skip to Main Content
Pannelinies (Copy)

Νέο αλαλούμ με τις Πανελλήνιες: Ο αριθμός των εισακτέων ανά Πανεπιστημιακή Σχολή και η «παγίδα» της ΕΒΕ

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε επίσημα ο αριθμός των εισακτέων ανά Πανεπιστημιακή Σχολή/Τμήμα για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ενώ αποκαλύφθηκε και η ΕΒΕ (ελάχιστη βάση εισαγωγής) που επέλεξε από φέτος να επιβάλλει η κυβέρνηση ενώ αυτή η ΕΒΕ ουσιαστικά δημιουργεί ένα αλαλούμ και μάλιστα σε μια χρονιά που τα παιδιά έζησαν έναν άνευ προηγουμένου εγκλεισμό.

Επίσης είναι φοβερό ότι μέσω της ΕΒΕ επιχειρούν να διαλύσουν τμήματα και σχολές μέσω της απαξίωσης (ίσως θέλουν να στείλουν τα παιδιά σε ιδιωτικά κολέγια!)

Άλλωστε το δήλωσε η ίδια η κ. Κεραμέως αναφέροντας για την ΕΒΕ: «θα έχουμε παρεμβάσεις στις ελάχιστες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις για να μην μπαίνουν φοιτητές με 1 και 2 και 3 σε πανεπιστημιακές σχολές. Γιατί το κάνουμε αυτό; Για να μην κοροϊδεύουμε τους φοιτητές ούτε εκείνους που μπαίνουν σε πανεπιστημιακές σχολές με τέτοιο βαθμό γιατί η συντριπτική πλειονότητα δεν θα τελειώσει τις σχολές, αλλά και να μην κοροϊδεύουμε τους υπόλοιπους φοιτητές στις σχολές αυτές ούτε να κοροϊδεύουμε τους πολίτες που πληρώνουν για να υπάρχει μια παροχή ουσιαστικής εκπαίδευσης. Μας νοιάζει να δίνουμε προοπτικές, διεξόδους, πρακτικές λύσεις, να ανοίγουμε το μέλλον για τα παιδιά».

Και τότε γιατί αφού κρίνουν ότι κάποιες σχολές δεν προσφέρουν ή κάποια παιδιά δεν θα τελειώσουν δεν λαμβάνουν μέτρα διόρθωσης; Κυβερνητικές πονηριές θα λέγαμε για ψηφοθηρικού λόγους και πάλι.

Ο συνολικός αριθμός εισακτέων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στην ΑΣΠΑΙΤΕ και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ανέρχεται σε 77.415, στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.

Η κατανομή του αριθμού στα επιμέρους Τμήματα έγινε με βάση τα εξής κυρίως κριτήρια:

1) Τις εισηγήσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για τον αριθμό των εισακτέων, υπό το πρίσμα και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου των μετεγγραφών.

2) Τη στήριξη τριών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ακριτικών περιοχών (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), με αύξηση του αριθμού των εισακτέων.

3) Τη βελτίωση της σύνδεσης της ανώτατης εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, με την αύξηση εισακτέων σε Τμήματα με αναμενόμενη αύξηση της απορρόφησης των αποφοίτων τους, όπως π.χ. στα Τμήματα Επιστημών Αγωγής στην Πρώιμη και Παιδική Ηλικία, στα Τμήματα Νηπιαγωγών, στα τμήματα Πληροφορικής, στην Κτηνιατρική.

4) Τη βελτίωση της αντιστοίχισης εισακτέων και προσωπικού των Τμημάτων.

5) Την πρόταση αναδιάρθρωσης του Πανεπιστημίου Πατρών και τη σχετική εισήγηση της ΕΘΑΑΕ, οι οποίες υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας που είναι εν εξελίξει – και των ίδιων των Ιδρυμάτων, όπως η προκείμενη – για εξορθολογισμό του ακαδημαϊκού χάρτη.

Παράλληλα, ανακοινώνονται οι συντελεστές που όρισε το κάθε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα για κάθε Τμήμα/Σχολή του, βάσει των οποίων θα προκύψει η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ). Υπενθυμίζεται ότι για την εισαγωγή υποψηφίων σε ΑΕΙ απαιτείται η επίτευξη στις πανελλαδικές εξετάσεις βαθμολογικής επίδοσης ίσης ή μεγαλύτερης της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ανά Σχολή, Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση. Η ΕΒΕ διαμορφώνεται από το μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με συντελεστή που καθορίζεται από τα ιδρύματα εισαγωγής για κάθε Σχολή, Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Ο συντελεστής βρίσκεται εντός του διαστήματος ελάχιστης και μεγίστης τιμής, που έχει διαμορφωθεί στο εύρος μεταξύ 0,80% και 1,20%, ενώ ως ελάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή της ΕΒΕ των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών έχουν οριστεί οι τιμές 0,70% και 1,10% αντιστοίχως.

Με το Νόμο 4777/2021, η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) θεσπίστηκε:

  • για τη διασφάλιση των ακαδημαϊκών προϋποθέσεων της επιτυχούς φοίτησης και της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών,
  • για τη θωράκιση του κύρους των Πανεπιστημιακών σπουδών,
  • για την ενίσχυση της αυτονομίας των ΑΕΙ και της δυνατότητας κάθε τμήματος να διαμορφώσει την ιδιαίτερη ακαδημαϊκή τους φυσιογνωμία, καθώς για πρώτη φορά προβλέπεται αποφασιστικός ρόλος των ΑΕΙ στην εισαγωγή των φοιτητών,
  • για την ορθολογικότερη κατανομή και χρήση των πόρων του κάθε ΑΕΙ.

Η ΥΑ για τον αριθμό των εισακτέων σε μορφή pdf

Η ΥΑ με την ΕΒΕ σε μορφή pdf

Πώς θα βγαίνει η ελάχιστη βάση εισαγωγής σε ΑΕΙ

Το χαμηλότερο και ανώτερο… όριο της ελάχιστης βάσης εισαγωγής στα ΑΕΙ θέτει το υπουργείο, που με απόφασή του ορίζει το εύρος που θα πρέπει να επιλέξει το κάθε πανεπιστημιακό τμήμα ώστε να θέσει τη δική του βάση.

Με βάση την υπουργική απόφαση το όριο κυμαίνεται από το 0,8 έως το 1,20 – κάτι που σημαίνει πως ο μέσος όρος επίδοσης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων ανά επιστημονικό πεδίο θα μπορεί να κινηθεί εντός του παραπάνω ορίου.

Ειδικότερα, αν ο μέσος όρος των επιδόσεων των υποψηφίων σε ένα από τα τέσσερα επιστημονικά πεδία είναι 10.000 μόρια, η ελάχιστη βάση εισαγωγής θα κινηθεί μεταξύ 8.000 και 12.000 μορίων στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.

Βάσει των επιδόσεων των υποψηφίων τα προηγούμενα χρόνια, ένα ποσοστό αυτών, το οποίο διαχρονικά καταγράφει βαθμούς κάτω από τη βάση, ακόμα και 3.000 με 4.000 μόρια, και το οποίο εισαγόταν στα πανεπιστήμια τα προηγούμενα χρόνια, πλέον δεν θα έχει αυτή τη δυνατότητα.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχει παρουσιάσει η ΟΛΜΕ, το ποσοστό αυτό, επί του αριθμού εισακτέων, κυμαίνεται από 30% (2ο και 3ο επιστημονικό πεδίο) έως 36% (4ο επιστημονικό πεδίο).

Την ίδια ώρα, πάντα σύμφωνα με την εφημερίδα, αλλαγές έρχονται και στα ειδικά μαθήματα, τα οποία θα ακολουθήσουν και αυτά με τη σειρά τους την ίδια διαδικασία με την ελάχιστη βάση εισαγωγής.

Μέχρι πέρσι, όποιος υποψήφιος διεκδικούσε ένα τμήμα με υποχρεωτικό ειδικό μάθημα θα έπρεπε να πετύχει τουλάχιστον τη βάση του 10, δηλαδή να γράψει από 10.000 μόρια και πάνω.

Τώρα, τίθεται ελάχιστη βάση εισαγωγής με το εύρος των συντελεστών να κυμαίνεται από 0,7 έως 1,10.

Τα πανεπιστημιακά τμήματα καλούνται και πάλι να θέσουν το εύρος.

Για παράδειγμα, στην Αρχιτεκτονική Αθηνών, που οι υποψήφιοι εξετάζονται σε δύο ειδικά μαθήματα, Γραμμικό και Ελεύθερο Σχέδιο, η σχολή μπορεί να επιλέξει το εύρος στο οποίο θα κινηθεί η βάση εισαγωγής ανά μάθημα. Αντίστοιχα και στις σχολές Ξένων Φιλολογιών, όπως η Αγγλική, Γαλλική, Ισπανική κ.ά.

Υπολογισμός

Για τα πανεπιστημιακά τμήματα που είναι κοινά σε περισσότερα από ένα επιστημονικά πεδία, η ελάχιστη βάση εισαγωγής προκύπτει από τη χαμηλότερη τιμή.

Δηλαδή, στα Παιδαγωγικά, ασχέτως αν ο υποψήφιος προέρχεται από το 1ο επιστημονικό πεδίο (σ.σ.: που έχει για παράδειγμα 10.000 μόρια μέσο όρο) ή από το 4ο επιστημονικό πεδίο (σ.σ.: που έχει για παράδειγμα 8.000 μόρια μέσο όρο) θα εισαχθεί με την ελάχιστη βάση εισαγωγής που θα προκύψει από το επιστημονικό πεδίο με τα χαμηλότερο μόρια (σ.σ.: στο παραπάνω παράδειγμα το 4ο επιστημονικό πεδίο).

Βέβαια, η ελάχιστη βάση εισαγωγής δεν θα είναι η ίδια κάθε χρόνο, αλλά θα μεταβάλλεται ανάλογα με τις επιδόσεις των υποψηφίων. Αν δηλαδή σε μία χρονιά η πλειονότητα των μαθητών έχει πετύχει υψηλές επιδόσεις, η βάση θα ανέβει, όμως αναλογικά ο αριθμός των υποψηφίων που θα μείνουν εκτός των πανεπιστημίων, λόγω πολύ χαμηλών βαθμολογιών, θα είναι περίπου ο ίδιος με μια χρονιά όπου οι επιδόσεις των μαθητών θα είναι κατά μέσο όρο χαμηλές.

Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
35 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top