Και ας κάνουμε τώρα μία σύγκριση. Επειδή πολλά γράφηκαν πρόσφατα για πόσα πληρώνει ο Δήμος Κεφαλλονιάς σε αντιμισθίες αιρετών, τα περισσότερα από τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Θα συγκρίνουμε πόσα πλήρωσαν οι πρώην Δήμοι βάσει των στοιχείων του 2010 και πόσα πληρώνει ο ενιαίος Δήμος Κεφαλλονιάς βάσει των στοιχείων του 2015.

Οι πραγματικές δαπάνες είναι αυτές που αποτυπώνονται στους απολογισμούς, δηλαδή αυτά που πληρώνονται και όχι αυτά που προβλέπονται στην αρχικό π/Υ κάθε έτους.
Τα ποσά αφορούν μόνον στις αποζημιώσεις των Δημάρχων και τους δημοτικών συμβούλων. ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ. ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία οι πρώην “έμπειροι και ικανοί” Δήμοι πλήρωσαν το 2010 το ποσό 943.659,66 ευρώ ενώ ο ενιαίος Δήμος Κεφαλλονιάς μόλις 136.234,35. Κάντε την σύγκριση και βγάλτε το συμπέρασμα…
Εδώ θα δείτε τα πλήρη στοιχεία: ΑΜΟΙΒΕΣ-ΑΙΡΕΤΩΝ-2010-ΠΡΩΝΗ-ΔΗΜΟΙ-2010
Τέλος αυτό που δεν φαίνεται στον πίνακα είναι ότι από 2011 έως σήμερα ο Δήμος Κεφαλλονιάς έχει πληρώσει 235.772 ευρώ μόνον για έξοδα συνεδριάσων και παράστασης των δημοτικών συμβούλων των πρώτην Δήμων που δεν τα είχαν πληρωθεί ποτέ πριν το 2010, και τα ζήτησαν να τα πληρώσει ο Δήμος Κεφαλλονιάς ως διάδοχος των Δήμων. Η συντριπτική πλειοψηφία από αυτό το ποσό αφορούσε το Δήμο Λειβαθούς που όπως φαίνεται και από τα απολογιστικά στοιχεία, εμφανίζει μικρότερο ποσό δαπανών για αιρετούς, ακριβώς επειδή δεν τα πλήρωνε και τα κληρονόμησε ο Δήμος Κεφαλλονιάς.