skip to Main Content
Peteem

Ο Κώστας Γκούσης Περιφερειακός Δ/ντης Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

08Gousis_KostasΠΕΤΕΕΜ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ: Κατά της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

Ο Κώστας Γκούσης Περιφερειακός Δ/ντης Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων. 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

  • Η Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Ιονίων Νήσων Κατάργησε την εργαστηριακή εκπαίδευση στο ΕΠΑ.Λ Ληξουρίου
  • Θεωρεί μη πραγματική ανάγκη την πρόσληψη αναπληρωτή ΤΕ01.06!!!

Η ΠΕΤΕΕΜ σε συνέχεια καταγγελίας της (αριθ. Πρωτ. 39/23-11-2015) για παράνομες προσλήψεις αναπληρωτών θεωρητικών μαθημάτων, επανέρχεται μετά τα νέα στοιχεία και ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, γιατί αντί της πρόσληψης αναπληρωτή  εκπαιδευτικού εργαστηρίων του κλάδου ΤΕ01.06 (ηλεκτρολόγου εργαστηρίων), στο ΕΠΑΛ Ληξουρίου, άλλαξε την εισήγηση της ΔΙΔΕ Κεφαλονιάς, εντελώς αυθαίρετα…
και χωρίς λόγο, για να επιτύχει την πρόσληψη δύο αναπληρωτών θεωρητικών μαθημάτων ειδικότητας ηλεκτρολόγου συγκεκριμένου κλάδου, χωρίς αυτό να έχει ζητηθεί σε καμία φάση, από την διοίκηση εκπαίδευση Δ/θμμιας Κεφαλονιάς

Η χρηστή διοίκησης στην περίπτωση του ΕΠΑΛ Ληξουρίου πήγε περίπατο. Με αυτή τη λαθροχειρία της Περιφερειακής Δ/νσης Ιονίων Νήσων, μετατράπηκε η πραγματική ανάγκη για εργαστηριακή εκπαίδευση στους μαθητές του ΕΠΑΛ Ληξουρίου σε – αυθαίρετη και επιλεκτική πρόσληψη – διάθεση εκπαιδευτικών κλάδου θεωρητικών μαθημάτων ειδικότητας (που το ΕΠΑΛ Ληξουρίου δεν είχε ζητήσει), για την ικανοποίηση συντεχνιακών μεθοδεύσεων, ουσιαστικά σε βάρος της τεχνικής εκπαίδευσης των μαθητών και των αδιόριστων εκπαιδευτικών εργαστηρίων ειδικότητας ηλεκτρολόγων.Με αυτές τις μεθοδεύσεις τους υποβιβάζουν το θεσμό του εργαστηριακού εκπαιδευτικού, κατά παρέκκλιση του νόμου πλαίσιο για την εκπαίδευση – άρθρο 14 Ν. 1566/85 ΦΕΚ 167 Α’ 30-9-1985, που ισχύει. Παραβιάζουν την αρχή της αναλογικότητας των κλάδων των ειδικοτήτων που έπρεπε να τηρείτε, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του ΕΠΑΛ. Ταυτόχρονα κάνουν επιλεκτική χρήση της υπ. αριθ. 151899/Δ2/29-9-2015 Υ.Α. για τις αναθέσεις μαθημάτων,  στο διδακτικό προσωπικό, ενώ με τον τρόπο αυτό καταργούν την υπάρχουσα οργανική θέση του κλάδου ΤΕ01.06 στο ΕΠΑΛ Ληξουρίου!

Το τελευταίο που τους ενδιαφέρει προφανώς μετά όλων αυτών είναι ή παροχή άρτιας εργαστηριακής τεχνικής εκπαίδευσης στους μαθητές των τμημάτων Ηλεκτρολόγων του ΕΠΑΛ Ληξουρίου, αυριανούς τεχνικούς αν λάβουμε υπόψη και το υπ. αριθ. 12012/23-10-2015 έγγραφο του ΙΕΠ σχετικά με την πιστοποίηση –επιμόρφωση που πρέπει να υπάρξει στη χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς, πόσο δε μάλλον για τους αδιόριστους, των κλάδων που δεν περιλαμβάνουν αμιγώς εργαστηριακούς καθηγητές και δεν διαθέτουν την εξειδίκευση και την εμπειρία των ΤΕ01.

Παράλληλα απαξιώνουν θεσμικά συλλογικά εκπαιδευτικά όργανα καθώς και τη διεύθυνση του ΕΠΑΛ Ληξουρίου και τη ΔΙΔΕ Κεφαλονιάς, πού άλλα εισηγούνται και άλλα τελικά επιβάλλονται και όλα αυτά στην εκπαίδευση των μαθητών!

Για το αξιόπιστο της καταγγελίας και το μέγεθος του «πραξικοπήματος», που έγινε αξίζει να γνωστοποιηθούν τα εξής υπηρεσιακά στοιχεία:

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλονιάς με τα εμπιστευτικά έγγραφά της προς την περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Ιονίων Νήσων: 1ο Δ.Υ. 30-10-2015 και 2ο Δ.Υ. 16-11-2015, ζητούσε την κάλυψη των λειτουργικών κενών με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων των σχολείων ευθύνης της και μεταξύ αυτών και ενός εκπαιδευτικού εργαστηρίων ΤΕ01.06 για πλήρες ωράριο στο ΕΠΑΛ Ληξουρίου.

Τα κενά αυτά, όπως και όλης της χώρας έλαβαν χώρα σε δημόσια θέα για τυχόν ενστάσεις, παραλήψεων κ.λ.π.

Αντίθετα η Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων πριν ανακοινωθούν οι προσλήψεις των αναπληρωτών από το υπουργείο, έβαλε σε δράση το άνομο σχέδιο ενός «σκοτεινού» μηχανισμού, που δρα χρόνια τώρα στη ΤΕΕ σε βάρος του  εσωτερικότερου κλάδου (που «έστησε» και στήριξε διαχρονικά εκ του μηδενός σχολές, όπως η Σιβιτανίδειος, η Βαλιάνειος, ο Ευκλείδης, η Γ. Σταύρου, τις δημόσιες κατώτερες σχολές, τις Εργοδηγών, υπομηχανικών κ.λ.π. σε όλη τη χώρα όταν άλλοι απαξιούσαν την εκπαίδευση), στα πλαίσια του συγκεκριμένου ελέγχουν νομιμότητα των εισηγήσεων (άρθρο 7 της αριθ. 35557 /Δ2 / 9-4-2003), παραπλάνησε το Υπουργείο Παιδείας και ζήτησε άκουσον άκουσον… να μην προσληφθεί για λειτουργικό κενό στοΕΠΑΛ Ληξουρίου από εκπαιδευτικό ΤΕ01.06!!!

Χωρίς και την ανάλογη εκπαιδευτική, νομική και ηθική βάση, παραβιάζοντας ακόμα και τα όρια του προσήκοντος ελέγχου, που οφείλει να πράττει μια αντικειμενική και αμερόληπτη χρηστεί διοίκηση,  με το αριθ. Πρωτ. 5378/20-11-2015 έγγραφό της η Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Ιονίων Νήσων «βάφτισε το ψάρι κρέας» στην περίπτωση ζητώντας το εξής: «Παρακαλούμε  για  την   αλλαγή  ειδικότητας σε   σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της  Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας. Ειδικότερα   αντί   για  τοποθέτηση εκπαιδευτικού αναπληρωτή ΤΕ01.06 (ηλεκτρολόγοι) , να  γίνει   τοποθέτηση   εκπαιδευτικού   αναπληρωτή ΠΕ17.03   (ηλεκτρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ).»

Δηλαδή το λειτουργικό κενό στα εργαστήρια του ΕΠΑΛ Ληξουρίου της ΔΙΔΕ Κεφαλονιάς αντί να καλυφθεί από τον πίνακα του κλάδου ΤΕ01.06 της ειδικότητας Ηλεκτρολόγου, που έχουν ενταχθεί με αίτησή τους, ύστερα από δημόσια προκήρυξη του Υπουργού παιδείας οι συνάδελφοι – άνεργοι – του κλάδου ΤΕ01 ειδικότητας εκπαιδευτικών εργαστηρίων και υπευθύνων εργαστηρίων κατεύθυνσης, όπως προβλέπει το άρθρο 14 ν. 1566/85 και ισχύει, μετατράπηκε στην καλύτερη των περιπτώσεων σε συντεχνιακό ρουσφέτι.

Αποτέλεσμα αυτής της όλης μεθόδευσης ήταν  να προσληφθούν δύο αναπληρωτές ΠΕ17.03, υποτίθεται για το κενό των εργαστηρίων ηλεκτρολογίας του ΕΠΑΛ Ληξουρίου (πλήρους ωραρίου με 19 ώρες), που ανήκει  στον κλάδο ΤΕ01.06. Είναι όμως απορίας άξιο πως η ΔΙΔΕ Κεφαλονιάς δέχθηκε να διαχειριστεί μια παράνομη μεθόδευσηαφού δεν είχε προτείνει κανένα κενό του κλάδου ΠΕ17.03 (ηλεκτρολόγου) για τα σχολεία ευθύνης της. Ούτε μπορεί να δικαιολογηθεί ως «προτεραιότητα» η περικοπή του εργαστηριακού εκπαιδευτικούΤΕ01.06 με την δικαιολογία της ασκούμενης συσταλτικής δημοσιονομικής πολιτικής λόγω της οικονομικής κρίσης, όπως μας απαντά το Υπουργείο παιδείας με το Αριθ. Πρωτ. 204102/Ε2/14-12-2015 έγγραφό του στην καταγγελία της ΠΕΤΕΕΜ για το θέμα αυτό, όταν είναι γνωστό ότι προσλήφθηκαν δύο αναπληρωτές για τη μια θέση στα εργαστήρια του ΕΠΑΛ Ληξουρίου, (τμήματα  Β’Η και Γ’ Η) χωρίς να γνωρίζουμε και το εκπαιδευτικό έργο που τους ανατέθηκε τελικά. Πως διατέθηκαν δύο πιστώσεις για μια θέση; Τι εμπόδιζε την ΔΙΔΕ Κεφαλονιάς και την Περιφερειακή Δ/νση να χαρακτηρίσουν επακριβώς τα λειτουργικά κενά των σχολείων τους εξ αρχής σε κάθε κλάδο για τις πραγματικές ανάγκες  των σχολείων τους και χρειάστηκε όλη αυτή η εικονική μεθόδευση και το πραξικόπημα σε βάρος του κλάδου μας;

Μας «τρομάζει» ή δικαιολογία  παράγοντα της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Ιονίων, όπου είπε στον άμεσα ενδιαφερόμενο συνάδελφο του πίνακα ΤΕ01.06 (συμπτωματικά καταγόμενο από την σεισμόπληκτη Κεφαλονιά), που αδικείτε κατάφορα, λες και υπάρχει κάποια σκοπιμότητα ό,τι άλλαξαν το λειτουργικό κενό του κλάδου μας γιατί ήθελαν «να καλύψουν πραγματικές ανάγκες!».  Και μόνο το γεγονός αυτό φανερώνει την αντίληψη της διοίκησης για τα παιδιά των ΕΠΑΛ και οφείλει ο Υπουργός Παιδείας να πάρει άμεσα θέση..

Ποιο παιδαγωγικό όργανο κ. Περιφερειακέ Δ/ντή σας εισηγήθηκε  στην περίπτωση ότι ο καθηγητής εργαστηρίου στο ΕΠΑΛ Ληξουρίου δεν είναι πραγματική εκπαιδευτική ανάγκη; Αν συμφωνείται με αυτή την επικίνδυνη εκπαιδευτική άποψη τότε γιατί προκηρύσσονται θέσεις του κλάδου ΤΕ01;

 Δηλαδή κύριοι του Υπουργείου παιδείας οι μαθητές της σεισμόπληκτης περιοχής του ΕΠΑΛ Ληξουρίου τι είναι; Μαθητές β’ κατηγορίας; Δεν είναι στις πραγματικές σας προτεραιότητας η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση; Η παρουσία εργαστηριακού καθηγητή στα εργαστήρια ειδικότητας Ηλεκτρολόγων στο ΕΠΑΛ Ληξουρίου δεν είναι πραγματική ανάγκη;

Μέγα εκπαιδευτικό και κοινωνικό σκάνδαλο!

Για τους εξής λόγους:

α) Στο ΕΠΑΛ Ληξουρίου το οργανικό κενό των εργαστηρίων ειδικότητας Ηλεκτρολόγου καλύπτει μόνιμος εκπαιδευτικός ΤΕ01.06, όπου αποσπάστηκε πρόσκαιρα μέχρι τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους, όπου θα επιστρέψει στην οργανική του θέση.

β) Το ΠΥΣΔΕ Κεφαλονιάς ορθός προσδιόρισε για το ΕΠΑΛ Ληξουρίου στη θέση του αποσπασθέντος εκπαιδευτικού  το λειτουργικό κενό στο κλάδο ΤΕ01.06 το οποίο ο ΔΙΔΕ στη συνέχεια ζήτησε να καλυφθεί με αναπλήρωση.

γ)  Εντελώς παράνομα, εκτός της αλλαγής του κενούς εκπαιδευτικού εργαστηρίων κλάδου ΤΕ01.06, οι δύο προσλήψεις αναπληρωτών που έγιναν από τον ίδιο κλάδο ΠΕ17.03 της ειδικότητας ηλεκτρολόγου είναι παράνομες και για το λόγο ότι  τα κενά ειδικότητας θεωρητικών μαθημάτων είναι κοινά στους κλάδους ΠΕ17.03, ΠΕ17.07 και ΠΕ12 και  δεν προσδιορίζονται μονομερώς υπέρ μιας κατηγορίας εξ αυτών. Ούτε η αναλογία μεταξύ τους δεν τηρήθηκε. Για ποιο λόγο άραγε; Μήπως εκτελέστηκε συντεχνιακή ή κομματική εντολή άνωθεν; Έτσι βλέπει ο Περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης Ιονίων την ΤΕΕ;

δ)  Η υποβάθμισης και η απαξίωσης της εργαστηριακής εκπαίδευσης και της ειδίκευσης της ΤΕΕ, συνεχίζεται με μεθοδικό τρόπο ιδιαίτερα στους δοκιμαζόμενους μαθητές του ΕΠΑΛ Ληξουρίου της Παλικής από τους καταστροφικούς σεισμούς, που επέλεξαν την ειδικότητα του τεχνίτη ηλεκτρολόγου για να προσφέρουν στον τόπο τους ως τεχνολόγοι Μηχανικοί ή και τεχνικοί στον τομέα αυτόν. .

Η εκπαιδευτική κοινότητα και ο ελληνικός λαός θέλουν να μάθουν αν τελικά και οι δύο αναπληρωτές ΠΕ17.03, που προσλήφθηκαν για λογαριασμό της εργαστηριακής εκπαίδευσης καλύπτουν το ωράριό τους στο ΕΠΑΛ Ληξουρίου ή απασχολούνται σε άλλα εκπαιδευτικά ή διοικητικά καθήκοντα!

Επειδή η μέχρι τώρα εμπειρία έχει αποδείξει ότι η καταγγελίες των συνδικαλιστικών οργάνων και για το θέμα της εξαγωγής των  κενών εργαστηρίων για τις  αυθαιρεσίες των συντεχνιών και της ευνοιοκρατίας δεν έχουν  οδηγήσει πουθενά, διότι η γραφειοκρατία και η δήθεν ανεξάρτητες αρχές  βρίσκουν τρόπους να συσκοτίζουν τις υποθέσεις που καταγγέλλονται και καλύπτουν τη διοίκηση γι’ όλες αυτές τις παρανομίαςαπευθυνόμαστε πλέον στην Ελληνική Δικαιοσύνη να διερευνήσει την υπόθεση κατά παντός υπευθύνου για ενδεχόμενο δόλο με πιθανή παράβαση καθήκοντος στις παράνομες προσλήψεις αναπληρωτών στη ΔΙΔΕ Κεφαλονιάς με τις σοβαρές ευθύνες της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Ιονίων Νήσων, όπως προκύπτουν από τα σχετικά έγγραφα που προσκομίζουμε.

Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτός ο ιδιότυπος «ρατσισμός» κατά των καθηγητών εργαστηρίων ΤΕ01 των ΕΠΑΛ, με τον αποκλεισμό τους από το δικαίωμα στην εργασία με αδιαφανείς και αναξιοκρατικές διαδικασίες. Δεν μπορεί η Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Ιονίων και όχι μόνο να θέτουν στην «κλίνη του Προκρούστη» εκπαιδευτικούς με μεγάλη εκπαιδευτική προϋπηρεσία ως αναπληρωτές και εμπειρία στο χώρο του σχολικού εργαστηρίου, ένεκα όποιων σκοπιμοτήτων. Δεν νομιμοποιείται κανένα υπηρεσιακό – κρατικό όργανο – σε τέτοιου είδους αυθαιρεσίες και αντιδημοκρατικές συμπεριφορές, που με απλή αναγωγή μας παραπέμπουν στο αλήστου μνήμης «αποφασίζομεν και διατάσσομεν»!

Η κατάργηση ενός ολόκληρου κλάδου εκπαιδευτικών και μάλιστα με αυτόν τον απροκάλυπτο τρόπο, άρα και ίδιας της  και του, δεν γίνεται πλέον ανεκτό από κανέναν.

Για όλους αυτούς τους λόγους Καταγγέλλουμε την όλη μεθόδευση και Απαιτούμε:

  • Την αποκατάσταση της νομιμότητας και του κλάδου ΤΕ01.06.
  • Να καλυφθεί εδώ και τώρα το πραγματικό εργαστηριακό κενό του ΕΠΑΛ Ληξουρίου,από τον ενιαίο πίνακα του Υπουργείου Παιδείας των αναπληρωτών ΤΕ01 του άρθρου 14 Ν. 1566/85, ως όφειλε η υπηρεσία να πράξη εξ αρχής.

Καλούμε:

  1. Τους κ.κ. αξιότιμους Εισαγγελείς Πρωτοδικών Κεφαλονιάς και Κερκύρας να επιμεληθούν της υπόθεσης που καταγγέλλουμε.
  2. Τον Υπουργό Παιδείας να διατάξει ΕΔΕ κατά παντός υπευθύνου αρμοδίου υπηρεσιακού οργάνου και τον επιμερισμό τυχόν ευθυνών τους.
  3. Την ΟΛΜΕ να καταγγέλλει το γεγονός της κατάργησης του κλάδου μας από την Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Ιονίων Νήσων.
  4. Την τοπική ΕΛΜΕ να πάρει σαφή θέση στα καταγγελλόμενά μας, όπως κάνει για τα περισσότερα ζητήματα αντί αυτής του «Πόντιου Πιλάτου», όπως είδαμε σε ανακοίνωσή της  και μάλιστα εκ των υστέρων, κάτι που την αδικεί από τη γενικότερη αγωνιστική της στάση.
  5. Τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Θ. Γαλιατσάτο να καταδικάσει το γεγονός
  6. Το Δήμο Κεφαλονιάς να ζητήσει τη στήριξη της εργαστηριακής εκπαίδευσης του ΕΠΑΛ Ληξουρίου, με την πρόσληψη εργαστηριακού εκπαιδευτικού ΤΕ01.06, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν σε όλα τα σχολεία της χώρας, για να πάψει να θεωρείτε μη πραγματική εκπαιδευτική ανάγκη η ειδίκευση των αυριανών τεχνικών!
  

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

—–

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε.

ΤΜΗΜΑ  A΄  (ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ)

—–

Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37

Τ.Κ. – Πόλη: 151 80  Μαρούσι   

Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr

email: t09pde1@minedu.gov.gr

Πληροφορίες: Μπιρλή Μ.

Τηλέφωνο: 210 3443268

FAX:   210 344 – 2867

Να διατηρηθεί μέχρι:

Βαθμός Ασφαλείας:

 

 

 

Μαρούσι, 14-12-2015

Βαθμός Προτερ.:

Αριθ. Πρωτ.: 204102 /Ε2 

 

 

ΠΡΟΣ: 1)  ΠΕΤΕΕΜ

                   email: peteem.te01@gmail.com

 

 

ΚΟΙΝ:  1) ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

                  ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

                  281 00 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

 

              2) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ      Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

                  ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ

                   491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ

               email: mail@ionion.pde.sch.gr

 

              3) ΔΔΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

                 e-mail: mail@dide.kef.sch.gr 

 

               4) ΕΛΜΕ Κεφαλονιάς Ιθάκης

                  email: elme_ki@yahoo.gr    

 

Θέμα: «Απάντηση σε καταγγελία»

Σχετ.: 1/ Το  αριθμ. πρωτ.  39/23-11-2015 έγγραφό σας

2/Η από 04-12-2015/1484 Έκθεση  Εγχειρίσεως της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κεφαλληνίας την οποία   διαβιβάσατε στην Υπηρεσία μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

   3/Το αριθμ. πρωτ. 5378/20-11-2015 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και  Β/θμιας Εκπ/σης   Ιονίων Νήσων

4/Το  από  08-12-2015 έγγραφο της ΕΛΜΕ Κεφαλονιάς Ιθάκης

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό 1, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Όσον αφορά στις προσλήψεις αναπληρωτών, στις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 & 2 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71Α’), σε συνδυασμό με το άρθρο 36 παρ. 27 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193Α΄) ορίζεται ότι:

«Αν για οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν από σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί ή δημιουργηθούν έκτακτα λειτουργικά κενά κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, προσλαμβάνονται, με αίτησή τους, προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Αν οι προβλεπόμενες από το πρόγραμμα ώρες διδασκαλίας και ασκήσεων στο ίδιο σχολείο της ίδιας πόλης ή περιοχής μετάθεσης είναι περισσότερες από οκτώ και λιγότερες από δεκαέξι και δεν δικαιολογούν το διορισμό μόνιμου εκπαιδευτικού, προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας».

Σημειώνεται ότι η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών αφορά στην κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν καθ’ όλη την διάρκεια του διδακτικού έτους, λόγω εκπαιδευτικών αδειών, αναρρωτικών αδειών, αδειών κύησης-λοχείας, αποσπάσεων εκπαιδευτικών και τα οποία δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν. Η Υπηρεσία μας προβαίνει σε πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, αν δεν κατέστη δυνατή η κάλυψη, των λειτουργικών αυτών κενών, με την τοποθέτηση μονίμων αποσπασμένων από άλλες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή με την διάθεση υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε σχολεία άλλης περιοχής της αρμοδιότητας του ίδιου Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ή με την ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας στους μονίμους εκπαιδευτικούς της ίδιας σχολικής μονάδας. Η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών εξαρτάται τόσο από τις λειτουργικές ανάγκες που υποβάλλονται από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετά τον προσήκοντα έλεγχο των Περιφερειακών Διευθυντών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 7 της αριθ. 35557/Δ2/9-4-2003 (ΦΕΚ 465 Β΄) Υ.Α. «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για τις ανάγκες λειτουργίας των δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» , οποτεδήποτε αυτές προκύπτουν, όσο και από την έγκριση των απαιτούμενων πιστώσεων από το αρμόδιο όργανο (επιτροπή του άρθρου 2, παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει).

Θα πρέπει, επίσης, να μνημονευθεί ότι η διαχείριση/διάθεση του διδακτικού προσωπικού και ειδικότερα η τοποθέτησή του σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες επαφίεται στην αρμοδιότητα των οικείων Δ/νσεων Εκπ/σης, τα αρμόδια όργανα των οποίων οφείλουν, κατά τη διαδικασία τοποθέτησης, να λαμβάνουν υπόψη το σύνολο των υφιστάμενων σχετικών ελλείψεων αρμοδιότητάς τους και προφανώς, σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης του συνόλου αυτών, να αξιολογούν την αναγκαιότητα πλήρωσης του καθενός.

Ειδικότερα, αναφορικά με την πρόσληψη  αναπληρωτή εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ17.03   (Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ) στη ΔΔΕ  Κεφαλληνίας  και συγκεκριμένα στην Α’ Κεφαλληνίας με την αριθμ. 188431/Ε2/23-11-2015 Υ.Α., επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία μας προέβη στην εν λόγω πρόσληψη κατόπιν του ως άνω εγγράφου  (σχετ.3) της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και  Β/θμιας Εκπ/σης   Ιονίων Νήσων με το οποίο ζητήθηκε αντί για τοποθέτηση εκπαιδευτικού αναπληρωτή ΤΕ01.06 (Ηλεκτρολόγων), να  γίνει   τοποθέτηση   εκπαιδευτικού   αναπληρωτή ΠΕ17.03   (Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ).

 

Η υπηρεσία μας, σύμφωνα και με τις πιστώσεις που έχουν εγκριθεί με δεδομένη την ασκούμενη συσταλτική δημοσιονομική πολιτική λόγω της οικονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα, καταβάλλει τη μέγιστη προσπάθεια στο μέτρο του δυνατού, ούτως ώστε να μην παρουσιάζονται ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό ούτε στην αρχή αλλά ούτε και στη διάρκεια του σχολικού έτους και να εξασφαλίζεται η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων, υπό τους ανωτέρω περιορισμούς και παράλληλα καθοδηγεί τις περιφερειακές υπηρεσίες της ώστε να κατανέμουν με τον βέλτιστο τρόπο, και σύμφωνα με τις σύννομες αρμοδιότητές τους, το εκπαιδευτικό προσωπικό αρμοδιότητάς τους, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων υπαγωγής τους.

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

                                                                                                                                 ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΡΟΜΠΕΛΗ

Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
40 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top