skip to Main Content
ΜΑΚΗΣ ΜΟΝΙΑΣ (Copy) (Copy)

Ολική διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων επί τμήματος της Δημοτικής οδού Κρήνης –Φερεντινάτων

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Σάμης
Έχοντας λάβει υπόψη:

 1. Το άρθρο 88 του N. 3463/06 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων).
 2. Το άρθρο 52 του Ν. 2696/99 όπως ισχύει (ΦΕΚ Α’ 57 /23.3.1999) «Κύρωση του Κώδικα
  Οδικής Κυκλοφορίας».
 3. Την αρ. 57/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Σάμης
 4. Την με αρ. πρωτ. 2732/13-4-2021 σύμβαση με την εταιρεία Χ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ ΑΕ,
  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την εκτέλεση του έργου « Αποκατάσταση ζημιών
  των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σάμης,
  Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς, που επλήγη από την φυσική καταστροφή της 18ης και
  19ης Σεπτεμβρίου 2020»
  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
  Ά ρ θ ρ ο 1ο
  Την προσωρινή ολική διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήμα της Δημοτικής Οδού ΚρήνηςΦερεντινάτων, για το χρονικό διάστημα από Τετάρτη 2/6/2021 έως και Τετάρτη 30/6/2021, λόγω
  εργασιών στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ
  ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ,
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ
  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 18ης ΚΑΙ 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020».
  Η κίνηση των οχημάτων το διάστημα αυτό θα εκτελείται από παράπλευρη οδό
  ι) Επαρχιακή οδό με αρ. 34 « Ξηροπόταμος – Δενδρινάτα -Φερεντινάτα – Ραυτοπουλάτα –
  Αντυπάτα Πυλάρου».
  Σε κάθε περίπτωση ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των μέτρων εμπίπτει στην αρμοδιότητα
  του αναδόχου σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ΕΣΥ του έργου.
  Στον ανάδοχο επισημαίνεται ότι θα πρέπει να μεριμνήσει για την ασφάλεια του
  συγκεκριμένου τμήματος του δρόμου και τις ώρες που το εργοτάξιο δεν λειτουργεί, με φύλαξη του
  χώρου του εργοταξίου. Για τη σήμανση της διακοπής της κυκλοφορίας και τη χρήση της
  εναλλακτικής οδού πρόσβασης θα μεριμνήσει ο ανάδοχος του έργου.
  Ά ρ θ ρ ο 2ο
  Η ισχύς της παρούσης αρχίζει με την τοποθέτηση από τον ανάδοχο, των απαραιτήτων
  απαγορευτικών, υποχρεωτικών, προειδοποιητικών και πληροφοριακών πινακίδων, στις
  κατάλληλες θέσεις, σύμφωνα με το διάγραμμα Κατακόρυφης και Οριζόντιας Σήμανσης, που έχει
  υποβάλλει ο ανάδοχος και τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές (ΦΕΚ 905/τ.Β΄/20.5.2011).
  2
  Ά ρ θ ρ ο 3
  ο
  Μετά το πέρας των εκτελούμενων έργων θα πρέπει απαραιτήτως να λαμβάνεται πρόνοια
  για την αφαίρεση όλων των πινακίδων, φωτεινών σηματοδοτών και υλικών στήριξης που
  χρησιμοποιήθηκαν για τη σήμανση των εργοταξίων.
  Ά ρ θ ρ ο 4 ο
  Η παρούσα δεν υποκαθιστά άλλες άδειες, τις οποίες είναι υποχρεωμένος ο αδειούχος να
  λάβει από άλλους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς για την εκτέλεση των εργασιών, που
  αποτελούν αντικείμενο του παρόντος.
  Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
 5. Χ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ ΑΕ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ,
  Χαλιωτάτα -28080 Σάμη
 6. Αστυνομική Δ/νση Κεφαλληνίας, Γρ. Αστυν. Ασφάλειας, 28100 Αργοστόλι
  (adkefallinias@astynomia.gr)
 7. Αστυνομικό Τμήμα Σάμης, 28080 Σάμη
  Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
 8. Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
 9. Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Πυλάρου
 10. ΔΕΥΑΚ, Γ. Βεργωτή 63, 28100 Αργοστόλι
 11. Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
 12. Επιβλέποντα έργου
 13. Αρχείο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης
  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΟΝΙΑΣ-ΝΕΤΗΣ
Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
35 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top