Το τμήμα Πρασίνου του Δήμου ομόρφηνε σήμερα με λουλούδια τα παρτέρια στην πλατεία Ρακατζή.

Το ίδιο θα γίνει στην πλατεία του Αη Γιάννη ενώ στους στόχους είναι και η δημιουργία πλατείας στα φανάρια της Δεβοσέτου. Καλό θα είναι βέβαια όλοι μας να περιφρουρήσουμε αυτή την όμορφη εικόνα και να εμποδίσουμε κάποιους  που τα καταστρέφουν.