skip to Main Content
Papanastasatos Makis2 1

Συνεδριάζει την Τρίτη (14/6) το Δημοτικό Συμβούλιο με 36 θέματα

1-DSC02789-640x330-500x258

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη 10η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου), στις 14 Ιουνίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

1.Σύσταση Προσωρινών Προσωποπαγών θέσεων Ι.Δ.Α.Χ. στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Κεφαλλονιάς, σε εκτέλεση και εφαρμογή της με αρ. 42/2015 τελεσίδικης δικαστικής απόφασης».
ΕΙΣ: Δ/νση Δ/κών Υπηρεσιών

2. Σύσταση Προσωρινής Προσωποπαγούς θέσης Ι.Δ.Α.Χ. στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Κεφαλλονιάς, σε εκτέλεση και εφαρμογή της με αρ. 54/2012 τελεσίδικης δικαστικής απόφασης».
ΕΙΣ: Δ/νση Δ/κών Υπηρεσιών

3. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στην Κεφαλλονιά.
ΕΙΣ: Δ/νση Δ/κών Υπηρεσιών

 

4. Έγκριση της αρ.44/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ) με θέμα: «Χωροθέτηση θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Κεφαλλονιάς».
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σπ. Ματιάτος.

5. Έγκριση της αρ. 45/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ) με θέμα: «Σύνταξη του Κανονισμού λειτουργίας Περιπτέρων στην επικράτεια του Δήμου Κεφαλλονιάς».
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σπ. Ματιάτος.

6. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχημάτων – μηχανημάτων του Δ. Κεφ/νιάς για το έτος 2016 ύστερα από δύο άγονες δημοπρασίες.
ΕΙΣ: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

7. Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα και ορισμό μελών της τριμελούς Επιτροπής παρακολούθησης παραλαβής και πιστοποίησης των παραδοτέων έργου (Ε.Π.Π.Ε.) της Πράξης με τίτλο: « Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας- Λειτουργία κέντρων συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

8. Έγκριση της αριθμ. 141/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016»
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

9. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κεφ/νιάς και Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για την εκτέλεση της πράξης: «Προμήθεια Προκατασκευασμένης Μονάδας Αφαλάτωσης δυναμικότητας 10.000 κυβικών μέτρων ανά μέρα στο Αργοστόλι Κεφαλλονιάς.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

10. Καταγγελία μίσθωσης δημοτικού ακινήτου.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

11. Έγκριση υποβολής τροποποιητικής αίτησης χρηματοδότησης του έργου : «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ – Β΄ΦΑΣΗ».
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

12.Ορισμός – εξουσιοδότηση εκπροσώπου του Δ. Κεφ/νιάς για μεταβίβαση κατά κυριότητα ενός (1) οχήματος
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σπ. Ματιάτος.

13.Διατύπωση απόψεων  επί του περιεχομένου του φακέλου της  Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου για τη χωροθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.)  στον κόλπο Αργοστολίου.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Α. Μοσχονά

14. Αυθαίρετη κατάληψη δημοτικού χώρου – Έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από το χώρο των Δημοτικών Σφαγείων Αργοστολίου.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

15. Λειτουργία θερινού Σχολείου Φυσικής – Αστροφυσικής σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών και το Τοπικό Παράρτημα Κεφαλληνίας.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

16. Έγκριση δαπανών
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

17. Έγκριση τεχνικής έκθεσης προμήθειας Οργάνων Παιδικής Χαράς για το Δημοτικό Σχολείο Διλινάτων και προσδιορισμός εκτέλεσης.
ΕΙΣ: Πρόεδρος Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής κ. Γ. Κατσιβέλης

18. Έγκριση τεχνικής έκθεσης προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε. Σάμης και προσδιορισμός εκτέλεσης.
ΕΙΣ: Πρόεδρος Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής κ. Γ. Κατσιβέλης

19. Έγκριση της αριθμ. 45/2016 απόφασης του Δ.Σ. Δημ. Γηροκομείου Αργοστολίου με θέμα: «Έγκριση απολογισμού οικ.έτους 2015».
ΕΙΣ: Πρόεδρος του Δ. Γ. Α. κ. Γ. Αποστολάτος

20. Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφαλλονιάς- Ιθάκης ( αριθμ. 108/2016 απόφαση Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. Κεφαλλονιάς – Ιθάκης).
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Λ.Τ. Κ-Ι κ. Γ. Τζωρτζάτος

21.Ορισμός ελεγκτών για την χρήση του έτους 2014 της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ
ΕΙΣ: Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. κ. Α. Κωνσταντάκης

22.Έγκριση μελετών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτών με τίτλο:
α) Κατασκευή στηθαίου ασφάλειας σε δημοτική οδό στον οικισμό Γεωργακάτων Τ.Κ. Διβαράτων
β) Αποκατάσταση δρόμου διασταύρωσης «Λαγγάδα-Φαρακλάτα» Δ.Ε. Αργοστολίου
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

23.Χορήγηση 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αγροτική Οδοποιία στην πυρόπληκτη περιοχή Δ.Ε. Ελειού – Πρόννων» αναδόχου Γεώργιος Βαγγελάτος Ε.Δ.Ε.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

24.Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «Επισκευή Ξενώνα ΑΓ. ΕΥΦΗΜΙΑΣ»
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

25.Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου στα Ραζάτα».
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

26. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής για το έργο: «Διαμόρφωση Κοινόχρηστων Χώρων Τοπικής Κοινότητας Σκάλας» αναδόχου ΑΝΤΙΚΛΗΣ ΑΤΕ
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

27. Έγκριση πρακτικού αριθμ. 1/2016 της Επιτροπής Επίλυσης Φορ. Διαφορών Δήμου Κεφαλλονιάς
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σπ. Ματιάτος

28.Έγκριση πρωτοκόλλου συνεργασίας του ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ και του ΔΗΜΟΥ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ.
ΕΙΣ: Πρόεδρος Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής κ. Γ. Κατσιβέλης

29. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στα πλαίσια του έργου: «Ενεργειακό Αποτύπωμα Ιονίων Νήσων» – Τροποποίηση της αριθμ. 81/2016 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

30. Καθορισμός διαδικασίας κλήρωσης βραχυχρόνιων αδειών υπαιθρίου εμπορίου
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σπ. Ματιάτος.

31. Λήψη απόφασης για ανακύκλωση αντικειμένων που δεν έχουν καμιά αξία (άρθρο 99 παρ. 6 του Ν. 1463/2006)

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σπ. Ματιάτος

32. Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα «Πολιτιστικές διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης» και συγκεκριμένα στην διαδρομή «Προορισμός Ναπολέων».
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

33. Συμμετοχή στο 12ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων-Προαγωγή Υγείας με θέμα: «Υγιείς και Ανθεκτικές Κοινότητες»
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

34. Μετακινήσεις Α/Δ κ. Ε. Κεκάτου
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

35. Έγκριση μετακίνησης Α/Δ κ. Ε. Κεκάτου
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

36. Έγκριση της αριθμ. 39/2016 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σπ. Ματιάτος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ

Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
35 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top