Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο (Ενδεκαμελές) στην Συνεδρίαση της 22ας Ιουνίου 2017, μεταξύ άλλων αποφάσισε τις παρακάτω μετακινήσεις δικαστικών.

Νέος εισαγγελέας Κεφαλονιάς αναλαμβάνει ο κ. ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ Ιωακείμ και αντί εισαγγελέας ο κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ Κωνσταντίνος

Πρόεδρος Πρωτοδικείου αναλαμβάνει η κυρία  Δημητρίου Μαρία.

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ

ΑΝΤΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ

 

Πάρεδροι Πρωτοδικείου