skip to Main Content
57047 (Copy)

H Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών….

 ….για τη στελέχωση του αεροδρομίου

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Με αφορμή την ανάληψη της ευθύνης από το Πυροσβεστικό Σώμα, για την στελέχωση δώδεκα περιφερειακών αεροδρομίων, ως Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας – Κεφαλληνίας – Ζακύνθου και Λευκάδας, επισημαίνουμε τα εξής:

Εκφράζουμε την έντονη αντίθεσή μας για τις κυβερνητικές αποφάσεις, που ιδιωτικοποιούν τα αεροδρόμια της χώρας και τις πολιτικές εμπορευματοποίησης υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση προωθείται, με την σύμπραξη – σύμβαση του Ελληνικού Δημοσίου με την ιδιωτική εταιρία που θα εκμεταλλεύεται δημόσια περιουσία (περιφερειακά αεροδρόμια).

Αναφορικά με την στελέχωση των δώδεκα περιφερειακών αεροδρομίων, το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος προχωρά με συνοπτικές διαδικασίες, στην εκπαίδευση πυροσβεστών (σε πολλές περιπτώσεις χωρίς την θέλησή τους) που υπηρετούν σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και σε Κλιμάκια, των περιοχών στις οποίες περιλαμβάνονται τα εν λόγω αεροδρόμια, με σκοπό την άμεση μετακίνηση – μετάθεσή τους σε αυτά.

Η επιλογή αυτή της Πολιτικής και Φυσικής ηγεσίας, φανερώνει την μεγάλη αγωνία της κυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ. να εξασφαλίσει, και με αυτόν τον τρόπο, την κερδοφορία των εταιρειών, παραχωρώντας τους γη και ύδωρ. Θα μειωθεί παραπέρα η πυρασφάλεια και πυροπροστασία του φυσικού πλούτου της χώρας, της περιουσίας και της ζωής του ελληνικού λαού.

Το Π.Σ. έχει χιλιάδες κενά σε μόνιμο προσωπικό. Ο προϋπολογισμός του Σώματος  δεν καλύπτει τις απαιτούμενες ανάγκες λειτουργίας του. Η στελέχωση των παραπάνω υπηρεσιών των αεροδρομίων, οδηγεί στην αύξηση των κενών θέσεων του προσωπικού, στην εντατικοποίηση της εργασίας των πυροσβεστών και στην υποβάθμιση της πυρασφάλειας και πυροπροστασίας, με ενδεχόμενη κατάργηση – αναστολή λειτουργείας Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Κλιμακίων.

Στην συνδικαλιστική μας περιφέρεια θα λειτουργήσουν δύο Πυροσβεστικές Υπηρεσίες αεροδρομίων, στην Κεφαλλονιά και στην Ζάκυνθο, οι οποίες θα επανδρωθούν κυρίως από προσωπικό που υπηρετεί στις υπηρεσίες των δύο νησιών. Αυτό σημαίνει ότι θα προστεθούν νέες ελλείψεις στο ήδη ελλειμματικό προσωπικό, προμηνύοντας αρνητικές εξελίξεις τόσο για τους πυροσβέστες, όσο και για την πυρασφάλεια του λαού και του φυσικού πλούτου των δύο νησιών.

Στους παρακάτω πίνακες καταγράφονται μέσα από τα αριθμητικά στοιχεία τα προαναφερόμενα:

Π.Υ. και Π.Κ.    ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ                 ΥΠΗΡΕΤΟΥΣΑ

ΔΥΝΑΜΗ       ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ

ΜΕΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ                      ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΥΠ/ΣΑΣ ΔΥΝΑΜΗΣ

Π.Υ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ                   33                            4                             29

Π.Κ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ                        14                            5                               9

Π.Κ. ΣΑΜΗΣ                 12                            4                               8

Π.Κ. ΙΘΑΚΗΣ                12                            2                             10

ΣΥΝΟΛΟ                       71                           15                           56

Π.Υ  και  Π.Κ.  ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ         ΥΠΗΡΕΤΟΥΣΑ

ΔΥΝΑΜΗ      ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ

ΜΕΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ                    ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΥΠ/ΣΑΣ ΔΥΝΑΜΗΣ

Π.Υ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ                              28                            9                            19

Π.Κ. ΕΛΑΤΙΩΝ                    7                             1                              6

ΣΥΝΟΛΟ                            35                          10                           25

Από τα  αριθμητικά δεδομένα γίνεται διακριτή η μείωση που θα επέλθει, μέχρι στιγμής, από την επάνδρωση των δύο Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των αεροδρομίων των δύο νησιών, αλλά και την ταυτόχρονη αδυναμία  εκτέλεσης υπηρεσίας από το υπόλοιπο προσωπικό. Η αδυναμία αυτή εντοπίζεται κυρίως στον μειωμένο αριθμό των υπαλλήλων που θα εκτελούν καθημερινά υπηρεσία φυλακής (βάρδια).

Για να κατανοήσουμε ακριβώς το τι πρακτικά σημαίνει αυτή η μείωση προσωπικού, και κυρίως για τις κεντρικές υπηρεσίες, πρέπει να λάβουμε υπόψη τους παρακάτω παράγοντες:

  • Ότι ένας αριθμός υπαλλήλων απασχολείται σε διοικητικού χαρακτήρα υποχρεώσεις της υπηρεσίας.
  • Οι εναπομείναντες υπάλληλοι κατανέμονται σε τρείς βάρδιες, δηλαδή το πολύ τρείς μόνο πυροσβέστες σε κάθε βάρδια με δεδομένο ότι χορηγούνται άδειες και ρεπό.
  • Το γεγονός ότι η πυροσβεστική τακτική επιβάλει στην πρώτη έξοδο για αστικά συμβάντα, να επεμβαίνουν δύο οχήματα με οκτώ άνδρες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του συμβάντος.

Γίνεται αντιληπτό από τον καθένα, το μέγεθος της οργανωτικής αποσάθρωσης που επέρχεται στις πυροσβεστικές υπηρεσίες των περιοχών αυτών, με ότι αυτό συνεπάγεται για την αποτελεσματικότητα τους.

Οι συνέπειες, με βάση τα παραπάνω, θα είναι η ελαστικοποίηση του ωραρίου των πυροσβεστών και η εξάντληση τους λόγω της υπερεργασίας, που θα επιφέρει η μείωση του προσωπικού, με καταστρεπτικά αποτελέσματα για την πυρασφάλεια, την πυροπροστασία και την παροχή άμεσα οποιασδήποτε βοήθειας ζητηθεί.

Επιπλέον, τα προαναφερόμενα θέτουν ευθέως σοβαρά ζητήματα τόσο για την ασφάλεια και την σωματική ακεραιότητα των συναδέλφων μας, όταν επιχειρούν σε συμβάντα, όσο και για  την ασφάλεια των πολιτών που θα καλέσουν σε βοήθεια.

Και αυτή η κυβέρνηση, ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ., συρρικνώνει και συγχωνεύει δημόσιες κρατικές δομές (σε υγεία, παιδεία, πρόνοια κ.α.). Το επόμενο χρονικό διάστημα, η πολιτική αυτή θα εφαρμοστεί και στο Πυροσβεστικό Σώμα βάση του ν. 4249/2014 για την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, όπου θα υπάρξουν συγχωνεύσεις και κλείσιμο Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.

Με δεδομένο όλα τα παραπάνω, εκφράζουμε την ανησυχία μας και την αγωνία μας για αυτές τις αρνητικές εξελίξεις, που θα πλήξουν τόσο τους πυροσβέστες όσο και τις ανάγκες για προστασία της ζωής και της περιουσίας  του λαού και του φυσικού πλούτου των νησιών.

Καλούμε τα συνδικαλιστικά όργανα των εργαζόμενων, τους εκπροσώπους των τοπικών διοικήσεων  τους κοινωνικούς  φορείς και γενικότερα τους κατοίκους της Κεφαλλονιάς και της Ζακύνθου:

  • Να πάρουν άμεσα θέση, βάζοντας εμπόδια στους συγκεκριμένους επισφαλείς σχεδιασμούς.
  • Να απαιτήσουν την πλήρη κάλυψη όλων των κενών θέσεων των υπηρεσιών των δύο νησιών με τις απαραίτητες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.
  • Να απαιτήσουν να μονιμοποιηθούν άμεσα όλοι οι συνάδελφοι Πενταετούς Υποχρέωσης και οι συμβασιούχοι πυροσβέστες.
  • Να απαιτήσουν να μην καταργηθεί καμιά Πυροσβεστική Υπηρεσία και Κλιμάκιο και να γίνει η στελέχωσή τους σύμφωνα με τις πραγματικές και σύγχρονες ανάγκες.
  • Να απαιτήσουν να αυξηθούν οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών του Π.Σ.

ΕΝΩΤΙΚΗ  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  ΚΙΝΗΣΗ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
35 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top