skip to Main Content
DSC02105 300×336 (Copy)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 19η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου), την 2α Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 π.μ προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Αποδοχή επιχορήγησης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (Γ΄δόση 2018)- Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Γ. Κατσιβέλης

Λήψη απόφασης για την από 27/11/2017 γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για την Υπηρεσία : «Ένταξη του Δήμου στα Διατραπεζικά Συστήματα ΔΙΑΣ».
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης  χρηματοδότησης του Δήμου Κεφαλλονιάς στη Δράση «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία 2014-2020.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

Έγκριση τροποποίησης υφιστάμενου Ο.Ε.Υ Δήμου Κεφ/νιάς.
ΕΙΣ: Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Παρίσης

Έγκριση για μετονομασία τραπεζικών λογαριασμών στην Alpha Bank.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

Έγκριση 11ης αναμόρφωσης-τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Κεφ/νιάς οικ. έτους 2018 (αρ.278/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (αρ.30/2018 απόφαση Δ.Σ του Δ.Γ.Α)
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ Δημοτικού Γηροκομείου κ. Γ. Αποστολάτος

Έγκριση 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ» (ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ). (αρ.86/2018 απόφαση Δ.Σ της ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ)
ΕΙΣ: Πρόεδρος ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ κ. Α. Κωνσταντάκης

Έγκριση αναγκαιότητας αγοράς (2) δικύκλων από το ελεύθερο εμπόριο.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή
Διαγραφές βεβαιωμένων χρηματικών ποσών
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

Εξειδίκευση εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού Δήμου Κεφ/νιάς οικ. έτους 2018
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης και παραλαβής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 219 του ν.4412/2016.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

Πρόταση ανάθεσης προμήθειας:
α) «Εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε Ελειού Πρόννων».
β) «Ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Ν.Π.Ι.Δ ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ
γ) Ειδών αρτοποιείου κ΄ οπωροπωλείου για τις ανάγκες του ΟΚΑΠ.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού οδών και Πλατειών στον οικισμό Βόβυκες Τ.Κ Αγίας Θέκλης Δ.Ε Παλικής.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

Έγκριση πρακτικού αριθμ. 1/2018 της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Κεφ/νιάς.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

Ονομασίες-Μετονομασίες Οδών
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Σ.-Γ. Αλυσανδράτος

Αίτημα για παραχώρηση χρήσης ακινήτου ιδιοκτησίας Τ.Ε.Ι ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ στον Δήμο Κεφ/νιάς για επέκταση αθλητικών εγκαταστάσεων tennis.
ΕΙΣ: Πρόεδρος ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ κ. Α. Κωνσταντάκης

Λήψη απόφασης για συμμετοχή σε πρόταση με τίτλο ΄΄European Food Landscapes Network-EuRLANDNet΄΄ στο μέτρο 2.2 ΄΄ΔΙΚΤΥΑ ΠΟΛΕΩΝ΄΄ του προγράμματος ΄΄ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ΄΄ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου υλοποίησης αυτής με τίτλο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία στην πυρόπληκτη περιοχή Δ.Ε Λειβαθούς».
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

Έγκριση πρακτικού προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ, ΕΡΓΟ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΒΑΛΕΝΤΗ»
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

Έκφραση γνώμης του Δημοτικού μας Συμβουλίου σε ότι αφορά πιθανή εξαίρεση αιγιαλών που βρίσκονται στα όρια του Δήμου μας, για ειδικούς λόγους (ιστορικούς, περιβαλλοντικούς, επικινδυνότητας, κ.λ.π), από διαδικασίες που αφορούν απλή χρήση τους, προκειμένου να ληφθεί υπόψη σε νέες θεσμικές ρυθμίσεις που βρίσκονται υπό επεξεργασία.
ΕΙΣ: Ε.Δ.Σ κ. Ν. Παπαδάτος

Έγκριση της αριθμ. 46/2018 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ σχετική με χορήγηση θέσης στάθμευσης Α.μεΑ. στην οδό Γ.Λειβαδά στο Αργοστόλι.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Η. Κουρκουμέλης

Έγκριση της αριθμ. 49/2018 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ σχετική για την διατήρηση διαμορφωμένης επιφάνειας ράμπας στην απόληξη πεζοδρομίου στα Τζανετάτα Σάμης.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Η. Κουρκουμέλης

Έγκριση της αριθμ. 16/2018 απόφασης του Δ.Σ της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Κεφ/νιάς με θέμα: «Συζήτηση επί προτάσεως Δημητρίου Μαντζουράτου για καταγγελία του Νόμου που αφορά την κατάργηση των δυσπρόσιτων σχολείων».
ΕΙΣ:Α/Δ κ. Γ. Κατσιβέλης

Έγκριση της αριθμ. 17/2018 απόφασης του Δ.Σ της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Κεφ/νιάς με θέμα: «Συζήτηση επί προτάσεως Δημητρίου Μαντζουράτου για αναστολή λειτουργίας Νηπιαγωγείων Διλινάτων και Καρδακάτων»
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Ε.Π. κ. Α. Κωνσταντάκης

Έγκριση της αριθμ. 39/2018 απόφασης του Δ.Σ της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Κεφ/νιάς σχετικά με την λειτουργία επί πλέον τμημάτων σε συστεγαζόμενα Νηπιαγωγεία.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Γ. Κατσιβέλης

Έγκριση παραχώρησης χρήσης αιθουσών σχολικού συγκροτήματος 1ου Γυμνασίου Αργοστολίου επί της οδού Μπ. Άννινου στην Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Κεφαλληνίας
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Ε.Π κ. Α. Κωνσταντάκης

Έγκριση παραχώρησης χρήσης πρώην Δημοτικού Σχολείου στο Ρατζακλί Δ.Κ. Σκάλας, Δ.Ε Ελειού Πρόνων στον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ».
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Ε.Π κ. Α. Κωνσταντάκης

Έγκριση παραχώρησης χρήσης αίθουσας του πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ Αθέρα Δ.Ε Παλικής στον Εξωραϊστικό-Εκπολιτιστικό Σύλλογο ΑΘΕΡΑ.
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Ε.Π κ. Α. Κωνσταντάκης

Έγκριση προσωνυμίας «ΙΩΣΗΦ ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΣ» στο 2ο Γυμνάσιο Αργοστολίου.
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Ε.Π κ. Α. Κωνσταντάκης

Έγκριση ονοματοδοσίας αίθουσας πληροφορικής 2ου Γυμνασίου Αργοστολίου σε αίθουσα πληροφορικής «ΠΕΤΡΟΣ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ».
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Ε.Π κ. Α. Κωνσταντάκης

Έγκριση εισήγησης για την εκποίηση διαφόρων ανακυκλώσιμων υλικών (μετάλλου, σιδήρου, χαλκού, αλουμινίου)
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Ματιάτος

Συμμετοχή του Δήμου Κεφ/νιάς σε διεθνείς δραστηριότητες για τουριστική προβολή.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ- ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ

Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
30 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top