skip to Main Content
Ktir Panep 595 5 246692 562039

Υποτροφίες Ακαδημίας Αθηνών ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

99133f37c7a4639698b71c198cedc504

AKA∆HMIA AΘHNΩN

Λήξη προθεσµίας υποβολής αιτήσεων: 12 Μαΐου 2016 Αριθµ. Πρωτ.: 122084 Προκήρυξη διαγωνισµού για τη χορήγηση έξι (6) υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήµατος Aµίλκα Aλιβιζάτου Η Ακαδηµία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισµό για τη χορήγηση έξι (6) υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στους εξής κλάδους: δύο (2) στον κλάδο των Παιδαγωγικών Επιστηµών (στην Ελλάδα ή το εξωτερικό), µίας (1) στον κλάδο των Οικονοµικών Επιστηµών (στην Ελλάδα ή το εξωτερικό), µίας (1) στον κλάδο της Φιλοσοφίας του ∆ικαίου (στην Ελλάδα ή το εξωτερικό) µίας (1) στον κλάδο της Θεολογίας (στο εξωτερικό) και µίας (1) στον κλάδο του ∆ηµοσίου ∆ιεθνούς ∆ικαίου (στο εξωτερικό) από τα έσοδα του κληροδοτήµατος Aµίλκα Aλιβιζάτου. Οι όροι απονοµής των υποτροφιών είναι οι ακόλουθοι: 1. Οι υποτροφίες χορηγούνται για δύο (2) συνεχή ακαδηµαϊκά έτη µε έναρξη το έτος 2016-2017, και µπορούν να παραταθούν µέχρι δύο (2) ακόµη έτη, κατά την ελεύθερη κρίση της Ακαδηµίας Αθηνών, εφόσον οι υπότροφοι προσκοµίζουν στοιχεία σχετικά µε την πορεία των σπουδών τους και τη διαγωγή τους, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα του κληροδοτήµατος Αµίλκα Αλιβιζάτου επαρκούν. 2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε ένα εκ των καλυτέρων Πανεπιστηµίων της Ελλάδας ή του εξωτερικού για την πραγµατοποίηση των σπουδών τους. Το Ίδρυµα, στο οποίο θα ειδικευτούν οι υπότροφοι, καθώς και το πρόγραµµα σπουδών τους υπόκεινται στην έγκριση της Ακαδηµίας Αθηνών. Η υποτροφία χορηγείται µόνον για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Αιτήσεις για σπουδές µερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως δεν γίνονται δεκτές. 3. Το ποσόν κάθε υποτροφίας ανέρχεται σε τετρακόσια πενήντα ευρώ (450,00€) το µήνα, εφόσον πρόκειται για υποτροφία εσωτερικού, και σε χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00€) το µήνα, εφόσον πρόκειται για υποτροφία εξωτερικού. Επίσης σε κάθε υπότροφο θα καταβληθούν, εφόσον πρόκειται για υποτροφία εξωτερικού, τα έξοδα µετάβασής του στο εξωτερικό και, µετά την λήξη της επιµόρφωσής του, τα έξοδα επιστροφής του, καθοριζόµενα µε απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδηµίας Aθηνών. 4. Οι υποτροφίες χορηγούνται σε υποψηφίους (άνδρες ή γυναίκες) καταγόµενους από οποιαδήποτε περιφέρεια της Ελλάδος, µε προτίµηση πάντοτε των καταγοµένων από τα νησιά Κύθνο, Κάλυµνο, Κεφαλληνία, άλλως των περιφερειών των Νοµών Κυκλάδων, ∆ωδεκανήσου και Επτανήσου. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι Σχολών/Τµηµάτων όπως ορίζονται στο άρθρο 5, ελληνικών Πανεπιστηµίων ή ισοτίµων Πανεπιστηµίων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε βαθµό πτυχίου τουλάχιστον “Λίαν Καλώς”, και να µην έχουν υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας τους. 5. Οι Σχολές και τα Τµήµατα των οποίων οι πτυχιούχοι γίνονται δεκτοί καθώς και τα µαθήµατα στα οποία θα εξεταστούν γραπτά οι υποψήφιοι ανά επιστηµονικό αντικείµενο, είναι τα εξής: Α∆Α: 7ΞΧΖ46Ψ8ΝΣ-Ρ6Ζ Αντικείµενο Πτυχιούχοι Εξεταστέα Μαθήµατα/Ύλη Παιδαγωγικές Επιστήµες Παιδαγωγικών Τµηµάτων ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας, Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής και Ειδικής Αγωγής 1. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική 2. Νεοελληνική Γλώσσα και ∆ιδακτική της ∆ηµόσιο ∆ιεθνές ∆ίκαιο Όλων των Νοµικών Σχολών 1. Συνταγµατικό ∆ίκαιο 2. ∆ηµόσιο ∆ιεθνές ∆ίκαιο Φιλοσοφία του ∆ικαίου Όλων των Νοµικών Σχολών 1. Μεθοδολογία του ∆ικαίου 2. Ιστορία της Φιλοσοφίας του ∆ικαίου. Θεολογία Τµηµάτων Θεολογικών Σχολών 1. Εκκλησιαστική Ιστορία 2. ∆ογµατική Οικονοµικές Επιστήµες Τµηµάτων Οικονοµικών Επιστηµών 1. Μακροοικονοµική Θεωρία & Πολιτική 2.Μικροοικονοµία Οι υποψήφιοι υπότροφοι, οι επιθυµούντες να µεταβούν στο εξωτερικό, θα εξετασθούν επίσης υποχρεωτικά, γραπτά και προφορικά, στην γλώσσα διδασκαλίας του Πανεπιστηµίου υποδοχής, προαιρετικά δε, µε αίτησή τους, και σε περισσότερες από µία ξένη γλώσσα. Η επιτυχία στην ξένη γλώσσα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµµετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις των λοιπών µαθηµάτων. 6. O διαγωνισµός θα διεξαχθεί στην Αθήνα στα Γραφεία του Μεγάρου της Ακαδηµίας Αθηνών (δ/νση: Πανεπιστηµίου 28) ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής. 7. Ηµέρα έναρξης του διαγωνισµού ορίζεται η 27η Μαΐου 2016, ηµέρα κατά την οποία θα πραγµατοποιηθεί η εξέταση των ξένων γλωσσών σε όλα τα επιστηµονικά αντικείµενα ως ακολούθως: Ώρα 09:00π.µ. για το αντικείµενο των Παιδαγωγικών Επιστηµών, Ωρα 12:00µ. για τα αντικείµενα του ∆ηµοσίου ∆ιεθνούς ∆ικαίου, της Φιλοσοφίας του ∆ικαίου και της Θεολογίας και Ώρα 15:00 για το αντικείµενο των Οικονοµικών Επιστηµών Την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2016 και ώρα 10:00π.µ. θα πραγµατοποιηθεί η εξέταση των µαθηµάτων Εισαγωγή στην Παιδαγωγική και Συνταγµατικό ∆ίκαιο. Την ίδια ηµέρα Τετάρτη 1 Ιουνίου 2016 και ώρα 13:00 θα πραγµατοποιηθεί η εξέταση των µαθηµάτων Μεθοδολογία του ∆ικαίου, Εκκλησιαστική Ιστορία και Μακροοικονοµική Θεωρία & Πολιτική. Την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2016 και ώρα 10:00π.µ. θα πραγµατοποιηθεί η εξέταση των µαθηµάτων Νεοελληνική Γλώσσα και ∆ιδακτική της και ∆ηµόσιο ∆ιεθνές ∆ίκαιο. Την ίδια ηµέρα Παρασκευή 3 Ιουνίου 2016 και ώρα 13:00 θα πραγµατοποιηθεί η εξέταση των µαθηµάτων Ιστορία της Φιλοσοφίας του ∆ικαίου, ∆ογµατική και Μικροοικονοµία. Οι υποψήφιοι κατά τις ηµέρες των εξετάσεων πρέπει να έχουν µαζί τους την αστυνοµική τους ταυτότητα. 8. Οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώσουν µέσον όρο βαθµολογίας στα δύο µαθήµατα τουλάχιστον δέκα τέσσερα (14), σε κλίµακα µε άριστα το βαθµό είκοσι (20). Επίσης, οι υποψήφιοι πρέπει απαραιτήτως να συγκεντρώσουν στην ξένη γλώσσα, στην οποία θα εξετασθούν υποχρεωτικά, βαθµό τουλάχιστον δέκα τέσσερα (14), ο οποίος δεν συνυπολογίζεται στην εξαγωγή του µέσου όρου γενικής βαθµολογίας. Αιτήσεις για αναβαθµολόγηση δε γίνονται δεκτές, γιατί δεν προβλέπεται από το Νόµο. 9. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της υποτροφίας είναι η προηγούµενη σύναψη µετά του υποτρόφου στην Αθήνα του οικείου συµβολαίου υποτροφίας. Α∆Α: 7ΞΧΖ46Ψ8ΝΣ-Ρ6Ζ Εφόσον πρόκειται για υποτροφία εξωτερικού, η καταβολή της αρχίζει από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους ή του εξαµήνου στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία (άρθρο 1), εφόσον η έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους ή του εξαµήνου έπεται της άφιξης του υποτρόφου στην αλλοδαπή, διαφορετικά από την ηµέρα της άφιξης του υποτρόφου στην αλλοδαπή, η οποία αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό του οικείου Έλληνα Προξένου. Εφόσον πρόκειται για υποτροφία εσωτερικού, η καταβολή της αρχίζει από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους ή εξαµήνου, στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία. Σηµειώνεται ότι η υποτροφία εσωτερικού δεν παρέχεται κατά τους µήνες Ιούλιο-Αύγουστο. 10. Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητά του/της υποτρόφου, ο/η υπότροφος υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό της υποτροφίας, που έχει λάβει µέχρι τότε, εφαρµοζοµένων για την είσπραξη αυτού των διατάξεων του νόµου «περί εισπράξεως των δηµοσίων εσόδων». Η υποτροφία διακόπτεται, εάν, για οποιονδήποτε λόγο, επέλθει µείωση των ετησίων εσόδων του κληροδοτήµατος Αµίλκα Αλιβιζάτου. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωµα γεννάται υπέρ του/της υποτρόφου του/της οποία διακόπηκε η υποτροφία. 11. Όσοι επιθυµούν να µετάσχουν στο διαγωνισµό, υποχρεούνται να υποβάλουν στο Πρωτόκολλο της Ακαδηµίας Αθηνών (ταχ. δ/νση Πανεπιστηµίου 28, Τ.Κ. 10679 Αθήνα), το βραδύτερο δέκα πέντε (15) πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα έναρξης του διαγωνισµού, αίτηση στην οποία θα πρέπει να δηλώνουν το επιστηµονικό αντικείµενο για το οποίο υποβάλλουν υποψηφιότητα. Oι υποψήφιοι δεν µπορούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σε περισσότερα από ένα επιστηµονικά αντικείµενα. Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται τα εξής πιστοποιητικά: α) Φωτοαντίγραφο του απαιτούµενου τίτλου σπουδών (άρθρο 5). Σε περίπτωση που ο τίτλος προέρχεται από Πανεπιστήµιο κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ισοτιµίας και βαθµολογικής αντιστοίχισης από τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το ∆.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. β) Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης Πανεπιστηµίου ότι ο υποψήφιος έχει γίνει δεκτός για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στον αντίστοιχο κλάδο. γ) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας. δ) Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) µε βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής ότι ο υποψήφιος δεν έλαβε ή δεν λαµβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από άλλη κληρονοµία, κληροδοσία, δωρεά, το I.K.Y. ή άλλη πηγή και δεν εξέπεσε από δική του υπαιτιότητα από άλλη υποτροφία, η οποία τυχόν του απενεµήθη προηγουµένως. ε) Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα. στ) Αποδεικτικό της καταγωγής των υποψηφίων, εφόσον κατάγονται από τα νησιά Κύθνο, Κάλυµνο και Κεφαλληνία ή από τις περιφέρειες των νοµών Κυκλάδων, ∆ωδεκανήσου και Επτανήσου (άρθρο 4). Σηµειώνεται ότι τα φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές θα πρέπει να είναι επικυρωµένα. Οι αιτήσεις µαζί µε όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά µπορούν να υποβληθούν και ταχυδροµικώς «επί συστάσει και αποδείξει» µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων. Σηµ.: H Ακαδηµία Αθηνών αναζητεί υποχρεωτικά αυτεπαγγέλτως τα εξής πιστοποιητικά: α) Αντίγραφο ποινικού µητρώου γενικής χρήσης. Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων και τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα αναρτηθούν πίνακες µε τα ονόµατα των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις της Προκήρυξης και µπορούν να συµµετάσχουν στον διαγωνισµό, και τα ονόµατα των υποψηφίων που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και αποκλείονται από τον διαγωνισµό. 12. Τα της διεξαγωγής του διαγωνισµού και της παροχής των υποτροφιών κλπ. διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4182/10.9.2013 σε συνδυασµό µε τους σχετικούς όρους της από 18.3.1968 διαθήκης του αειµνήστου Aµίλκα Aλιβιζάτου, η οποία δηµοσιεύθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών µε το υπ.’ αριθµ. 1005/9.9.1969 Πρακτικό του, τις υπ’ αριθµ. 8195/1978, 9116/2002, 936/2012 αποφάσεις του Εφετείου Α∆Α: 7ΞΧΖ46Ψ8ΝΣ-Ρ6Ζ Αθηνών και την υπ.’ αριθ. 1035499/766/Β0011/2.3.2005 κοινή απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. Πληροφορίες παρέχονται καθηµερινά στην Ακαδηµία Αθηνών-∆ιεύθυνση Περιουσίας (δ/νση: Σόλωνος 84, 5ος όροφος, τηλ.: 210.3664732, 210.3664781) καθώς και στην ιστοσελίδα της Ακαδηµίας Αθηνών: www.academyofathens.gr

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2016

Ο Πρόεδρος O Γενικός Γραµµατεύς ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΛΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ

Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
35 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Voutos Press
Back To Top