skip to Main Content
8C521B59AE5AB758686300EF6334BB0655 (Copy)

Συνάντηση ΣΕΤΕ – ηγεσίας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

1836153

 

 

Συνεχίζονται οι επαφές με την πολιτική ηγεσία με στόχο τη θωράκιση της ανταγωνιστικότητας του τομέα και την επίλυση βασικών εμποδίων

Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση μεταξύ του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Γιώργου Σταθάκη, της Αναπληρώτριας Υπουργού Τουρισμού, Έλενας Κουντουρά, του Προεδρείου του ΣΕΤΕ και των Προέδρων των κλαδικών ενώσεων – Μελών του Συνδέσμου, με στόχο την άμεση κινητοποίηση και τον συντονισμό για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των σημαντικότερων θεμάτων που απασχολούν τον τουριστικό τομέα.

Μεταξύ άλλων, στη συνάντηση τέθηκε το ζήτημα της κατάργησης της έννοιας της τουριστικής μίσθωσης, που βρίσκεται πλέον σε ισχύ από 1ης Νοεμβρίου και των κινδύνων που αυτή εγκυμονεί για την εύρυθμη λειτουργία της τουριστικής αγοράς και τα έσοδα του κράτους. Στόχος είναι να μην διαταραχθεί η δομή του τομέα διαμονής και να διασφαλιστούν οι κανόνες υγιούς ανταγωνισμού, φορολογικής δικαιοσύνης καθώς και ασφάλειας ως προς τη φιλοξενία επισκεπτών.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι Πρόεδροι των ενώσεων Μελών ΣΕΤΕ εξέφρασαν τους προβληματισμούς τους για τα φλέγοντα ζητήματα των κλάδων τους και ανέλυσαν τα εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν, το συντομότερο, για τη θωράκιση του τομέα, ενόψει και της επόμενης τουριστικής περιόδου. Όλες οι πλευρές συμφώνησαν ότι η εξασφάλιση της εισπραξιμότητας του ΦΠΑ και η πάταξη της φοροδιαφυγής αποτελούν πρωταρχικούς στόχους. Εκτενής συζήτηση έγινε επίσης για τον αναμενόμενο νέο επενδυτικό νόμο και για την υλοποίηση του νέου ΕΣΠΑ, υπό το πρίσμα της καθοριστικής σημασίας τους για τις προοπτικές ανάπτυξης και ενίσχυσης της τουριστικής επιχειρηματικότητας.

Επιπρόσθετα, στη συνάντηση επιβεβαιώθηκε η επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί η ρευστότητα των τουριστικών επιχειρήσεων αμέσως μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.

Μόνον έτσι ο τουρισμός, ως βασικός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας, θα είναι σε θέση να συνεχίσει να συμβάλλει θετικά σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, στο ΑΕΠ, αλλά και την απασχόληση.
Υπόμνημα ΣΕΤΕ προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού, κ. Γιώργο Σταθάκη

Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2015

Α. Υπερφορολόγηση

Η επόμενη μέρα της συμφωνίας με τους εταίρους και πιστωτές, βρήκε τον κλάδο υπερφορολογημένο και ως εκ τούτου να έχει απωλέσει συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις ανταγωνίστριες χώρες. Αύξηση του ΦΠΑ διαμονής, ΦΠΑ εστίασης, ΦΠΑ μεταφορών (αεροπορικών μεταφορών και ακτοπλοΐας), κατάργηση των μειωμένων κατά 30% συντελεστών στα νησιά του Αιγαίου και αύξηση των εισιτηρίων των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων επιβαρύνουν το τουριστικό προϊόν και το καθιστούν λιγότερο ελκυστικό.

Επιπλέον, οι επιχειρηματίες του τουρισμού επιβαρύνονται από αναδρομική αύξηση του ΕΝΦΙΑ (για τις ατομικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις), συνεχείς αυξήσεις φόρων και εισφορών.

Η συνεχής αύξηση φόρων είναι μια πολιτική που αποδεδειγμένα ενθαρρύνει τη φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή και οδηγεί έως και σε χαμηλότερα δημόσια έσοδα. Κάτι που καθίσταται ακόμη πιο ανησυχητικό δεδομένου πως το ελληνικό δημόσιο αποτυγχάνει στην κομβικής σημασίας εξασφάλιση της εισπραξιμότητας των φόρων.

Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, εξαντλώντας κάθε διαθέσιμο σύγχρονο μέσο στην πάταξη φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, αλλά και λειτουργίας παράνομων καταλυμάτων, προκειμένου το 2017 να επανέλθουν οι συντελεστές ΦΠΑ σε ανταγωνιστικά επίπεδα. Σε διαφορετική περίπτωση ο ελληνικός τουρισμός θα υποστεί ανήκεστο βλάβη, αδυνατώντας να αντιμετωπίσει τον διεθνή ανταγωνισμό, με τις συνεπακόλουθες επιπτώσεις σε δημόσια έσοδα και απασχόληση.

Οι περιφερειακές δομές του υπουργείου τουρισμού μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην κατεύθυνση του περιορισμού των «πειρατικών καταλυμάτων», δεδομένου πως πλέον, αφού έχουν απαλλαχθεί από το διοικητικό βάρος της αυτοψίας για αδειοδότηση τουριστικών επιχειρήσεων και κατάταξης καταλυμάτων, διαθέτουν όλους τους πόρους τους στον κατασταλτικό έλεγχο.

Ο ΣΕΤΕ, ως σύγχρονος κοινωνικός εταίρος, υποστηρίζει την υπό συνθήκες υποχρεωτική χρήση πιστωτικής κάρτας στις τουριστικές περιοχές, καθώς και την υπό προϋποθέσεις υποχρεωτική καταβολή μισθών σε τραπεζικό λογαριασμό. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της αυτορρύθμισης του κλάδου, παραμένει στη διάθεση του Ελληνικού Δημοσίου για την υποστήριξη στη διαδικασία καταγραφής και εντοπισμού τουριστικών καταλυμάτων που τυχόν λειτουργούν άνευ νόμιμης αδειοδότησης.

Β. Τουριστικές μισθώσεις (short term rentals/tourist rentals)

Η κατάργηση της έννοιας της τουριστικής μίσθωσης που πλέον βρίσκεται σε ισχύ, εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους για την εύρυθμη λειτουργία της τουριστικής αγοράς, ενώ ταυτόχρονα όχι μόνο δεν δημιουργεί νέα δημόσια έσοδα, αλλά βάζει σε κίνδυνο τα υφιστάμενα. Απαιτείται ανάληψη ρυθμιστικής πρωτοβουλίας ώστε να μην διαταραχθεί η δομή του τομέα διαμονής και να διασφαλιστούν οι κανόνες υγιούς ανταγωνισμού, φορολογικής δικαιοσύνης καθώς και ασφάλειας ως προς τη φιλοξενία επισκεπτών

Ο ΣΕΤΕ και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος καταθέτουν την κοινή τους πρόταση για ανάληψη ρυθμιστικής πρωτοβουλίας, ώστε να προστατευθεί η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, ενώ ταυτόχρονα να ικανοποιείται η σχετική απαίτηση της συμφωνίας με τους δανειστές.

Γ. Επενδύσεις στον Τουρισμό

Η πρόβλεψη του προσχεδίου του προϋπολογισμού για ύφεση το 2015 και το 2016 αποτελεί λόγο σοβαρής εγρήγορσης όλων όσοι έχουν άμεση σχέση με την πραγματική οικονομία. Η προσέλκυση επενδύσεων είναι το μοναδικό «πραγματικό ισοδύναμο» για να καταστεί το χρέος μακροπρόθεσμα βιώσιμο, το οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με συγκροτημένη πολιτική επενδύσεων, ώστε να δοθεί δυναμική αύξηση στο ΑΕΠ.

Μια τέτοια πολιτική θα πρέπει να αντιμετωπίζει τα παρακάτω ζητήματα:

Το σταθερό φορολογικό πλαίσιο από τη στιγμή της αδειοδότησης της επένδυσης και για 10 χρόνια είναι ξεκάθαρη προϋπόθεση για να πραγματοποιηθούν επενδύσεις στον τουρισμό. Οκτώ αλλαγές ΦΠΑ τουριστικού πακέτου από το 2008 και συνεχείς αλλαγές στη φορολογία επενδύσεων, καθιστούν αδύνατη την κατάρτιση ενός στοιχειώδους business plan.

Κατάρτιση και υλοποίηση οδικού χάρτη που θα εντοπίζει τα βασικότερα νομικά και πραγματικά ζητήματα που λειτουργούν ανασχετικά στην προσέλκυση επενδύσεων. Απαιτείται, μεταξύ άλλων, μείωση της γραφειοκρατίας και των σημείων επαφής κράτους – επενδυτή, ύπαρξη σύγχρονου χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό ειδικά μετά την ακύρωση του προηγούμενου για τυπικό λόγο, κ.α.
Ο ΣΕΤΕ θα καταθέσει σύντομα συγκεκριμένες προτάσεις που θα στοχεύουν στη δημιουργία ενός σύγχρονου, ελκυστικού και σταθερού θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση επενδύσεων στον τουριστικό τομέα.

Αναβάθμιση των ανεπαρκών ή υποβαθμιζόμενων δημόσιων υποδομών και ολοκλήρωση των ιδιωτικοποιήσεων που απαιτούνται για τη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος. Ειδική μνεία απαιτείται για την επείγουσα ανάγκη αναβάθμισης της εικόνας και της λειτουργικότητας των περιφερειακών αεροδρομίων, ανεξαρτήτως αν ο φορέας λειτουργίας τους θα είναι δημόσιος ή ιδιωτικός, αλλά και για την μείωση του κόστους εξυπηρέτησης αεροπορικών εταιρειών και επιβατών στην περίπτωση του αεροδρομίου της Αθήνας βασισμένη στην επιμήκυνση του χρόνου μίσθωσης.

Θέσπιση κατάλληλων κινήτρων που θα αντισταθμίζουν το ακριβό κόστος χρήματος, όπως πχ η αύξηση του συντελεστή κάλυψης των τουριστικών καταλυμάτων κατά 20%, όπως υιοθέτησε πρόσφατα η Κύπρος. Επιπλέον, εκτός από την ψήφιση νέου αναπτυξιακού, είναι επείγουσα η εκκαθάριση των υποθέσεων του τρέχοντος αναπτυξιακού νόμου, που κρατούν όμηρους τουριστικές επιχειρήσεις, ενώ ταυτόχρονα καλλιεργούν «αντι-επενδυτικό» κλίμα. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΤΕ, έχει καταθέσει τις προτάσεις του.

Στοχευμένες ενέργειες marketing και προώθησης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους ελληνικού τουρισμού και την προσέλκυση νέων αγορών – στόχων.

Δ. Νέο ΕΣΠΑ

Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας για την υλοποίηση της στρατηγικής και την επίτευξη των στόχων είναι η διαμόρφωση και η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ ενός συγκροτημένου σχεδίου σε τρεις κύριους άξονες στρατηγικής:

Στον τομέα της προβολής και προώθησης, αρχικά μέσω ενός βραχυπρόθεσμου σχεδίου προβολής άμεσης αποτελεσματικότητας και στη συνέχεια μέσω της εξειδίκευσης του πλάνου προβολής σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα τριετίας.
Ενός ευφυούς και αποτελεσματικού επενδυτικού πλαισίου που θα κατευθύνει τις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα σε συγκεκριμένα καινοτομικά τουριστικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, με βάση τη ζήτηση, πρότυπα και διαδικασίες που διασφαλίζουν τις μεγαλύτερες δυνατές διασυνδέσεις με την τοπική και περιφερειακή οικονομία και παραγωγή, και
Την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζομένων, ανέργων, εργοδοτών και αυτοαπασχολούμενων, τη ανάπτυξη τουριστικής και περιβαλλοντικής συνείδησης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων τουριστικής παιδείας σε ανώτερο και ανώτατο επίπεδο.

Σε αυτό το πλαίσιο και για την ουσιαστικότερη αξιοποίηση των κονδυλίων, προτείνουμε οι δράσεις κρατικών ενισχύσεων να ευθυγραμμίζονται με τις κατευθύνσεις και προτεραιότητες που προσδιορίζονται στις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης τόσο σε περιφερειακό, όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Ε. Ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών – «κόκκινα δάνεια»

Παρά τα ρεκόρ στα βασικά μεγέθη του τουρισμού, είναι πολλές οι ελληνικές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν πρόβλημα εξυπηρέτησης των δανειακών τους υποχρεώσεων, ενώ πολλές από αυτές αντιπροσωπεύουν σημαντικές μονάδες στον κλάδο, απασχολούν μεγάλο αριθμό εργαζομένων και συμβάλλουν στη δημιουργία ΑΕΠ.

Οι επιχειρήσεις αυτές με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών κινδυνεύουν να βρεθούν σε φάση εκκαθάρισης από τους αγοραστές των προβληματικών τους δανείων, κυρίως εάν τα δάνεια αυτά πωληθούν σε hedge funds. Αντί αυτού, θα πρέπει να επιτραπεί στις τράπεζες –μέσω και της να δημιουργίας ενός ευέλικτου και λειτουργικού κανονιστικού πλαισίου- να αναδιαρθρώσουν τα δάνεια των καθ’ όλα βιώσιμων επιχειρήσεων, με πιθανή είσοδο νέων κεφαλαίων ή στρατηγικών επενδυτών, ώστε αυτές να εξυγιανθούν και να συνεχίσουν τη λειτουργία τους.

Ο ΣΕΤΕ βρίσκεται στη διάθεση των αρμόδιων Υπουργείων και οργανισμών προκειμένου να συμβάλλει στην επίλυση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο ελληνικός τουρισμός και να συνεχίσει τη θετική συνεισφορά του σε ΑΕΠ και απασχόληση τόσο σε εθνικό όσο και τοπικό επίπεδο.

 

Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
40 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top