skip to Main Content
Eksoikonomw1 768×461 (Copy)

Εξοικονομώ κατ’ οίκον

Ανοίγουν οι αιτήσεις! Ο απόλυτος οδηγός για να πάρετε επιδότηση

Ενεργοποιείται την Πέμπτη, 08.03.2018, η ηλεκτρονική πλατφόρμα exoikonomisi.ypen.gr. Μέσα από αυτήν, θα υποβάλλονται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ οίκον, όπως ανακοίνωσε απόψε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ήδη αναρτήθηκε στον δικτυακό τόπο του υπουργείου, εγχειρίδιο σχετικά με τον τρόπο καταχώρησης των στοιχείων. Η ακριβής ώρα έναρξης της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων θα ανακοινωθεί την ίδια ημέρα.

Μεγάλη προσοχή για το Εξοικονομώ κατ’ οίκον!

Πάντως, όσοι γνωρίζουν καλά το περιεχόμενο του Εξοικονομώ κατ’ οίκον, είναι ξεκάθαροι: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί αφού υπάρχουν αρκετές παγίδες.

Μία από τις βασικές «ιδιαιτερότητες» του νέου προγράμματος, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ (σ.σ. συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών κεφαλαίων), είναι ότι οι ιδιοκτήτες των περίπου 32.000 κατοικιών που εκτιμάται ότι θα θωρακιστούν ενεργειακά πρέπει να δράσουν άμεσα.

Κι αυτό διότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής ανά περιφέρεια θα κλείνει αμέσως μόλις εξαντληθούν τα κεφάλαια που της αναλογούν. «Με αυτό τον τρόπο θα αποφευχθεί το μεγάλο πρόβλημα που κληρονομήθηκε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, των εκκρεμών εγκεκριμένων αιτήσεων, οι οποίες δεν καλύφθηκαν καθώς δεν είχαν εξασφαλιστεί τα απαιτούμενα κονδύλια» έλεγαν τις τελευταίες εβδομάδες από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Να σημειωθεί ότι τα έργα των ωφελουμένων (σ.σ. φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε διάστημα εννέα μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής.

Προκαταβολή μόνο στους δανειολήπτες

Μόνο όταν πιστοποιηθούν οι δαπάνες και το φυσικό αντικείμενο του έργου, με βάση τα δικαιολογητικά και τους όρους του προγράμματος, θα λάβουν την αντίστοιχη άμεση ενίσχυση οι ιδιοκτήτες κατοικιών που θα επιλέξουν να κινηθούν με ίδια κεφάλαια. Προκαταβολή προβλέπεται μόνο για όσους κάνουν χρήση τραπεζικού δανεισμού. Πρακτικά, λοιπόν, αυτό σημαίνει το εξής: Ότι θα πρέπει να εξοφλήσουν τις απαιτούμενες εργασίες και τα υλικά και μετά να εισπράξουν την επιδότηση. Εξοικονομώ κατ' οίκον

Σε ό,τι αφορά εκείνους που θα πάρουν τραπεζικό δάνειο από κάποια από τις δέκα τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (σ.σ. τις τέσσερις συστημικές, την AtticaBank και πέντε συνεταιριστικές), η καταβολή της επιχορήγησης και η εκταμίευση του συνολικού ποσού του δανείου ολοκληρώνονται εντός χρονικού διαστήματος δύο μηνών. Κι αυτό από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου.

Τα παραπάνω ποσά εκταμιεύονται σε τραπεζικό λογαριασμό του ωφελουμένου. Είναι ακατάσχετα και είναι δεσμευμένα για την πληρωμή προμηθευτών, αναδόχων κ.λπ.

Πότε επιστρέφεται η επιδότηση για το Εξοικονομώ κατ’ οίκον

Σε παγίδα μπορεί να πέσει κάποιος και σε ό, τι αφορά τη νομιμότητα της μονοκατοικίας ή του μεμονωμένου διαμερίσματος που θα επιδιώξει να εντάξει στο πρόγραμμα. Όπως προβλέπεται στον Οδηγό Εφαρμογής του προγράμματος: «Σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες νομιμοποίησης/ τακτοποίησης στο ακίνητο, θα πρέπει να διευθετηθούν πριν από την υποβολή της αίτησης. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να έχει εκδοθεί βεβαίωση περαίωσης, από την οποία να προκύπτει η ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης».

Με αυτό τον τρόπο αποκλείεται κάθε ακίνητο στο οποίο υπάρχει κάποιας μορφής αυθαιρεσία που δεν έχει νομιμοποιηθεί. Και μάλιστα με εξοφλημένο το ανάλογο πρόστιμο πριν από την υποβολή αίτησης.

Click4more: Πώς δηλώνονται οι βοηθητικοί χώροι στο Ε9 – Οδηγός για να μην κάνετε λάθη

Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησης του έργου ή μετά την ολοκλήρωση του έργου διαπιστωθεί μη ορθή υλοποίηση; Το ελληνικό δημόσιο υποχρεώνει τον ιδιοκτήτη να επιστρέψει την επιδότηση και μάλιστα εντόκως! Προβλέπονται, μάλιστα, ποινικές, διοικητικές και πειθαρχικές κυρώσεις για τους μηχανικούς.

Ο Οδηγός Εφαρμογής του νέου προγράμματος αναφέρει ειδικότερα ότι: «Πριν την οριστικοποίηση της αίτησης, ο αιτών θα δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία της αίτησής του, τα οποία θα εμφανίζονται αναλυτικά σε λίστα, είναι αληθή. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, δεν επιτρέπεται μετά την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης».

Επίσης να επισημανθεί ότι και εδώ, το Taxisnet δηλώνει… παρών! Κι αυτό διότι μέσω διασύνδεσης με το Τaxisnet θα γίνεται διασταύρωση με τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης. Τόσο για τα εισοδηματικά κριτήρια όσο και για το ζήτημα των χαρακτηριστικών του ακινήτου (πρώτη κατοικία, είδος, τετραγωνικά κ.λπ.). Εξοικονομώ κατ' οίκον

Όροι και διαδικασία συμμετοχής στο Εξοικονομώ κατ’ οίκον

Το Πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε κατοικίες φυσικών προσώπων. Δικαίωμα για να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ οίκον έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα. Τα οποία, μάλιστα, πληρούν δύο βασικές προϋποθέσεις:

α. Να κατέχουν την κυριότητα (πλήρη ή υψηλή) ή την επικαρπία σε συγκεκριμένο ακίνητο.

β. Ο προϋπολογισμός των δαπανών για την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου να μην ξεπερνά τα 250 Ευρώ/m2. Και το σύνολό του να μην υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ.

Click4more: Επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών με απόφαση Πετρόπουλου

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκινάει όπως προαναφέραμε την Πέμπτη, 08.03.2018. Θα συνεχιστεί μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού ανά Περιφέρεια . Οριστική καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί η 31η Δεκεμβρίου 2021. Όπως εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς, αναμένεται να εξαντληθούν οι πόροι πολύ πριν το… 2021!

Πριν από την υποβολή της αίτησης οι ιδιοκτήτες πρέπει να έχουν υπόψη τους το εξής: Ότι δεν υφίσταται δυνατότητα υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα για φυσικά πρόσωπα που δεν είναι πιστοποιημένα μέσω της ανωτέρω εφαρμογής TAXIS net. Και τα οποία δεν έχουν κωδικούς πρόσβασης σε αυτή.

Ποιοι δικαιούνται περισσότερες αιτήσεις

Κάθε ιδιοκτήτης μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση. Επιτρέπεται ωστόσο η υποβολή αιτήσεων για περισσότερες ιδιοκτησίες από το ίδιο πρόσωπο σε μία περίπτωση: Εάν οι επιπλέον της μίας αιτήσεις αποτελούν μέρος αίτησης/αιτήσεων που αφορά σε πολυκατοικία. Για κάθε επιλέξιμη κατοικία πρέπει να υποβληθεί μία μόνο αίτηση.

Η καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα περισσότερων της μίας αιτήσεων για την ίδια επιλέξιμη κατοικία από το ίδιο πρόσωπο ή άλλον συγκύριο οδηγεί στην απόρριψη του συνόλου των αιτήσεων. Στην περίπτωση αίτησης που έχει συμπεριληφθεί σε απόφαση υπαγωγής η τελευταία θα ανακληθεί. Στο ανωτέρω πλαίσιο, δεν μπορούν να υποβληθούν περισσότερες της μίας αιτήσεις για την ίδια πολυκατοικία.

Προσοχή στον ΚΕΝΑΚ

Τέταρτη σημαντική αλλά αναμενόμενη αλλαγή είναι η εξής: Ότι όλες οι επεμβάσεις ανακαίνισης – ενεργειακής αναβάθμισης και όλες οι επιθεωρήσεις από ενεργειακό επιθεωρητή θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). Η εφαρμογή του οποίου ξεκίνησε στις 27 Νοεμβρίου 2017. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν κάποιος είχε εκδώσει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) πριν από τις 26 Νοεμβρίου 2017 πρέπει να το επανεκδώσει. Εξοικονομώ κατ' οίκον

Εκτός οι «παλαιοί», μέσα τα… κλιματιστικά

Οι κατοικίες που είχαν μπει στο προηγούμενο Εξοικονομώ κατ’ οίκον αποκλείονται από το καινούργιο. Εντούτοις, επιτρέπεται η υποβολή αίτησης για κατοικία που έχει υπαχθεί στο παλαιό πρόγραμμα με την εξής προϋπόθεση: Ότι, πρώτον, εντάσσεται σε αίτηση που αφορά σε πολυκατοικία. Αλλά, δεύτερον, όχι για τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προηγούμενου προγράμματος.

Μία ακόμη αλλαγή στο… νέο Εξοικονομώ κατ’ οίκον είναι πως εντάσσονται και τα κλιματιστικά! Κάτι που δεν περιελάμβανε το προηγούμενο.

Του Θανάση Παπαδή
Φωτογραφίες αρχείου: Eurokinissi

Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
35 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top