skip to Main Content
600 400 (2)

Σε ότι αφορά το Δήμο Αργοστολίου, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλες οι υπηρεσίες (και η Οικονομική Υπηρεσία) θα λειτουργούν εύρυθμα από την 1η Σεπτεμβρίου

  • Την Τρίτη 9-7-2019, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κεφαλονιάς εγκρίθηκαν οι μεταβατικοί Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) των νεοσύστατων Δήμων του νησιού μας και πραγματοποιήθηκε η κατανομή του προσωπικού σε αυτούς Ως νεοεκλεγείς Δήμαρχος, συμμετείχα όλο το προηγούμενο διάστημα στη διαμόρφωση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αργοστολίου με καθημερινές επισκέψεις στις αρμόδιες υπηρεσίες. Συζήτησα εκτενώς με το προσωπικό των υπηρεσιών και τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων,άκουσα τις απόψεις και τις εμπειρίες τους, κατέγραψα τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους για όλα τα σημαντικά ζητήματα που άπτονται της οργάνωσης, της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών και της ορθολογικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Με βάση αυτή την εμπειρία, και με γνώμονα την επιτακτική ανάγκη να προσφέρουμε στους συμπολίτες μας μια νέα Πολιτισμένη και Βιώσιμη Καθημερινότητα, αλλά και την ανάγκη να βελτιώσουμε τις υποδομές του Δήμου σύμφωνα με έναν νέο Οδικό Χάρτη Ανάπτυξης του νησιού μας, καταλήξαμε σε έναν Ο.Ε.Υ. που είναι μικρότερος σε μέγεθος, ευέλικτος, συνεκτικός,λειτουργικός και με σαφή οριοθέτηση ρόλων και αρμοδιοτήτων. Καταλήξαμε σε έναν Ο.Ε.Υ. που προβλέπει αποκεντρωμένες υπηρεσίες στις Δημοτικές Ενότητες για την καλύτερη εξυπηρέτηση της καθημερινότητας των πολιτών, που έχει πλέον Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού με στόχο την συστηματική άντληση Ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, που έχει Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου για τη συνεχή βελτίωση και τη διαφάνεια στη δράση της δημόσιας διοίκησης, που έχει συνολικά λιγότερες Διευθύνσεις αλλά περισσότερες καινοτομίες.Φυσικά πρόκειται για έναν μεταβατικό Ο.Ε.Υ. με ορίζοντα εξαμήνου. Δεσμεύομαι ότι προτάσεις και υποδείξεις από την αντιπολίτευση που θα βελτιώνουν ουσιαστικά τη λειτουργία του Δήμου, θα ληφθούν σοβαρά υπόψη στην πρώτη τροποποίηση όπου θα γίνει μέχρι το Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους. Σε ότι αφορά στη κατανομή του προσωπικού του Δήμου Κεφαλονιάς στους νέους Δήμους,που είναι άλλωστε αποκλειστική αρμοδιότητα του νυν Δημάρχου Κεφαλονιάς και του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, έκανα από την αρχή σαφές ότι θα σεβαστώ και θα συνταχτώ με τις
  • επιλογές και τις προτιμήσεις των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι στο Δήμο είναι άνθρωποι με οικογένειες, με φίλους, με υποχρεώσεις, με προβλήματα, με ανάγκες. Πιστεύω βαθιά ότι η βίαιη,“κατόπιν διαταγής” ανατροπή του οικογενειακού και του οικονομικού προγραμματισμού των εργαζομένων μόνο δυσαρεστημένους και αντιπαραγωγικούς υπαλλήλους μπορεί να δημιουργήσει.Οι φορείς άλλων απόψεων σχετικά με τα κριτήρια κατανομής του προσωπικού του Δήμου Κεφαλονιάς ας τις βάλουν στο τραπέζι του διαλόγου για τις κουβεντιάσουμε όλοι μαζί. Ή ας πάρουν την ευθύνη να ζητήσουν από το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης να μην επικυρώσει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και να προχωρήσει σε υποχρεωτικές μετακινήσεις υπαλλήλων.Σε ότι αφορά το Δήμο Αργοστολίου, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλες οι υπηρεσίες (και η Οικονομική Υπηρεσία) θα λειτουργούν εύρυθμα από την 1η Σεπτεμβρίου ενώ τα όποια κενά κριθεί αναγκαίο ότι θα πρέπει να καλυφθούν, αυτό θα γίνει μέσω της αξιοποίησης του Προγράμματος της Κινητικότητας καθώς και της δυνατότητας νέων προσλήψεων. Τέλος, στο πλαίσιο της αλληλεγγύης και της ειλικρινούς συνεργασίας με τους άλλους Δήμους του νησιού μας, είμαστε έτοιμοι μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων ή άλλων πρόσφορων τρόπων, να προσφέρουμε όποια βοήθεια μας ζητηθεί σχετικά .
  • Θεόφιλος Μιχαλάτος
  • Νεοεκλεγείς Δήμαρχος Αργοστολίου
Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
35 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top