skip to Main Content
Χωρίς τίτλο (1)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΣΥΠ

Χωρίς τίτλο (1)

                                                                                                                                                                              ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  Α/ΘΜΙΑΣ &  Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ι. ΝΗΣΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  KΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

MΙΝΩΟΣ 3 (ΣΤΕΝΟ ΔΕΗ) – ΤΗΛ. 2671 026374 – Email:kesypkef@sch.gr

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08.30 – 15.00 – ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΑ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΕΠ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΒΙΤΣΙΑΝΟΣ- ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕΧΡΙ  8  ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Βασικά Σημεία της  Εγκυκλίου

για την Εισαγωγή Μαθητών

στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.

 για το Σχολικό  Έτος 2016-2017

 

 

      Σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4386/2016 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ. μέχρι το σχολικό έτος 2020-2021.

 

Εγκρίνεται η εισαγωγή 5.772 μαθητών και μαθητριών στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2016-2017.

 Μαθητεία είναι το σύστημα Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση του μαθητή στο Σχολείο με την πρακτική του άσκηση σε χώρους εργασίας.

    Δικαιούχοι είναι νέοι και νέες απόφοιτοι της Α΄ τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ηλικίας  16 έως 23 ετών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης ( ΕΑΕΚ).

Η φοίτηση στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας είναι διετής και περιλαμβάνει τις Τάξεις Α’ και Β’, οι οποίες οργανώνονται σε τμήματα ειδικότητας.

 

ΣΤΙΣ 51 ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ:

 1. Σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια
 2. Απαραίτητα βιβλία – βοηθήματα
 3. Έμπειρο και άρτια καταρτισμένο Εκπαιδευτικό προσωπικό, μόνιμο και έκτακτο
 4. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης οι εκπαιδευόμενοι αμείβονται και ασφαλίζονται από τους εργοδότες, για τους οποίους ο ΟΑΕΔ έχει θεσπίσει κίνητρα, προκειμένου να διευρυνθεί ο αριθμός των απασχολουμένων μαθητών
 5. Σπουδαστική άδεια, μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές
 6. Επίδομα στέγασης και σίτισης, σε όσους έχουν τις προϋποθέσεις
 7. Αναβολή Στράτευσης.

 

 ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΩΝ ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ:

Α. Άμεσης πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας με την απόκτηση Πτυχίου Επιπέδου το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο επαγγελματικών προσόντων 4.

Β. Εγγραφής στην Β’ Τάξη Επαγγελματικού Λυκείου

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΕΧΟΥΝ,  νέοι  και οι νέες οι οποίοι βρίσκονται εκτός  απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης ( ΕΑΕΚ) και

α) Κατέχουν ενδεικτικό τουλάχιστον Α’ Τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, ή είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού ή  επαγγελματικού Λυκείου ή πτυχίου ΕΠΑΛ ή ΕΠΑ.Σ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας.

β) Έχουν γεννηθεί τα έτη 1993 έως 2000.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι – ες θα πρέπει να υποβάλουν στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας της προτίμησής τους ΑΙΤΗΣΗ, από 28/6/2016 έως 31/8/2016.

 

1) Εάν κατά την ως άνω περίοδο υποβολής αιτήσεων προκύψει αριθμός αιτήσεων υποψηφίων μεγαλύτερος του προβλεπομένου από την εγκύκλιο αριθμού, τότε θα ακολουθηθεί διαδικασία επιλογής και έκδοσης αποτελεσμάτων, μετά από μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω.

Σ’ αυτή την περίπτωση, όλοι οι επιπλέον των επιτυχόντων υποψήφιοι θεωρούνται επιλαχόντες.

2) Εάν κατά το ως άνω διάστημα δεν επιτευχθεί συμπλήρωση προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων, τότε η υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας θα συνεχιστεί έως τη συμπλήρωση του τμήματος όχι όμως πέραν της Τρίτης 20 Σεπτεμβρίου 2016. (παραμονή έναρξης των μαθημάτων).

 

Α. ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΚΡΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ, ΚΑΘΟΤΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΑΡΚΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ.

Β. ΟΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ, ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΕΙ Ο ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΠΑ.Σ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ (άρθρο 4).

Γ. ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΩΝ ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΛΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥΣ, ΜΟΝΟΝ ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΩΝ.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α) Αίτηση

Ο υποψήφιος μαθητής, μαζί με την αίτηση, θα πρέπει να συμπληρώνει υποχρεωτικά και το έντυπο «Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη σε προτεινόμενες δράσεις».

Η αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Β) Τίτλο Σπουδών (Πρωτότυπο ή Φωτοτυπία) ή Πιστοποιητικό Σπουδών, ή οποιονδήποτε άλλο Σχολικό Τίτλο , που να αποδεικνύει τη μαθητική κατάσταση του υποψηφίου όπου υποχρεωτικά θα αναγράφεται ο βαθμός προαγωγής.

Τίτλος, στον οποίο δεν αναγράφεται βαθμός, κατά τη διαδικασία μοριοδότησης δεν λαμβάνει μόρια.

Γ) Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας  ή φωτοαντίγραφο ταυτότητας.

Δ) Επίσημα έγγραφα, (όπως καθορίζονται αναλυτικά στην Προκήρυξη) ή φωτοαντίγραφά τους, που να αποδεικνύουν τα δηλωθέντα από τον υποψήφιο στην αίτησή του, σχετικά με την οικογενειακή, κοινωνική και οικονομική του κατάσταση.

Από τα παραπάνω δικαιολογητικά υποχρεωτικά είναι τα: Α , Β και Γ.

Αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής οι υποψήφιοι, που θα υποβάλουν εκπρόθεσμα αίτηση.

 

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ:

α) Με το βαθμό Τίτλου Σπουδών

β) Με κοινωνικά οικονομικά κριτήρια

 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

 1. Βαθμός τίτλου σπουδών – Ο βαθμός του Τίτλου Σπουδών θα αντιστοιχεί σε τόσα μόρια, όσα και ο βαθμός, με μετατροπή του κλασματικού μέρους σε δεκαδικό.
 2. Κοινωνικά κριτήρια – Θα υπολογίζονται αθροιστικά:
 • Πολύτεκνοι 2 μόρια
 • Χαμηλό Εισόδημα 1 μόριο Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά το ποσό των 9.163€.
 • Ορφανοί από ένα γονέα 1 μόριο
 • Ορφανοί και από τους δύο γονείς 3 μόρια
 • Παραπεμπόμενοι από ιδρύματα 1 μόριο
 • Η ύπαρξη οικογενειακής επιχείρησης στην ειδικότητα επιλογής του υποψηφίου – 2 μόρια

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2016 θα δημοσιοποιηθούν οι πίνακες εισαγομένων και επιλαχόντων, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν τα μόρια των υποψηφίων.

Σημείωση: 1) Στην περίπτωση, κατά την οποία έχει υποβληθεί αριθμός αιτήσεων υποψηφίων ίσος, ή μικρότερος του αριθμού των προκηρυσσόμενων θέσεων, δε θα γίνει μοριοδότηση.

2) Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων (στη βάση), θα προηγούνται οι έχοντες τα περισσότερα μόρια στα κοινωνικά κριτήρια και σε δεύτερη επιλογή τον μεγαλύτερο βαθμό Τίτλου Σπουδών. Στην ιδιαίτερη περίπτωση, που οι ισοβαθμήσαντες έχουν τα ίδια ακριβώς μόρια, (βαθμός και κοινωνικά κριτήρια), θα επιλέγονται όλοι.

3) Στην περίπτωση, κατά την οποία υπάρχουν υποψήφιοι απόφοιτοι των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας, οι τελικοί πίνακες κατάταξης θα διαχωρίζονται σε δύο μέρη: στο πρώτο μέρος θα περιλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες υποψηφίων, πλην των αποφοίτων των Επαγγελματικών Σχολών του ΟΑΕΔ, οι οποίοι θα κατατάσσονται στο δεύτερο μέρος του πίνακα και θα εισάγονται στις ΕΠΑ.Σ, αφού εξαντληθούν οι περιλαμβανόμενοι εισακτέοι στο πρώτο μέρος, κατά απόλυτη σειρά μορίων.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, αλλά και στην περίπτωση, κατά την οποία έχουν υποβληθεί μέχρι 22 αιτήσεις, θα πραγματοποιηθούν – εντός 5 εργασίμων ημερών – οι επίσημες εγγραφές των επιτυχόντων μαθητών και θα ολοκληρωθούν με την υπογραφή του Ατομικού τους Δελτίου.

Μετά τη λήξη των εγγραφών και εφόσον έχουν προκύψει κενές θέσεις, όλοι οι επιλαχόντες έχουν δικαίωμα – εντός τριών (3) εργασίμων ημερών – να υποβάλουν αίτηση προς κάλυψη των κενών.

Η επιλογή των εισακτέων, (από τους επιλαχόντες, που υπέβαλαν αίτηση), θα γίνει με πιστή τήρηση της σειράς μορίων του καθενός.

Τα δικαιολογητικά εγγραφής των υποψηφίων μαθητών θα αποτελέσουν και τα δικαιολογητικά τους, προκειμένου να εγγραφούν και επίσημα ως μαθητές, μετά την επιτυχή εισαγωγή τους.

Οι υποψήφιοι, που δεν επελέγησαν, έχουν τη δυνατότητα να αποσύρουν τα  δικαιολογητικά τους, υπογράφοντας προς τούτο την αίτησή τους.

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Δικαίωμα ένστασης έχουν όλοι οι υποψήφιοι μαθητές. Η Ένσταση υποβάλλεται εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων.

Οι υποψήφιοι, των οποίων οι ενστάσεις θα δικαιωθούν, θα εισαχθούν καθ’ υπέρβαση.

 

Στη συνέχεια παραθέτουμε τις ειδικότητες και τον αριθμό των μαθητών που θα εγγραφεί στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας της Αττικής, της Πάτρας και του Πύργου, για τις οποίες κατά κύριο λόγο δείχνουν προτίμηση οι μαθητές & γονείς από το Νομό μας.

 

ΑΤΤΙΚΗ   4. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου 22  
  5. Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (φυσικού αερίου) 22  
ΕΠΑ.Σ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Πύργος Βασιλίσσης Τηλ.2102311083)   6. Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ 22  
1. Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 22   7. Εγκαταστατών Ψυκτικών & Κλιματιστικών Έργων 22  
2. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου 22      
3. Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων &

Υπολογιστικών Μονάδων

20  
ΕΠΑ.Σ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (Δωδώνης, Θέση Παπαχωράφι  τηλ.2106667917)
4. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου 22   1. Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ 22  
5. Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ 22   2. Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 22  
       
ΕΠΑ.Σ ΑΙΓΑΛΕΩ  (Πλαπούτα 11 – Τηλ. 2105989452-4)   ΕΠΑ.Σ ΠΕΙΡΑΙΑ (Μαυρομιχάλη 17-19 Τηλ. 2104175919/4126852)  
1. Τεχνιτών Εργαλειομηχανών 22   1. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 22  
2. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 22   2. Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 22  
3. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου 22   3. Κομμωτικής Τέχνης 22  
4. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου 22   4. Μαγειρικής Τέχνης 22  
5. Τεχνιτών Αμαξωμάτων 22   5. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου 22  
6. Εγκαταστατών Ψυκτικών & Κλιματιστικών Έργων 22   6. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 22  
    7. Ξυλουργών – Επιπλοποιών 22  
ΕΠΑ.Σ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (Λ. Γαλατσίου 15- Τηλ. 2102287460)      
1. ΑρτοποιίαςΖαχαροπλαστικής 22   ΕΠΑ.Σ ΡΕΝΤΗ (Π. Ράλλη & Κηφισού – Τηλ.  2103474665)  
           
ΕΠΑ.Σ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Μάνδρα Αττικής  – Τηλ. 2105542375)   1. Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 22  
1. Βοηθών Γενικής Νοσηλείας 22   2. Βοηθών Γενικής Νοσηλείας 22  
2. Τεχνιτών Ηλεκτρον. Συσκευών ,Εγκαταστάσεων & Υπολογιστικών Μον. 22    3. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου 22
3. Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών 22  4. Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών , Εγκαταστάσεων Υπολογιστικών Μονάδων 22
4. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου 22    
5. Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 22   5. Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών 22  
6. Τεχνιτών Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 22   6. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου 22  
7. Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 22   7. Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 22  
ΕΠΑ.Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Πεύκων 112- Τηλ. 2102819672/2816540)      
1. Αισθητικής Τέχνης 22   ΕΠΑ.Σ  ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (Ναύσταθμος Σαλαμίνας, τηλ. 2104677784)  
2. Αργυροχρυσοχοΐας 22   1. Τεχνιτών Εργαλειομηχανών 22  
3. Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 22   2. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 22  
4. Γραφικών Τεχνών Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου 22   3. Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας 22  
5. Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 22      
6. Κομμωτικής Τέχνης 22      
7. Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών 22          
8. Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ 22      
9. Ωρολογοποιίας 22   ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  
    ΕΠΑ.Σ ΠΑΤΡΑΣ (Λεωφόρος Αθηνών, Ρίο – Τηλ. 2610 – 966902-4)  
ΕΠΑ.Σ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (Δωδεκανήσου 6-  τηλ. 2109915022)   1. Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 22  
1. ΑρτοποιίαςΖαχαροπλαστικής 22   2. Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 22  
2. Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 22   3. Κομμωτικής Τέχνης 20
4. Μαγειρικής Τέχνης 22
3. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 22   5. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου 20  
4. Κομμωτικής Τέχνης 22   6. Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 22  
5. Μαγειρικής Τέχνης 22   7. Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ 22  
6. Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 22          
7. Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ 22          
8. Εγκαταστατών Ψυκτικών & Κλιματιστικών Έργων 22   ΕΠΑ.Σ ΠΥΡΓΟΥ (4ο χλμ. Λεωφ. Πύργου – Πατρών Τηλ. 26210 – 33012)  
    1. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20  
ΕΠΑ.Σ ΜΟΣΧΑΤΟΥ (Θεσσαλονίκης 47-  Τηλ. 2104829882)   2. Κομμωτικής Τέχνης 20  
1. Τεχνιτών Αμαξωμάτων 22   3. Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ 20  
2. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 22   4. Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20  
3. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου 22       20  

 

Οι πιο πάνω Σχολές ανήκουν στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση (Ν. 3475/06), είναι ΕΠΑ.Σ, που λειτουργούν με το σύστημα Μαθητείας, η φοίτηση σ’ αυτές διαρκεί δύο (2) χρόνια (4 εξάμηνα) και παρέχεται εντελώς δωρεάν.

Η αμοιβή της πρακτικής άσκησης των μαθητών των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ  αντιστοιχεί σε 11 € την ημέρα ανά ασκούμενο μαθητή.

 

 • → Το πλήρες κείμενο της Εγκυκλίου για την Εισαγωγή Μαθητών στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.  για το Σχολικό  Έτος 2016-2017 καθώς και την αντίστοιχη αίτηση μπορείτε ν βρείτε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.oaed.gr ( Αρχική → Νέα/Ανακοινώσεις  24/6/2016)
Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
35 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top