skip to Main Content
Pjimage

Σήμερα η νέα ηγεσία της ΚΕΔΕ: παρόν και ο Δήμαρχος Αργοστολίου

Πως θα διεξαχθεί η εκλογική διαδικασία

Αλλαγή σελίδας σήμερα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού, καθώς συνέρχεται στην Αθήνα η ΙΣΤ΄ Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της ΚΕΔΕ με μοναδικό θέμα την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της, καθώς και του νέου  Εποπτικού Συμβουλίου, για τη δημοτική περίοδο 2019-2023.Μπορείτε να θυμηθείτε την Πρόσκληση και το Πρόγραμμα ΕΔΩ .

Υπενθυμίζεται ότι

I] Τα Μέλη της Γ.Σ. είναι528 και συγκεκριμένα

– Οι Δήμαρχοι όλων των Δήμων της Χώρας (332)

– Οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι κάθε ΠΕΔ στη ΓΣ της ΚΕΔΕ(178)

– Τα μέλη του απερχόμενου ΔΣ και ΕΣ της ΚΕΔΕ, εφόσον έχουν εκλεγεί Δημοτικοί Σύμβουλοι και διατηρούν την ιδιότητα αυτή (18).

ΙΙ] Το ΔΣθα αποτελείται από 31 μέλη συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου. Εξ αυτών 20 είναι Δήμαρχοι και οι 11 Δημοτικοί Σύμβουλοι.Ο Δήμαρχος Αθηναίων μετέχει στο ΔΣ και συνυπολογίζεται στον συνολικό αριθμό των Δημάρχων.

ΙΙΙ] Το ΕΣθα έχει7μελή σύνθεση,που επίσης θα εκλεγείαπό τη ΓΣ μεταξύ των μελών της.Αποκλείεται στον ίδιο εκπρόσωπο η ιδιότητα του μέλους του ΔΣ και του ΕΣ.

ΕΚΛΟΓΗ Δ.Σ.

Η εκλογή των μελών του ΔΣ γίνεται κατά Συνδυασμούς ή κατά μεμονωμένες υποψηφιότητες. Κάθε Συνδυασμός περιλαμβάνει μέχρι 30 υποψηφίους Δημάρχους και μέχρι 15 υποψηφίους Δημοτικούς Συμβούλους. Κάθε Συνδυασμός, επί ποινή αποκλεισμού από την ψηφοφορία, περιλαμβάνει οπωσδήποτε 1 τουλάχιστον Δήμαρχο και 1 τουλάχιστον υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο.

Ο Συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση την οποία υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι που τον αποτελούν. Στο επάνω μέρος της δήλωσης γράφεται το όνομα του Συνδυασμού και από κάτω αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων κατά κατηγορίες. Πρώτα γράφονται οι υποψήφιοι της κατηγορίας των Δημάρχων και στη συνέχεια γράφονται οι υποψήφιοι της κατηγορίας των ΔημοτικώνΣυμβούλων. Στη δήλωση του μεμονωμένου υποψηφίου αναγράφονται η κατηγορία στην οποία ανήκει ο υποψήφιος και το ονοματεπώνυμό του. Οι δηλώσεις κατατίθενται στην ΕφορευτικήΕπιτροπήμέχρι 2 ώρες πριν την έναρξη της ψηφοφορίας.

Με βάση τις ως άνω δηλώσεις καταρτίζονται τα ψηφοδέλτια κάθε Συνδυασμού και των μεμονωμένων υποψηφίων τα οποία περιλαμβάνουν όλα τα ως άνω στοιχεία και τους υποψηφίους κάθε κατηγορίας με αλφαβητική σειρά, όπως στη δήλωση. Σε κάθε εκπρόσωπο στη ΓΣ δίνονται όλα τα ψηφοδέλτια.

Ο εκπρόσωπος που ψηφίζει, εκφράζει ανά κατηγορία την προτίμησή του σε υποψήφιους για το ΔΣ, σημειώνοντας δίπλα στο ονοματεπώνυμο σταυρό,μέχρι του αριθμού των εκλεγομένων για Δημάρχους και αντίστοιχα μέχρι του αριθμού των εκλεγομένων για ΔημοτικούςΣυμβούλους.

Για τον καθορισμό των εδρών που αναλογούν σε κάθε Συνδυασμό, διαιρείται ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των εδρών του ΔΣ και ο πλησιέστερος προς το πηλίκον ακέραιος αριθμός αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Αν το πηλίκον είναι ακριβώς το μισό της μονάδας στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη ακέραιη μονάδα.Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε Συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και κάθε Συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαίρεσης.Ο μεμονωμένος υποψήφιος εκλέγεται εφόσον λάβει έγκυρα ψηφοδέλτια σε αριθμό τουλάχιστον ίσο με το εκλογικό μέτρο.

Εάν οι έδρες που κατανέμονται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που απομένουν διανέμονται στους Συνδυασμούς, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν. Έδρα λαμβάνει ο Συνδυασμός με το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο και αν απομένει αδιάθετη και άλλη έδρα, αυτή διατίθεται στον επόμενο Συνδυασμό που έχει το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο εφόσον έχουν καταλάβει ήδη τουλάχιστον μια έδρα. Αν εξαντληθούν οι δικαιούχοι Συνδυασμοί και παραμένουν ακόμη αδιάθετες έδρες, τότε αυτές διανέμονται όλες στον πρώτο σε ψήφους Συνδυασμό. Στην περίπτωση που το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο πλειόνων Συνδυασμών είναι ίσο, τότε ενεργείται μεταξύ αυτών δημόσια κλήρωση από την Εφορευτική.

Τις έδρες των Συνδυασμών καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι κάθε Συνδυασμού που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης ανά κατηγορία εκλεγόμενων Συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας ενεργείται κλήρωση από την Εφορευτική.Οι εκλεγέντες στο ΔΣ κατατάσσονται με τη σειρά της εκλογής τους, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει και αν δεν υπάρχουν σταυροί, με αλφαβητική σειρά.

Για την ανάδειξη από κάθε Συνδυασμό των επιτυχόντωνΣυμβούλων της αντίστοιχης κατηγορίας του ΔΣ, ακολουθείται η σχετική διαδικασία, ανάλογα με τις παρακάτω περιπτώσεις:

α)Εάν έχει υποβληθεί υποψηφιότητα από ένα μόνο Συνδυασμό, τις έδρες καταλαμβάνουν οι πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης Σύμβουλοι, από κάθε κατηγορία, μέχρι να καλυφθεί ο προβλεπόμενος αριθμός των μελών του ΔΣ.

β) Εάν υποψηφιότητα έχουν καταθέσει ένας Συνδυασμός και ένας μεμονωμένος υποψήφιος, πρώτα καταλαμβάνει τη θέση της κατηγορίας του ο μεμονωμένος υποψήφιος και ακολούθως τις θέσεις του ΔΣ, που απέμειναν, οι Σύμβουλοι του Συνδυασμού.

γ) Σε περίπτωση που υπάρχουν πολλοί Συνδυασμοί, πρώτα εκλέγονται οι Σύμβουλοι του Συνδυασμού που έλαβε τις λιγότερες ψήφους. Εάν ο αριθμός των εδρών που αναλογεί σ’ αυτόν είναι άρτιος, τότε εκλέγεται ίσος αριθμός Συμβούλων από κάθε κατηγορία μελών στο ΔΣ. Αν ο αριθμός είναι περιττός εκλέγεται ίσος αριθμός από κάθε κατηγορία και ένας επί πλέον από την κατηγορία των ΔημοτικώνΣυμβούλων. Ακολούθως γίνεται κατανομή στον επόμενο κατά σειρά Συνδυασμό μετά από εκείνο που έλαβε τις λιγότερες ψήφους. Εάν ο αριθμός των εδρών που του αναλογούν είναι άρτιος εκλέγει ίσο αριθμό υποψηφίων από κάθε κατηγορία. Αν ο αριθμός είναι περιττός εκλέγει έναν επί πλέον από την κατηγορία των Δημάρχων. Το ίδιο ακολουθείται εναλλάξ και για τους επόμενους μέχρι τον πρώτο Συνδυασμό. Ο πρώτος, τελικά, Συνδυασμός και σύμφωνα με τις έδρες που του αναλογούν, καταλαμβάνει τις έδρες που απέμειναν από κάθε κατηγορία, μέχρι της συμπληρώσεως του συνολικού αριθμού των μελών του ΔΣ.

δ) Σε περίπτωση που έχουν κατατεθεί υποψηφιότητες από πολλούς Συνδυασμούς και πολλούς μεμονωμένους υποψήφιους πρώτα καταλαμβάνουν τις έδρες της αντίστοιχης κατηγορίας τους οι μεμονωμένοι υποψήφιοι και ακολούθως εφαρμόζεται η διαδικασία της ανωτέρω περίπτωσης (γ).

ε) Σε περίπτωση που έχουν κατατεθεί υποψηφιότητες μόνο από πολλούς μεμονωμένους υποψήφιους, τότε οι επιτυχόντες καταλαμβάνουν τις έδρες που τους ανήκουν, χωρίς να ισχύει η διάταξη που ορίζει τον ακριβή αριθμό εκπροσώπων της κατηγορίας των Δημάρχων και της κατηγορίας των υποψηφίων ΔημοτικώνΣυμβούλων, στο ΔΣ.  Εάν παραμένουν κενές έδρες επειδή μεμονωμένοι υποψήφιοι δεν κάλυψαν το εκλογικό μέτρο, οι εκλογές για την ανάδειξη ΔΣ επαναλαμβάνονται και κατατίθενται νέες υποψηφιότητες Συνδυασμών ή μεμονωμένων υποψηφίων.

Αν για οποιοδήποτε άλλο λόγο ο αριθμός των εκλεγομένων ανά κατηγορία μελών του ΔΣ είναι μικρότερος του προβλεπόμενου, τότε αυξάνει αντίστοιχα ο αριθμός των εκλεγομένων της άλλης κατηγορίας κατά τον αριθμό των μελών που ελλείπει.

Εν συνεχεία, μέσα σε 10 ημέρες από την εκλογή του, το ΔΣθα συνέλθει για να εκλέξει ανάμεσα στα μέλη του, χωριστά και με μυστική ψηφοφορία, πρώτα τον Πρόεδρο, ύστερα τον Α΄ Αντιπρόεδρο, μετά τον Β΄ Αντιπρόεδρο και στη συνέχεια τον Γενικό Γραμματέα

Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
40 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top