skip to Main Content
Mail (1) (Copy)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Νησιά Ιονίου Κόμβοι Ανάπτυξης (Ιόνιο ΝΙΚΑ)

Τίτλος υποψήφιου πρυτανικού σχήματος:

Ανακοίνωση Υποψηφιότητας για τις Πρυτανικές Εκλογές στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Την υποψηφιότητά μας, στις επικείμενες εκλογές ανάδειξης της Πρυτανικής Αρχής του Ιονίου Πανεπιστημίου, θέτουμε, με ιδιαίτερη σοβαρότητα και αίσθημα ευθύνης, στην κρίση της Ακαδημαϊκής Κοινότητας.

Ο εκσυγχρονισμός με πρωτοπορία στην έρευνα και με ποιοτική και εμπεριστατωμένη μετάδοση της επιστημονικής γνώσης, ένα δημόσιο πανεπιστήμιο αυτοτελές και αυτοδιοικούμενο με κύρος, είναι οι αρχές που αποτελούν τη βάση του κοινού οράματός μας για ένα Ίδρυμα που θα υποστηρίζει την ελεύθερη έκφραση των ιδεών, την εξωστρέφεια, την ισότητα, την αξιοκρατία και τη διαφάνεια. Ένα Ίδρυμα που θα λειτουργεί χωρίς συναλλακτικές λογικές και χωρίς αποκλεισμούς.

Δημιουργούμε μία νέα ακαδημαϊκή εποχή για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, βασισμένη στην βαρύτητα του ονόματός του και της ιστορίας του, στην ανάδειξη των δημοκρατικών αξιών του και των υγειών δυνάμεών του.

Το Πρόγραμμα Δράσης μας χαρακτηρίζεται από ρεαλιστικότητα υλοποίησης και όχι από αόριστες προεκλογικές υποσχέσεις. Συζητήθηκε εκτενώς στο πλαίσιο ενός εποικοδομητικού διαλόγου με το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας, με ειλικρίνεια, σεβασμό στη διαφορετική άποψη και με έμφαση στις ακαδημαϊκές ιδιαιτερότητες των Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Βασισμένο στη συνεργασία, στον ανθρωπισμό, στην Παιδεία, στα σύγχρονα πανεπιστημιακά ρεύματα, αλλά και στην ιστορία και στον πολιτισμό των Ιόνιων Νησιών, το πρόγραμμά μας αποτελεί συμβόλαιο με ισχύ μετεκλογική, τη δέσμευσή μας απέναντι στην κοινότητα του Ιονίου Πανεπιστημίου. Σηματοδοτεί παράλληλα την αφετηρία ενός συμμετοχικού μοντέλου διοίκησης το οποίο πιστεύουμε ότι αποτελεί μονόδρομο για μια εποικοδομητική και αποτελεσματική διοίκηση.

Πρωταρχικός στόχος μας η πραγματική Ανάπτυξη του Ιονίου Πανεπιστημίου, η διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ποιοτικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, το οποίο εκπαιδεύει νέους επιστήμονες και πραγματοποιεί βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, προτείνοντας λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία σε τοπική, εθνική και διεθνή κλίμακα. Ανάπτυξη που μπορεί να επιτευχθεί με την ενίσχυση της ακαδημαϊκής ταυτότητας και της εξωστρέφειας των Μονάδων του Πανεπιστημίου, καθώς και του αποτυπώματος της διεθνούς ερευνητικής παρουσίας τους, στο πλαίσιο μιας προσεκτικά σχεδιασμένης και δομημένης Ιδρυματικής στρατηγικής, που θα υλοποιηθεί με την πλήρη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του Ιδρύματος και με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Ανάπτυξη με θεσμική και στοχευμένη Υποστήριξη. Η αποδοτική διοικητική οργάνωση, η συνεργασία, η αξιοκρατία και οι ίσες ευκαιρίες συνιστούν καθοριστικούς παράγοντες αποτελεσματικής υποστήριξης και αναβάθμισης της ποιότητας της Πανεπιστημιακής λειτουργίας. Με παρεμβάσεις αντιμετώπισης της γραφειοκρατίας, ενίσχυσης της συλλογικότητας, δημιουργίας κινήτρων, πλήρους αξιοποίησης των προσόντων του προσωπικού και με βασικό εργαλείο τον καθολικό Ψηφιακό Μετασχηματισμό – ο οποίος αποτελεί προϋπόθεση για την μελλοντική, βιώσιμη ακαδημαϊκή λειτουργία του Πανεπιστημίου – οι διοικητικές μονάδες του Ιδρύματος μπορούν να μετατραπούν σε μοχλούς οριζόντιας προώθησης και θεσμικής υποστήριξης όλων των δράσεων και στρατηγικών στόχων του Ιδρύματος.

Υλοποιώντας υπεύθυνα, με εντιμότητα, συνέπεια, διαφάνεια, ακαδημαϊκό ήθος και με υψηλά πρότυπα το πρόγραμμά μας, θα κάνουμε πράξη το όραμά μας για ένα σύγχρονο, δημοκρατικό, αυτοδύναμο και ανοιχτών οριζόντων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο πρέπει να γίνει ο Πρωταγωνιστής και όχι ο «κομπάρσος» της πορείας της Ελληνικής Πανεπιστημιακής Κοινότητας.

Υποψήφιο πρυτανικό σχήμα:

Υποψήφιος Πρύτανης:

Ανδρέας Φλώρος, Καθηγητής του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Κοσμήτορας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών

Υποψήφιοι Αντιπρυτάνεις:

Ηλίας Γιαρένης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας

Ευστάθιος Μακρής, Αναπληρωτής Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών

Χριστίνα Μπάνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας

Χριστίνα Μπενέκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Τουρισμού

Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Νησιά Ιονίου Κόμβοι Ανάπτυξης

To Ιόνιο ΝΙΚΑ

www.ionio-nika.gr

Την υποψηφιότητά του για την θέση του Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου κατέθεσε επισήμως ο Καθηγητής του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας και Κοσμήτορας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών Ανδρέας Φλώρος με υποψήφιους Αντιπρυτάνεις τους Ηλία Γιαρένη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας, Ευστάθιο Μακρή, Αναπληρωτή Καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Χριστίνα Μπάνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας και Χριστίνα Μπενέκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Τουρισμού. Υπό τον τίτλο «Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Νησιά Ιονίου Κόμβοι Ανάπτυξης – Το Ιόνιο ΝΙΚΑ», το υποψήφιο πρυτανικό σχήμα με επικεφαλής τον Καθηγητή Ανδρέα Φλώρο, έχει δημοσιοποιήσει από καιρό το αναλυτικό πρόγραμμα δράσης στην ιστοσελίδα www.ionio-nika.gr του και με αφορμή την επίσημη κατάθεση της υποψηφιότητας εξέδωσε το ακόλουθο δελτίο τύπου:

Συνάντηση με την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου πραγματοποίησε ο υποψήφιος Πρύτανης Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος στα γραφεία της Περιφέρειας.

Κατά την συνάντηση, στην οποία παρευρέθηκε και ο υποψήφιος αντιπρύτανης του σχήματος «Ιόνιο Νικά» Αναπληρωτής Καθηγητής Ευστάθιος Μακρής, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στις επιμέρους προοπτικές ουσιαστικής ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ του Ιονίου Πανεπιστημίου και της ΠΙΝ, εστιάζοντας σε συγκεκριμένες δράσεις ανάπτυξης του Πανεπιστημίου και της Περιφέρειας, αλλά και ειδικότερα στον προγραμματισμό της επόμενης προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027.

Συγκεκριμένα, στην συνάντηση τονίστηκε ότι, η υλοποίηση του προγράμματος δράσης που έχει ανακοινωθεί από το υποψήφιο πρυτανικό σχήμα με επικεφαλής τον κ. Ανδρέα Φλώρο προϋποθέτει, ειδικά στο σκέλος της ανάπτυξης, την ουσιαστική συνεργασία του Ιδρύματος με την ΠΙΝ. Πτυχές του προγράμματος αυτού, όπως το κτιριολογικό σχέδιο του Ιονίου Πανεπιστημίου, το οποίο πρέπει να καθοριστεί με βάση την καταγραφή των μακροπρόθεσμων αναγκών των ακαδημαϊκών του μονάδων, αλλά και τις ανάγκες στέγασης των φοιτητών σε εστίες σε όλα τα νησιά, αποτελούν εμβληματικά δείγματα απαιτούμενης συνέργειας σε τεχνοοικονομικό επίπεδο.

Παράλληλα, αναγνωρίστηκε ότι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο πρέπει να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς σε θέματα ανάπτυξης και εκμετάλλευσης της καινοτομίας σε Περιφερειακό επίπεδο. Σε αυτό βοηθούν τα ιδιαίτερα επιστημονικά πεδία των Τμημάτων του. Δράσεις όπως η ίδρυση ενός κέντρου αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (συμπεριλαμβανομένων των σεισμών), αλλά και η ανάπτυξη νέων ψηφιακών υποδομών με σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές, όπως π.χ. δικτύων πέμπτης γενιάς (5G) σε όλα τα νησιά αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα επένδυσης στην καινοτομία τα οποία πρέπει άμεσα να δρομολογηθούν. Επιπροσθέτως, σε τομείς όπου έχουν ήδη πραγματοποιηθεί κάποιες δράσεις – με μικρή όμως πρόοδο – όπως στην αγροδιατροφή, θα πρέπει να επανακαθοριστούν οι στόχοι με βάση τα πλέον σύγχρονα δεδομένα στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Η διαχείριση του πολιτιστικού πλούτου και κληρονομιάς των Ιόνιων Νησιών και η προβολή της ιστορίας τους αποτελεί επίσης υψηλό ζητούμενο και μπορεί να βασιστεί στον μετασχηματισμό της λειτουργίας των μουσείων της περιφέρειας, λαμβάνοντας υπόψιν τη νέα ψηφιακή πραγματικότητα. Τέλος, η όποια ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών του Ιδρύματος πρέπει να πραγματοποιηθεί βάσει στρατηγικού σχεδίου, συμπεριλαμβάνοντας υποδομές ανοικτής πρόσβασης, όπως π.χ. ανοικτά ερευνητικά εργαστήρια (open fab/labs), ανοικτά δημιουργικά studios και γραφείο κινηματογραφικών παραγωγών (film office).

Ως προς την βασική και εφαρμοσμένη έρευνα που πραγματοποιείται στο Ίδρυμα, πρέπει να υποστηριχθούν εκείνες οι ερευνητικές πρωτοβουλίες, οι οποίες παρουσιάζουν πραγματικά πρωτότυπα και καινοτομικά χαρακτηριστικά και δεν ανακυκλώνουν απλώς τα όποια ερευνητικά αποτελέσματα. Με αυτή την προτεραιότητα ως δεδομένο, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο μπορεί να συμβάλλει στον σχεδιασμό της επόμενης προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027, εστιάζοντας στην πραγματική – προσανατολισμένη στην τοπική δυναμική – καινοτομία και με εξειδίκευση σε εναλλακτικές μορφές ανάπτυξης, με στόχο την μείωση της έκθεσης συγκεκριμένων τομέων (π.χ. του τουρισμού) σε κινδύνους. Για το λόγο αυτό, κρίνεται απαραίτητη η θεσμοθέτηση εξειδικευμένων κριτηρίων αξιολόγησης της πραγματικής καινοτομίας, όπως αυτή μπορεί να προκύψει από διαθεματικές και διεπιστημονικές ερευνητικές προσεγγίσεις, προσανατολισμένων στο να υπηρετήσουν ανάγκες της Περιφέρειας.

Επιπλέον, η εμπειρία του Ιονίου Πανεπιστημίου που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του, μπορεί να συμβάλλει συμβουλευτικά στον αντίστοιχο μετασχηματισμό των διαδικασιών της ΠΙΝ που σχετίζονται με την έρευνα και την καινοτομία. Τέλος, η ακαδημαϊκή εξειδίκευση του Ιδρύματος σε θέματα προβολής και επικοινωνίας με σύγχρονα ψηφιακά μέσα μπορεί να ενισχύσει την πολυτροπική, διεθνή παρουσίαση της Περιφέρειας.

Υποψήφιο πρυτανικό σχήμα:

Υποψήφιος Πρύτανης:

Ανδρέας Φλώρος, Καθηγητής του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Κοσμήτορας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών

Υποψήφιοι Αντιπρυτάνεις:

Ηλίας Γιαρένης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας

Ευστάθιος Μακρής, Αναπληρωτής Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών

Χριστίνα Μπάνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας

Χριστίνα Μπενέκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Τουρισμού

Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Νησιά Ιονίου Κόμβοι Ανάπτυξης

To Ιόνιο ΝΙΚΑ

www.ionio-nika.gr

Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
35 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top