skip to Main Content
4b716842 B59b 4abf 9e4b 0001468876a7 1

Ο Κύρος Βασάρας επιδιαιτητής

 

Με κοινή
πρόταση και απόφασή τους οι Δημήτρης Γκρούτσης εκ μέρους της Ε.Π.Ο. και Δημήτρης
Σαραϊδάρης εκ μέρους της Super League ανακοίνωσαν στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας
Γιώργο Γκιρτζίκη, ότι ο Κύρος Βασάρας θα είναι ο επιδαιιτητής στην Επιτροπή
Ορισμού Διαιτητών Super League περιόδου 2016-2017.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας,
και αφού είχε προηγηθεί συνάντηση υπό τον πρόεδρο της ΕΠΟ με τη συμμετοχή του
προέδρου της Super League Γιώργου Στράτου παρουσία των κυρίων Γκρούτση και
Σαραϊδάρη, οι τελευταίοι προχώρησαν στην ακόλουθη κοινή, που φέρει και τις
υπογραφές τους, δήλωση:


«Οι υπογραφόμενοι α. Δημήτριος Σαραϊδάρης, Δημήτριος Γκρούτσης, οι οποίοι
οριστήκαμε ο μεν  πρώτος με απόφαση του Δ.Σ της Super League, ο δεύτερος
με απόφαση του Προέδρου της Ε.Π.Ο κ. Γκιρτζίκη και της Ε.Ε./Ε.Π.Ο, για να
αποτελέσουμε την Επιτροπή Ορισμού Διαιτητών της ΚΕΔ/ΕΠΟ για το πρωτάθλημα της
Super League περιόδου  2016-2017, δηλώνουμε και επιβεβαιώνουμε ότι όλες οι
σχετικές διαδικασίες επιλογής και ορισμού μας έγιναν με βάση τις προβλεπόμενες
ρήτρες, είναι σε πλήρη γνώση μας και έχουν την απόλυτη αποδοχή και συμφωνία
μας.


Ειδικότερα δε, αποφασίσαμε τον  ορισμό του κ. Κύρου Βασάρα στην θέση του
«επιδιαιτητή», μέχρι και την 1/10/2016, ημέρα ανάδειξης νέας Εκτελεστικής
Επιτροπής  κατά της αρχαιρεσίες της ΕΠΟ, η οποία στη συνέχεια θα
επιβεβαιώσει τη σύνθεση της Επιτροπής Ορισμού Διαιτητών ή θα προχωρήσει σε
αναδιάρθρωσή της εφόσον αποφασίσει σχετικά.
 

Δηλώνουμε, τέλος, ότι ο ορισμός αυτός έγινε μετά από σχετική ανταλλαγή απόψεων
και την μεταξύ μας συμφωνία.


Την συμφωνία μας ανακοινώσαμε στον Πρόεδρο της Ε.Π.Ο κ. Γκιρτζίκη Γεώργιο
 .

Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2016».

Η ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΟΔ ΤΗΣ
ΚΕΔ-ΕΠΟ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΚΡΟΥΤΣΗ & ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΑΡΑΪΔΑΡΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF
Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
35 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top