skip to Main Content
Pan Ioanninon 2 (Copy)

Το Σχέδιο Νόμου για τη συγχώνευση του ΤΕΙ Ηπείρου…

…με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων-Ποιες Σχολές και τμήματα ιδρύονται και από πότε θα ξεκινήσει η λειτουργία τους

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου (Τ.Ε.Ι. Ηπείρου), με έδρα την Άρτα απορροφάται, από την 1η-10-2018, από το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, αυτοδικαίως, χωρίς άλλη διαδικασία
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Άρθρο 01 – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

1. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου (Τ.Ε.Ι. Ηπείρου), με έδρα την Άρτα απορροφάται, από την 1η-10-2018, από το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, αυτοδικαίως, χωρίς άλλη διαδικασία και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης.

2. Από την ημερομηνία αυτή, το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και σε όλες τις υποχρεώσεις του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώματος υπέρ του δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων νομικών προσώπων, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας για τα ακίνητα. Ο εξοπλισμός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες των Τμημάτων και Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου μεταφέρονται στα αντίστοιχα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4, Τμήματα και Σχολές του πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Αν ανήκουν σε Τομείς μεταφέρονται στα αντίστοιχα Τμήματα. Ειδικά όσα ανήκουν στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων μεταφέρονται με απόφαση της Συγκλήτου σε ένα εκ των Τμημάτων του Πανεπιστημίου. Το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων συνεχίζει αυτοδικαίως τις εκκρεμείς δίκες, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές.

3. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου εντάσσεται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο οποίος υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα, ενοχικά και εμπράγματα, και τις υποχρεώσεις του και ο οποίος συνεχίζει και υλοποιεί όλα τα έργα/ προγράμματα που αυτός έχει αναλάβει, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους φορείς που χρηματοδοτούν έρευνα ή δράσεις. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτά συμπεριλαμβάνονται και όσα απορρέουν από συμβάσεις εργασίας και έργου μέχρι τη λήξη τους. Η μονάδα οικονομικής και διοικητικής υποστήριξης ενσωματώνεται στην αντίστοιχη μονάδα του Ε.Λ.Κ.Ε. του πανεπιστημίου Ιωαννίνων και χρέη προϊσταμένου της μονάδας (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) και προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. τελεί ο σχετικός προϊστάμενος του Ε.Λ.Κ.Ε. του πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Οι επιστημονικά υπεύθυνοι των προγραμμάτων/ έργων εξακολουθούν να ευθύνονται για την ολοκλήρωση του έργου τους. Η επιτροπή ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. ανασυγκροτείται εντός τριάντα ημερών από την έναρξη της διοικητικής λειτουργίας των Τμημάτων και προστίθενται ως μέλη εκπρόσωποι των νέων Τμημάτων με θητεία έως τη λήξη της θητείας των ήδη ορισμένων μελών. Στην πρώτη συνεδρίαση μετά την πρώτη ανασυγκρότηση εκλέγεται ο αντιπρόεδρος με όμοια θητεία. Χρέη προέδρου τελεί ο υπηρετών, κατά την 1η-10-2018, πρόεδρος της επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του πανεπιστημίου Ιωαννίνων έως τη λήξη της θητείας του.

4. Στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων λειτουργεί από την 1η-10-2018 έως την 31η-8-2022 Συμβούλιο, στο οποίο μετέχουν ο υπηρετών κατά την 1η-10-2018 πρύτανης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, ως πρόεδρος, οι υπηρετούντες κατά την 1η-10-2018 αντιπρυτάνεις του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, καθώς και ο εκάστοτε εκλεγμένος αντιπρύτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως μέλη. Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διευθέτηση θεμάτων που αφορούν στην απορρόφηση του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, που παρέχονται μεταβατικά, σύμφωνα με το άρθρο 5, όπως ιδίως α) την εισήγηση προς τη Σύγκλητο για την εύρυθμη λειτουργία και ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, β) την εισήγηση προς τη Σύγκλητο και την εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων της Συγκλήτου για την πρόσληψη του αναγκαίου έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού για τη διεξαγωγή των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου μέχρι την ολοκλήρωσή τους, γ) το συντονισμό και την επίλυση διαδικαστικών θεμάτων ως προς την ενοποίηση των προϋπολογισμών και της οικονομικής διαχείρισης των δύο ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων και θεμάτων που αφορούν την ενοποίηση των δύο Ε.Λ.Κ.Ε., και την ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης των δύο ιδρυμάτων.

5. Ο υπηρετών κατά την 1η-10-2018 πρύτανης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου συμμετέχει στο Πρυτανικό Συμβούλιο του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με δικαίωμα ψήφου μόνο σε θέματα που αφορούν στα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, έως την ημερομηνία κατά την οποία θα έληγε η θητεία του ως πρύτανη και υπό την προϋπόθεση τροπής της θέσης του σε οργανική, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4.

Άρθρο 02 – Ίδρυση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

1. Στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ιδρύονται την 1η-10-2018 οι κάτωθι Σχολές:

α) Σχολή Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, με έδρα την πόλη της Άρτας,

β) Σχολή Γεωπονίας, με έδρα την πόλη της Άρτας.

γ) Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων.

2. Για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των Σχολών που ιδρύονται με την παρ. 1 συνιστάται Γραμματεία, η οποία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος κατά την έννοια της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).

3. Η ακαδημαϊκή λειτουργία των ιδρυόμενων Σχολών αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

4. Η συγκρότηση και ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των Σχολών που ιδρύονται με την παρ. 1 ολοκληρώνεται μέχρι τις 31-1-2019, σύμφωνα με τα άρθρα 16 έως 19 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114). Η προκήρυξη των εκλογών για ανάδειξη κοσμήτορα γίνεται από τον πρύτανη του πανεπιστημίου Ιωαννίνων έως τις 31-10-2018. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία, η αρμοδιότητα της προκήρυξης περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότησης και ανάδειξης των οργάνων διοίκησης της Σχολής, οι αρμοδιότητες των οργάνων αυτών ασκούνται από προσωρινή Κοσμητεία, η οποία αποτελείται από τον προσωρινό κοσμήτορα, τους προέδρους των Τμημάτων της Σχολής, εκτός αν η Σχολή έχει ένα μόνο Τμήμα οπότε ο κοσμήτορας εκτελεί χρέη προέδρου, πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. από κάθε Τμήμα, τα οποία ορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου του πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Με όμοια απόφαση ορίζεται ο προσωρινός κοσμήτορας, καθηγητής α΄ βαθμίδας, άλλως αναπληρωτής καθηγητής, Τμήματος της Σχολής.

5. Οι προθεσμίες της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να παρατείνονται για έως δύο φορές, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

6. Η Σχολή Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετονομάζεται σε Σχολή Οικονομικών Επιστημών.

Άρθρο 03 – Ίδρυση Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

1. Στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ιδρύονται την 1η-10-2018 τα κάτωθι Τμήματα:

α) Τμήμα Νοσηλευτικής, με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,

β) Τμήμα Λογοθεραπείας, με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,

γ) Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,

δ) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με έδρα την πόλη της Πρέβεζας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών,

ε) Τμήμα Μουσικών Σπουδών, με έδρα την πόλη της Άρτας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Καλών Τεχνών,

στ) Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, με έδρα την πόλη της Άρτας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,

ζ) Τμήμα Γεωπονίας, με έδρα την πόλη της Άρτας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονίας.

η) Τμήμα Ψυχολογίας, με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,

2. Στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ιδρύονται τα κάτωθι Τμήματα:

α) Τμήμα Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής, με έδρα την πόλη της Άρτας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονίας,

β) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων, το οποίο εντάσσεται στην Πολυτεχνική Σχολή,

γ) Τμήμα Ειδικής Αγωγής, με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Αγωγής,

δ) Τμήμα Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας, με έδρα την πόλη της Ηγουμενίτσας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών.

Η ίδρυση των Τμημάτων της παρούσας αρχίζει το νωρίτερο την 1-10-2019 και η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας τους αρχίζει το νωρίτερο το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η ακριβής ημερομηνία ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου, σύμφωνα με την παρ. 6.

3. Στα Τμήματα της παρ. 1 λειτουργεί από την 1-10-2018 προσωρινή Συνέλευση και ορίζεται προσωρινός πρόεδρος, με εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4485/2017, έως την ανάδειξη προέδρου με εκλογική διαδικασία σύμφωνα με το επόμενο εδάφιο, άλλως έως να καταστούν αυτοδύναμα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4485/2017. Στα Τμήματα αυτά η ανάδειξη προέδρου με εκλογική διαδικασία ολοκληρώνεται έως και την 31η-1-2019. Οι πρόεδροι των Τμημάτων, προσωρινοί ή μη, καθώς και τα μέλη Δ.Ε.Π. αυτών, συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ν. 4485/2017.

5. Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τμημάτων της παρ. 1 και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

6. Με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, καθορίζεται η ίδρυση και η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Τμημάτων της παρ. 2. Η απόφαση αυτή εκδίδεται έως τις 30 Ιουνίου του προηγούμενου έτους από το έτος έναρξης της εκπαιδευτικής λειτουργίας. Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου είναι αποκλειστική. Στα Τμήματα αυτά η προσωρινή Συνέλευση και ο προσωρινός πρόεδρος ορίζονται την 1η Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους από το έτος έναρξης της εκπαιδευτικής λειτουργίας και η εκλογική διαδικασία ολοκληρώνεται, εφόσον είναι αυτοδύναμα, έως την 1η Ιανουαρίου του έτους έναρξης της εκπαιδευτικής λειτουργίας.

7. Σε κάθε Τμήμα συνιστάται Γραμματεία, η οποία παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εν γένει εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο τους. Η Γραμματεία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος κατά την έννοια της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013.

8. Σε καθένα από τα Τμήματα Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ειδικής Αγωγής, Ψυχολογίας και Τμήμα Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας συστήνονται από την ίδρυσή τους οκτώ (8) θέσεις μελών Δ.Ε.Π..

9. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τμημάτων του παρόντος άρθρου διαρκεί οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Κατ’ εξαίρεση η απαιτούμενη διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση πτυχίου στο Τμήμα Γεωπονίας, στο Τμήμα Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής και στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ορίζεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

10. Η διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του παρόντος γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4009/2011. Τα προγράμματα αυτά θεωρούνται πιστοποιημένα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από την Α.ΔΙ.Π., σύμφωνα με τα άρθρα 70 έως και 72, καθώς και το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. δ΄ της παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011.

Άρθρο 04 – Προσωπικό

1. Το πάσης φύσεως προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, με τις αντίστοιχες θέσεις, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, μεταφέρεται αυτοδικαίως, από την 1η-10-2018, στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, κατά τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους. Η μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού διαπιστώνεται με σχετικές πράξεις του πρύτανη του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οι οποίες μνημονεύουν τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ανατρέχουν στην 1η-10-2018.

2. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου εντάσσονται στα Τμήματα του πανεπιστημίου Ιωαννίνων ως εξής:

αα) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου εντάσσονται στο Τμήμα Νοσηλευτικής του πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ββ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Λογοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου εντάσσονται στο Τμήμα Λογοθεραπείας του πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

γγ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου εντάσσονται στο Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

δδ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου εντάσσονται στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

εε) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου εντάσσονται στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

στστ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου εντάσσονται στο Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ζζ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου εντάσσονται στο Τμήμα Γεωπονίας του πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ηη) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων εντάσσονται σε ένα εκ των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από αίτησή τους, γνώμη του Τμήματος υποδοχής και αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο και τις λειτουργικές ανάγκες των Τμημάτων. Η αίτηση κατατίθεται έως τις 31-10-2018, η απόφαση ένταξης εκδίδεται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την κατάθεση, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ανατρέχει στην 1η-10-2018.

3. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του απορροφώμενου Τ.Ε.Ι. Ηπείρου αποκτούν τους ακαδημαϊκούς τίτλους των μελών Δ.Ε.Π. του πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατ’ αντιστοίχιση των κατεχόμενων θέσεων (α΄ βαθμίδας, αναπληρωτές, επίκουροι, υπηρετούντες λέκτορες), και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Δ.Ε.Π. πανεπιστημίων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικότερης διάταξης, σύμφωνα με την παρ. 4.

4. α) Οι κατέχοντες, κατά την 1η-10-2018, προσωποπαγή θέση μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας προσωποπαγή θέση μέλους Δ.Ε.Π. του πανεπιστημίου Ιωαννίνων και οι κατέχοντες τακτική θέση επί θητεία μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας οργανική θέση επί θητεία μέλους Δ.Ε.Π. του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με την επιφύλαξη της υποπερίπτ. ε΄.

β) Οι αναπληρωτές καθηγητές και επίκουροι καθηγητές οι οποίοι κατέχουν τακτική θέση μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου κατά την 1η-10-2018 εντάσσονται επίσης σε προσωποπαγείς θέσεις μελών Δ.Ε.Π. του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οι οποίες μετατρέπονται σε οργανικές της ίδιας βαθμίδας, ύστερα από αίτησή τους, με απόφαση της Συγκλήτου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 31-12-2018 και η πράξη μετατροπής εκδίδεται χωρίς τήρηση άλλης διαδικασίας. Η έναρξη ισχύος της πράξης μετατροπής ανατρέχει στην 1η-10-2018.

γ) Οι καθηγητές α΄ βαθμίδας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου εντάσσονται ομοίως σε προσωποπαγείς θέσεις μελών Δ.Ε.Π. του πανεπιστημίου Ιωαννίνων και αιτούνται τη μετατροπή της θέσης τους σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας, η οποία διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής διάταξης, σύμφωνα με τα επόμενα εδάφια. Για τη μετατροπή θέσης ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος στο οποίο εντάσσεται, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και βιογραφικό σημείωμα. Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι την 31η Αυγούστου 2024 και κρίνονται από πενταμελείς επιτροπές κρίσης, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, αποτελούμενες από καθηγητές πανεπιστημίου α΄ βαθμίδας και συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό πεδίο κάθε Τμήματος. Με πράξη του πρύτανη του πανεπιστημίου Ιωαννίνων ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, συγκροτείται μία επιτροπή κρίσης σε καθένα από τα Τμήματα του άρθρου 3. Η Σύγκλητος συντάσσει έναν κατάλογο είκοσι εκλεκτόρων για κάθε Τμήμα, τον οποίο υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος. Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή, η Συνέλευση ή και μεμονωμένα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος μπορούν να ζητούν την εξαίρεση εκλέκτορα αν συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), καθώς και αν αντιλέγουν ως προς τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου των εκλεκτόρων. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου η Σύγκλητος συγκροτεί την επιτροπή επιλέγοντας από τον κατάλογο τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη αυτής. Η απόφαση συγκρότησης φέρει ειδική αιτιολογία σε περίπτωση υποβολής αίτησης εξαίρεσης. Σε περίπτωση που εξαιρεθούν τόσα μέλη από τον κατάλογο ώστε τα εναπομείναντα δεν επαρκούν για τη συγκρότηση της επιτροπής, η Σύγκλητος συντάσσει νέο κατάλογο και τον κοινοποιεί εκ νέου στη Συνέλευση Τμήματος. Τα μέλη των επιτροπών έχουν ετήσια θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί. Οι αιτήσεις εξετάζονται και αξιολογούνται προκειμένου να διαπιστωθεί η συνδρομή των προβλεπόμενων στην υποπερίπτ. iii της υποπερίπτ. γγ΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) προσόντων. Οι αιτήσεις εξετάζονται το αργότερο εντός διμήνου από την υποβολή τους με πλήρη φάκελο. Οι αποφάσεις των επιτροπών υποβάλλονται στη Σύγκλητο, η οποία τις κοινοποιεί στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για έλεγχο νομιμότητας. Αν δεν αναπεμφθούν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την περιέλευσή τους στο Υπουργείο, θεωρούνται εγκεκριμένες και ο Πρύτανης εκδίδει για τη μετατροπή της θέσης σχετική πράξη που μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η έναρξη ισχύος της πράξης μετατροπής ανατρέχει στην 1η-10-2018, εφόσον η αίτηση υποβληθεί ως την 30η-12-2018. Αιτήσεις μετατροπής θέσης υποβάλλονται έως δύο (2) φορές. Η δεύτερη αίτηση υποβάλλεται μετά την παρέλευση ενός έτους από την έκδοση της αρνητικής απόφασης. Σε περίπτωση απόρριψης και της δεύτερης αίτησης το μέλος Δ.Ε.Π. παραμένει στη θέση την οποία κατέχει.

δ) Τα μέλη ΔΕΠ των περιπτ. α΄, β΄ και γ΄ που παραμένουν σε προσωποπαγείς θέσεις διατηρούν το μισθολογικό καθεστώς της θέσης που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Όσοι εντάσσονται σε τακτικές θέσεις υπάγονται στο μισθολογικό καθεστώς μέλους Δ.Ε.Π. πανεπιστημίου από 1η-1-2020, εφόσον η πράξη μετατροπής εκδοθεί πριν την ημερομηνία αυτή, άλλως από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης.

ε) Οι υπηρετούντες λέκτορες (πρώην καθηγητές εφαρμογών), εντάσσονται σε οργανικές θέσεις επί θητεία ή σε προσωποπαγείς θέσεις λεκτόρων εφαρμογών, αναλόγως με τη θέση που κατέχουν την 1η-10-2018, διατηρώντας το μισθολογικό καθεστώς καθηγητή εφαρμογών Τ.Ε.Ι. και στα αντίστοιχα Τμήματα σύμφωνα με την παρ. 2. Η κατηγορία αυτή ανήκει στα μέλη Δ.Ε.Π. πανεπιστημίου και υπάγεται: α) στις κείμενες πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017 διατάξεις για τους καθηγητές εφαρμογών, και β) στις διατάξεις του ν. 4485/2017 που αφορούν στους υπηρετούντες λέκτορες ως προς το δικαίωμα εκλέγειν, καθώς και συμμετοχής στα συλλογικά όργανα διοίκησης του ιδρύματος. Ως προς το ωράριο διδακτικής απασχόλησης ισχύει η νομοθεσία που διέπει τους υπηρετούντες λέκτορες πανεπιστημίου. Όποιος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος υποβάλλει αίτηση έως την 31η-12-2022 στη Σύγκλητο, η οποία αποφασίζει για τη μετατροπή της θέσης σε οργανική θέση επί θητεία ή σε προσωποπαγή θέση λέκτορα, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα μονιμοποίησης και εξέλιξης, σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν. 4009/2011. Ο Πρύτανης εκδίδει για τη μετατροπή της θέσης σχετική πράξη εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης με συνημμένο το απαιτούμενο δικαιολογητικό, η οποία μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη μετατροπής υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν υποβολής ένστασης που κατατίθεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευσή της. Οι πράξεις μετατροπής δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έχουν έναρξη ισχύος την 1η-10-2018, εφόσον ο αιτών είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος κατά την ημερομηνία αυτή, άλλως την ημερομηνία έκδοσης της πράξης. Η υπαγωγή στο ακαδημαϊκό καθεστώς λέκτορα πανεπιστημίου γίνεται με την έναρξη ισχύος της πράξης μετατροπής, ενώ η μισθολογική προσαρμογή επέρχεται την 1η-1-2020, εφόσον η πράξη εκδοθεί πριν την ημερομηνία αυτή, άλλως από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης.

στ) Η ένταξη των μελών Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και η υπαγωγή στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Δ.Ε.Π. πανεπιστημίου, γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, οι οποίες υπερισχύουν κάθε άλλης ειδικής διάταξης.

5. Διατάξεις που παρέχουν δικαίωμα μετατροπής υφιστάμενης, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωποπαγούς θέσης σε τακτική δεν θίγονται.

6. Οι διαδικασίες εκλογής σε νέες θέσεις μελών Δ.Ε.Π. για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη έως την 1η-10-2018, και οι διαδικασίες εξέλιξης ή μονιμοποίησης για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση από το ενδιαφερόμενο για εξέλιξη μέλος Δ.Ε.Π. έως την 1η-10-2018, καθώς και οι διαδικασίες μετακίνησης που εκκρεμούν κατά την 1η-10-2018, συνεχίζονται κανονικά από το σημείο που βρίσκονται και ολοκληρώνονται από τα αρμόδια όργανα των αντίστοιχων, σύμφωνα με την παρ. 2, Τμημάτων του πανεπιστημίου Ιωαννίνων και σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τη δημοσίευση της προκήρυξης ή υποβολής της αίτησης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εφαρμόζονται όσα ορίζονται στην παρ. 4.

7. Η χρονική προϋπόθεση υπηρεσίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών στο ίδιο Τμήμα, που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 δεν απαιτείται στις περιπτώσεις μετακίνησης μελών Δ.Ε.Π. από Τμήμα σε Τμήμα του άρθρου 3 του παρόντος του πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Αυτό ισχύει για την πρώτη μετακίνηση μετά την ένταξη των καθηγητών σε Τμήμα του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αφορά και στους ήδη υπηρετούντες καθηγητές του πανεπιστημίου Ιωαννίνων για μετακίνηση προς τα Τμήματα του άρθρου 3. Ειδικά για τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας που επιθυμούν να μετακινηθούν στο νεοσυσταθέν Τμήμα Ψυχολογίας, η μετακίνηση πραγματοποιείται με αίτησή τους και απόφαση της Συγκλήτου του ιδρύματος. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν μόνο για αιτήσεις που κατατίθενται έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους έναρξης της ακαδημαϊκής λειτουργίας του Τμήματος υποδοχής.

8. Τα έτη που τα μέλη Δ.Ε.Π. έχουν διανύσει στην εκάστοτε βαθμίδα ως μέλη Δ.Ε.Π. Τ.Ε.Ι. συνυπολογίζονται, μετά την ένταξή τους στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σαν να έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα καθηγητή πανεπιστημίου.

9. α) Τα μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) εντάσσονται σε Τμήματα/Σχολές του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σύμφωνα με την αντιστοιχία της παρ. 2, ή στο ίδρυμα, αναλόγως με το που ανήκουν οι θέσεις τους. Εάν οι θέσεις τους είναι κατανεμημένες σε Τομείς, εντάσσονται στο αντίστοιχο Τμήμα του πανεπιστημίου στο οποίο εντάσσονται και τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τ.Ε.Ι. στο οποίο ανήκε ο Τομέας. Έαν οι θέσεις τους είναι στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων εντάσσονται στο ίδρυμα. Τα μέλη της παρούσας παραγράφου εντάσσονται με την ίδια εργασιακή σχέση που κατέχουν (οργανική θέση ή προσωποπαγή) και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. πανεπιστημίου, καθώς και στο αντίστοιχο μισθολογικό καθεστώς. Η μισθολογική προσαρμογή επέρχεται την 1η-1-2020. Αν προκύπτουν τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ως εργαζόμενοι σε Τ.Ε.Ι., η διαφορά διατηρείται ως προσωπική. Η εν λόγω προσωπική διαφορά μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών, πλην της χορήγησης παροχών και επιδομάτων που προβλέπονται στο άρθρο 155 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74). Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).

β) Οι εκκρεμείς διαδικασίες κρίσης και μονιμοποίησης μελών Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π. ολοκληρώνονται από τα όργανα του Τμήματος του πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο οποίο εντάσσονται.

10. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί κατά την 1η-10-2018 στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, μεταφέρεται αυτοδικαίως στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σε αντίστοιχη θέση αυτής που κατέχει (οργανική θέση ή προσωποπαγή) με την ίδια εργασιακή σχέση, στην ίδια κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα, στον ίδιο κλάδο, στην ίδια ειδικότητα και με το βαθμό που κατέχει. Για την αλλαγή της πόλης εργασίας απαιτείται αίτηση του υπαλλήλου, η οποία κατατίθεται στη γραμματεία του ιδρύματος. Οι δικηγόροι με σύμβαση αορίστου χρόνου και πάγια έμμισθη εντολή μεταφέρονται αυτοδίκαια και εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με την ίδια εργασιακή σχέση, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια.

11. Προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επιστημονικοί συνεργάτες και εργαστηριακοί συνεργάτες, ακαδημαϊκοί υπότροφοι, καθώς και λοιπές κατηγορίες έκτακτου προσωπικού εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με το ίδιο καθεστώς, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια. Το ίδιο ισχύει και για τις συναφθείσες συμβάσεις έργου.

12. Οι κενές θέσεις πάσης φύσεως προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου μεταφέρονται στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Θέσεις μελών Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. για την προκήρυξη των οποίων έχει εκδοθεί εγκριτική απόφαση της επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280) προκηρύσσονται από το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

13. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος, όπως ιδίως ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία μετατροπής θέσης, τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τον έλεγχο νομιμότητας των διαδικασιών αυτών.

Άρθρο 05 – Φοιτητές του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

1. Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου συνεχίζεται μεταβατικά μέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων, κατά την 1η-10-2018, φοιτητών και όσων εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου συνεχίζονται έως την ολοκλήρωση του προγράμματος από εγγεγραμμένους έως και το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 φοιτητές. Οι φοιτητές των προηγούμενων εδαφίων συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών και την πρακτική άσκηση των φοιτητών, αρμόδια είναι τα μέλη Δ.Ε.Π. που προέρχονται από τα αντίστοιχα Τμήματα Τ.Ε.Ι., και τα οποία συνεχίζουν να ασκούν τα ανατεθειμένα σε αυτούς διδακτικά καθήκοντα στο Τμήμα προέλευσης, σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και όσα τους ανατεθούν με απόφαση των οργάνων του Τμήματος του πανεπιστημίου στο οποίο εντάσσονται.

Σχετικές αρμοδιότητες μπορεί να ανατίθενται και σε άλλα μέλη Δ.Ε.Π. του ιδρύματος. Για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους των Τμημάτων αυτών, αρμόδια είναι τα όργανα των αντίστοιχων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 Τμημάτων του πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων την ευθύνη ολοκλήρωσης του προγράμματος σπουδών και τις αρμοδιότητες του προηγούμενου εδαφίου έχουν ο Πρύτανης και η Σύγκλητος, οι οποίοι στην περίπτωση αυτή ασκούν τις αρμοδιότητες Προέδρου και Συνέλευσης Τμήματος, αντίστοιχα. Σε κάθε περίπτωση, με απόφαση της Συγκλήτου τα καθήκοντα της παρούσας παραγράφου μπορεί να ανατίθενται σε άλλα όργανα του ιδρύματος.

2. Οι εγγραφές νέων φοιτητών, καθώς και οι διαδικασίες μετεγγραφής στα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ολοκληρώνονται κανονικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 06

1. Διαδικαστικές και άλλες λεπτομέρειες που ανακύπτουν από την απορρόφηση των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, η οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών των Τμημάτων και η κατανομή σε αυτές του προσωπικού, ρυθμίζονται με απόφαση της Συγκλήτου του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σύμφωνα και με όσα ορίζονται στον οργανισμό και τον εσωτερικό κανονισμό του ιδρύματος.

2. Εκκρεμείς υποθέσεις μελών Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ενώπιον του οικείου πειθαρχικού συμβουλίου, παραπέμπονται και κρίνονται από το αρμόδιο πλέον πειθαρχικό συμβούλιο μελών Δ.Ε.Π. πανεπιστημίων.

3. Εκκρεμείς διαδικασίες (όπως μετατάξεις κλπ.) συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από τα αρμόδια όργανα του πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

4. Μέλος Δ.Ε.Π. που κατέχει τακτική θέση ως μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και εντάσσεται σε προσωποπαγή θέση στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, έχει δικαίωμα να εκλεγεί ή να οριστεί κοσμήτορας, πρόεδρος Τμήματος, διευθυντής Τομέα, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο ν. 4485/2017. Σε θέση πρύτανη και αντιπρύτανη εκλέγονται μόνο οι κατέχοντες οργανική θέση στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Εάν μέλος Δ.Ε.Π. επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για πρύτανης ή αντιπρύτανης η αίτηση μετατροπής της θέσης του εξετάζεται κατά προτεραιότητα. Τα μέλη Δ.Ε.Π. που κατέχουν, κατά την 1η-10-2018, προσωποπαγή θέση στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, και παραμένουν σε προσωποπαγή θέση στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, δεν έχουν δικαίωμα εκλογής σε θέση μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης. Όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης Τμημάτων και Τομέων και στα εκλεκτορικά σώματα για ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων.

5. Mέλη Δ.Ε.Π. που κατείχαν τακτικές θέσεις ως μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, μετέχουν στα εκλεκτορικά σώματα του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 εκτός όπου απαιτείται η ιδιότητα του καθηγητή α΄ βαθμίδας, οπότε μετέχουν μόνο οι καθηγητές α΄ βαθμίδας που κατέχουν τακτική θέση στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Εκλεκτορικά που έχουν ήδη συγκροτηθεί δεν θίγονται.

6. Καταργούνται τα π.δ. 343/94 (Α’ 181) και 84/13 (Α΄ 124), με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 5.

Άρθρο 07 – Ερευνητικό Κέντρο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

1. Ιδρύεται στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ερευνητικό κέντρο ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υπό την εποπτεία της Συγκλήτου και του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Ηπείρου» (Κ.Ε.ΗΠ.).

2. Η έδρα του Κ.Ε.ΗΠ. είναι η έδρα του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στις εγκαταστάσεις του οποίου στεγάζεται και λειτουργεί, χρησιμοποιώντας τις υλικοτεχνικές υποδομές του πανεπιστημίου που του παραχωρούνται με απόφαση της Συγκλήτου, μέχρις ότου αποκτήσει ιδιόκτητους χώρους εγκατάστασης. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Κ.Ε.ΗΠ. μπορεί να ιδρύονται γραφεία και παραρτήματα σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

3. Σκοπός του Κ.Ε.ΗΠ. είναι η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας, η συμβολή στην εξειδίκευση νέων επιστημόνων, η παροχή υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, η διαμεσολάβηση ανάμεσα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα για την ανάπτυξη ερευνητικών μονάδων στις επιχειρήσεις, η προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό, ιδίως στους τομείς: α) των βιοεπιστημών, β) του περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης, γ) των επιστημών υλικών και υπολογισμών και δ) των νεοελληνικών σπουδών, της ελληνικής γραμματείας, ιστορίας, και τεχνών.

4. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, το Κ.Ε.ΗΠ.:

α) εκπονεί μελέτες κάθε φύσης και εκτελεί ή διαχειρίζεται εγκεκριμένα ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράμματα και έργα, τα οποία εμπίπτουν στους τομείς της προηγούμενης παραγράφου,

β) συνεργάζεται με παραγωγικούς φορείς της Ελλάδας ή της αλλοδαπής και προωθεί την οικονομική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων,

γ) συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς, το ελληνικό δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τους Ο.Τ.Α., τις κατά τόπους Περιφέρειες, συνεταιρισμούς, επιστημονικές ενώσεις, φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας και Α.Ε.Ι. και επιστημονικά ή τεχνολογικά πάρκα, διαμεσολαβώντας στη διασύνδεση της έρευνας με την εκπαίδευση και την παραγωγή αγαθών,

δ) συνεργάζεται με έλληνες και ξένους εμπειρογνώμονες σε θέματα που άπτονται του αντικειμένου του για την προώθηση των σκοπών του,

ε) αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή με τους παραπάνω σκοπούς.

5. Το Κ.Ε.ΗΠ. αποτελείται από τα ακόλουθα ινστιτούτα:

α) βιοεπιστημών, με εξειδίκευση σε θέματα λειτουργικής γονιδιωματικής, βιολογίας της ανάπτυξης, καθώς και έρευνας σχετικής με τη διάγνωση ή τη θεραπεία ανθρώπινων νόσων,

β) περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης με εξειδίκευση στις τεχνολογίες ελέγχου και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, στη διατήρηση της βιοποικιλότητα, και στην εφαρμογή μοντέλων ανάπτυξης βασισμένων στην αειφορία με έμφαση στην προστασία των υδατικών και εδαφικών πόρων και στα χαρακτηριστικά της αγροδιατροφής,
γ) επιστήμης υλικών και υπολογισμών με εξειδίκευση στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογές των επιστημών και τεχνολογιών νέων υλικών καθώς και σε ψηφιακές καινοτομίες αξιοποίησης τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών,

δ) ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών με εξειδίκευση στις νεοελληνικές σπουδές, στην ελληνική γραμματεία, την εκπαίδευση, την ιστορία και τις τέχνες.

6. Η Σύγκλητος του πανεπιστημίου Ιωαννίνων ορίζει, με απόφασή της, τους διευθυντές των τεσσάρων (4) ινστιτούτων, μέλη Δ.Ε.Π. του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οι οποίοι προΐστανται των υπηρεσιών των ινστιτούτων και έχουν τριετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης. Επιπλέον κριτήρια επιλογής των διευθυντών ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Κ.Ε.ΗΠ. Οι διευθυντές έχουν την ευθύνη για τη λειτουργία του ινστιτούτου, την κατάρτιση και εισήγηση στο διοικητικό συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου του ερευνητικού και αναπτυξιακού προγράμματος του ινστιτούτου, την κατάρτιση σχεδίου για τα κονδύλια του ετησίου προϋπολογισμού του ερευνητικού κέντρου που αφορούν στις δραστηριότητες του ινστιτούτου και ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που τους ανατίθεται από το διοικητικό συμβούλιο.

7. Οι πόροι του Κ.Ε.ΗΠ. είναι:

α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που χορηγούνται στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ειδικά για τη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου,

β) χρηματοδοτήσεις από ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνείς οργανισμούς, το ελληνικό δημόσιο, χορηγίες από ιδιωτικές επιχειρήσεις και ιδιώτες,

γ) δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες και κάθε είδους τακτικές και έκτακτες εισφορές ή παροχές ημεδαπών ή αλλοδαπών, φυσικών ή νομικών προσώπων,

δ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκτέλεση ή την αξιολόγηση ερευνητικών προγραμμάτων για λογαριασμό τρίτων (δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., διεθνών και μη οργανισμών και ιδιωτών) ή την διάθεση πνευματικών προϊόντων που παράγει το Κ.Ε.ΗΠ.,

ε) τόκοι από καταθέσεις,

στ) πρόσοδοι από την εκμετάλλευση της περιουσίας του Κ.Ε.ΗΠ., επιχορηγήσεις από άλλες πηγές και

ζ) λοιπά πάσης φύσεως έσοδα.

8. α) Το ΚΕ.Η.Π. διοικείται από επταμελές (7μελές) διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου έχουν τριετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζεται, συγκροτείται ή ανασυγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αποτελείται από:

– τους τέσσερις (4) διευθυντές των ινστιτούτων, τους οποίους ορίζει η Σύγκλητος του πανεπιστημίου Ιωαννίνων και

– τρία (3) μέλη, τα οποία ορίζει ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Μεταξύ των τριών αυτών μελών είναι και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.

β) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι καθηγητές Α.Ε.Ι., επιστήμονες με διεθνές κύρος, διοικητική πείρα και ερευνητική δραστηριότητα σχετική με τα αντικείμενα των ινστιτούτων του ερευνητικού κέντρου, με εμπειρία στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων για ερευνητικά προγράμματα ή έργα και στην εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας.

γ) Αν για οποιοδήποτε λόγο ελλείπει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, τα καθήκοντά του ασκούνται από τον αντιπρόεδρο, ο οποίος ορίζεται κατά την πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας μεταξύ των λοιπών μελών του. Σε περίπτωση που ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του κάποιος διευθυντής ινστιτούτου, τα καθήκοντά του ασκούνται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου.

δ) Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στη διοίκηση και στη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου, τη διαχείριση και αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων από τις δραστηριότητές του, τη διάθεση των πόρων του και γενικά για κάθε ενέργεια που σχετίζεται με την εκπλήρωση των σκοπών του κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του.

9. Στο Κ.Ε.ΗΠ. τοποθετείται προσωπικό του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κατόπιν απόφασης της Συγκλήτου. Στο Κ.Ε.ΗΠ. επίσης απασχολείται προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου ή με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, στο πλαίσιο των προγραμμάτων/έργων που αυτό διαχειρίζεται.

10. Στο Κ.Ε.ΗΠ. εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 60 έως 67 του ν. 4485/2017 που αφορούν την οικονομική διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων, τις προμήθειες, τον τρόπο απασχόλησης και τις μετακινήσεις του προσωπικού του Κ.Ε.ΗΠ. και των ερευνητικών προγραμμάτων/έργων που αυτό διαχειρίζεται.

11. Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που εκδίδεται εντός εννέα (9) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ερευνητικού κέντρου. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας καθορίζονται ιδίως τα ακόλουθα θέματα:

α) οι αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου και των διευθυντών των ερευνητικών ινστιτούτων και ο τρόπος λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου,

β) η εξειδίκευση των προσόντων που πρέπει να διαθέτουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι διευθυντές των ινστιτούτων,

γ) η διαδικασία παύσης μελών του διοικητικού συμβουλίου,

δ) η εσωτερική οργανωτική διάρθρωση και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του ερευνητικού κέντρου,

ε) οι λεπτομέρειες σχετικά με την οικονομική διαχείριση του ερευνητικού κέντρου,

στ) οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των επιστημονικών υπευθύνων και λοιπού προσωπικού,

ζ) οι διαδικασίες και κάθε ειδικό ζήτημα σχετικά με την απασχόληση, τις αμοιβές και τις μετακινήσεις των απασχολούμενων στα έργα του ερευνητικού κέντρου,

η) οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτων του,

θ) η διαχείριση και προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας,

ι) θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας,

ια) κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά την οργάνωση του ερευνητικού κέντρου και κάθε άλλο θέμα αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία του και την εκπλήρωση του σκοπού του.

Έως την έκδοση της υπουργικής απόφασης, τα ανωτέρω θέματα ρυθμίζονται με απόφαση της Συγκλήτου του πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Άρθρο 08 – Πρότυπο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου (Π.Α.ΤΕ.Π.Η.)

1. Στο σκοπό και στις δραστηριότητες του ειδικού νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» η οποία ιδρύθηκε με το π.δ. 264/2001 (Α΄ 190) περιλαμβάνεται επίσης η οργάνωση, διαχείριση και λειτουργία του «Πρότυπου Αγροδιατροφικού Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου» (Π.Α.ΤΕ.Π.Η.) σε έκταση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που παραχωρείται στο ν.π.ι.δ. κατά χρήση, με απόφαση του πρύτανη, που εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του ιδρύματος.

2. Με απόφαση της Συγκλήτου συγκροτείται άμισθη πενταμελής επιτροπή αποτελούμενη από τον κοσμήτορα της Σχολής Γεωπονίας και τέσσερα (4) μέλη Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή καθηγητή του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, δύο (2) τουλάχιστον εκ των οποίων είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Γεωπονίας. Η επιτροπή εισηγείται στο διοικητικό συμβούλιο για θέματα σχετικά με τη λειτουργία του Π.Α.ΤΕ.Π.Η. και μπορεί να της ανατίθεται ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ο συντονισμός και υλοποίηση των επιστημονικών, ερευνητικών και λοιπών δραστηριοτήτων του Π.Α.ΤΕ.Π.Η.. Η θητεία των μελών της επιστημονικής επιτροπής είναι τετραετής, με δυνατότητα ανανέωσης.

3. Σκοπός του Π.Α.ΤΕ.Π.Η. είναι σε συνεργασία με τη Γεωπονική Σχολή να σχεδιάζει και να πραγματοποιεί παραγωγικές δραστηριότητες αγροτικής και οικολογικής κατεύθυνσης, που ενσωματώνουν καινοτόμα επιστημονικά και τεχνολογικά δεδομένα, διατηρώντας μια διαρκή λειτουργική διασύνδεση με την επιστημονική κοινότητα, την αγορά, τον καταναλωτή και την κοινωνία, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα, στους στόχους του περιλαμβάνεται: α) η στοχευμένη έρευνα (ενίσχυση, δημιουργία και ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών στον τομέα της αγροδιατροφής, παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων και τροφίμων ζωικής και φυτικής προέλευσης με ταυτόχρονη διατήρηση, ανάδειξη και εμπλουτισμό των φυσικών πόρων και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος με πρότυπες δράσεις, β) η εκπαίδευση σπουδαστών της Γεωπονικής Σχολής, καθώς και η επιμόρφωση και κατάρτιση, μέσω του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ή του Κ.Ε.Ε. του ιδρύματος, σε θέματα όπως οι εναλλακτικές μορφές παραγωγής και νέες τεχνολογίες βέλτιστης αγροτικής παραγωγής, η διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος, η εφαρμογή γνώσεων για την παραγωγή προϊόντων με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, η αναγνώριση και αναπαραγωγή γηγενών αυτοφυών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, η παραγωγή και ανάδειξη καινοτόμων προϊόντων με ιδιαίτερα και ευεργετικά χαρακτηριστικά για την υγεία του ανθρώπου (βιοτρόφιμα), η εφαρμογή καινοτόμων συστημάτων καλλιέργειας (υδροπονικά, αεροπονικά), η ανάπτυξη τεχνικών γενετικής βελτίωσης, γ) η ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης και εξοικείωσης με τον αγροδιατροφικό κλάδο και τις επιμέρους δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα, περιλαμβάνοντας ακόμη και δράσεις αναψυχής, όπως ιδίως θεματικές εκθέσεις και ημερίδες, οργανωμένες επισκέψεις, επιδείξεις και ξεναγήσεις στους χώρους του Π.Α.ΤΕ.Π.Η.. Για την επίτευξη των σκοπών του το Π.Α.ΤΕ.Π.Η. μπορεί να φιλοξενεί δομές, όπως ενδεικτικά κέντρο ολοκληρωμένης αγροτικής εκπαίδευσης και παραγωγής πρότυπων τοπικών αγροδιατροφικών προϊόντων, πρότυπες βιοκλιματικές μονάδες εκτροφών για την παραγωγή τοπικών αγροτικών προϊόντων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και καινοτόμες ιδιότητες στο πλαίσιο πρότυπης παραγωγής ελαχιστοποιημένου περιβαλλοντικού αποτυπώματος, πρότυπο θερμοκήπιο, μονάδα αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, οι οποίες καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου του ιδρύματος, ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μετά από εισήγηση της επιτροπής της παρ. 2.

Άρθρο 09 – Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.

Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
40 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top