skip to Main Content
1 Jerys (Copy)

Ο Γεράσιμος Τιμοθεάτος υποψήφιος στις εκλογές του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Οι λίστες)

 Την τελική λίστα των  υποψηφίων που υπέβαλλαν υποψηφιότητα για τις εκλογές για το νέο διοικητικό συμβούλιο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ), αποκαλύπτει το ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Βασικό στοιχείο της λίστας είναι το ενδιαφέρον των ξενοδόχων να θέσουν υποψηφιότητα.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι σε αρκετές περιφέρειες υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι, από θέσεις και αναμένεται “ντέρμπυ”.

Οι περιφέρειες στις οποίες αναμένεται με ενδιαφέρον το αποτέλεσμα είναι:

  • Στερεά Ελλάδα – Εύβοια – Αργοσαρωνικός – Κύθηρα, όπου  στα ξενοδοχεία 3 αστέρων, για δύο θέσεις έχουν υποβληθεί 4 υποψηφιότητες
  • Πελοπόννησο, Ελαφόνησο, όπου στην κατηγορία 5, 4 & 3 αστέρων, υπάρχουν 3 υποψήφιοι για 2 θέσεις
  • Θεσσαλία, Σποράδες, όπου στην κατηγορία 5, 4 & 3 αστέρων, υπάρχουν δύο υποψήφιοι για μία θέση
  • Μακεδονία – Θράκη – Θάσος, όπου στην κατηγορία 3 αστέρων, υπάρχουν δύο υποψήφιοι για μία θέση
  • Ήπειρος, όπου για μία θέση υπάρχουν 3 υποψήφιοι
  • Νησιά Βορείου Αιγαίου, όπου για μία θέση υπάρχουν 2 υποψήφιοι
  • Κάμπινγκ, όπου για 2 θέσεις υπάρχουν 3 υποψήφιοι

Όπως έχει γράψει πριν λίγες ημέρες το ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, λόγω λήξης της θητείας της σημερινής διοίκησης του Eπιμελητηρίου στις 15 Ιανουαρίου 2022, το διοικητικό συμβούλιο του ΞEE στην 31η/24-6-2021 συνεδρίασή του αποφάσισε την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ξ.E.E. για την χρονική περίοδο από 15/1/2022 μέχρι και 14/1/2026. Οι εκλογές θα λάβουν χώρα στις 15 & 16 Σεπτεμβρίου 2021.

Η διαδικασία

Οι εκλογές θα διενεργηθούν μέσω του διαδικτύου με ηλεκτρονική ψήφο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 18 του ν.δ. 3430/1955 (ΦΕΚ 307 Α’) όπως τροποποιήθηκε με τον N. 2160/93 (ΦΕΚ 118 Α’), το Ν. 2636/98 (ΦΕΚ 198 Α’), το Ν. 3766/2009 (ΦΕΚ 102 Α’), το άρθρο 37 του Ν. 4049/12 (ΦΕΚ 35Α’/2012), το ΒΔ της 13-29/4/1955 (ΦΕΚ Α 105), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την περ. 7 υποπαρ. ΣΤ17 του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α’ 85) και σύμφωνα με την προβλεπόμενη από το άρθρο 18 του ν.δ 3430/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υπό έκδοση Απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», το οποίο έχει αναπτύξει και υποστηρίζει τεχνολογικά η Ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. – ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

H ΕΔΥΤΕ Α.Ε., βάσει σύμβασης με το Ξ.Ε.Ε., θα έχει την πλήρη ευθύνη της άρτιας διενέργειας της διαδικασίας, η οποία βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά πρότυπα για την διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών που διασφαλίζουν πλήρως το αδιάβλητο και απόρρητο της εκλογικής διαδικασίας. Στις εκλογές αυτές δικαιούνται να μετάσχουν όλα τα ξενοδοχεία και κάμπινγκ των οποίων το ειδικό σήμα λειτουργίας δεν θα έχει ανακληθεί οριστικά μέχρι την προηγούμενη των εκλογών, ή λειτουργούν νόμιμα βάσει γνωστοποίησης του άρθρου 40 του ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α’) και εφόσον μέχρι την οριστικοποίηση των εκλογικών καταλόγων έχουν καταβάλει τις μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020 εισφορές τους στο Επιμελητήριο. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ξ.E.E. ορίσθηκε ότι το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν και τα ξενοδοχεία και κάμπινγκ που δεν πληρούν τον παραπάνω όρο, αλλά έχουν προβεί σε ρύθμιση των οφειλομένων προς το Ξ.E.E. εισφορών τους και καταβάλουν εμπρόθεσμα τις συμφωνηθείσες δόσεις.

Οι υποψηφιότητες

Οι υποψηφιότητες ανά περιοχή, έχουν ως εξής:

ΠINAKAΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ YΠOΨHΦIΟΤΗΤΩN

(EKΛEΓONTAI 7 ΣYMBOYΛOI)

ΣTEPEA EΛΛAΔA – ΕΥΒΟΙΑ – ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ – ΚΎΘΗΡΑ: 1η EKΛOΓIKH OMAΔA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝ/ΧΕΙΩΝΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΤΙΤΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥΤΑΞΗΠΟΛΗΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
5 αστέρωνΜΟΥΣΑΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΚΡΑΟΥΝ ΠΛΑΖΑ ΑΘΕΝΣ ΣΙΤΥ ΣΕΝΤΕΡ5*ΑΘΗΝΑ 1
 4 αστέρωνΑΛΕΞΑΝ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΣΣΤΡΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ4*ΑΘΗΝΑ 1
3 αστέρωνΖΗΣΗ ΜΕΛΙΝΑΑΤΤΑΛΟΣ3*ΑΘΗΝΑ 2
ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣΠΑΝΟΡΑΜΑ3*ΑΙΓΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗΠΑΝ3*ΑΘΗΝΑ
ΦΛΕΓΚΑ ΣΟΦΙΑΑΛΕΚΑ – ΝΤΙΝΟΣ3*ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
2 αστέρωνΑΒΡΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΣΤΑΛΙΣ2*ΑΘΗΝΑ 2
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΝΕΦΕΛΗ2*ΑΘΗΝΑ
Ενός αστέροςΜΑΚΡΗΣ  ΘΩΜΑΣΕΦΕΣΣΟΣ1*ΑΘΗΝΑ1

ΠINAKAΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ YΠOΨHΦIΟΤΗΤΩN

(EKΛEΓONTAI 3 ΣYMBOYΛOI)

ΠEΛOΠONNHΣOΣ – ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ : 2η EKΛOΓIKH OMAΔA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝ/ΧΕΙΩΝΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΤΙΤΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥΤΑΞΗΠΟΛΗΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
5, 4 & 3 αστέρωνΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΛΝΤΕΜΑΡ5*Σκαφιδιά Ηλείας 2
ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣΑΣΤΗΡ4*ΠΑΤΡΑ
ΚΑΡΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΚΤΗ ΚΑΡΑΛΗΣ3*Πύλος Μεσσηνίας
 2 και 1 αστέροςΠΟΛΛΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΠΑΛΑΤΣΟ1*ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1

ΠINAKAΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ YΠOΨHΦIΟΤΗΤΩN

(EKΛEΓONTAI 2 ΣYMBOYΛOI)

ΘEΣΣAΛIA: 3η EKΛOΓIKH OMAΔA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝ/ΧΕΙΩΝΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΤΙΤΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥΤΑΞΗΠΟΛΗΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
5, 4 & 3 αστέρωνΖΑΦΕΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΑΓΛΑΪΔΑ3*ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ 1
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΛΗΔΑ4*ΧΟΡΤΟ ΠΗΛΙΟΥ
 2 & 1 αστέροςΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΑΚΤΗ ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ2*ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΗΛΙΟΥ 1

ΠINAKAΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ YΠOΨHΦIΟΤΗΤΩN

(EKΛEΓONTAI 4 ΣYMBOYΛOI)

IONIA NHΣIA: 4η EKΛOΓIKH OMAΔA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝ/ΧΕΙΩΝΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΤΙΤΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥΤΑΞΗΠΟΛΗΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
5  αστέρωνΤΕΤΡΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑΓΑΛΑΞΙΑΣ5*ΛΑΓΑΝΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ1
4  αστέρωνΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΑΚΤΗ ΑΙΟΛΟΣ4*ΠΕΡΑΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
3  αστέρωνΜΕΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΠΑΡΑΜΟΝΑΣ3*ΠΑΡΑΜΟΝΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
 2 & 1 αστέρος ΤΙΜΟΘΕΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣΜΙΡΑΜΠΕΛ 2* ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ 1

ΠINAKAΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ YΠOΨHΦIΟΤΗΤΩN

(EKΛEΓONTAI 5 ΣYMBOYΛOI)

MAKEΔONIA – ΘPAKH – ΘAΣOΣ: 5η EKΛOΓIKH OMAΔA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝ/ΧΕΙΩΝΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΤΙΤΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥΤΑΞΗΠΟΛΗΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
5 αστέρωνΜΙΤΖΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΛΟΥΣΗ5*ΚΑΛΑΜΙΤΣΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 1
4 αστέρωνΤΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 4*ΨΑΚΟΥΔΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1
3 αστέρωνΚΑΛΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣΤ’ ΑΛΩΝΙ ΤΟΥ ΚΥΡ ΘΑΝΑΣΗ3*ΔΡΑΜΑ 1
ΜΟΥΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΠΑΡΚ3*ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
2 αστέρωνΜΥΚΩΝΙΑΤΗ ΖΩΧΕΡΗΑΛΚΥΩΝΙΣ2*Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ ΧΑΛΚ/ΚΗΣ 1
Ενός αστέροςΤΣΙΤΛΑΚΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣΑΜΜΟΣ 1*ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1

ΠINAKAΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ YΠOΨHΦIΟΤΗΤΩN

(EKΛEΓONTAI 3 ΣYMBOYΛOI)

KYKΛAΔEΣ: 6η EKΛOΓIKH OMAΔA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝ/ΧΕΙΩΝΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΤΙΤΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥΤΑΞΗΠΟΛΗΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
5, 4 & 3 αστέρωνΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΜΕΛΤΕΜΙ ΣΟΥΪΤΕΣ4*ΠΕΡΙΣΣΑ ΘΗΡΑΣ 2
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΟΛΓΑΘΑΡΡΟΗ5*ΜΥΚΟΝΟΣ
 2 & 1 αστέρος ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΙ 2* ΝΑΞΟΣ 1

ΠINAKAΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ YΠOΨHΦIΟΤΗΤΩN

(EKΛEΓONTAI 5 ΣYMBOYΛOI)

KPHTH: 7η EKΛOΓIKH OMAΔA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝ/ΧΕΙΩΝΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΤΙΤΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥΤΑΞΗΠΟΛΗΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
5 αστέρωνΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΑΚΤΟΥΣ ΘΕΡΕΤΡΟ5*ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1
 4 αστέρωνΜΑΝΟΥΣΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΑΣΤΟΡΙΑ4*ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1
3 αστέρωνΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛΚΡΗΤΙΚΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΧΩΡΙΟ3*ΚΑΤΩ ΣΤΑΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 1
2 αστέρωνΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ2*ΜΑΤΑΛΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ1
Ενός αστέροςΦΑΡΑΓΚΟΥΛΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΒΙΛΛΑ ΜΕΔΟΥΣΑ1*ΑΝΩ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1

ΠINAKAΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ YΠOΨHΦIΟΤΗΤΩN

(EKΛEΓONTAI 5 ΣYMBOYΛOI)

ΔΩΔEKANHΣA: 8η EKΛOΓIKH OMAΔA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝ/ΧΕΙΩΝΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΤΙΤΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥΤΑΞΗΠΟΛΗΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
5 αστέρωνΣΑΚΕΛΑΡΙΟΣ ΣΟΥΛΟΥΝΙΑΣΘΕΡΕΤΡΟ ΑΜΑΔΑ ΚΟΛΟΣΣΟΣ5*ΡΟΔΟΣ 1
 4 αστέρωνΚΑΛΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΛΙΝΔΟΣ ΑΚΟΥΑ ΤΕΡΑ4*ΛΙΝΔΟΣ ΡΟΔΟΥ 1
3 αστέρωνΣΒΥΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑΜΑΡΙΤΙΝΑ3*ΚΩΣ 1
2 αστέρωνΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΜΗΝΑΣΑΚΤΗ ΚΟΝΤΙΑ2*ΚΩΣ 1
Ενός αστέροςΦΩΚΙΑΛΗ ΙΣΜΗΝΗ – ΕΛΕΝΗΝΤΟΜΟΥΣ1*ΡΟΔΟΣ 1
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣΑΝΑΤΟΛΗ ΚΟΛΠΟΣ1*ΡΟΔΟΣ

ΠINAKAΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ YΠOΨHΦIΟΤΗΤΩN

(EKΛEΓETAI 1 ΣYMBOYΛOΣ)

ΗΠΕΙΡΟΣ: 9η EKΛOΓIKH OMAΔA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝ/ΧΕΙΩΝΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΤΙΤΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥΤΑΞΗΠΟΛΗΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑνεξαρτήτωςκατηγορίαςΒΑΝΤΩΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΚΟΡΕΣ5*ΒΙΤΣΑ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 1
ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣPARGA BEACH4*ΠΑΡΓΑ
ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣΕΣΠΕΡΑΝΤΖΑ3*ΚΑΝΑΛΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠINAKAΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ YΠOΨHΦIΟΤΗΤΩN

(EKΛEΓETAI 1 ΣYMBOYΛOΣ)

ΝΗΣΙΑ  ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: 10η EKΛOΓIKH OMAΔA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝ/ΧΕΙΩΝΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΤΙΤΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥΤΑΞΗΠΟΛΗΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑνεξαρτήτωςκατηγορίαςΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ 24*ΒΑΡΕΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1
ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣΧΩΡΙΟ ΒΑΡΟΣ ΛΗΜΝΟΣ 14*ΒΑΡΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

ΠINAKAΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ YΠOΨHΦIΟΤΗΤΩN

(EKΛEΓETAI 1 ΣYMBOYΛOΣ)

ΛOYTPOΠOΛEIΣ: 11η EKΛOΓIKH OMAΔA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝ/ΧΕΙΩΝΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΤΙΤΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥΤΑΞΗΠΟΛΗΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
 Ανεξαρτήτωςκατηγορίας ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ 3* Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ 1

ΠINAKAΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ YΠOΨHΦIΟΤΗΤΩN

(EKΛEΓΟΝTAI 2 ΣYMBOYΛOΙ)

KAMΠINΓK: 12η EKΛOΓIKH OMAΔA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΚΑΜΠΙΝΓΚΤΑΞΗΠΟΛΗΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Ανεξαρτήτως τάξηςΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣΛΑΚΑΡΑΑ’ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΧΑΛΚ/ΚΗΣ 2
ΜΠΟΥΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΝΔΡΟΣΓ’ΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΑΛΦΕΙΟΣΓ’ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

Το απερχόμενο διοικητικό συμβούλιο

Το απερχόμενο ΔΣ έχει ως εξής:

ΠρόεδροςΒασιλικός Αλέξανδρος
  
ΑντιπρόεδροιΟικονόμου Ιωάννης
 Σουλούνιας Σακελλάριος
 Τετράδη Χριστίνα
  
Οικονομικός επόπτηςΜιτζάλης Αντώνιος
  
Διοικούσα ΕπιστροπήΛεβέντης Κωνσταντίνος
 Μέριανος Κωνσταντίνος
 Μυκωνιάτη Ζωχερή
 Πολλάλης Δημήτριος
 
.:: ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ::.
Αβράμπος ΚωνσταντίνοςΜεντζελόπουλος ΗλίαςΑγγελόπουλος ΑλέξανδροςΜουσαμάς ΑπόστολοςΑντωνίου ΠερικλήςΠαπαδάκη ΌλγαΒούλγαρης ΧαράλαμποςΠαπία ΕλένηΔεληδημητρίου ΑντώνιοςΠαναγιωτοπούλου ΙσμήνηΖήσης ΚωνσταντίνοςΠλεύρης ΓεώργιοςΙωάννου ΕυστράτιοςΠολίτης ΓεώργιοςΚαλιουδάκης ΚωνσταντίνοςΣβύνου ΚωνσταντίναΚανελλόπουλος ΑναστάσιοςΤάσιος ΓρηγόριοςΚαραίσκου ΕλένηΤιμοθεάτος ΓεράσιμοςΚαραλής ΔημήτριοςΤσιτλακίδης ΗρακλήςΚαραμολέγκος ΕμμανουήλΦαραγκουλιτάκης ΝικόλαοςΚυριακάκης ΜιχαήλΦώκιαλης ΣτέργιοςΜακρής ΕυστάθιοςΧατζημιχαήλ ΜηνάςΜαργαρίτης ΙωάννηςΧρονάκη Ελένη

Πηγή: money-tourism.gr 

Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
35 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Voutos Press
Back To Top