skip to Main Content
DSC 2966 (Copy)

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: Διάλογος, έστω και τώρα,

..για την αποφόρτιση της κατάστασης στη Λευκίμμη

Η εμπλοκή των αστυνομικών δυνάμεων στην διαδικασία διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην Κέρκυρα και οι εξ αυτής προκύπτουσες συνέπειες στην διατάραξη της ομαλότητας της καθημερινής ζωής των συμπολιτών μας στην ευρύτερη περιοχή του  ΧΥΤΥ Λευκίμμης, επιβάλλουν την δημόσια τοποθέτηση της Περιφερειακής Αρχής.

Υποστηρίζουμε σταθερά την απαρέγκλιτη εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στα Ιόνια Νησιά και εν προκειμένω στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας. Πρόκειται για ξεκάθαρα δημοκρατική πράξη που στηρίζεται στις αποφάσεις των ,κατά νόμον, υπεύθυνων συλλογικών οργάνων αντιπροσωπευτικών των τοπικών κοινωνιών που είναι τα δημοτικά συμβούλια των δήμων Κέρκυρας και Παξών και το Περιφερειακό Συμβούλιο (ΠΣ) Ιονίων Νήσων. Συγκεκριμένα  για το ΠΣ πρόκειται για τις αποφάσεις 104, 227 και 256 του 2016. Ειδικότερα για την περίπτωση της Λευκίμμης ,στην εφαρμογή του Σχεδιασμού συνομολογούν οι τρείς σχετικές προς τούτο αποφάσεις του ΣΤΕ ,καθώς και το πόρισμα της αρμόδιας περιφερειακής υπηρεσίας για το θέμα της διακινδύνευσης του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής.

  • Επισημαίνουμε την ανάγκη της ταχύτατης και ποιοτικής υλοποίησης εκ μέρους των δημοτικών αρχών Κερκύρας και Παξών και του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥΔΙΣΑ) όλων των σχετικών δράσεων και έργων που αναφέρονται στον  Σχεδιασμό ώστε να περάσουμε από την Μεταβατική φάση διαχείρισης στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση με διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση , κομποστοποίηση, ανάκτηση και λειτουργία ΧΥΤΥ υπολειμμάτων. Η χρηματοδότηση των δράσεων και έργων αυτών είναι πλήρως διασφαλισμένη είτε από πόρους του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 είτε από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Η επιτάχυνση εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης ,πέραν της προφανούς σημασίας της, θα επιτρέψει την λήξη της χρήσης του ΧΥΤΥ Λευκίμμης.
  • Διακηρύσσουμε την σαφή πρόθεση μας να εργαστούμε δια των υπηρεσιών μας στην κατεύθυνση της προστασίας της αειφορίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας στην περιοχή της ΠΕ Κέρκυρας. Τούτο οδηγεί σε συγκεκριμένες ενέργειες για την αποκατάσταση του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου , σε ενέργειες αποτροπής δημιουργίας ευκαιριακών χωματερών , σε ενέργειες τακτικού και έκτακτου ελέγχου της ποιοτικής λειτουργίας όλων των επιμέρους φάσεων της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και της συμμόρφωσης των υπόχρεων Δήμων και ΣΥΔΙΣΑ.
  • Δεν προκρίνουμε την παρουσία των κατασταλτικών μηχανισμών του κράτους στις διαδικασίες επίλυσης των κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων, όπως συμβαίνει αυτές τις ημέρες στην Λευκίμμη. Αντίθετα είμαστε διαπρύσιοι κήρυκες της χρήσης του δημοκρατικού διαλόγου , της δημόσιας διαβούλευσης , της σύγκλισης των διαφορετικών απόψεων σε προοδευτική κατεύθυνση, της διατήρησης της κοινωνικής συνοχής. Στην περίπτωση της λειτουργίας του ΧΥΤΥ Λευκίμμης επιδιώξαμε επανειλημμένα με λόγια και έργα την συνεννόηση και την συναινετική λύση προσπαθώντας να κατανοήσουμε όλα τα περί του αντιθέτου επιχειρήματα. Δυστυχώς, με ευθύνη όσων εμφανίζονταν και εμφανίζονται ως εκπρόσωποι της περιοχής , αντιμετωπίσαμε προπηλακισμούς, ύβρεις έγγραφες και προφορικές, ψευδείς αναφορές και στείρα άρνηση, γεγονότα που μετά πάσης βεβαιότητος δεν εκφράζουν την τεράστια πλειοψηφία των συμπολιτών μας στην Λευκίμμη. Η εμφιλοχώρηση των προσωπικών και κομματικών στρατηγικών, η εμφάνιση της ΧΑ , η παρέμβαση οικονομικών συμφερόντων της περιοχής ενίσχυσαν την αδιαλλαξία και κατέστησαν αδύνατη την επικοινωνία , χωρίς καμία δική μας ευθύνη. Ας αναλογιστούν όσες και όσοι προέκριναν την αδιαλλαξία και την στείρα άρνηση, όσες και όσοι καλλιέργησαν φρούδες ελπίδες και προέβαλαν ανέφικτες προοπτικές μακριά και έξω από τον υφιστάμενο Σχεδιασμό, όσες και όσοι με πράξεις και παραλείψεις τους καθυστέρησαν χαρακτηριστικά την ταχεία υλοποίηση του Σχεδιασμού αυτού, τις τεράστιες ευθύνες τους για τις αρνητικές συνέπειες της παρουσίας των αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή της νότιας Κέρκυρας.
  • Η Περιφερειακή Αρχή επεδίωξε και επιδιώκει από θέση αρχής τον διάλογο και την συνεννόηση. Καλεί και τώρα όλους τους εμπλεκόμενους σε διαδικασίες διαλόγου για την αποφόρτιση της κατάστασης, την κοινά αποδεκτή λειτουργία της Μεταβατικής Φάσης διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων στην ΠΕ Κέρκυρας και την συνακόλουθη απομάκρυνση των αστυνομικών δυνάμεων. Προσοχή όμωςτο tango χρειάζεται δύο!

Ζητάμε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και από τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, την άμεση υλοποίηση των συμφωνηθέντων λαμβάνοντας υπόψη την τεράστια ανάγκη που υπάρχει και στη Περιφέρεια μας.

Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
40 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top