skip to Main Content
5bf41b6d1489454ea9418151f2ae6d74 (Copy)

Εγκαταλείπουν την “ομπρέλα” του ν. Κατσέλη για να σώσουν το τραπεζικό τους απόρρητο

Της Νένας Μαλλιάρα

Αποχώρηση δανειοληπτών από το νόμο Κατσέλη, καταγράφουν το τελευταίο διάστημα οι τράπεζες, περνώντας από την εποχή των αιτήσεων στην εποχή των παραιτήσεων δανειοληπτών από το προστατευτικό πλαίσιο του νόμου.

 

Πρόκειται για παραιτήσεις που γίνονται με πρωτοβουλία των οφειλετών και όχι κατόπιν πρόσκλησης των τραπεζών και οι οποίες συντελούνται υπό τον φόβο της αποκάλυψης περιουσιακών στοιχείων του δανειολήπτη. 

Η άρση του τραπεζικού απορρήτου των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη  θα ισχύσει από τις 15 Σεπτεμβρίου, δίνοντας τη δυνατότητα στους πιστωτές να έχουν πρόσβαση στην πλήρη πληροφόρηση για τα εισοδήματα και την περιουσία του οφειλέτη. Κατόπιν αυτού, οι τραπεζίτες αναμένουν ένταση του φαινομένου των παραιτήσεων από το νόμο Κατσέλη στο διάστημα που απομένει μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου.

Μέσα στον Αύγουστο, πολλοί δανειολήπτες που είχαν αιτηθεί την προστασία του νόμου, χωρίς προφανώς να την χρειάζονται, έσπευσαν να δηλώσουν στις τράπεζες ότι παραιτούνται του νόμου, ζητώντας ρύθμιση της οφειλής τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, οι τράπεζες συναινούν σε ρύθμιση της οφειλής, διασφαλίζοντας, ωστόσο, ότι θα αποφευχθεί να δοθεί στον δανειολήπτη νέο περιθώριο χρόνου για να κωλυσιεργήσει στην πληρωμή της οφειλής. Κατόπιν αυτού, ζητούν από τον δανειολήπτη εφάπαξ προκαταβολή μέρους της οφειλής και στη συνέχεια συζητούν τη ρύθμισή της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η προκαταβολή που ζητούν οι τράπεζες κινείται στο 3% της οφειλής.

Το υποχρεωτικό άνοιγμα των περιουσιακών δεδομένων των οφειλετών που θα ισχύσει από τις 15 Σεπτεμβρίου, δεν είναι η μόνη αλλαγή που θα επέλθει στο καθεστώς προστασίας του νόμου Κατσέλη, έτσι ώστε να αποκαλύψει τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Με μία σειρά μέτρων, στόχος είναι να απομονωθούν από τις προστατευτικές διατάξεις του νόμου, όσοι τον έχουν χρησιμοποιήσει καταχρηστικά για να αποφύγουν την πληρωμή υποχρεώσεών τους στις τράπεζες. Στο πλαίσιο αυτό:

– Δεν θα μπορούν να υπάγονται στο προστατευτικό πλαίσιο του νόμου, οφειλέτες των οποίων οι αιτήσεις υπαγωγής απορρίφθηκαν, είτε επειδή σκόπιμα κατέστησαν αφερέγγυοι (π.χ. οδηγήθηκαν σε χρεωκοπία, μεταβίβασαν περιουσία δολίως σε άλλα πρόσωπα), είτε επειδή σκόπιμα παραποίησαν την οικονομική τους κατάσταση (π.χ. απέκρυψαν περιουσία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό).

– Θα υπάρχει προκαταρκτικός έλεγχος από τη γραμματεία των δικαστηρίων για το αν ο οφειλέτης δηλώνει εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και το είδος αυτής, καθώς και για το αν ο οφειλέτης έχει ασκήσει άλλες αιτήσεις στο παρελθόν ή έχει άλλες εκκρεμείς αιτήσεις. Αν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, ο γραμματέας θα το σημειώνει στον φάκελο, προκειμένου να αξιολογηθεί από τον δικαστή, με στόχο τον εντοπισμό των στρατηγικών κακοπληρωτών, οι οποίοι δεν δικαιούνται προστασία από το νόμο.

– Θα γίνεται αυτόματη έξωση οφειλετών από το νόμο σε περίπτωση που αυτοί καθυστερήσουν να καταβάλουν τις δόσεις που ορίζονται με τη δικαστική απόφαση.  Όπως αναφέρουν τραπεζίτες στο Capital.gr, πάντως, ένα 30% – 35% των οφειλετών στους οποίους έχει γίνει ρύθμιση οφειλής με δικαστική απόφαση, συνεχίζουν να μην πληρώνουν τις δόσεις τους.

Σημειώνεται ότι θα ληφθεί μέριμνα ώστε ο οφειλέτης να έχει τη δυνατότητα να υποβάλει εκ νέου αίτηση αναβίωσης της ρύθμισης, σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή κατάχρησης δικαιώματος από τους πιστωτές.

– Θα καταργηθεί η αυτοδίκαιη (χωρίς προσωρινή διαταγή) προστασία από μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης που απολάμβανε ο οφειλέτης, σε περίπτωση που έχει παραιτηθεί από δύο προηγούμενες αιτήσεις και υποβάλλει εκ νέου αίτηση.

– Στην περίπτωση που η δίκη ματαιωθεί κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και αυτός δεν ζητήσει νέα ημερομηνία εκδίκασης εντός 30 ημερών, τότε θα θεωρείται ότι ο οφειλέτης παραιτήθηκε της αίτησης του για υπαγωγή. Τέλος,

– Τέλος, θα καταργηθεί αναδρομικά η παύση ή ο περιορισμός της δημιουργίας τόκων για τις περιπτώσεις αιτήσεων που απορρίφθηκαν από το δικαστήριο.

Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
35 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top