skip to Main Content
Gavrogloy 12 0 Copy

Τα μισά τμήματα των ΑΕΙ δεν έχουν επαγγελματικά δικαιώματα

Ομολογία υπουργού: Το τι ακούω για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των πτυχιούχων δε λέγεται ….

Από τα τετρακόσια περίπου τμήματα των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, τα εκατόν ενενήντα πέντε, δηλαδή τα μισά δεν έχουν επαγγελματικά δικαιώματα ή προσόντα.

Η διαπίστωση αυτή  διατυπώθηκε από τον υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου, μέσα στη Βουλή, ο οποίος για να μπει τέλος σ αυτό το ελληνικό φαινόμενο συγκρότησε μία Κεντρική Επιτροπή , τον Μάρτιο του 2017  και ακλοούθησε η σύσταση υποεπιτροπών για συγκεκριμένες ειδικότητες.

Ομολογία υπουργού: Το τι ακούω για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των πτυχιούχων δε λέγεται

Μάλιστα ο υπουργός Παιδείας σε συνέδριο της ΟΣΕΠ-ΤΕΙ,θέλοντας έτσι να περιγράψει    τις αντιδράσεις στην αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων σε πτυχιούχους των ΑΕΙ ομολόγησες “Το τι ακούω για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των πτυχιούχων δε λέγεται”.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ

«Μόλις πας να κάνεις κάτι για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα πως πληροφορούνται;», διερωτήθηκε στη συνέχεια ο υπουργός Παιδείας και πρόσθεσε: « Αμέσως κτυπούν οι πόρτες : Βουλευτές, υπουργοί, φίλοι συγγενείς κτλ».. «Έχουμε έτοιμες πολλές ρυθμίσεις για τα επαγγελματικά δικαιώματα, οι οποίες είναι μπλοκαρισμένες ,Μου λένε πέρασε τις ρυθμίσεις και τι θα γίνει;» συνέχισε ο κ. Γαβρόγλου και απηύθυνε έκκληση προς ΤΕΙ και Πανεπιστήμια να βάλουν πλάτες στο θέμα των Επιμελητηρίων.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ

Η Κεντρική Επιτροπή

Η Κεντρική Επιτροπή θα παραλάβει τις προτάσεις  των υποεπιτροπών, προκειμένου να κάνει τις σχετικές εισηγήσεις προς τον υπουργό Παιδείας.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε  ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Παιδείας

Τα μέλη της Επιτροπής είναι τα εξής:

1.Γεώργιος Δελλής του Ιωάννη, αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ.

2.Ευγενία Πρεβεδούρου του Βασιλείου, αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νομικής Σχολής του ΑΠΘ.

3.Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου του Βασιλείου, αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ.

4.Δημοσθένης Σταμάτης του Ιωάννη, Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης, τακτικό μέλος του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

5.Γεώργιος Κουκούτσης του Βασιλείου, δικηγόρος, Ειδικός Σύμβουλος στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

6.Πέτρος Κουλούρας του Κωνσταντίνου, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ, που υπηρετεί σε προσωρινή ομοιόβαθμη θέση αποσπασμένου στο Πολιτικό Γραφείο του υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

7.Νικόλαος Τσαφταρίδης του Διονυσίου, μέλος Ε.Ε.Π. α ́ βαθμίδας του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στη Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ.

8. Ερρίκος Χαιμ Βεντούρας του Μιχαήλ ,Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας

9.Μαγδαληνή Συγγρού του Παντελεήμονος, υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, αναπληρώτρια προϊσταμένη του τμήματος Α ́ Οργάνωσης Ανώτατης Εκπαίδευσης της Δ/νσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης.

Επιτροπή για τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕΙ

Επιστημονική  Επιτροπή , προκειμένου να   καταρτίσει Σχέδιο Πρότασης   σχετικά με το πλαίσιο πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες, βάσει προσόντων που προσδίδουν οι τίτλοι σπουδών που αποκτούν οι πτυχιούχοι Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕΙ, συγκρότησε ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου.

Η Επιτροπής είναι επταμελής και έχει ως εξής:

1. Γεώργιος ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ του Βασιλείου,   Γενικός Γραμματέας του ΥΠ.Π.Ε.Θ, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή του τον Ερρίκο-Χαΐμ ΒΕΝΤΟΥΡΑ, του Μιχαήλ  .

2. Ιωάννης ΤΣΙΑΦΗΣ του Χρίστου,  με την ιδιότητα του μέλους Δ.Ε.Π. Πολυτεχνικής Σχολής, με αναπληρωτή του τον Θωμά ΧΟΝΔΡΟ του Ευαγγέλου  .

3. Γεώργιος ΑΛΕΞΗΣ του Κωνσταντίνου,  με την ιδιότητα του μέλους ΔΕΠ Τμήματος Μηχανικών των Τ.Ε.Ι., με αναπληρωτή τον Ανδρόνικο ΦΙΛΙΟ του Ευστρατίου .

4. Αναστάσιος ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ του Νικολάου, με αναπληρωτή του τον Γεώργιο ΠΑΠΑΔΑΚΟ του Νικολάου.

5. Ιωάννης ΚΑΛΟΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ του Μάριου,   με αναπληρωτή του τον Απόστολο ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ του Ιωάννη.

6. Ιωάννης Εμμανουήλ ΜΕΡΤΙΝΟΣ του Γεωργίου, με αναπληρωτή του τον Κωνσταντίνο ΚΙΤΣΑΚΗ του Αθανασίου.

7. Ευάγγελος ΣΠΥΡΟΥ του Παναγή με αναπληρωτή του τον Χρήστο ΤΣΙΤΣΗ του Αναστασίου.

Επιτροπή για τα Επ. Δικαιώματα των πτυχιούχων Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

Επταμελή Επιστημονική Επιτροπή συγκρότησε ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, προκειμένου να καταρτίσει Σχέδιο Πρότασης σχετικά με το πλαίσιο πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες, βάσει προσόντων που προσδίδουν οι τίτλοι σπουδών που αποκτούν οι πτυχιούχοι Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

Ειδικότερα η Επιτροπή, έχει ως εξής:

1. Γεώργιος ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ του Βασιλείου, Γενικός Γραμματέας του ΥΠ.Π.Ε.Θ, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή του τον Αντώνιο ΜΠΟΓΡΗ, του Γεωργίου.

2. Νικόλαος ΚΛΗΜΗΣ του Σπυρίδωνα,με την ιδιότητα του μέλους Δ.Ε.Π. Πολυτεχνικής Σχολής,με αναπληρωτή του τον Κωνσταντίνο ΣΠΥΡΑΚΟ του Χριστοφόρου.

3. Αντώνιος ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ του Δημητρίου,με την ιδιότητα του μέλους Δ.Ε.Π. Τμήματος Μηχανικών Τ.Ε.Ι., με αναπληρωτή του τον Τριαντάφυλλο-Φίλη ΚΟΚΚΙΝΟ του Θεοδώρου.

4. Γεώργιος ΜΕΛΕΤΗΣ του Παναγιώτη, με αναπληρώτρια την Παρασκευή ΛΙΟΣΑΤΟΥ του Δημητρίου.

5. Βασίλειος ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ του Γεωργίου, με αναπληρωτή του τον Κωνσταντίνο ΤΟΚΜΑΚΙΔΗ του Παναγιώτη.

6. Σταύρος ΡΟΖΗΣ του Ιωάννου, με αναπληρωτή του τον Βασίλειο ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ του Γεωργίου.

7. Άρης ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ του Λεωνίδα, με αναπληρωτή του τον Γεώργιο ΓΛΕΝΗ του Ιωάννη.

Επιτροπή για τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Τμημάτων Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.Ι

Επιτροπή, προκειμένου να καταρτίσει εισήγηση  για την πρόσβαση  σε επαγγελματικές δραστηριότητες, βάσει προσόντων που προσδίδουν οι τίτλοι σπουδών που αποκτούν οι πτυχιούχοι Τμημάτων Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.Ι.. συγκροτήθηκε στο υπουργείο Παιδείας, με απόφαση του υπουργού Κ. Γαβρόγλου.

Ειδικότερα η Επιτροπή, έχει ως εξής:

1. Γεώργιος ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ του Βασιλείου,  Γενικός Γραμματέας του ΥΠ.Π.Ε.Θ, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή του τον Αντώνιο ΜΠΟΓΡΗ του Γεωργίου .

2. Ιωάννης ΦΟΥΝΤΟΣ του Πολύβιου, με την ιδιότητα του μέλους Δ.Ε.Π. Πολυτεχνικής Σχολής, με αναπληρωτή του τον Ιωάννη ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ του Ευαγγέλου.

3. Ιωάννης ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ του Κωνσταντίνου, με την ιδιότητα του μέλους Δ.Ε.Π. Τμήματος Μηχανικών Τ.Ε.Ι.,με αναπληρωτή του τον Βασίλειο ΜΑΜΑΛΗ του Γεωργίου.

4. Μελέτης ΝΕΖΗΣ του Παναγιώτη, με αναπληρώτριά του την Ανδρομάχη ΜΗΤΣΙΩΝΗ του Κωνσταντίνου.

5. Γεώργιος ΣΤΑΜΟΥ του Βασιλείου,  με αναπληρώτριά του την Ελένη ΠΕΤΡΑ του Ορέστη.

6. Γεωργία ΤΕΡΖΗ του Νικολάου, με αναπληρώτριά της την Ιωάννα ΣΑΜΠΡΑΚΟΥ του Φώτιου.

7. Χρήστος ΥΦΑΝΤΗ του Γεωργίου-Δημητρίου, με αναπληρωτή του τον Χρήστο ΟΡΟΒΑ του Νικολάου.

Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
40 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top