skip to Main Content
1 Leader (Copy)

Πώς θα πάρετε επιδοτήσεις μέχρι 65% σε Κεφαλλονιά και Ιθάκη

για επενδύσεις σε τουρισµό και µεταποίηση.

ΓΩΓΩ ΚΑΤΣΕΛΗ

«Τρέχουν» έως τις 30 Ιανουαρίου 2020 οι αιτήσεις για χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του Leader για την υλοποίηση ιδιωτικών έργων σε Κεφαλλονιά και Ιθάκη

«Τρέχουν» έως τις 30 Ιανουαρίου 2020 οι αιτήσεις για χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του Leader για την υλοποίηση ιδιωτικών έργων σε Κεφαλλονιά και Ιθάκη.

Πρόκειται για επενδύσεις στον τοµέα της µεταποίησης κι εµπορίας αγροτικών προϊόντων, στη βιοτεχνία, στον τουρισµό, στην οικοτεχνία και στα πολυλειτουργικά αγροκτήµατα µε επιδότηση µέχρι και 65% του κόστους επένδυσης.

Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται στα 2,62 εκατ. ευρώ, ενώ για κάθε αίτηση στήριξης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν µπορεί να υπερβεί τις 600.000 ευρώ για πράξεις που αφορούν σε υποδοµές ή εξοπλισµό και τις 100.000 ευρώ για άυλες πράξεις.

Στόχος των Leader είναι επενδύσεις που θα δηµιουργήσουν προστιθέµενη αξία στις περιοχές παρέµβασης και θέσεις εργασίας µε βασικούς πυλώνες την καινοτοµία, τη δηµιουργία cluster επαγγελµατιών, τη διασύνδεση της τοπικής παραγωγής µε το τοπικό τουριστικό προϊόν, τη µεταποίηση των παραγόµενων προϊόντων, την οικοτεχνία, την εφαρµογή διατοπικών και διακρατικών σχεδίων συνεργασίας, τη δηµιουργία νέων τοπικών αγορών κ.ά.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα Leader δεν αφορούν αποκλειστικά σε αγρότες. Αίτηση συµµετοχής µπορούν να υποβάλουν και ιδιώτες διεκδικώντας χρηµατοδότηση. Σε κάθε περίπτωση, το ακριβές ύψος της ενίσχυσης που θα λάβει ο εκάστοτε δικαιούχος εξαρτάται από το είδος της επένδυσης.
Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθµού και φορείς τους, φορείς δηµοσίου τοµέα, ιδιωτικοί φορείς µε καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς και φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, σύµφωνα και µε την επιλεξιµότητα που καθορίζεται σε κάθε τοπικό πρόγραµµα της Οµάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ). Γενικότερα, οι δικαιούχοι δύναται να είναι:

α. υφιστάµενες, είτε υπό ίδρυση επιχειρήσεις. Ειδικά για τις υπό ίδρυση ατοµικές επιχειρήσεις, αρκεί η αίτηση στήριξης, ενώ για τα νοµικά πρόσωπα απαιτείται η κατάθεση καταστατικού ή σχεδίου καταστατικού συνηµµένο στην αίτηση στήριξης, καθώς και απόκτηση ΑΦΜ,

β. το νοµικό πρόσωπο που έχει συστήσει την ΟΤΔ ή µέλος που την απαρτίζει, συµπεριλαµβανοµένων και των µελών της ΕΔΠ, καθώς επίσης και µέλη του Δ.Σ. του νοµικού προσώπου, σε επίπεδο φορέων. Τα φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν τους παραπάνω φορείς δεν µπορεί να είναι δικαιούχοι,

γ. εργαζόµενος σε ΝΠΙΔ, εφόσον δεν κωλύεται από διατάξεις του καταστατικού του ΝΠΙΔ, ή εργαζόµενος σε ΝΠΔΔ και στον δηµόσιο τοµέα, που διαθέτει σχετική άδεια από Υπηρεσιακό Συµβούλιο ή άλλο αρµόδιο όργανο για επιχειρηµατική δραστηριότητα.

Διαδικασία υποβολής αίτησης στήριξης

Οι δυνητικοί δικαιούχοι µπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις στήριξης ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και σε φυσικό φάκελο στην Οµάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) Δικτύου Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων -Π.Ε. Κεφαλλονιάς και Ιθάκης και των Δήµων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης.

Η υποβολή της αίτησης στήριξης, ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας Πληροφορικού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr), προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από τον/τη δυνητικό/ή δικαιούχο.

Συγκεκριµένα, κάθε νέος χρήστης του (ΠΣΚΕ), αφού συµπληρώσει τα στοιχεία του/της σε «φόρµα εγγραφής», καταχωρίζεται στο σύστηµα και µέσω της αποστολής e-mail από το ΠΣΚΕ του/της διαβιβάζονται οι κωδικοί πρόσβασής του.

Απαραίτητα στοιχεία για την εγγραφή του/της είναι: ΑΦΜ. Σε περίπτωση που ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει κωδικό χρήστη στο ΠΣΚΕ, τότε µπορεί να κάνει χρήση του υπάρχοντος κωδικού για την υποβολή της πρότασής του.

Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
35 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top