skip to Main Content
496631 éóôïëüãéï ÔÝñá Üìïõ ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ (Copy)

ΟΠΟΥ ΓΗΣ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ

295276_257251497711097_426749263_n

καλό μηνα ξσκλ

3400004ho0nhyhilh

496634-images5

Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
40 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top