skip to Main Content
ΦΟΡΤΕΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 600 400 (Copy)

Μάκης Φόρτες: 7 Ανακρίβειες – 7 Αλήθειες,

4 Ζητούμενα και ένα Υστερόγραφο

Κατ’ αρχήν θέλω να ευχαριστήσω και από εδώ τον εισηγητή του θέματος της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ληξουρίου σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στο ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων τέως Δήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο σήμερα κ. Βασίλη Ρουχωτά που ζήτησε και έγινε δεκτό το αίτημα από τον Δήμαρχο Ληξουρίου κ. Γιώργο Κατσιβέλη και την Πρόεδρο του ΔΣ κ. Αδαμαντία Καμινάρη να παρευρεθούμε με τον συνάδελφο κ. Χρύσανθο Σαρλή Δημοτικό Σύμβουλο Κεντρικής Κέρκυρας (τέως Δήμαρχος Κερκυραίων).

Εκτιμώ ότι προς όφελος της ενημέρωσης των πολιτών και του δημοσίου διαλόγου επιβάλλεται η δημοσιοποίηση των αληθών γεγονότων με συγκεκριμένα και αδιάσειστα στοιχεία για τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τον ΦοΔΣΑ και το έργο της Κεφαλονιάς και τα οποία η παρισταμένη στη συνεδρίαση του ΔΣ Ληξουρίου Πρόεδρος του ΦοΔΣΑ Περιφερειάρχης κ. Κράτσα – Τσαγκαροπούλου με τους 4 συνεργάτες της που τη συνόδευαν επιχείρησαν να διαστρεβλώσουν, κάτι που συστηματικά το τελευταίο διάστημα πράττουν.

1. ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΚΡΙΒΕΣ ότι όσοι ζητούν (όπως οι Φόρτες και Σαρλής) να υπάρξει η νομιμότητα στην δημοπράτηση του έργου καθυστερούν το έργο, όπως ισχυρίστηκαν (και ισχυρίζονται επανειλημμένα) η κ. Κράτσα και οι συνεργάτες της.

ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ όπως αποδεικνύεται από τα γεγονότα, είναι ότι το έργο της Κεφαλονιάς αν το είχε δημοπρατήσει ο Δήμος Αργοστολίου και δεν το είχε υφαρπάξει ο ΦοΔΣΑ, θα ήταν τώρα στη φάση της ολοκλήρωσής του !

2. ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΚΡΙΒΕΣ, όπως ισχυρίστηκαν (και ισχυρίζονται) η κ. Κράτσα και οι συνεργάτες της, ότι το δημοπρατούμενο έργο αφορά «το εργοστάσιο της Κεφαλονιάς». Η πρόδηλη πρόθεση τους είναι να εμφανιστεί το νησί μας ότι βρίσκεται στην ίδια μοίρα και στο ίδιο σημείο εκκίνησης για την επίλυση των προβλημάτων διαχείρισης των απορριμμάτων με τα άλλα νησιά του Ιονίου που όντως δημοπρατούν (ή έχουν δημοπρατήσει) εργοστάσια..

ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ όπως αποδείχθηκε και στη συνεδρίαση είναι ότι το έργο αφορά «Έργα Περιβαλλοντικής αναβάθμισης και επέκτασης ΧΥΤΥ Κεφαλονιάς» και ότι η Κεφαλονιά έχει το εργοστάσιο ΕΔΩ ΚΑΙ  15  ΧΡΟΝΙΑ το οποίο σήμερα είτε βρίσκεται υπό δημοπράτηση (Κέρκυρα) είτε σε εξέλιξη (Ζάκυνθος, Λευκάδα).

Απόδειξη για την αλήθεια είναι Η ΙΔΙΑ η προκήρυξη του έργου από τον ΦοΔΣΑ με αρ. πρωτ. 19/22-1-2021 (ΑΔΑ: Ψ44Ρ46ΜΜΜ7-ΕΓΠ).

3. ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΣ οι μέχρι τώρα ισχυρισμοίότι η εικόνα για την Κεφαλονιά στην διαχείριση των απορριμμάτων είναι πλασματική. 

Η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι, όπως αναγκάστηκαν προς το τέλος της συνεδρίασης ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ η κ. Κράτσα και οι συνεργάτες της να παραδεχτούν, ότι η Κεφαλονιά «βρίσκεται 15 χρόνια μπροστά από τα άλλα νησιά του Ιονίου» και με το υπό δημοπράτηση έργο που σχεδιάστηκε από τον Δήμο Αργοστολίου «βλέπει 17 χρόνια μπροστά» (σχετικά Τεχνική Προμελέτη Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αργοστολίου 28/2/2020) !

4. ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΚΡΙΒΕΣ ότι το έργο της Κεφαλονιάς, όπως ισχυρίστηκαν (και ισχυρίζονται) η κ. Κράτσα και οι συνεργάτες της, είναι αυτό που ΘΑ δημοπρατούσε ο Δήμος Αργοστολίου και ταυτόχρονα ότι δεν θα υπάρξει επιβάρυνση των πολιτών.

ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ είναι ότι όπως επιβεβαιώνεται από την προκήρυξη του έργου από τον ΦοΔΣΑ (αρ. πρωτ. 19/22-1-2021 με ΑΔΑ: Ψ44Ρ46ΜΜΜ7-ΕΓΠ) υπάρχει η πρόθεση να δημοπρατηθεί το έργο όπως το είχε σχεδιάσει ο Δήμος Αργοστολίου με προϋπολογισμό 7.170.819,32 € (χωρίς ΦΠΑ) και 8.891.815,96 € με ΦΠΑ ΑΛΛΑ ΜΕ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Και συγκεκριμένα:

 α) Την υποχρεωτική λειτουργία από τον ανάδοχο του έργου για 6 χρόνια με ετήσιο κόστος 660.516 (χωρίς το ΦΠΑ)

β) Με δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης της σύμβασης από τον ΦοΔΣΑ, για επί πλέον 6 χρόνια λειτουργίας και bonus στον ανάδοχο 66.051,60 (χωρίς το ΦΠΑ) οπότε το ετήσιο κόστος λειτουργίας θα ανέλθει στα 726.567,60 τον χρόνο και συνολικά για τα 12 χρόνια λειτουργίας το κόστος θα φτάσει τα 8.718.811,20 (χωρίς το ΦΠΑ) και 10.811.316 με ΦΠΑ .

Σύμφωνα δε με την προκήρυξη «Η δαπάνη για την λειτουργία και συντήρηση θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του ΚτΕ» (δηλαδή τον «Κύριο του Έργου» και κατ’ επέκταση τους πολίτες) !

γ) Με δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης της σύμβασης από τον ΦοΔΣΑ, για «εργασίες επέκτασης των εγκαταστάσεων ή/και πρόσθετο εξοπλισμό, με σκοπό την παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου ανάλογα με τις εφαρμοζόμενες τεχνολογίες» και προβλεπόμενο κόστος 4.694.630 € (χωρίς ΦΠΑ) (5.821.341,20 € με ΦΠΑ) το οποίο θα καλυφθεί ΕΠΙΣΗΣ από ίδιους πόρους του ΚτΕ» (δηλαδή τον «Κύριο του Έργου» και κατ’ επέκταση τους πολίτες) !

Εν τέλει

Η συνολική εκτιμώμενη αξία του δημοπρατούμενου έργου από τον ΦοΔΣΑ 

όπως ΡΗΤΑ αναγράφεται στην προαναφερθείσα προκήρυξη φτάνει στα 20.584.260,52 €  χωρίς Φ.Π.Α. 24%, που με το ΦΠΑ φτάνει τα 25.524.483  δηλαδή 287 % περισσότερο αν το έργο είχε δημοπρατηθεί από τον Δήμο Αργοστολίου και από τα οποία τα 18.353.663,70 € (το 72% του έργου) θα ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ !

5. ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΚΡΙΒΕΣ ότι Φόρτες και Σαρλής εμποδίζουν τη λειτουργία του ΦοΔΣΑ όπως ισχυρίζεται η Περιφερειακή Αρχή και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ είναι ότιΦόρτες και Σαρλής με την προσφυγή τους στα δικαιοδοτικά όργανα της πολιτείας επιδιώκουν την εφαρμογή της νομιμότητας στη λειτουργία του ΦοΔΣΑ που παραβιάζεται αποδεδειγμένα από την Περιφερειακή Αρχή..

6. ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΚΡΙΒΕΣ ότι ο Φόρτες παρεμποδίζει την διαγωνιστική διαδικασία του έργου της Κεφαλονιάς με το να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής του διαγωνισμού για τις αποφάσεις τις εκ του νόμου αρμόδιας επιτροπής να κρίνει, όπως και έκρινε, τη νομιμότητα της δημοπράτησης του έργου από τον ΦοΔΣΑ.

ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ είναι ότι ο Φόρτες όπως κάθε Έλληνας πολίτης έχει το Συνταγματικό δικαίωμα να ζητάει την εφαρμογή των αποφάσεων των αρμοδίων δικαιοδοτικών οργάνων και εν προκειμένω έχει το δικαίωμα και μαζί την υποχρέωση να ενημερώνει τα μέλη της επιτροπής του διαγωνισμού του έργου της Κεφαλονιάς γι’ αυτές τις αποφάσεις. Αν κάποιος παραβαίνει τις εκ του νόμου υποχρεώσεις και τα καθήκοντά του είναι η Πρόεδρος του ΦοΔΣΑ η οποία αν και υπεύθυνη να εφαρμόζει το νόμο και τις αποφάσεις των δικαιοδοτικών οργάνων (όπως της επιτροπής του άρθρου 152) ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ, όπως οφείλει, τα μέλη της επιτροπής του διαγωνισμού για τις αποφάσεις τους.

7. ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΚΡΙΒΕΣ ότι το άρθρο 93 του ν. 4685/2020 είναι πλήρες και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.

ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ είναι ότι το άρθρο 93 έχει τεράστια κενά και ελλείψεις όπως πληρέστατα και δίχως κανένα αντίλογο από την Πρόεδρο του ΦοΔΣΑ και τους συνεργάτες της ανέπτυξε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Χρύσανθος Σαρλής.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με την εφαρμογή του άρθρου 93 στο σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων στην Κεφαλονιά και στην ΕΔΑΚΙ είναι το χθεσινό δελτίο τύπου του Βουλευτή κ. Καππάτου ο οποίος αναφέρει: «Στο πλαίσιο της ανάγκης η Εταιρεία Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης να καταστεί λειτουργική ως προς το φυσικό αλλά και το οικονομικό αντικείμενό της, είχα σήμερα σύσκεψη εργασίας με τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Μανώλη Γραφάκο» για να συμπληρώσει στη συνέχεια «…συμφωνήσαμε το αμέσως επόμενο διάστημα από κοινού με τις υπηρεσίες του Υπουργείου και της Γραμματείας να αναζητήσουμε τις  βέλτιστες λύσεις».

Έπρεπε να περάσει ένας χρόνος ισχύος του άρθρου 93, να εμφανιστούν τα κενά του νομοθετήματος, να μπλοκαριστούν οι δρομολογημένες διαδικασίες δημοπράτησης του έργου της Κεφαλονιάς, να υπάρξουν αποφάσεις των αρμοδίων δικαιοδοτικών οργάνων, ακόμη και να υπάρξει πρόθεση από την κ. Κράτσα ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής με την παραπομπή μου «στη δικαιοσύνη για αναζήτηση αστικών και ποινικών ευθυνών» … «διότι δεν συνεμοφώθην προς τας υποδείξεις», για να διαπιστωθεί από την Κυβέρνηση «η ανάγκης να καταστεί λειτουργική η ΕΔΑΚΙ »!

Στη συνεδρίαση του ΔΣ Ληξουρίου ζητήσαμε και ζητάμε

1.. Το σεβασμό και την εφαρμογή των αποφάσεων των δικαιοδοτικών οργάνων όπως της επιτροπής του άρθρου 152 από την Περιφερειακή Αρχή και προσωπικά την Πρόεδρο του ΦοΔΣΑ. Και σε αυτό το πλαίσιο η πρόσφατη απόφαση 41/2020 (6ΕΕΠ46ΜΜΜ7-ΟΨΦ) του ΔΣ του ΦοΔΣΑ για την «Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών για το έργο «Έργα περιβαλλοντικής αναβάθμισης &επέκτασης ΧΥΤΥ-Ο.Ε.Δ.Α Κεφαλονιάς» και ο ορισμός ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών για το έργο της Κεφαλονιάς από την αρμόδια επιτροπή την 20η Μαΐου 2021 ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ  !

Η κ. Πρόεδρος του ΦοΔΣΑ παρ’ ότι γνωρίζει, οφείλει να γνωρίζει, πως οι αποφάσεις των δικαιοδοτικών οργάνων όπως οι αποφάσεις της επιτροπής του άρθρου 152 της 22ας Απριλίου μέχρι καταπτώσεώς τους είναι εκτελεστές, ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ άρα ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΕΙ !

Η Πρόεδρος του ΦοΔΣΑ είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ για τη μη εφαρμογή των αποφάσεων των δικαιοδοτικών οργάνων και την τυχόν συνέχιση της μη σύννομης διαγωνιστικής διαδικασίας άρα και της όποιας καθυστέρησης της δημοπρασίας του έργου.

2. Να πέσουν οι τόνοι και να σταματήσουν η ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής, οι απειλές και οι εκφοβισμοί σε όσους ζητούν τα αυτονόητα:

Εφαρμογή των αποφάσεων των αρμοδίων δικαιοδοτικών οργάνων και αποκατάσταση της τάξης στη διαχείριση των απορριμμάτων με την ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ/ ΕΔΑΚΙ να επαναποκτά τις αρμοδιότητες της και τον ιστορικό ρόλο της που την έχουν καταστήσει ΠΡΩΤΥΠΟ στην Ελλάδα όπως έστω και με καθυστέρηση και για πρώτη φορά στη χθεσινή συνεδρίαση η κ. Κράτσα και οι συνεργάτες της ΠΑΡΑΔΕΧΤΗΚΑΝ … και με το παραπάνω !

3.  Να γίνει επί τέλους κατανοητή όχι μόνο η νησιωτική ιδιαιτερότητα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αλλά και οι ξεχωριστές ιδιαιτερότητες κάθε νησιού ξεχωριστά κάτι που ισχύει άλλωστε με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

4.  Την κατανόηση από την Κυβέρνηση έστω και μετά από ένα χρόνο, αυτού που αποδείχθηκε στην πράξη, δηλαδή την αδυναμία εφαρμογής του άρθρου 93 στα Ιόνια Νησιά. Η υιοθέτηση των ΟΜΟΦΩΝΩΝ αποφάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων της Κεφαλονιάς και της ΠΕΔΙΝ, αποτελεί ΜΟΝΟΔΡΟΜΟ για «να προχωρήσουν απρόσκοπτα οι δρομολογημένες διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου από τον Δήμο Αργοστολίου» όπως και η ΑΜΕΣΗ αποκατάσταση της λειτουργίας της ΕΔΑΚΙ κατά την διαπίστωση του κ. Βουλευτή.

Υ.Γ. Όσον αφορά τους απαράδεκτους υπαινιγμούς του αντιπροέδρου του ΦοΔΣΑ, Αντιπεριφερειάρχη κ. Σπ. Ιωάννου και προερχόμενου από το αντάρτικο (στην κ. Κράτσα) ψηφοδέλτιο του κ. Σπ. Σπύρου, ο οποίος αν και δικηγόρος σχολιάζει οιονεί δικαστικές αποφάσεις πριν αυτές δημοσιευθούν και πριν τις διαβάσει, επιδεικνύοντας θεσμική αντιδημοκρατικότητα και ανευθυνότητα στη Λουδοβίκεια λογική και αναποτελεσματική πολιτική της διοίκησης Κράτσα «L’Étatc’est moi», η πρόθεσή του προφανής:

Να θέσει υπό αμφισβήτηση την ακεραιότητα και την ευθυκρισία των μελών της επιτροπής του άρθρου 152 κ.κ. Γ. Καλούδη (Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας) και Δ. Μεταλληνού (εκπροσώπου της ΠΕΔΙΝ) άρα και τις αποφάσεις του δικαιοδοτικού οργάνου.

Αυτό που περισσότερο προβληματίζει με την ενέργεια του κ. Ιωάννου είναι η μη αντίδραση της Περιφερειάρχη κ. Κράτσα.

Όμως η σιωπή σε ευτελείς πράξεις αιρετών, όπως αυτές της απαξίωσης των δικαιοδοτικών οργάνων και της προηγηθείσης για την ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής, δεν  προσφέρει στην αυτοδιοίκηση και στις τοπικές κοινωνίες αφού δεν μπορούν να περιμένουν καλλίτερες μέρες σωπαίνοντας.

Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
40 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top