skip to Main Content

Ευρυδίκη Λειβαδά: «Με τ’ άρμενα της θάλασσας στα ρόδα των ανέμων»

Λεύκωμα παλαιών χαρακτικών για την Κεφαλλονια και την Ιθάκη

Χάρτες, Λιμάνια, Παραθαλάσσια Τοπία Κεφαλλονιάς και Ιθάκης

Λεύκωμα παλαιών χαρακτικών. Κείμενα στην Ελληνική και Αγγλική

ISBN 9 789609 832243

… Όλο το εικονογραφικό υλικό που περιέχεται στην έκδοση αυτή αποτελεί μέρος του αρχείου και της συλλογής μου και έχει αποκτηθεί εντός πολύ μεγάλου βάθους χρόνου, μετά από έρευνα και μεγάλη οικονομική δαπάνη, εκεί όπου εξαγοράζεται το παρελθόν: στις δημοπρασίες γνωστών οίκων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Επιπλέον, αρκετά χαρακτικά και λοιπές εικόνες έχουν αποκτηθεί κι από πωλήσεις από ιδιώτες, ενώ αρκετά ανήκαν ήδη στην οικογένειά μου.

Η πορεία της χαρτογραφίας δια μέσω των αιώνων συνθέτει ένα μαγικό ταξίδι. Αργά και σταδιακά αποκαλύφθηκε αυτός ο μεγάλος και μικρός κόσμος στους τολμηρούς ταξιδιώτες και θαλασσοπόρους. Οι αρχικά άγνωστες και εκφοβιστικές γαίες πλέον απέκτησαν όνομα κι εικόνα, χαρακτηριστικά, όρια και διαστάσεις. Έχουν τοπογραφηθεί με ακρίβεια. Τα κιμμέρεια μέρη με τα περίεργα πλάσματα δεν υπάρχουν. Αυτή η επικράτεια του μυστηρίου ανήκει στο παρελθόν. Εμείς σήμερα, με όπλο την γνώση, πλησιάζουμε με συγκίνηση τα καλλιτεχνήματα του τότε που ανήκουν σε άλλες εποχές, σε άλλους πολιτισμούς, άλλοτε με μικρές παρεκκλίσεις, άλλοτε αποκυήματα φαντασίας, άλλοτε ανακρίβειες μετρήσεων και λανθασμένων πληροφοριών. Παρόλα αυτά τα παρατηρούμε με κατάνυξη, θαυμασμό και νόστο καθώς τα έχουμε εντάξει στα έργα τέχνης της ανθρωπότητας.

Οι παλιοί χάρτες και τα κάθε είδους χαρακτικά συνθέτουν ένα γοητευτικό αρχείο από εικόνες του παρελθόντος. Είναι μέρος της κληρονομιάς μας, και σαν κομμάτι του χθες, μας εξευγενίζει, μας γεμίζει γνώση, μας πλουτίζει ψυχικά και πνευματικά…

(Απόσπασμα από την Εισαγωγή)

Εκδόσεις ΟΔΥΣΣΕΙΑ

info@odusseia.gr

__________________________

Evridiki Livada: Under the riggings of the sea in wind-rose lines

Maps, Ports, Coastal Landscapes of Kefallinia and Ithaca

New album of old engravings. Texts in Greek and English

… All the pictures contained in this publication are part of my archive and collection and have been acquired over a long period of time, after research and great financial expense, where the past is bought: at the auctions of well-known Greek and foreign firms. In addition, many engravings and pictures were obtained from sales by individuals as well, while some already belonged to my family.

The course of cartography through the centuries is a magical journey. Τhis great and small world was slowly and gradually revealed to the bold travelers and seafarers. The initially unknown and terrifying lands have now acquired name and shape, features, boundaries and dimensions. They have been accurately inscribed. Kimmeric parts with strange creatures do not exist anymore. This mystery territory belongs to the past. Nowadays, with knowledge as a weapon, we are enthusiastically approaching the yester-arts -which belong to past times, to other civilizations-. These maps are sometimes part of the imagination, sometimes inaccurate measurements and information, sometimes they have little deviation from reality. Nevertheless we observe them with delight, admiration and nostos, as we have incorporated them into the Fine Art of humanity.

The old maps and all types of engravings compose a charming archive of pictures of the past. They are part of our heritage and as pieces of yesteryear, they refine us, fill us with knowledge, enrich us mentally and spiritually…

(Part from the Chapter: About this Edition)

ODYSSEIA Publications

info@odusseia.gr

 

Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
35 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top