skip to Main Content
SARLHS XRYSAN8OS 1 (Copy)

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

                                          του Χρύσανθου Σαρλή

Επί του εκδοθέντος από την ΠΙΝ (Γραφείο Περιφερειάρχη) δελτίου τύπου με τίτλο “ένας χρόνος ΦΟΔΣΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ” «με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την ιδρυτική Γενική Συνέλευση του ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων στις 15 Ιουνίου 2020 με στόχο την συνεργασία για να εντοπιστούν οι χρόνιες αδυναμίες , να σχεδιαστεί και υλοποιηθεί συλλογικά η νέα πολιτική στην διαχείριση των απορριμμάτων»!! παρατηρούνται τα ακόλουθα:

          Η έκδοση του δελτίου τύπου από «το Γραφείο Περιφερειάρχη», επιβεβαιώνει την διάχυτη εντύπωση που δημιούργησε η μέχρι τώρα εμπειρία από «το ένα έτος ΦΟΔΣΑ» ότι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων η οποία κατά τον ιδρυτικό νόμο είναι μειοψηφία τόσο στην Γενική Συνέλευση του ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων όσο και στο Διοικητικό Συμβούλιό του, ( κι ενώ το Περιφερειακό Συμβούλιο   ουδέποτε αποφάσισε την συμμετοχή της Περιφέρειας στον ΦΟΔΣΑ, ουδέποτε ενέκρινε το καταστατικό του και ουδέποτε εξέλεγξε τους εκπροσώπους του Περιφερειακούς Συμβούλους εις αυτόν), έχει θέσει υπό την κηδεμονία της τα όργανα του ΦΟΔΣΑ και εκδίδει και ανακοινώσεις αντ’ αυτών, ούτε καν ως Προεδρείο του Δ.Σ του ΦΟΔΣΑ μετά από εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά ως Περιφέρεια.

          Οι βαρύγδουπες εκφράσεις της ανακοίνωσης «ότι ο ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων σε διάστημα ολίγων μηνών έφερε εις πέρας μετά από χρόνια καθυστερήσεως και παλινωδίες, τις διαγωνιστικές διαδικασίες αναφορικά με μονάδες Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων στην Κεφαλληνία και στην Κέρκυρα», θα απηχούσαν καλύτερα την αλήθεια εάν περιορίζοντα εις την περιγραφή της πραγματικότητας ότι ο νεοσύστατος Φορέας, χωρίς οργάνωση και ετοιμότητα και παρά την εκφρασθείσα αντίθεση των συλλογικών οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης, παρεμβλήθηκε στις υπό ολοκλήρωση διαδικασίες που βρίσκονταν στο στάδιο της προκήρυξης της δημοπρασίας των Μονάδων Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων στην Κεφαλληνία και στην Κέρκυρα και πήρε την σκυτάλη έτοιμων από κάθε πλευρά ενεργειών που βασίζονταν σε πολύμοχθη και εργώδη προσπάθεια των στελεχών των αντίστοιχων Δήμων και των Συνδέσμων τους με μοναδικό αποτέλεσμα  τουλάχιστον μέχρι τώρα την απώλεια χρόνου ίσης με τον χρόνο ζωής του ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων.

          Οι πομφόλυγες της ανακοίνωσης, θεωρούν επίτευγμα ότι αναφορικά με την Κεφαλληνία η διαδικασία ευρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης «και αναμένεται σύντομα η ολοκλήρωσή της» και για την Κέρκυρα «οσονούπω στο στάδιο της αποσφράγισης» , δηλαδή στο σημείο που ευρίσκονταν το θέρος 2020, πριν παρέμβει ο ΦΟΔΣΑ Ιονίου.

          Μας πληροφορούν ότι επιταχύνεται η οργανωτική στελέχωση του Φορέα (χωρίς να μας λένε σε ποιο στάδιο είναι σήμερα, δηλαδή ποιος ή ποιοι και με τι προσόντα την απαρτίζουν), ότι ξεκίνησε η επεξεργασία του νέου ΠΕΣΔΑ (από ποιους με ποιες διαδικασίες και προς ποια κατεύθυνση;) «δηλαδή του πλαισίου που θα οδηγήσει την Περιφέρειά μας ως σύνολο και ως τοπικές κοινωνίες με συνευθύνη στη νέα εποχή» (ποιοι είναι αυτοί που θα αποφασίσουν για μας, ως τοπικές κοινωνίες;).

          Η ανακοίνωση μας πληροφορεί «με ευθύνη και σεβασμό στη κοινή γνώμη και το συμφέρον των πολιτών» ότι δεν υπάρχει καμία δικαστική απόφαση ή άλλη διοικητική πράξη που να πλήττει το κύρος της νόμιμης σύστασης της εταιρείας  ΦΟΔΣΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Α.Ε  και το ιδρυτικό καταστατικό αυτού.

          Ώστε δεν υπάρχει η απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 152 του νόμου 3463/2006 η οποία αποφαίνεται ότι η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων δεν είχε την εξουσία να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στην ιδρυτική Γενική Συνέλευση του ανωτέρω Φορέα κατά την κατάρτιση και υπογραφή του καταστατικού, ούτε να διορίσει τους εκπροσώπους της Περιφέρειας εις τον εν λόγω Φορέα και στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αυτού, χωρίς προηγούμενη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, μόνου αρμοδίου σύμφωνα με το άρθρο 163 ν. 3852/2010 να αποφασίσει τις ανωτέρω ενέργειες, και ως εκ τούτου οι ως άνω ιδρυτικές πράξεις του επίμαχου Φορέα είναι άκυρες.

`        ΚΑΙ τι γίνεται με το άρθρο 154 του ίδιου ν. 3463 που ορίζει την υποχρέωση συμμόρφωσης, χωρίς καθυστέρηση προς τις αποφάσεις της ειδικής επιτροπής του άρθρου 152 που αναφέρεται στον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των συλλογικών και μονομελών οργάνων της αυτοδιοίκησης, θεωρουμένου σε αντίθετη περίπτωση ότι διαπράττεται σοβαρή παράβαση καθήκοντος.

          Από την ανάγνωση του άρθρου 152 προκύπτει ότι στην παράγραφο 4 αυτού, ορίζεται ότι, οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής προσβάλλονται μόνο στα αρμόδια δικαστήρια.

          Αυτό άλλωστε είχε ανακοινώσει η κ. Περιφερειάρχης ότι θα πράξει, μόλις έγινε γνωστή η απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 152 περί των ανωτέρω ακυροτήτων αναφορικά με  τον  ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων Α.Ε., ότι θα προσφύγει στο ΣτΕ.

          Τι έγινε στη συνέχεια και εγκαταλείπει την οδό της προσφυγής στο ΣτΕ που είναι και μονόδρομος κατά την ρητή επιταγή του άρθρου 152 παρ. 4. Μήπως διότι έγινε αντιληπτό ότι μια τέτοια προσφυγή, εκτός του ότι δεν είχε καμία τύχη ευδοκίμησης, θα συμπαρέσυρε και το ίδιο το άρθρο 93, ως αντισυνταγματικό;

          Ή μήπως κάποια νομική διάνοια της Περιφέρειας ανακάλυψε κάποια  καινούργια διάταξη νόμου που να αναφέρει ότι οι αποφάσεις της Επιτροπής του άρθρου 152, κατ’ εξαίρεση των όσων ορίζει ο νόμος, δεν θεωρούνται ότι ισχύουν αν έχει διαφορετική άποψη ο συντονιστής της αποκεντρωμένης διοίκησης ή ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης (όπως ισχυρίζεται η ανακοίνωση)!!

          Η νομοθεσία που ρυθμίζει την λειτουργία της αυτοδιοίκησης διαπνέεται από διατάξεις που αποκλειστικά και συγκεκριμένα αναθέτουν την δικαιοδοσία ίδρυσης και συμμετοχής σε ανώνυμες εταιρείες στα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια.

Νόμος 3463/2006 (άρθρα 239, 252, 259 και 265).

Νόμος 3852/2010 (άρθρα 163, 195).

          Η ίδια νομοθεσία ορίζει και πώς εκλέγονται τα διοικητικά συμβούλια στις εταιρείες αυτές.

          Ακόμα και ο νόμος περί κυβερνησιμότητας της παρούσης κυβέρνησης (ν. 4623/2019) ορίζει ότι οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων εκλέγονται από αυτά με υπόδειξη του Δημάρχου ή Περιφερειάρχη, τα 3/5 εξ αυτών και με εκλογή δια ψηφοφορίας τα 2/5 και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον ένας υπό των λοιπών παρατάξεων (άρθρο 6).

          Ακόμα και το επίμαχο άρθρο 93, περί εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου ομιλεί και όχι διορισμένων εκπροσώπων του Περιφερειάρχη.

          Επί τέλους είναι τόσο δύσκολο να γίνει κατανοητό ότι στο ΦΟΔΣΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Α.Ε συμμετέχει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και όχι ατομικά η Περιφερειάρχης και ότι αυτή η συμμετοχή προϋποθέτει την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου;

          Η κ. Περιφερειάρχης, η οποία συνέστησε τον ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων Α.Ε για λογαριασμό της  Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ας ευδοκήσει να ανακοινώσει προς τους υπηκόους της Περιφέρειας το μέχρι τώρα επτασφράγιστο «μυστικό», με ποια διάταξη ΝΟΜΟΥ παρέκαμψε τις σχετικές αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου, με ποια διάταξη ΝΟΜΟΥ αποφάσισε ότι τα 3/5 των υποδεικνυομένων υπ’ αυτής μελών εις το Δ.Σ ισούνται με τα 5/5, καθώς και με ποια διάταξη τα πρόσωπα αυτά εκπροσωπούν την ΠΙΝ εις την Γενική Συνέλευση του ΦΟΔΣΑ χωρίς απόφαση  του Π.Σ , με ποια διάταξη ΝΟΜΟΥ κράτησε επί ένα έτος εκτός Δ.Σ του ΦΟΔΣΑ τον Δήμαρχο Λευκάδας, δικαιούμενο θέση εις αυτό κατά την ρητή διάταξη του άρθρο 236 του ν. 4555/2018..

          Είναι απορίας άξιον πως ο ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων Α.Ε αντιλαμβάνεται την συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς (δηλαδή τους Δήμους της Περιφέρειας που συναπαρτίζουν την Γενική Συνέλευση του Διαβαθμιδικού). Μέχρι τώρα δεν έχει φανεί η παραμικρή ένδειξη τέτοιας πρόθεσης.

          Σε κάθε περίπτωση η συνεργασία είναι ασύμβατη με τις μέχρι τώρα πρακτικές που ακολουθεί ο ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων Α.Ε.

          Με το Περιφερειακό Συμβούλιο να μην έχει καμία λειτουργική σύνδεση.

          Με την κ. Περιφερειάρχη προερχομένη από την μειοψηφούσα στο ΦΟΔΣΑ  Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, αλλά  ex-officio Πρόεδρο του Δ.Σ.

          Με τρία από τα υπόλοιπα έξι μέλη  του Δ.Σ  μετέχοντα εις αυτό παράτυπα κατά παράβαση αντίστοιχα των διατάξεων των άρθρων 93 παρ 8 του Ν. 4685/2020, 6  του Ν. 4623/2019 και 236 Ν. 4555/2018.

          Με ανακοινώσεις που υμνούν το (αυτονόητα ελάχιστο) μέχρι σήμερα έργο του ΦΟΔΣΑ και που παραγνωρίζουν ανερυθρίαστα, το έργο του ΣΥΔΙΣΑ  στην Κέρκυρα και της ΕΔΑΚΙ στην Κεφαλληνία.

Κέρκυρα 27 Ιουνίου 2021

Χρύσανθος Σαρλής

Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
35 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top