skip to Main Content
20130606 120420 Jpg2 Copy

ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ IONIAN GALAXY 11 11 2016

20130606_120420-jpg2-copy

 

ÓõæÞôçóç óôçí ÏëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò ôçí ÐáñáóêåõÞ 16 Ïêôùâñßïõ 2015, ôïõ ðïëõíïìïó÷åäßïõ ìå ôá ðñïáðáéôïýìåíá ìÝôñá, åí üøåé ôçò ðñþôçò áîéïëüãçóçò ôïõ ìíçìïíéáêïý ðñïãñÜììáôïò. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

ΑΜΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β  ΑΘΗΝΩΝ  ΠΟΤΑΜΙ 

%cf%83%ce%b1%ce%ba%ce%b7%cf%83-1-1

 

%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%b7%cf%825-300x336

ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

%cf%83%ce%b1%ce%ba%ce%b7%cf%83-1-1

afroditi-theopeftakou

ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ 

%cf%83%ce%b1%ce%ba%ce%b7%cf%83-1-1

20131118_121643

ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

%cf%83%ce%b1%ce%ba%ce%b7%cf%83-1-1

drakulo2-652x325

ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Κ ΙΘΑΚΗΣ 

%cf%83%ce%b1%ce%ba%ce%b7%cf%83-1-1

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  Τ.Ε .

%cf%83%ce%b1%ce%ba%ce%b7%cf%83-1-1-1

%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b1%cf%82

ΑΓΓΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΚΑΝΑΔΑ

%cf%83%ce%b1%ce%ba%ce%b7%cf%83-1-1

Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
35 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top