skip to Main Content
600 400

ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Απόφαση
Ο Δήμαρχος Αργοστολίου, Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).

2. Τιςδιατάξειςτουάρθρου2τουΝ.3852/2010όπωςτροποποιήθηκεκαιισχύει.

3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”

4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.

5. Το άρθρο 1 παρ. 25 εδαφ. 1 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 154 του ν. 4600/2019

6. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα σύμφωνα με τα στοιχεία πληθυσμού της αριθμ. 28549/16-4-2019 αποφάσεως του Υπουργού Εσωτερικών, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του Δήμου Αργοστολίου, ανέρχεται στους 23.499 κατοίκους.

7. ΤογεγονόςότιοΔήμοςΑργοστολίουέχειτέσσερις(4)ΔημοτικέςΕνότητες.8. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν 5 Αντιδήμαρχοι.

9. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019: «Ορισμός Αντιδημάρχων».10. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ..)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Αργοστολίου, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, με θητεία που θα διαρκέσει γα ένα έτος από τη δημοσίευση της απόφασης, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

Τον κ, Γεώργιο Τσιλιμιδό, ως Αντιδήμαρχο, και του μεταβιβάζει τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

1. Διοικητικών θεμάτων και ιδίως,
-την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας, Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης και υπηρεσιών ΚΕΠ (όπως οι αρμοδιότητες αυτές περιγράφονται στα άρθρα 13 και 16 του Μεταβατικού Ο.Ε.Υ του Δήμου)

– τη χορήγηση αδειών του προσωπικού
– την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών – τη λειτουργία των ΚΕΠ

– την υπογραφή της υπηρεσιακής αλληλογραφίας και των δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

2. Ανάπτυξης, Προγραμματισμού, πληροφορικής, Πολιτισμού και Παιδείας(όπως οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες περιγράφονται στα άρθρα 8 και 11 του Μεταβατικού ΟΕΥ του Δήμου) και ιδίως,
– τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας)

– τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης
– τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
– θέματα ψηφιοποίησης των διαδικασιών

– τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια

– την υπογραφή της υπηρεσιακής αλληλογραφίας και των δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
3. Πρόνοιας, Κοινωνικής Προστασίας, Δημόσιας Υγείας και Ισότητας των φύλων, (όπως οι αρμοδιότητες αυτές περιγράφονται στο άρθρο 12 του Μεταβατικού Ο.Ε.Υ του Δήμου) και ιδίως,

-θεμάτων υποστήριξης ευπαθών ομάδων, αστέγων, οικονομικά αδυνάτων -θεμάτων ισότητας των φύλων

– θεμάτων υποστήριξης προγραμμάτων για την προαγωγή της υγείας των δημοτών
-θεμάτων παροχής βοήθειας στο σπίτι
– την υπογραφή της υπηρεσιακής αλληλογραφίας και των δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

4. την κατά τόπον αναπλήρωση του Δημάρχου στην τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Αργοστολίου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται

Τον κ. Διονύσιο Μινέτο , ως Αντιδήμαρχο, και του μεταβιβάζει τις καθ‘ ύλην αρμοδιότητες:

1. Τεχνικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ( όπως περιγράφονται στο άρθρο 15 του Μεταβατικού Ο.Ε.Υ του Δήμου) και συγκεκριμένα, την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών – Επίβλεψης έργων καθώς και θεμάτων Πολιτικής Προστασίας και την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

2. Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και εν γένει τις αρμοδιότητες της Δ/νσης Δόμησης (όπως περιγράφονται στο άρθρο 9 του Μεταβατικού Ο.Ε.Υ του Δήμου) και συγκεκριμένα, των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας και την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Τον κ. Σπυρίδωνα Σαμούρη, ως Αντιδήμαρχο, και του μεταβιβάζει

1.τις κατά τόπον αρμοδιότητες:

της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, του ηλεκτροφωτισμού και της φροντίδας και συντήρησης του οδικού δικτύου και των αγροτικών οδών της Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου.

2. τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες σε θέματα συντήρησης των Δημοτικών Κτιρίων, διαχείρισης των οχημάτων και του εξοπλισμού, συντήρησης και επιμέλειας των χώρων πρασίνου.

Την κα Κρυσταλία Μιχαλάτου, ως Αντιδήμαρχο, και της μεταβιβάζει

τις κατά τόπον αρμοδιότητες των Δημοτικών Ενοτήτων Λειβαθούς και Ομαλών και συγκεκριμένα: της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, του ηλεκτροφωτισμού και της φροντίδας και συντήρησης του οδικού δικτύου και των αγροτικών οδών των αναφερομένων Δημοτικών Ενοτήτων, την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες σε αυτές, την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται και τη μέριμνα για τη διατήρηση σε κατάσταση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού, που βρίσκεται στις Δημοτικές Ενότητες, καθώς και την διαχείριση των οχημάτων που βρίσκεται σε αυτές, την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων, τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. καθώς και την αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων στις αναφερόμενες Δημοτικές Ενότητες.

Οι οριζόμενοι Αντιδήμαρχοι δεν υποκαθιστούν τους υπηρεσιακούς παράγοντες

που έχουν αρμοδιότητα έκδοσης αποφάσεων και εγγράφων όπως ορίζονται από

την ισχύουσα νομοθεσία.

Η παρούσα δημοσιεύεται σε μια ημερήσια και μια εβδομαδιαία εφημερίδα, αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου και στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος Δι@υγεια καθώς και στους πίνακες ανακοινώσεων των Δημοτικών Καταστημάτων.

Ο Δήμαρχος

Θεόφιλος Μιχαλάτος

Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
35 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top