skip to Main Content
ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 23η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου), στις 20 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Tετάρτη και ώρα 18:00 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Καθορισμός τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2018 (αρ. 309/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

Καθορισμός τελών χρήσης Δημοτικών Κοιμητηρίων για το έτος 2018 (αρ. 310/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

Καθορισμός συντελεστών ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2018 (αριθμ.308/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

Έγκριση αναγκαιότητας για την ανάθεση υπηρεσιών φροντίδας καθαρισμού στα κτήρια των Δημοτικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεφ/νιάς σε ιδιώτη για το έτος 2018.
ΕΙΣ: Δ/νση Δ/κών Υπηρεσιών

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Κεφ/νιάς έτους 2018. (αρ.7/2017απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής).
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

Έγκριση 18ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 (αριθμ.317/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

Λήψη απόφασης για άνοιγμα λογαριασμού (Ν 260) Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος για την μεταφορά διαθεσίμων.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

Λήψη απόφασης για άνοιγμα λογαριασμών διαχείρισης παγίας Προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

Διαγραφές-Επιστροφές.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

Έγκριση δαπάνης επιπλέον αμοιβής δικηγόρου και ψήφιση πιστώσεων πολυετών υποχρεώσεων.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

Έγκριση λύσης μίσθωσης τμήματος αιγιαλού-παραλίας στην θέση Πετανοί Τ.Κ Αγίας Θέκλης Δ.Ε Παλικής.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

Έγκριση τροποποιητικής προγραμματικής σύμβασης και  υποβολής τροποποιητικής αίτησης χρηματοδότησης του έργου: “ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ (B΄ ΦΑΣΗ)” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά»,  ΕΣΠΑ 2014-2020.»
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

Αποδοχή της πίστωσης και ορισμός  υπολόγου για το έργο : Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αργοστολίου στην Κεφαλλονιά»(κωδ.ΟΠΣ 5007230) στο ΕΠ 2014-2020.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη εξόδων κηδείας άπορου δημότη.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

Σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσης Ι.Δ.Α.Χ στον Ο.Ε.Υ του Δήμου Κεφαλλονιάς σε εκτέλεση και εφαρμογή της με αριθμ.229/2007 τελεσίδικης και αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
ΕΙΣ: Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Έγκριση μελέτης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018».
ΕΙΣ: Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου ανάθεσης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΛΑΥΡΑΓΚΑ ΠΟΛΕΩΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ».
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

Έγκριση μελέτης έργου: ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ¨.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

Έγκριση μελέτης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018».
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτής με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ».
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΤΩΓΗΣ» αναδόχου Ι. Μαρούλης Α.Ε.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως τρίτο μέλος στην Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των έργων με τίτλο:
α) «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΠΟΛΕΩΣ».
β) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ-ΧΑΒΡΙΑΤΑ».
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

Συντέλεση αυτοδίκαιης παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση δημ. δρόμου Α. Παπανδρέου (πρ.Λάσσης) Τμήμα από διασταύρωση του με δημ. δρόμο Χαροκόπου μέχρι κόμβο στην θέση Φαραώ».
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

Συντέλεση αυτοδίκαιης παραλαβής των έργων «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ», «ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ», «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ».
ΕΙΣ:Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

Έγκριση παράτασης εργασιών για το έργο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Β΄ΦΑΣΗ», Αναδόχου εταιρείας P&C DEVELOPMENT S.A με κωδικό ΟΠΣ 5000113 στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020»
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

Συμμετοχή του Δήμου Κεφ/νιάς στα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης.
ΕΙΣ: Α/Δ Κ. Γ. Κατσιβέλης

Ορισμός αναπληρωματικού μέλους στο Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΄΄ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ΄΄ (Ο.Κ.Α.Π) Δήμου Κεφ/νιάς με την ιδιότητα του δημότη, λόγω παραίτησης.
ΕΙΣ: Πρόεδρος Ο.Κ.Α.Π κ. Γ. Παπαναστασάτος

Ορισμός αναπληρωματικών μελών στο Δ.Σ του Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία ΄΄ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ΄΄ (Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ)με την ιδιότητα του δημότη, λόγω παραίτησης.
ΕΙΣ: Πρόεδρος Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ κ. Α. Κωνσταντάκης

Έγκριση 7ης τροποποίησης προϋπολογισμού 2017 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νιάς-Ιθάκης (αριθμ 183/17 απόφαση Δ.Σ του Δ.Λ.Τ. & Ι.)
ΕΙΣ: Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου κ. Α. Μοσχονάς

Έγκριση ετήσιου σχεδίου δράσης τουριστικής προβολής Δήμου Κεφαλλονιάς για το έτος 2018.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κεφαλλονιάς σε τουριστικές εκθέσεις στην Ελλάδα & το εξωτερικό για το 2018, ορισμός εκπροσώπων και κάλυψη εξόδων μετακίνησης & διαμονής.
EIΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ- ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ

Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
35 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top