Και στη μακρινή Αυστραλία οι Κεφαλλονίτης τίμησαν τον Αγιο Γεράσιμο

Οι φωτογραφίες είναι από τον ιερό ναό του Αγίου Γερασίμου στο Syndey

της Αυστραλίας σταλμένες απο τον Μάκη Βουτσινά!!

Χρόνια πολλά Μάκη και σε κάθε Κεφαλλονίτη της Αυστραλίας.

Ο Μάκης Βουτσινάς