skip to Main Content
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΡΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΙΝ
τ.Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλληνίας καί Ιθάκης
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Θέμα : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ .

Αξιότιμε κ. Περιφερειάρχη ,
Στον στρατηγικό στόχο του συνδυασμού μας ΝΕΑ ΙΟΝΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ για την περίοδο που αναλάβαμε την διαχείριση της ΠΙΝ , 2011-2014 , ήταν η στήριξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και γενικά της εκπαίδευσης παρ´οτι είχε αφαιρεθεί από την Περιφέρεια η αρμοδιότητα της εκπαίδευσης με τον νόμο 3852/2010.
Υλοποιώντας τους προγραμματικούς σχεδιασμούς μας ήλθα σε άμεση συνεργασία με την Διοικούσα Επιτροπή των ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ( κ. Ναπολέοντα Μαραβέγια ) και χαράξαμε τους άμεσους στόχους τους οποίους έπρεπε να υλοποιήσουμε.
Μέσα στους στόχους αυτούς ήταν η δημιουργία Φοιτητικής Εστίας για την διαμονή των απόρων φοιτητών . Ήταν και είναι ένα πάγιο αίτημα τόσο των φοιτητικών συλλόγων όσο των καθηγητών και της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ .
Η υλοποίηση αυτού του στόχου θα αναβάθμιζε την διαμονή των φοιτητών και ιδιαίτερα την λειτουργία των ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ .
Αναζητώντας λύση προς αυτή την κατεύθυνση κατέληξα στην μετατροπή της Μαθητικής Εστίας του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητος στην Λασση στο Αργοστόλι σε Φοιτητική Εστία , θέλοντας να ικανοποιήσω άμεσα το πάγιο αίτημα του φοιτητικού και Πανεπιστημιακού κόσμου .
Άμεσα ήλθα σε επαφή με τον πρόεδρο του ΕΙΝ κ. Φίλιππο Λέντζα ο οποίος μετά την απόφαση του ΔΣ / ΕΙΝ 20953/1090/07.10.2011 , συμφώνησαν στην παραχώρηση της έκτασης (12116τμ), των κτιρίων και των κινητών πραγμάτων , για 30ετη ,έως το 2041 χωρίς αντάλλαγμα . Στήριξη στην απόφαση αυτή μου προσέφερε αμέριστα ο τότε βουλευτής Κεφαλονιάς κ. Σπύρος Μοσχόπουλος .
Έτσι την 2/11/2011 υπέγραψα την Σύμβαση Μεταβίβασης της Μαθητικής Εστίας του ΕΙΝ , λαμβάνοντας υπ όψιν την σχετική απόφαση του ΔΣ/ΕΙΝ , την υπ αριθμό. 138-13/2011 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων και την υπ αριθμό. 7834/2928 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων .
Η παράδοση και παραλαβή του Οικοπέδου , των κτιρίων και των κινητών πραγμάτων έγινε την 18/02/2012 όπου υπογράφηκε σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής- Παράδοσης της Μαθητικής Εστίας Αργοστολίου από σχετικές τριμελής επιτροπές υπαλλήλων του ΕΙΝ και της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς / ΠΙΝ .
Άμεσα εξασφαλίστηκε το πρώτο ποσό 250.000€ από ΣΑΕΠ 022 για την Επισκευή και Συντήριση Κτιρίου ΕΙΝ , απόφαση 57467ΔΕ/28.1.2012 του ΥΠΟΜΕΔΙ, απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΙΝ 6-2/9.2.2013.
Άμεσα η Διεύθυνση Τεχνικών Εργων της Π . Ε . Κεφαλονιάς κατέγραψε τις ελλείψεις των κτιρίων και σχεδίασε τίς επισκευές και επιδιορθώσεις που ήταν οι εξής σύμφωνα με την περιγραφή του έργου .
Στόχος του έργου είναι η επισκευή και συντήρηση της βορείας πτέρυγας του κτηρίου ΕΙΝ που αποτελείται από επτα(7) ξενώνες καθώς και η τοποθέτηση υγρομόνωσης στην οροφή του όλου κτηρίου .
Και αναλυτικά ως εξής ,
1. Καθαίρεση παλαιών κουφωμάτων και αντικατάστασης τους με νέα ( αλουμινίου ) στο ίδιο άνοιγμα.
2. Κατασκευή w.c. σε κάθε ξενώνα χωριστά.
3. Επίστρωση δαπέδων με πλακίδια επί του παλαιού υφιστάμενου μωσαϊκού.
4. Επίστρωση υγρομόνωσης στην οροφή όλου του κτιρίου.
5. Κατασκευή και τοποθέτηση εντοιχισμένες ντουλαπών σε κάθε ξενώνα χωριστά.
6. Τοποθέτηση νέων εσωτερικών θυρών στους ξενώνες .
7. Επιχρίσματα- Εσωτερικοί και Εξωτερικοί χρωματισμοί .
8. Καθαίρεση παλαιών δικτύων και κατασκευή νέας ηλεκτρικής , αποχετευτικής και υδραυλικής εγκατάστασης .
9. Εγκατάσταση κλιματιστικών στους ξενώνες .
10. Εγκατάσταση πυρασφάλειας.
Με την υπ αριθμό. 35527/10462/1.7.2013 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Κεφαλονιάς εγκρίθηκαν οι γενόμενες μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης.
Ο πρώτος διαγωνισμός του έργου διεξήχθει την 12/9/2013 και με την υπ αριθμό 769-26/11-11-2013 Απόφαση της Οικ. Επιτροπής της ΠΙΝ κατωχηρώθηκε το πρακτικό δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου .
Αξιότιμε κ. Περιφερειάρχη ,

Σε αυτή την φάση εκτέλεσης παραλάβατε το έργο < ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. >.

Έκτοτε με την υπ αριθμό . 3/2014 Απόφαση της ειδικής επιτροπής του άρθρου 68 και τό υπ αριθμό. 24132/12385/18.11.2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης ΔΠΔΕΙ ακυρώθηκε η απόφαση της Οικονομικής επιτροπής της ΠΙΝ.
Με της διορθωτικές Αποφάσεις σας από 6.11.2014 για την διαδικασίας παραχώρησης και της αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΙΝ 544-19/19.8.2014 και 81-04/10.2.2015 προχωρήσατε εκ νέου στην δημοπράτηση του έργου και με την υπ αριθμό. 323-17/19.5.2015 απόφαση της Οικ. Επιτροπής της ΠΙΝ κατωχηρώθηκε ο νέος διαγωνισμός και αναδείχθηκε ο νέος μειοδότης .
Έκτοτε το έργο αυτό βρίσκεται σε εκκρεμότητα και ιδιαίτερα με ανησυχεί ότι έχουν αποσυρθεί και τα χρήματα από τον σχετικό κωδικό του έργου με σχετική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΙΝ.
Αξιότιμε κ. Περιφερειάρχη ,
Επειδή το έργο αυτό είναι υψίστης σπουδαιότητας για την τριτοβάθμια εκπαιδευτική κοινότητα όπως σας έχω εκθέσει και ιδιαίτερα σήμερα με την οικονομική κρίση και την κοινωνική ανέχεια .
Επειδή η στήριξη των απόρων φοιτητών είναι στις προτεραιότητες της ΠΙΝ .
Επειδή η εύρεση φοιτητικής στέγης στην πόλη του Αργοστολίου είναι πλέον απαγορευτική.
Επειδή η υπογραφείσα σύμβαση με το ΕΙΝ αναφέρει ρητά την υποχρέωση της ΠΙΝ για συντήρηση του οικοπέδου και των εγκαταστάσεων .
Επειδή τρία χρόνια τώρα ( από το 2015 ) δεν φαίνεται να πραγματοποιείται κανένα έργο στο συγκεκριμένο συγκρότημα του ΕΙΝ .
Επειδή επι του οικοπέδου αυτού στεγάζονται και τα κτήρια του ΕΚΕΚ- ΤΑΚΙ της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς , το ΕΠΑΛ Αργοστολίου , το Δημόσιο ΙΕΚ Κεφαλονιάς και το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών τα οποία και αυτά χρειάζονται συντήρηση και ανακαίνιση .
Επειδή η οικοπεδική έκταση χρειάζεται καθάρισμα και ευπρεπισμό διότι βρίσκεται σε μια εξόχως τουριστική περιοχή της Κεφαλονιάς.
Επειδή από αδιευκρίνιστες πληροφορίες υπάρχουν σκέψεις που δεν έχουν διαψευστεί για εγκατάσταση στην Μαθητική Εστία , μεταναστών . ( μετατροπή σε Κέντρο Υποδοχής Μεταναστών ).
Ερωταστε

Τι σκοπό έχετε για το έργο ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ ;

Τι σκοπό έχετε και ποιους ο δικός σας προγραμματισμός για την συνολική διαχείριση των εγκαταστάσεων και του οικοπέδου του ΕΙΝ στην Λασση;
Θα προχωρήσετε το έργο χρηματοδοτώντας το γενναία για την επισκευή όλου του συγκροτήματος , τώρα μάλιστα που έχετε την οικονομική δυνατότητα ώστε να φιλοξενήσει τον διπλάσιο αριθμό φοιτητών και με την στήριξη και των υπολοίπων δομών να γίνει στην περιοχή ένα αναβαθμισμένο Σπουδαστικό Κέντρο για την Νεολαία μας ;
Τι χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου μπορείτε να παρουσιάσετε ;

Οι αδιευκρίνιστες πληροφορίες για μετατροπή του ΕΙΝ σε Κεντρο Υποδοχής Μεταναστών ευσταθούν ;

Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
35 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top