skip to Main Content
Orkomosia Lixouri38 (Copy)

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

To Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ληξουρίου κατά την τακτική αποκλειστική συνεδρίαση του την 8η/2/2021 με θέμα: «Ενημέρωση – συζήτηση σχετικά με την ανάρτηση του Δασικού Χάρτη της Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης» έλαβε την 13/2021 απόφασή του στην οποία κατά πλειοψηφία αποφασίστηκαν τα εξής:

Οι δασικοί χάρτες αποτελούν σημαντικό κρίκο στην μετά το 2020   δασική  στρατηγική της «πράσινης» ανάπτυξης,  της ΕΕ στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» που υλοποιεί η σημερινή κυβέρνηση όπως και οι προηγούμενες. Έχουν στόχο να συμβάλλουν ώστε  συνδυασμένα να ενταχτούν  τα δάση στην  επιτάχυνση της υλοποίησης του κερδοφόρου επενδυτικού ενδιαφέροντος από επιχειρηματικούς ομίλους, στα πλαίσια της κυκλικής και «βιώσιμης»  οικονομίας. Αυτός ο στόχος  προϋποθέτει  ότι μέσα από τους δασικούς χάρτες και το κτηματολόγιο, θα γίνει το ξεκαθάρισμα της ιδιοκτησίας (ποιος είναι ο ιδιοκτήτης) και ποίος ο χαρακτήρας και η  χρήση της γης (γεωργική έκταση, δάσος, δασική έκταση, κλπ) ακριβώς για να εξασφαλιστεί καθαρό επενδυτικό τοπίο για τους επενδυτές.

Πολλοί συμπολίτες μας δεν θα αποφύγουν τον αποχαρακτηρισμό των δασικών χαρτών στον μικρό κλήρο τους αφού για την  σύνταξη των αντιρρήσεων σε  δασικούς χάρτες είναι απαγορευτικό για χιλιάδες βιοπαλαιστές αγρότες και εργαζόμενους. Αρκετοί κτηνοτρόφοι επίσης θα χάσουν τις επιδοτήσεις τους. Ουσιαστικά έτσι, ο κλήρος τους διευκολύνεται να συγκεντρωθεί αργότερα σε λίγα χέρια μεγάλων επενδυτών, αφού η «νέα πολιτική για τα δάση» αναγνωρίζει τη δράση των ομίλων και στα κρατικά δασικά οικοσυστήματα. Αυτή η πολιτική βρίσκεται στον αντίποδα των λαϊκών αναγκών.

Απαιτούμε :

  • Το κράτος με δική του ευθύνη να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, αφού το ίδιο το δημιούργησε. Να λάβει όλα τα απαραίτητα διοικητικά μέτρα και με αποκλειστική ευθύνη των υπηρεσιών του να αντιμετωπίσει τις αντιρρήσεις στους δασικούς χάρτες, χωρίς καμιά επιβάρυνση στα λαϊκά στρώματα. Για όλες τις εκτάσεις που ήταν και είναι αγροτικές, να μην αμφισβητηθεί ο αγροτικός χαρακτήρας τους και κακώς συμπεριλήφθηκαν στις εκτάσεις που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες.
  • Να εξασφαλιστεί παράταση του χρόνου αντιρρήσεων λόγω των δυσκολιών που προκύπτουν από την πανδημία και του ότι αρκετοί ενδιαφερόμενοι είναι μετανάστες στο εξωτερικό. Να ορισθεί ως ελάχιστη προθεσμία για την υποβολή αντιρρήσεων το χρονικό διάστημα των οκτώ μηνών, πλέον του ενός (1) μήνα για τους κατοίκους της αλλοδαπής. Η προθεσμία αυτή να άρχεται, σε κάθε περίπτωση, μετά το οριστικό πέρας της πανδημίας, όταν και θα αρθούν τα εμπόδια των μετακινήσεων.
  • Να μη χρησιμοποιηθούν οι δασικοί χάρτες και γενικότερα η δασική πολιτική σαν εργαλείο ομηρίας των λαϊκών στρωμάτων και συγκέντρωσης της γης σε λίγα χέρια σε βάρος των μικροϊδιοκτητών γης.
  • Να λυθεί άμεσα το πρόβλημα των εξαιρέσεων από μεγάλες αναδασωτέες από πυρκαγιά χωρίς να ευνοηθούν καταπατήσεις, εκχερσώσεις, παράνομες αλλαγές χρήσης, χαρακτήρα και προορισμού εκτάσεων.
  • Να μην αναγνωριστούν οι καταπατήσεις των εκμεταλλεύσεων των, μεγαλοκατασκευαστών και των λοιπών επιχειρηματικών ομίλων.
  • Να εξασφαλιστεί  όλο το αναγκαίο προσωπικό, τα μέσα και οι πόροι στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων.
  • Να ανασταλεί η ανάρτηση των δασικών χαρτών προκειμένου να «επικαιροποιηθούν» λαμβάνοντας υπόψη πράξεις χαρακτηρισμού, δικαστικές αποφάσεις, πράξεις παραχώρησης, άδεις οικοδομής, αποφάσεις αναδάσωσης κ.λ.π. Μετά ταύτα να αναρτηθούν εκ νέου οι διορθωμένοι δασικοί χάρτες.
  • Μέχρι την οριστική κύρωση των δασικών χαρτών να ισχύουν οι πράξεις που έχουν εκδοθεί και ιδιαίτερα οι τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού, βάσει των οποίων οι ιδιοκτησίες να δύνανται να μεταβιβαστούν. Για τις δασικές εκτάσεις να ισχύει ότι η επίδειξη αποσπάσματος του προσωρινού δασικού χάρτη είναι επαρκές αποδεικτικό στοιχείο για την σύνταξη συμβολαίων και την έκδοση αδειών οικοδομής.
  • Η Διοίκηση να εναρμονιστεί με την ρητή πρόβλεψη του Νόμου και την Νομολογία ότι το τεκμήριο κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου επί των δασικών εκτάσεων δεν ισχύει για τα Ιόνια Νησιά, έτσι ώστε το Δημόσιο να δύναται να διεκδικήσει δασικές εκτάσεις μόνο στην περίπτωση που έχει στην κατοχή του τίτλους κυριότητας.
  • Να δημιουργηθεί στο Δήμο Ληξουρίου ένα γραφείο προκειμένου να διευθετηθούν όλα τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Ληξουρίου

Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
35 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top