Την Πέμπτη 05/07 – 20.00 συνεδρίασε η Τοπική Συντονιστική Οργάνωση του Κινήματος Αλλαγής Ιθάκης και συγκροτήθηκε σε σώμα παρουσία του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής Δ.Γ. Στανίτσα και του μέλους της Νομαρχιακής Επιτροπής Γεωργίου Βασιλόπουλου.

ΓΕΡΆΣΙΜΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ: Συντονιστής, Υπεύθυνος Οργανωτικού.

ΚΑΡΑΒΙΑΣ  Ι.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Αναπληρωτής Συντονιστής, Υπεύθυνος Επικοινωνίας, Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΛΙΒΑΝΗΣ  ΜΙΧΑΛΗΣ: Υπεύθυνος Οικονομικών.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΤΟΣ: Υπεύθυνος Εργαζομένων, Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Περιβάλλοντος, Υγείας, Παιδείας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΗΣΜΑΣ: Υπεύθυνος Αγροτικού τομέα, Αθλητισμού και Πολιτισμού, Κοινωνικών Κινημάτων και Ισότητας. Η Συντονιστική Επιτροπή.