skip to Main Content
δηλωσεις ΤΕΙ 696×447 (Copy)

Τμήμα Εθνομουσικολογίας στο Ληξούρι Σχέδιο Νόμου συγχώνευσης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο

 Ο υπουργός Παιδείας παρέδωσε στους δύο Πρυτάνεις το τελικό Σχέδιο Νόμου συγχώνευσης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, προκειμένου να συζητηθούν στις Συγκλήτους των δύο Ιδρυμάτων. Στη συνέχεια θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Οπως τόνισε ο υπουργός Παιδείας τώρα πια το Ιόνιο Πανεπιστήμιο θα έχει παρουσία σε όλα τα νησιά του Ιονίου.

Με το Σχέδιο Νόμου ιδρύονται τέσσερα διεπιστημονικά τμήματα:

  • Α. Τμήμα Τουρισμού στην Κέρκυρα
  • Β. Τμήμα Εθνομουσικολογίας  στο Ληξούρι
  • Γ. Τμήμα Περιβάλλοντος  στη Ζάκυνθο
  • Δ. Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης στη Λευκάδα

Με τον Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου καθηγητή Βασίλη Χρυσικόπουλο και τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων καθηγητή Ιωάννη Δραγώνα, συναντήθηκε ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, ενόψει δημοσιοποίησης του τελικού Σχεδίου Νόμου για την συγχώνευση των δύο Ιδρυμάτων.

Ο υπουργός Παιδείας παρέδωσε στους δύο Πρυτάνεις το τελικό Σχέδιο Νόμου συγχώνευσης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, προκειμένου να συζητηθούν στις Συγκλήτους των δύο Ιδρυμάτων. Στη συνέχεια θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Οπως τόνισε ο υπουργός Παιδείας τώρα πια το Ιόνιο Πανεπιστήμιο θα έχει παρουσία σε όλα τα νησιά του Ιονίου.

Με το Σχέδιο Νόμου, σημείωσε ο Κ. Γαβρόγλου, ιδρύονται τέσσερα διεπιστημονικά τμήματα:

Α. Τμήμα Τουρισμού στην Κέρκυρα

Β. Τμήμα Εθνομουσικολογίας  στο Ληξούρι

Γ. Τμήμα Περιβάλλοντος  στη Ζάκυνθο

Δ. Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης στη Λευκάδα

Ειδικότερα το σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί προς διαβούλευση αποτυπώνει μια συνεκτική πρόταση συγχώνευσης των δύο Ιδρυμάτων, με σκοπό την αναδιάταξη του ακαδημαϊκού χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, με κριτήρια συνδεδεμένα αποκλειστικά με την ακαδημαϊκή βιωσιμότητα των υφιστάμενων εκπαιδευτικών και ερευνητικών δομών και τη συμβολή στην παραγωγική ανασυγκρότηση των Ιονίων Νήσων, μέσω της διεπιστημονικής συνεργασίας, της ενδυνάμωσης των υφιστάμενων και της δημιουργίας νέων πανεπιστημιακών δομών στον ευρύτερο χώρο του Ιονίου.

Συγκεκριμένα, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο αποκτά δύο νέες Σχολές:

Α. Τη Σχολή Περιβάλλοντος, με έδρα την πόλη της Ζακύνθου και

Β. Τη  Σχολή Οικονομικών Επιστημών, με έδρα την πόλη της Κέρκυρας.

Η Σχολή Περιβάλλοντος περιλαμβάνει:

1. το Τμήμα Περιβάλλοντος, με έδρα την πόλη της Ζακύνθου και

2. το Τμήμα Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής με έδρα την πόλη του Αργοστολίου.

Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών περιλαμβάνει:

1. το νέο Τμήμα Τουρισμού με έδρα την πόλη της Κέρκυρας και

2. το νέο Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης, με έδρα την πόλη της Λευκάδας.

Η ίδρυση Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης, με δυνατότητες για κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου στους τομείς της Παράκτιας Ανάπτυξης & Οικονομίας και Περιφερειακής Διακυβέρνησης & Νησιωτικότητας, δημιουργεί έναν κρίσιμο ακαδημαϊκό πόλο άμεσα συνδεδεμένο με τις προοπτικές και τις ιδιαίτερες συνθήκες μιας κατ’ εξοχήν νησιωτικής Περιφέρειας.

Εστιάζοντας στην συνέχεια στις ήδη υπάρχουσες Σχολές του Ιονίου Πανεπιστημίου, η Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας & Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου ενισχύεται με την ένταξη σε αυτήν του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, με έδρα την πόλη του Αργοστολίου.

Αξιοσημείωτη επίσης είναι η δημιουργία του πρώτου στην Ελλάδα Τμήματος Εθνομουσικολογίας, με έδρα στην πόλη του Ληξουρίου.

Με τα τρία, πλέον, Τμήματά της, η Σχολή Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στο σύνολό του, αναδεικνύονται σε ένα μείζονα πόλο στον χώρο της Μεσογείου στο πεδίο των Μουσικών Σπουδών, αξιοποιώντας την μακραίωνη και ιδιαίτερη παράδοση των Ιονίων Νήσων.

Ταυτόχρονα, η ενδυνάμωση του Πανεπιστημίου και η κάλυψη όλης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων δίνει την δυνατότητα ίδρυσης του Κέντρου Ερευνών Ιονίων Νήσων και, σύμφωνα με την ήδη ισχύουσα νομοθεσία, της ίδρυσης από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για την δημιουργία δωρεάν διετών προγραμμάτων σπουδών που θα παρέχουν επαγγελματικά πιστοποιητικά ευρωπαϊκών προδιαγραφών σε πόλεις όπου εδρεύουν Τμήματά του, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς που θα αποφασίσει η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου, λαμβάνοντας υπόψη και τις πολύ καλές υλικοτεχνικές υποδομές όπου υπάρχουν, όπως για παράδειγμα στο Ληξούρι και τη Ζάκυνθο.

Στα παραπάνω πλαίσια, έχει γίνει λεπτομερής προγραμματισμός των αναγκών των Τμημάτων σε μέλη ΔΕΠ, με βάση και την αξιοποίηση των τρεχουσών κατανομών και την άμεση ενίσχυση του Ιονίου Πανεπιστημίου με θέσεις ΔΕΠ, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στον νέο ρόλο που καλείται να αναλάβει, εξελισσόμενο σε ένα από τα αξιολογότερα και ισχυρότερα ακαδημαϊκά περιφερειακά πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Παράλληλα, έχει ληφθεί πρόνοια ώστε οι φοιτητές των Τμημάτων ΤΕΙ, αφού ολοκληρώσουν τα προγράμματα σπουδών που παρακολουθούν και πριν ορκιστούν, να μπορούν να συνεχίσουν, με επιλογή τους, τις σπουδές τους σε αντίστοιχα Τμήματα του Πανεπιστημίου.

Στο τέλος της συνάντησης ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου δήλωσε:

«Δίνουμε σήμερα στα δυο Ιδρύματα του Ιουνίου -δηλαδή στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων- το σχέδιο νόμου που αποτυπώνει τα πορίσματα της Επιτροπής που είχε συγκροτηθεί για να μελετήσει τα ζητήματα συνέργειας ανάμεσα στα δύο Ιδρύματα. Είμαστε στην εξαιρετικά ευχάριστη θέση να έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Έχουμε κάνει συζητήσεις με όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη και, στη συνέχεια, αυτές οι συζητήσεις έχουν αποτυπωθεί σε ένα σχέδιο νόμου το οποίο θα συζητηθεί στη Σύγκλητο του Ιονίου Πανεπιστημίου και στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

Έχω σήμερα τη χαρά να είναι μαζί μας ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου καθηγητής κ. Χρυσικόπουλος και ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων καθηγητής κ. Δραγώνας με τους οποίους είχαμε μία πραγματικά εξαιρετικά δημιουργική συνεργασία.

Το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι τώρα πια το Ιόνιο Πανεπιστήμιο θα έχει παρουσία σε όλα τα νησιά του Ιονίου και βεβαίως αυτό είναι αποτέλεσμα μιας πολύ συστηματικής δουλειάς που έγινε τόσα χρόνια και από το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

Ένα από τα βασικά ζητήματα είναι η δημιουργία τριών νέων τμημάτων όπου και στα τρία αυτά τμήματα υπάρχει η λογική της διεπιστημονικότητας. Ιδρύουμε ένα νέο Τμήμα Τουρισμού στην Κέρκυρα και, όπως γνωρίζετε, τα σύγχρονα τμήματα Τουρισμού είναι κατεξοχήν διεπιστημονικά. Ιδρύουμε ένα Τμήμα Εθνομουσικολογίας στο Ληξούρι, επίσης διεπιστημονικό, και βεβαίως Τμήμα Περιβάλλοντος στη Ζάκυνθο, και αυτό κατεξοχήν διεπιστημονικό, και στη Λευκάδα το Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης. Πρόκειται για διεπιστημονικά και άρα πολύ σύγχρονα τμήματα.

Δίνουμε το σχέδιο νόμου, όπως κάναμε και σε άλλες περιπτώσεις, θα συζητηθεί στη Σύγκλητο και στη Διοικούσα Επιτροπή, θα δούμε τις παρατηρήσεις, θα ανέβει σε δημόσια διαβούλευση όπου και εκεί είμαι σίγουρος ότι θα γίνουν διάφορα σχόλια και παρατηρήσεις που θα ληφθούν υπόψη, χωρίς να αλλοιώνεται η αρχιτεκτονική του σχεδίου, και θα προχωρήσουμε στην Ολομέλεια της Βουλής. Νομίζω ότι είναι μια εξαιρετικά ευχάριστη μέρα και για την Ανώτατη Εκπαίδευσή μας αλλά και για τα Ιόνια Νησιά».

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου   Βασίλης Χρυσικόπουλος δήλωσε:

«Είναι γεγονός ότι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο είχε ιδρυθεί το 1984 μαζί με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Αιγαίου. Σε αντίθεση με αυτά τα δύο Πανεπιστήμια, τα οποία ήταν Πανεπιστήμια – δίκτυο πόλεων, και φυσικά το Αιγαίο που είναι πολυνησιωτικό, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε και λειτούργησε όλα τα τμήματά του στην Κέρκυρα. Στο πλαίσιο του Ενιαίου Χώρου Έρευνας και Εκπαίδευσης και στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ακαδημαϊκή ανάπτυξη, ήρθε στο τραπέζι πλέον και το τι γίνεται στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Η περιφέρεια Ιονίων Νήσων που, όπως είναι γνωστό και είπε και ο κύριος Υπουργός, έχει τα δύο Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ένα Πανεπιστήμιο και ένα ΤΕΙ. Αλλά στο πλαίσιο αυτό ξεκίνησε μία συζήτηση για να δούμε πώς μπορεί να υλοποιηθεί αυτός ο ενιαίος χώρος στα Ιόνια Νησιά.

Ξεκινήσαμε πριν από περίπου ένα έτος -ήμασταν από τους πρώτους- και ο στόχος μας ήταν να δημιουργηθεί ένα δυναμικό πανεπιστήμιο το οποίο θα παίξει ρόλο στη Δυτική Ευρώπη αλλά και στον ευρύτερο χώρο της Αδριατικής και της Μεσογείου. Στην προσπάθειά μας αυτή θέλαμε να θέσουμε ως πρώτο κριτήριο την ακαδημαϊκότητα. Αλλά όμως πάνω στη συζήτηση η τοπικότητα σε πολλές φάσεις αυτής της συζήτησης έπαιξε κάποιο ρόλο και προσπαθήσαμε να το αντιμετωπίσουμε. Δεν θέλαμε να είμαστε αντιμέτωποι με τις τοπικές κοινωνίες. Και επιπλέον θέλαμε ένα Πανεπιστήμιο που να συνεργαστεί με τις τοπικές κοινωνίες, να παίξει ένα ρόλο στην περιφερειακή ανάπτυξη, να μην είναι μόνο ένα πανεπιστήμιο που θα έχει περισσότερους φοιτητές.

Έτσι σήμερα είμαστε σε αυτήν την ευχάριστη θέση -το μέλλον θα δείξει- γιατί πιστεύουμε ότι το σχέδιο νόμου θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα ένα βιώσιμο πανεπιστήμιο, ένα Ίδρυμα το οποίο θα παίξει σημαντικό ρόλο και στην περιοχή αλλά και στην Ελλάδα. Το σχέδιο νόμου θα συζητηθεί την επόμενη εβδομάδα στη Σύγκλητο το Ιονίου Πανεπιστημίου και θα έχουμε τις παρατηρήσεις».

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ιωάννης Δραγώνας δήλωσε:

«Σήμερα είναι πραγματικά μία σημαντική μέρα για την Περιφέρεια των Ιονίων Νήσων. Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο συγχωνεύονται κι ένα νέο Ίδρυμα θα υπάρχει πλέον στην Περιφέρεια των Ιονίων Νήσων. Για να φτάσουμε στο θέμα της ενοποίησης, πραγματικά δουλέψαμε πάρα πολύ κι εγώ και ο κύριος Πρύτανης και οι διοικήσεις των Ιδρυμάτων και βέβαια τον πρώτο λόγο πάντα είχε ο κύριος Υπουργός. Φτάσαμε στο τέλος και σήμερα παραδίδεται το σχέδιο νόμου, το οποίο βέβαια θα περάσει από τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΙ και από τη Σύγκλητο του Ιονίου Πανεπιστημίου έτσι ώστε να τεθούν οι παρατηρήσεις κι έτσι να περάσει στις επόμενες φάσεις που θα έχουν ως τελικό αποτέλεσμα την ψήφισή του.

Εμείς δουλέψαμε, θα δουλέψουμε και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε αυτό το εγχείρημα, διότι πιστεύουμε ότι είναι καλό για την Περιφέρεια, για την Παιδεία και για τη χώρα μας».

https://www.esos.gr/arthra/57099/synantithikan-oi-prytaneis-toy-ionioy-panep-kai-toy-tei-ionion-nison-me-ton-ypoyrgo

Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
40 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top