Ε.Ν. µε το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης  χορηγείται στους σπουδαστές μεικτής φοίτησης στις Α.Ε.Ν. ετήσιο επίδομα σίτισης, που είχε καταργηθεί τα τελευταία χρόνια.

Στο ίδιο νομοσχέδιο ενσωματώθηκε και μία τροπολογία, στην οποία συμμετείχε στη σύνταξή της η Βουλευτής Κεφαλονιάς-Ιθάκης και που αφορά στις κατασκευές εντός χερσαίας ζώνης λιμένων (στέγαστρα, πέργκολες). Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση αναστέλλονται για μία διετία η έκδοση και η εκτέλεση πρωτοκόλλων κατεδάφισης, οι ποινικές δίκες και η είσπραξη προστίμων που έχουν επιβληθεί γι’ αυτές τις κατασκευές.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της τροπολογίας.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2017
Αφροδίτη Θεοπεφτάτου
Βουλευτής Κεφαλληνίας&Ιθάκης

ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

 στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τίτλο «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συµµετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις»

ΘΕΜΑ: «Κατασκευές εντός περιοχών δικαιοδοσίας των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης Λιμένων».

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη διάταξη διασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή ενός ομοιόμορφου καθεστώτος για τις κατασκευές εντός περιοχών δικαιοδοσίας των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης Λιμένων.

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

  1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 96 του παρόντος μετά τη λέξη «ευρώ» προστίθεται η φράση: «μη συνυπολογιζόμενων τόκων και προσαυξήσεων».
  2. Στην περίπτωση α της παραγράφου 4 του άρθρου 96 του παρόντος διαγράφεται η φράση: «για το χρονικό διάστημα της διετίας».
  3. Η περίπτωση β της παραγράφου 4 του άρθρου 96 του παρόντος αντικαθίσταται ως εξής: «β) η επιβολή προστίμων και αποζημιώσεων για την ανέγερση ή χρήση των κατασκευών του παρόντος άρθρου, καθώς και η αναγκαστική είσπραξη των ήδη επιβληθέντων προστίμων και αποζημιώσεων.”
  4. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 96 του παρόντος προστίθενται τα εξής εδάφια:

«Η διετής αποκλειστική προθεσμία της παρούσας παραγράφου αναστέλλει την παραγραφή των απαιτήσεων και δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και την παραγραφή των ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται  με την ανέγερση και χρήση των κατασκευών του παρόντος άρθρου και την αναγκαστική είσπραξη των επιβληθέντων προστίμων και αποζημιώσεων. Κατά τη διάρκεια της διετούς αποκλειστικής προθεσμίας του παρόντος άρθρου, αναβάλλονται υποχρεωτικά ποινικές δίκες, που σχετίζονται με την ανέγερση και χρήση των κατασκευών του παρόντος άρθρου, καθώς και την αναγκαστική είσπραξη των επιβληθέντων προστίμων και αποζημιώσεων».

 Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2017

 Οι προτείνοντες βουλευτές

  •  Καματερός Ηλίας
  •  Δημαράς Γεώργιος
  •  Θελερίτη Μαρία
  •  Θεοπεφτάτου  Αφροδίτη
  •  Καρακώστα Εύη
  •  Συρίγος Αντώνιος
Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
35 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top