skip to Main Content
Dimotiko9 159

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κεφαλλονιάς

dimotiko9-159

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη 8η τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου),  στις  16  Μαΐου 2016   ημέρα Δευτέρα και  ώρα  18.30    προκειμένου να συζητηθούν   τα παρακάτω  θέματα της ημερησίας διάταξης:

1.    Έγκριση τοποθέτησης Αυτόματου Πωλητή εμφιαλωμένου νερού στον χώρο υποδοχής των επισκεπτών κρουαζιέρας (Αργοστόλι) μέσω δημόσιας προφορικής πλειοδοτικής διαδικασίας και έγκριση σχεδίου δράσης για την προαγωγή της κοινωνικής αλληλεγγύης προς τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (Α.Μ.Ε.Α.)»

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

2.    Έγκριση χωροθέτησης τμημάτων αιγιαλών – παραλιών Δήμου Κεφ/νιάς για τις περιπτώσεις απευθείας παραχώρησης

ΕΙΣ: Α/Δ κος Ν. Παπαδάτος

3.    Καθορισμός ανταλλάγματος των περιπτώσεων της απευθείας παραχώρησης τμημάτων αιγιαλών – παραλιών Δ. Κεφ/νιάς για το έτος 2016

ΕΙΣ: Α/Δ κος Ν. Παπαδάτος

4.    Έγκριση της αριθμ. 45/2016 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφασης Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

ΕΙΣ: Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. κος Ν. Ανουσάκης

5.    Έγκριση της αρ. 35/2016 απόφασης της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ) με θέμα: Εισήγηση για τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων για την άσκηση υπαίθριου εμπορίου σε εμποροπανηγύρεις που διενεργούνται με την ευκαιρία Θρησκευτικών Εορτών στις Τοπικές Κοινότητες Αγίας Ευφημίας και Μαρκοπούλου Δήμου Κεφ/νιάς

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σπ. Ματιάτος.

6.    Μειώσεις ενοικίων δημοτικών ακινήτων

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

7.    Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης ακινήτου στη Δημοτική Αγορά Αργοστολίου

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

8.    Ένταξη της πράξης «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στην Κεφ/νιά» με κωδικό ΟΠΣ 5000528 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014 – 2020»

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

9.    Ορισμός – εξουσιοδότηση εκπροσώπου του Δήμου Κεφ/νιάς για μεταβίβαση οχημάτων

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σπ. Ματιάτος.

10.Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 Δήμου Κεφαλλονιάς.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

11.Έγκριση της αριθμ. 116/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έκθεση υλοποίησης Προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου 2016

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

12.Εκμίσθωση χώρων α) σε δημοτικό ακίνητο της Τ.Κ. Φισκάρδου, Δ. Κεφ/νιάς, για τοποθέτηση μηχανήματος αυτόματης ανάληψης χρημάτων (Α.Τ.Μ.)

β) Τμήματος Δημοτικού οικοπέδου στην παραλιακή ζώνη Αργοστολίου.

ΕΙΣ: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

13.Επιστροφές χρηματικών ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

14.Έγκριση καταγγελιών μισθώσεων δημοτικών ακινήτων.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

15.Έγκριση μελέτης με τίτλο: « Προμήθεια  νερού, µπύρας, αναψυκτικών , ειδών παντοπωλείου, αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών  για την λειτουργία του κυλικείου της παραλίας Μύρτου  και των κυλικείων της ΚΕΔΗΚΕ για το έτος 2016», προϋπολογισμού με ΦΠΑ 170.734,480 ευρώ και ορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτής.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

16.Έγκριση μελέτης με τίτλο: « Εργασίες λειτουργίας παραλίας Μύρτου για το έτος 2016», προϋπολογισμού 72.000,00 ευρώ με ΦΠΑ και ορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτής.

ΕΙΣ: Αυτοτελές Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης

17.Έγκριση δαπανών

ΕΙΣ: Α/Δ κ.Κεκάτος

18.Έγκριση της αριθμ. 30/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου

ΕΙΣ: Πρόεδρος του Δ.Γ. Α. κ Γ. Αποστολάτος

19.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δημοτ. Συμβουλίου κ. Γ. Παπαναστασάτος

20.Συμμετοχή του Δήμου Κεφ/νιάς στο πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» και συγκεκριμένα στην «ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ»

ΕΙΣ: Α/Δ κ.E. Κεκάτος

21. Έγκριση μελετών και καθορισμός ανάθεσης έργων με τίτλο:

α) Ηλεκτροφωτισμός κεντρικής οδού Τ.Κ. ΔιλινάτωνΔ.Ε. Αργοστολίου Δ. Κεφ/νιάς

β) Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στον οικισμό Διλινάτων  (Δημοτικό Σχολείο με όμορες ιδιοκτησίες)

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

22. Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην εταιρεία Ο.Τ.Ε. Α.Ε. για το έργο: «Φρεάτιο προσαιγιάλωσης Ευρετή Κεφ/νιάς Χερσαίο Τμήμα: Α/Κ Αντυπάτων – Ευρετή Δολίχας Κεφ/νιάς»

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

23. Έγκριση μελέτης – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΠΟΡΟΥ Δ. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

24.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Πεζοπορική Διαδρομή Αγ. Νικολάου – Πόρου» Αναδόχου ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

25.Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην εταιρεία ΟΤΕ RURAL SOUTH AEEΣ για το έργο «RIX Αργοστολίου».

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

26.Επιστροφή εγγυητικής επιστολής στην εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ για το έργο: «Υβριδική Εργολαβία Εργασιών Α/Δ/Κεφαλλονιάς NGA LIKE ΣΑΡ και Έργα Τρίτων»

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

27.Έγκριση παράτασης του έργου: «Κατεδάφιση κτιρίων ή τμημάτων αυτών στο Δ. Κεφ/νιάς – Δ΄ Φάση»

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

28.Αποδοχή Επιχορήγησης για λειτουργικές δαπάνες Σχολείων (Β΄Δόση 2016) – Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης

ΕΙΣ: Πρόεδρος Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής  κ. Γ Κατσιβέλης

29.Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως τρίτο μέλος στην Επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο:

α) Αγροτική οδοποιΐα στην πυρόπληκτη περιοχή Δ.Ε. Λειβαθούς

β) Ασφαλτόστρωση παραλιακού δρόμου Ληξουρίου Δ. Κεφ/νιάς

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

 

30.Έγκριση διοργάνωσης επιστημονικής ημερίδας της Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής και Εναλλακτικός Τουρισμός

ΕΙΣ: Α/Δ κ.E. Κεκάτος

31.Δωρεάν διάθεση προϊόντων που προέρχονται από το ζωικό κεφάλαιο της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης του Δήμου Κεφαλλονιάς

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Α. Μοσχονάς

32.Έγκριση των αριθμ. 11/2015,  92/2015 και 36/2016 αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ)

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σπ. Ματιάτος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ

 

 

Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
35 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top