skip to Main Content
Si (Copy)

Σοκ: Ζητούν να επιστραφούν 2.305 επικουρικές …

…συντάξεις που βγήκαν παράνομα .

Εκδοση 2.305 επικουρικών συντάξεων που βγήκαν παράνομα και πρέπει να επιστραφούν διαπιστώνουν δύο πορίσματα εσωτερικού ελέγχου στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ).

Τα δύο πορίσματα, τα οποία αναφέρονται στον »Ελεύθερο Τύπο» της Κυριακής φανερώνουν ότι οι 1.313 επικουρικές εκδόθηκαν και πληρώθηκαν μετά την 1η/1/2015 χωρίς όμως να έχει εφαρμοστεί ο νέος νόμος που προβλέπει διαφορετικό και δυσμενέστερο τρόπο υπολογισμού.

Επιπλέον οι εν λόγω αποφάσεις βγήκαν χωρίς να έχει τηρηθεί ο νέος νόμος που απαγορεύει την καταβολή σύνταξης όταν ο ασφαλισμένος τελεί σε καθεστώς αναστολής, επειδή δεν έχει συμπληρώσει το προβλεπόμενο όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση από το φορέα επικουρικής ασφάλισης. Δηλαδή, σε πολλές περιπτώσεις η σύνταξη βγήκε και πληρώθηκε, παρότι οι ασφαλισμένοι είχαν μεν το δικαίωμα να αποχωρήσουν από την εργασία τους, αλλά δεν τους επέτρεπε ο νόμος να πάρουν τη σύνταξη, γιατί δεν είχαν συμπληρώσει το προβλεπόμενο όριο ηλικίας που θα άρχιζε η καταβολή της σύνταξης.

Οι άλλες 992 αποφάσεις επικουρικών συντάξεων που βγήκαν επίσης με ημερομηνία αίτησης και έναρξης καταβολής μετά την 1η/1/2015 (σ.σ.: πλην τριών που έχουν ημερομηνία αίτησης πριν από το 2015) αφορούν σε περιπτώσεις γήρατος, αναπηρίας και θανάτου και, σύμφωνα με το πόρισμα, εκδόθηκαν πάλι χωρίς να έχουν τηρηθεί οι διατάξεις του νόμου 4387/2016 που προβλέπει ρητώς ότι όλες ανεξαιρέτως οι αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται από 1/1/2015 και μετά θα εξετάζονται ως προς τις προϋποθέσεις και, κυρίως, ως προς τον τρόπο υπολογισμού με το νέο μαθηματικό τύπο, που περιλαμβάνει ένα ποσό για χρόνο ασφάλισης μέχρι το 2014 με συντελεστή 0,45% επί των συντάξιμων αποδοχών, ενώ για το χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί μετά την 1η/1/2015 το ποσό της επικουρικής θα βγαίνει με ένα αμιγώς κεφαλαιοποιητικό σύστημα βάσει των εισφορών που πραγματικά έχουν πληρώσει οι ασφαλισμένοι και οι εργοδότες τους.

Τα δύο πορίσματα που φέρνει στο φως της δημοσιότητας κατ’ αποκλειστικότητα ο Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής αναφέρουν με δύο λέξεις ότι «δεν τηρήθηκε τίποτε από όσα προβλέπει ο νόμος».

Χαρακτηρίζουν και τις 2.305 επικουρικές ως «μη νόμιμες», δηλαδή είναι παράνομες όχι γιατί τις πήραν με δόλο οι ασφαλισμένοι (σ.σ.: που και γι’ αυτό υπάρχουν υποψίες) αλλά διότι δεν εφαρμόστηκε ο νόμος, ούτε από τη Διοίκηση του Ταμείου ούτε από τις αρμόδιες Διευθύνσεις που τις εξέδωσαν!

Στις 27 Ιουλίου, υπήρξε δεύτερη αποκάλυψη για το πρώτο πόρισμα που είχε συνταχθεί και φέρει ημερομηνία 7/7/2017 σχετικά με το δειγματοληπτικό έλεγχο που έκανε η Διεύθυνση Επιθεώρησης και βρήκε τις 992 επικουρικές που εκδόθηκαν παράνομα και χωρίς να υπάρχει ο νέος μαθηματικός τύπος.

Λίγες μέρες μετά, ο διορισμένος διοικητής του ΕΤΕΑΕΠ, Θανάσης Καποτάς, έστειλε εξώδικη διαμαρτυρία στον Ελεύθερο Τύπο, λέγοντας ότι «όσα γράψαμε και αποκαλύψαμε είναι ανακριβή» και ότι οι περιπτώσεις και τα ντοκουμέντα που βγήκαν στη δημοσιότητα αφορούν σε περιπτώσεις που μπορεί να πληρώθηκαν μεν μετά την 1η/1/2015, είχαν όμως ημερομηνία αιτήσεως έως τις 31/12/2014.

Το «κερασάκι» στις 2.305 επικουρικές που κάποιοι τις πήραν 5 χρόνια πιο μπροστά από άλλους που περιμένουν χωρίς να βλέπουν σύνταξη είναι στη σελίδα 6 του πρώτου πορίσματος, που εντοπίζει πρόβλημα νομιμότητας σε δείγμα 992 επικουρικών.

Από τις αποφάσεις, λοιπόν, που ήλεγξαν οι επιθεωρητές του Ταμείου (οι οποίοι προάγουν στην πράξη τη διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση και μακάρι να βρουν μιμητές τους) λείπουν, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, 4 συνταξιοδοτικοί φάκελοι.

Οι φάκελοι αυτοί είναι από τη Β’ Διεύθυνση του ΕΤΕΑΕΠ στην οποία υπάγεται το επικουρικό των υπαλλήλων στα ασφαλιστικά ταμεία, το ΤΕΑΠΟΚΑ.
Σε αυτό το επικουρικό ανήκε και ανήκει ο κ. Καποτάς, ως πρώην υπάλληλος του Ταμείου Τύπου και πρώην πρόεδρος του συνδικαλιστικού φορέα των υπαλλήλων στα ασφαλιστικά ταμεία (ΠΟΠΟΚΠ).

Στο πρώτο πόρισμα, που φέρει ημερομηνία 7/7/2017 και έχει παραλήπτη το γραφείο διοικητή του ΕΤΕΑΕΠ, η Επιθεώρηση του Ταμείου ζήτησε και ήλεγξε από τυχαίο δείγμα 992 αποφάσεις επικουρικών συντάξεων που εξέδωσαν οι 7 Διευθύνσεις (σ.σ.: εντασσόμενα Ταμεία) του ΕΤΕΑΕΠ.

Από τις 992 αποφάσεις, όλες (πλην τριών) έχουν ημερομηνία αίτησης και ημερομηνία πληρωμής μετά την 1η/1/2015.

Ολες οι αποφάσεις κρίνονται «μη νόμιμες», όπως τις έχει χαρακτηρίσει και το υπουργείο, σε εγκύκλιό του, με τη διαφορά όμως ότι το πόρισμα τις απορρίπτει συλλήβδην ως «μη νόμιμες», ενώ η εγκύκλιος που είχε εκδοθεί με υπογραφή Πετρόπουλου ξεχώριζε κάποιες περιπτώσεις και κυρίως τις επικουρικές συντάξεις λόγω θανάτου που ο θάνατος επήλθε πριν από την 1η/1/2015.

Η πρόταση των επιθεωρητών είναι καταπέλτης. Ζητούν και οι 992 αποφάσεις του δείγματος να επανυπολογιστούν αφού πρώτα ζητηθούν και συμψηφιστούν τα αρχικά ποσά που κατεβλήθησαν στους δικαιούχους. Ζητούν δηλαδή να επιστραφούν συντάξεις διά συμψηφισμού με τα νέα και μικρότερα ποσά που θα προκύψουν βάσει του νόμου.

Από τις 992 αποφάσεις που βγήκαν μετά την 1/1/2015 και ελέγχθηκαν ως μη νόμιμες από τους επιθεωρητές:

* Οι 622 προέρχονται από επικουρικά του Δημοσίου (ΤΕΑΔΥ, ΤΑΔΚΥ, ΤΕΑΠΟΚΑ).
* Οι 28 από τα Ταμεία ΕΛΕΜ-ΑΤΕ και ΤΑΠΤΠ.
* Οι 169 προέρχονται από επικουρικά Ταμεία ΔΕΚΟ, εκ των οποίων 152 του ΟΤΕ, 1 της ΔΕΗ, 16 από ΕΛΤΑ.
* Οι 66 προέρχονται από τα Ταμεία αρτοποιών (ΤΕΑΑ) και του ΤΕΑΠΥΚ.
* Οι 32 προέρχονται από τα επικουρικά ΤΕΑΠΟΖΟ, ΤΕΑΕΙΓΕ, ΤΕΑΥΝΤΠ και ΤΕΑΠΙΕΝ.

Από τις 992 αποφάσεις του δείγματος, οι επιθεωρητές ζήτησαν αλλά δεν παρέλαβαν τους φακέλους για 4 περιπτώσεις που εκδόθηκαν για ασφαλισμένους του ΤΕΑΠΟΚΑ. «Από το σύνολο των φακέλων που ζητήσαμε, δεν προσκομίστηκαν 4 φάκελοι συνταξιοδότησης», λένε οι επιθεωρητές και προσθέτουν: «Ο ένας φάκελος με έκδοση απόφασης λόγω γήρατος, ένας με έκδοση απόφασης λόγω αναπηρίας, ένας με έκδοση απόφασης λόγω θανάτου και ένας με έκδοση απόφασης λόγω θανάτου εν ενεργεία».

Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
35 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top