skip to Main Content
Kapsalis 0 (Copy)

Πρύτανης Παν Ιωαννίνων: Τα 6 σημεία ….

… που θα βελτιώσουν το Σχέδιο Νόμου για την απορρόφηση του ΤΕΙ Ηπείρου

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Με το ίδιο αίσθημα ευθύνης που αποδέχτηκα την πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κώστα  Γαβρόγλου να συμμετάσχω στην Επιτροπή που όρισε ο ίδιος για τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με το ΤΕΙ Ηπείρου, κρίνω σήμερα σκόπιμο και αναγκαίο να αναφερθώ στα σημαντικότερα ζητήματα, η επίλυση των οποίων θα συμβάλει, κατά τη γνώμη μου, στη βελτίωση του Σχεδίου Νόμου που έχει κατατεθεί από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου, καθώς και στη διευκόλυνση της συζήτησης που θα ακολουθήσει στη Σύγκλητο του Ιδρύματος. Ως εκ τούτου, ο  βασικός σκοπός της παρέμβασης αυτής είναι η εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών προϋποθέσεων για ένα τόσο σημαντικό εγχείρημα, γεγονός που απασχολεί το σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας, αλλά και  γενικότερα την κοινωνία.

Τα κυριότερα σημεία, κατά τη γνώμη μου, που πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι τα παρακάτω:

1.    Η άμεση διάθεση και ακολούθως άμεση προκήρυξη τουλάχιστον πέντε έως έξι θέσεων μελών ΔΕΠ για καθένα από τα νέα Τμήματα που θα δεχτούν φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Αυτό είναι αναγκαίο, καθόσον τα Τμήματα αυτά διαθέτουν ήδη μικρό αριθμό μελών ΔΕΠ, ο οποίος θα μειωθεί ακόμη περισσότερο, λόγω αναμενόμενων αφυπηρετήσεων. Παράλληλα, όμως, είναι βέβαιο ότι τα νέα μέλη ΔΕΠ, που θα επιλεγούν με ακαδημαϊκές διαδικασίες Πανεπιστημίου, θα δώσουν νέα ώθηση και δυναμική στα νέα Τμήματα, ενώ θα συμβάλουν καθοριστικά και στη διαμόρφωση των  επικαιροποιημένων Προγραμμάτων Σπουδών τους. Επίσης, η λειτουργία των νέων Τμημάτων δεν θα επηρεάσει την κατανομή και τις διεκδικήσεις για μέλη ΔΕΠ από τα υπόλοιπα Τμήματα του Πανεπιστημίου, για πολλά από τα οποία το ζήτημα του προσωπικού κατέχει  δεσπόζουσα θέση.

Είναι, βέβαια,  γεγονός ότι για την εύρυθμη λειτουργία των νέων Τμημάτων θα απαιτηθεί προσωπικό και όλων των άλλων κατηγοριών.

2.    Είναι γνωστό ότι το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες και παλινδρομήσεις, μέχρι να λάβει τη σημερινή μορφή του, με διαφοροποιημένο όνομα, πενταετείς σπουδές, ειδικές εξετάσεις και επαγγελματικά δικαιώματα που πετύχαμε. Το Τμήμα και η Σχολή, με ομόφωνες αποφάσεις τους, θέτουν ως στόχο την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την πρόσφατη μορφή που  έλαβε το Τμήμα και πρωτίστως προσδιορίζουν τη μελλοντική  κατεύθυνση της Σχολής στις Εικαστικές σπουδές. Κρίνω ότι οι ομόφωνες αποφάσεις  του Τμήματος και της Σχολής πρέπει να υιοθετηθούν ως συνολική έκφραση και προσανατολισμός  και των δύο Συλλογικών Οργάνων.

3.    Η πρόταση που έχει κατατεθεί   για το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και το νεοϊδρυόμενο Τμήμα Ψυχολογίας  δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει το ζήτημα στην ολότητά  του.

4.    Σύμφωνα με όσα τεκμηριωμένα καταθέτουν και  υποστηρίζουν τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου και ειδικότερα της κατεύθυνσης «Εφαρμοσμένες Ξένες Γλώσσες στη Διοίκηση και την Οικονομία», υφίσταται ουσιαστική συνάφεια ανάμεσα στο Πρόγραμμα Σπουδών του  Τμήματος αυτού  και του προτεινόμενου Τμήματος Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας. Κατά συνέπεια προτείνεται το υπάρχον προσωπικό του Τμήματος να μην ενταχθεί στα διάφορα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αλλά να υλοποιήσει το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας, με την υποστήριξη και του νέου προσωπικού που θα προστεθεί στο  Τμήμα. Κατά συνέπεια, η έναρξη λειτουργίας και αυτού του Τμήματος προτείνεται να οριστεί για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, όπως ισχύει και για όλα τα υπόλοιπα σημερινά Τμήματα του ΤΕΙ Ηπείρου.

5.    Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, για να ανήκει κάποιος σε  οποιαδήποτε βαθμίδα μέλους  ΔΕΠ ενός Πανεπιστημίου, πρέπει να διαθέτει Διδακτορικό Δίπλωμα.

6.    Το γεγονός ότι και στη βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή μπορεί να ασκεί ένα μέλος ΔΕΠ και  διοικητικό έργο προτείνεται να ακολουθείται  και σε αυτή τη  βαθμίδα   διαδικασία κρίσης, ανάλογη με εκείνη  των καθηγητών α’ βαθμίδας.

Γεώργιος Δ. Καψάλης
Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
35 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top