Για ένα Σύγχρονο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο στην Υπηρεσία του Δημοσίου Συμφέροντος

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Μετά από αρκετά χρόνια θητείας σε θέσεις ευθύνης του Δημοσίου Χώρου, τα τελευταία τέσσερα χρόνια, όπως γνωρίζετε, υπηρετώ το Πανεπιστήμιο μας ως Αναπληρωτής Πρύτανη.
Από τη θέση αυτή, είχα τη δυνατότητα να ενημερωθώ και να μελετήσω σε βάθος όλες τις θετικές και αρνητικές πλευρές του Ιδρύματός μας. Θεωρώ, ότι συνεισέφερα εποικοδομητικά σε κρίσιμα ακαδημαϊκά και διοικητικά ζητήματα, με θετική πάντα διάθεση, παρά τις πολύ περιορισμένες εξουσίες που παρείχε η προηγούμενη νομοθεσία στους Αναπληρωτές του Πρύτανη.
Σήμερα, επιτρέψτε μου να πιστεύω, ότι, μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας, μπορώ να υπηρετήσω το Πανεπιστήμιο μας από τη θέση του Πρύτανη. Για να προχωρήσουμε, με ήρεμα και σίγουρα βήματα, όλοι μαζί, με δημοκρατική ευαισθησία, στις αλλαγές που χρειάζεται το πρώτο Πνευματικό Ίδρυμα της χώρας μας.

Με τις θεμελιακές προτάσεις που ακολουθούν, απευθύνομαι σε όλους εκείνους, οι οποίοι καλούνται να αποφασίσουν για το πώς θέλουν να είναι ένα σύγχρονο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Η εξειδίκευση αυτών των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί με τις συζητήσεις που πρέπει να γίνουν ανάμεσα σε όλους μας, στο αμέσως προσεχές διάστημα μέχρι τις πρυτανικές εκλογές.

Α. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών οφείλει να υπηρετεί το γνωστικό του στόχο με τον πιο σύγχρονο και αξιοκρατικό τρόπο, αξιοποιώντας πλήρως το Ακαδημαϊκό και Διοικητικό προσωπικό του, με συνθήκες εργασιακής ασφάλειας. Επίσης, πρέπει να στοχεύει στην ανοικτή δημιουργική καινοτομία στην έρευνα, καθώς και την ενεργό φοιτητική συμμετοχή στην πανεπιστημιακή ζωή, με ταυτόχρονη διασφάλιση της αριστείας, και της δυνατότητας διεκδίκησης της αριστείας από τον καθένα. Με τον τρόπο αυτό το Πανεπιστήμιο μας μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην πνευματική ανάπτυξη της Χώρας μας.

Β. Οφείλουμε όλοι να συμπαραταχθούμε στην πιο μαχητική διεκδίκηση της αναγκαίας δημόσιας χρηματοδότησης για την πρόσληψη Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού, την ενίσχυση της Έρευνας και την αξιοπρεπή λειτουργία του Πανεπιστημίου μας, πρωτίστως τη φύλαξη και την καθαριότητα.

Παράλληλα, πρέπει να αντιμετωπίσουμε, με ορθολογισμό, τα κτιριακά μας προβλήματα και να βελτιώσουμε τις συνθήκες στέγασης και σίτισης των φοιτητών μας. Με την επιδίωξη χορηγιών, την επέκταση της κοινωνικής μας προσφοράς και την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων χρηματοοικονομικής διαχείρισης στον τρόπο λειτουργίας του Ε.Λ.Κ.Ε και της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Ιδρύματος, μπορούμε να διευρύνουμε και να διευκολύνουμε την ερευνητική μας δραστηριότητα και να αυξήσουμε τα έσοδα του Πανεπιστημίου μας.

Γ. Οφείλουμε όλοι χωρίς εξαίρεση να στοχεύσουμε στη διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου μας με την ενεργό συμμετοχή μας σε διεθνείς επιστημονικές δράσεις. Να μεριμνήσουμε, όμως, να επωφελούνται από τη δραστηριότητα αυτή όλα τα Τμήματα και όλα ανεξαιρέτως τα μέλη τους. Η «Ευρωπαϊκή Πανεπιστημιακή Συμμαχία» που δημιουργούμε σήμερα είναι ένα φιλόδοξο εγχείρημα. Και κάθε τέτοια προσπάθεια, θα πρέπει να χαράσσει προοπτικές και για τους φοιτητές μας, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς.

Δ. Για να πραγματοποιηθούν όλα τα αναφερθέντα, πρέπει να αποκατασταθούν η οικονομική αξιοπρέπεια όλων όσοι υπηρετούν το Ίδρυμά μας, καθώς και η αυτοδιοίκηση του Πανεπιστημίου μας, χωρίς ασφυκτικό κρατικό εναγκαλισμό. Και βέβαια, μόνο στο πλαίσιο του απόλυτου σεβασμού μιας ακαδημαϊκής ελευθερίας, πλουραλιστικής και προστατευμένης από κάθε είδους εξωτερική παρέμβαση στην επιτέλεση της αποστολής μας στους πανεπιστημιακούς μας χώρους.

Παρακαλώ να θεωρήσετε τη φιλοδοξία μου συλλογική και την ευθύνη μου ατομική. Και όχι το αντίστροφο. Ας οραματιστούμε ένα άλλο, επιτέλους, Πανεπιστήμιο, στο ύψος των σημερινών περιστάσεων. Μπορούμε όλοι να εργαστούμε με σύνεση και τόλμη.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Ναπολέων Μαραβέγιας