skip to Main Content
20190122 113458 0 (Copy)

« Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στην Επαρχιακή Οδό Νο 42 (Ληξουρίου-Μονοπωλάτων) ».

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

       Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

    α)  Του  άρθρου  8  Ν. 2800 / 2000  « Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ. » .

    β)  Των  άρθρων  3  παρ. 2 ,  4  παρ. 3 , 19  παρ. 3  και  52   παρ. 2 του Ν. 2696/99(Α-57)

         «Περί  Κυρώσεως  του  Κώδικα  Οδικής  κυκλοφορίας » ,όπως τροποποιήθηκε και

          ισχύει   με το άρθρο 48 Ν. 4313/2014.

    γ)  Του  άρθρου  33  παρ.5  του  Π.Δ. 14 / 2001 « Οργάνωση  Υπηρεσιών  Ελληνικής  

         Αστυνομίας  » .

     δ)  Των  άρθρων  31 κ.ε.  του  Π.Δ. 161 /88  « Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών  Ελληνικής    

         Αστυνομίας  » .

     ε)  Το   υπ’ αριθ. 100069/23547 από 15-11-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών   

          Έργων  Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, με το οποίο αιτείται την διακοπή της  

         οδικής  πρόσβασης στην Επαρχιακή Οδό Ν. 42 (Ληξουρίου- Μονοπωλάτων), λόγω    

         εκτέλεσης εργασιών .

       στ) Την υπ’ αριθμ’ 7160/19/2452928 από 18-11-2019 αναφορά του Α.Τ. Παλικής

     και  αποσκοπώντας   στην  εξασφάλιση  της  ομαλής  και  ασφαλούς  διεξαγωγής της κυκλοφορίας, την πρόληψη τω τροχαίων ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση του κοινού, κατά την διάρκεια των εργασιών    

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

  Την  διακοπή της κυκλοφορίας των πεζών και  όλων των οχημάτων στην Επαρχιακή Οδό Νο 42 (Ληξουρίου-Μονοπωλάτων) και συγκεκριμένα από την διασταύρωση που βρίσκεται 350μ. μετά  το Β΄ Νηπιαγωγείου Ληξουρίου (με κατεύθυνση προς Άγιο Βασίλειο)  έως την διασταύρωση της  με την  Επαρχιακή Οδό Νο 40 (θέση Ρόγγοι)  για το χρονικό διάστημα από 20-11-2019 έως και 20-12-2019, για την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου <<Αντιμετώπιση Βλαβών στο Οδικό Δίκτυο Νήσου Κεφαλληνίας με Αποκατάσταση κατά θέσεις Οδοστρωμάτων, Επιχωμάτων και Τεχνικών Έργων>> για το οποίο Κύριος  του Έργου είναι το Υπουργείο  Υποδομών και Μεταφορών (τέως Υ.ΠΟ.ΜΕ. ΔΙ.), Προϊστάμενη Αρχή η Γενική Γραμματεία Υποδομών ΕΥΔΕ Κατασκευής & Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών  και Διευθύνουσα Υπηρεσία η  Διεύθυνση  Τεχνικών  Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.

Άρθρο 2ο

 Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της οδού Ληξούρι (διασταύρωση Β΄ Νηπιαγωγείου Ληξουρίου-Χαβδάτα-Φαβατάτα-Μαντουκάτα-Διασταύρωση με Επαρχιακή Οδό  Νο 40 (θέση Ρόγγοι).   

Άρθρο 3ο

Ο ανάδοχος του έργου  παρακαλείται  για την τοποθέτηση και  αφαίρεση έγκαιρα των προβλεπόμενων και απαραιτήτων πινακίδων (ρυθμιστικών –πληροφοριακών) οδικής σήμανσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 9 & 10  του Ν 2696/99 « Περί Κώδικα  Οδικής   Κυκλοφορίας »  όπως  τροποποιήθηκε  με  τον  Ν. 3542 / 07 και Ν. 3904/2010 <<Κ.Ο.Κ.>> και σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας για την εφαρμογή  Υπηρεσίας (Α.Τ. Παλικής).

Επιπλέον ο ανάδοχος του έργου έχει την ευθύνη και οφείλει, καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, να συντηρεί και επιτηρεί την οδική σήμανση και να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, με σκοπό να προσφέρεται διαρκώς ευκρινής και άμεση αντίληψη των ρυθμίσεων και των απαιτούμενων πληροφοριών, να αποκλείεται ο χώρος των εργασιών, καθώς και να διεξάγεται με ασφάλεια η κυκλοφορία των οχημάτων, των εργαζομένων και χρηστών.   

Άρθρο 4ο

 Η παρούσα ισχύει:

-Μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Παλικής και τον ανάδοχο του έργου για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.

 -Από την τοποθέτηση των σχετικών ενδεικτικών πινακίδων.

-Από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/99 περί Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010.

Άρθρο 5ο

Οι  παραβάτες της παρούσας διώκονται και  τιμωρούνται σύμφωνα με τις  ποινές που ορίζονται από τα άρθρα 4,52,104 και 105 του Ν. 2696/99 « Περί Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας » όπως  τροποποιήθηκε-αντικαταστάθηκε  και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις  .

Άρθρο 6ο

  Η εφαρμογή (εκτέλεση) της παρούσας ανατίθεται στο Α.Τ. Παλικής το οποίο κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα  να επιβλέψει για την τοποθέτηση  των αναγκαίων πινακίδων  και την αφαίρεση τους  μετά την λήξη των εργασιών και να επιτηρεί σε καθημερινή βάση το ανωτέρω οδικό τμήμα για την εφαρμογή των οριζομένων στην παρούσα,  με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων. Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε παραβίασης των ανωτέρω να εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία κατά παντός υπευθύνου.-   

Α΄ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΛΙΚΗΣ

2.  ΚΕΝΤΡΟ  R/T                                                                                                  Ο   ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Β΄ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ                 Ιωάννης Γ. ΜΠΟΥΜΗΣ

1. Γ.Π.Α.Δ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                                                                Αστυνομικός Διευθυντής

2.   Γ.Π.Α.Δ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                                                                       

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ                                   

2.  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ                                        

     ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                             

    α) Διεύθυνση  Τεχνικών Έργων                                     

    β) Δ/νση Μεταφορών  & Επικοινωνιών                                    

3. ΔΗΜΟ   ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

4. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ/ΚΩΝ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ                                                                            

5. Μ.Μ.Ε. ΝΟΜΟΥ (δια Γραφείου Τύπου Γ.Π.Α.Δ.Ι.Ν.)

6. ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΡΓΟΥ (διά Δ/νση Τεχ/κών Εργων Π.Ε. Κεφ/νίας)

Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
40 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top