skip to Main Content
Admin Ajax (Copy)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 18η τακτική συνεδρίαση

     Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 18η τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου),  στις  30  Οκτωβρίου  2017   ημέρα  Δευτέρα και  ώρα  18:00    προκειμένου να συζητηθούν   τα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης

1.  Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης και παραλαβής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

2.  Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 2017.

   ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

3.  Διαγραφές-Επιστροφές

  ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

4.  Εκμίσθωση Δημοτικών ακινήτων.

  ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

5.  Μείωση ενοικίου δημοτικού ακινήτου

  ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

6.  Έγκριση σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ Δήμου Κεφαλλονιάς και Δήμου Ιθάκης για την υποστήριξη άσκησης αρμοδιότητας τεχνικών υπηρεσιών για την εκτέλεση προμηθειών και μελετών.

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Σ. Γ. Αλυσανδράτος

7.  Έγκριση της αριθμ. 51/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.) σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

           ΕΙΣ: Α/Δ κ. Η. Κουρκουμέλη

8.  Λύση και εκκαθάριση Δημοτικών Επιχειρήσεων.

         ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

9.  Ανάθεση υπηρεσίας λύσης και Εκκαθάρισης τριών Δημοτικών Επιχειρήσεων.

          ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

10.  Έγκριση 15ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

           ΕΙΣ: /Δ κ. Σ. Γαρμπή

11.      Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Υπηρεσία Ασφάλισης Οχημάτων και Μηχανημάτων έργου του Δήμου Κεφ/νιάς 2018-2019»

           ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

12.  Έγκριση μελέτης με τίτλο: « Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών 2017-2018 Δήμου Κεφ/νιάς και των Νομικών Προσώπων».

            ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

  1. Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης για την εκτέλεση της πράξης: ΄΄ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΄΄.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

14.  Έγκριση 2ης τροποποίησης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ ΄΄ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ- ΙΘΑΚΗΣ.

           ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Γ.Α κ. Γ. Αποστολάτος

15.  Ορισμός μελών Δ.Σ. του Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου.

           ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Γ.Α κ. Γ. Αποστολάτος

16.  Έγκριση νέου Ο.Ε.Υ του Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου(Αρ. 35/2017 απόφαση Δ.Σ   Δ.Γ.Α)

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Γ.Α κ. Γ. Αποστολάτος

17.  Έγκριση παραχώρησης χρήσης των Δημοτικών Οχημάτων ΚΗΙ 4932 και ΚΗΙ 4935 στην Κοινωφελή Επιχείρηση  Δήμου Κεφαλλονιάς Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

18.   Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2018-2019.

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Ε.Π  κ. Α. Κωνσταντάκης

19.  Έγκριση της αριθμ. 72/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.) για την τοπική τροποποίηση του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Αγίας Ευφημίας στο Ο.Τ. 39.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Η. Κουρκουμέλη

20.  Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οικ. έτους 2016 (αριθμ. 27/2017 απόφαση Δ.Σ. Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής)

           ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Ε.Π. κ. Α. Κωνσταντάκης

21.  Μεταστέγαση Νηπιαγωγείου Λακήθρας στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Σβορωνάτων

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Ε.Π. κ. Α. Κωνσταντάκης

22.  Ονομασίες-Μετονομασίες οδών

           ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Σ. Γ. Αλυσανδράτος

23.  Παραλαβή φακέλου δημόσιας σύμβασης «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ»

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Ματιάτος

24.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ»

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

25.  Επικαιροποίηση και Αποδοχή της μελέτης του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΓΓΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ Δ.Κ. ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ»

           ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

26.  Αποδοχή μελέτης με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ΄΄ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ΄΄ Τ.Κ ΝΥΦΙΟΥ Δ.Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ».

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

27.  Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως τρίτο μέλος στην Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου  «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑ-ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ».

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

28.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Β΄ ΦΑΣΗ», Αναδόχου Εταιρίας P. & C.DEVELOPMENT S.A με κωδικό ΟΠΣ 5000113 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020».

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

29.  Ορισμός εκπροσώπου για συμμετοχή στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης-επιτροπή παραλαβής και παράδοσης για το ΚΗΙ 8906 φορτηγό IVECO, μετά την σύναψη της προγραμματικής σύμβασης της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας με τον Δήμο Κεφαλλονιάς.

ΕΙΣ:Α/Δ κ. Σ. Ματιάτος

30.  Έγκριση χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

31.  Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης-ημερίδας και φιλοξενίας συμμετεχόντων για την ορθή χρήση των αντιβιοτικών και των εμβολίων.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

32.  Δωρεάν διάθεση προϊόντων που προέρχονται από το ζωικό κεφάλαιο της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης του Δήμου Κεφ/νιάς.

ΕΙΣ: Πρόεδρο Δ.Λ.Τ.Κ.&Ι. κο Α. Μ οσχονά

 

33.  Αίτηση Ν.Ε. Π.Α.Σ.Ο.Κ. ΚΕΦ/ΝΙΑΣ – ΙΘΑΚΗΣ σχετική με παραχώρηση Δημοτικών καταστημάτων (Αργοστολίου – Ληξουρίου – Σάμης και Σκάλας) για την διεξαγωγή εκλογών ανάδειξης του επικεφαλή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης.

           ΕΙΣ: Δήμαρχος Κεφ/νιάς κ. Α. Παρίσης

34.  Έγκριση της αριθμ. 70/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.) για την διατήρηση ή μη κενωθέντος περιπτέρου στην πλατεία Αφών Αλιβιζάτων (έναντι Ιερού Ναού Παντοκράτορος) Ληξουρίου.

           ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Ματιάτος

35.  Έγκριση της αριθμ. 68/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.) για την απομάκρυνση ευκαλύπτου στην Πλατεία Αγίου Νικολάου στην Τοπική Κοιν. Κεραμειών

           ΕΙΣ: Α/Δ κ.  Η. Κουρκουμέλης

36.  Συμμετοχή του Δήμου Κεφ/νιάς-Ιθάκης στα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης

 ΕΙΣ: Πρόεδρο Δ.Λ.Τ.Κ.&Ι. κ.  Α. Μοσχονα

37.  Έγκριση 5ης και 6ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νιάς –Ιθάκης οικ. έτους 2017.

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νιάς κ. Α. Μοσχονάς

38.  Ένταξη δήμου στο Δίκτυο Αμφικτυονίας Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων.

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Σ. Γ. Αλυσανδράτος

 

                 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΣΤΑΥΡΟΣ- ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ 

 

Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
35 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top