skip to Main Content
11145144 10204639459681771 2595882164821291192 N (Copy)

Θ. Γαλιατσάτος: Θωρακίζουμε τα νησιά μας….

….ενισχύουμε το αίσθημα ασφαλείας κατοίκων και επισκεπτών

1.209.991,28 ευρώ από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

για τη δημιουργία του “Τηλέμαχου”, ενός καινοτόμου

επιχειρησιακού συστήματος διαχείρισης σεισμικού κινδύνου 

 

Θεόδωρος Γαλιατσάτος:

Προσεγγίζουμε με ολιστικό τρόπο τη διαχείρισητου φυσικού, σεισμικού κινδύνου, θωρακίζοντας τα νησιά μας

Στη δημιουργία του “Τηλέμαχου”, ενός καινοτόμου επιχειρησιακού συστήματος διαχείρισης σεισμικού κινδύνου, προχωρά η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, μετά την ένταξη της σχετικής πράξης που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Η πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ιόνια Νησιά 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, με προϋπολογισμό 1.209.991,28 ευρώ και δικαιούχο την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Ο “Τηλέμαχος” θα περιλαμβάνει:

– Την εκπόνηση (με βάση την ανάλυση των γεωπολιτικών, σεισμικών κλπ. δεδομένων και τη χρήση σύγχρονων καινοτόμων μεθοδολογιών) διαφόρων θεματικών χαρτών (γεωλογικών, νεοτεκτονικών, σεισμικότητας κλπ) και μετρήσεις απόκρισης εδαφών και τρωτότητας κτιρίων, δικτύων και υποδομών. Οι δράσεις αυτές θα ενισχυθούν με την εγκατάσταση νέων ή την ενίσχυση υπαρχόντων δικτύων καταγραφής σεισμολογικών παραμέτρων και συστημάτων παρακολούθησης πρόδρομων σεισμικών φαινομένων και μέτρησης της παραμόρφωσης του στερεού φλοιού στην περιοχή των Ιονίων Νήσων.

– Την ανάπτυξη (με βάση τα συμπεράσματα των δεδομένων) ενός καινοτόμου συστήματος για την αξιολόγηση των κινδύνων αλλά και την υποστήριξη στον καθορισμό των διεπαφών ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ εμπλεκομένων φορέων, καθώς και τη διευκόλυνση του συντονισμού τους, την επεξεργασία δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, την τυποποίηση διαδικασιών αξιολόγησης πληροφοριών, λήψης αποφάσεων, παρακολούθησης ενεργειών και καταγραφής, την αυτοματοποίηση δημιουργίας αρχείου και εκθέσεων συμβάντων, την ανάπτυξη συστήματος πληροφόρησης SMS και την ανάπτυξη επιχειρησιακών σχεδίων σε ψηφιακό περιβάλλον και περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).

– Την εκπόνηση/ οργάνωση επιχειρησιακών σχεδίων και την πιλοτική εφαρμογή συνδυασμένων ασκήσεων ετοιμότητας, οι οποίες απευθύνονται σε όλους τους θεσμικά εμπλεκόμενους σε τοπικό επίπεδο και στοχεύουν στην εξοικείωση αρμοδίων σε διαδικασίες και δράσεις ορθολογικού τρόπου διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου.

 

Το πρόγραμμα προβλέπει δράσεις ενημέρωσης – εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, οι οποίες θα αποτελέσουν ένα από τα κυριότερα εργαλεία για την εμπέδωση των προϊόντων του προγράμματος και της κεφαλαιοποίησης των αποτελεσμάτων του σε μακροχρόνια βάση. Ειδικότερα περιλαμβάνεται δημιουργία και παραγωγή ειδικού ενημερωτικού υλικού, εκπαίδευση και προετοιμασία εμπλεκομένων φορέων, σχεδίαση ειδικών δράσεων επικοινωνίας προς τα ΜΜΕ, ενημέρωση και εκπαίδευση ειδικών ομάδων του πληθυσμού καθώς και ενημέρωση και εκπαίδευση με ειδικό στόχο την τουριστική βιομηχανία.

 

Στο σύνολο των παρεμβάσεων θα ληφθεί υπόψη η διάσταση της αναπηρίας.

 

Ημερομηνία έναρξης της πράξης είναι η 1η Οκτωβρίου 2017 και λήξης η 31 Δεκεμβρίου 2020. Για τον “Τηλέμαχο” η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων συνεργάζεται με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων, τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

 

 

Θ. Γαλιατσάτος: Θωρακίζουμε τα νησιά μας, ενισχύουμε το αίσθημα ασφαλείας κατοίκων και επισκεπτών

 

Η δημιουργία του “Τηλέμαχου” ενός καινοτόμου επιχειρησιακού συστήματος από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων γίνεται στην κατεύθυνση της ολιστικής προσέγγισης στη διαχείριση του φυσικού και σεισμικού κινδύνου. Γνωρίζουν όλοι ότι τα νησιά μας είναι μια περιοχή που χαρακτηρίζεται σεισμικά ως η πιο ενεργή στον Ελληνικό χώρο και μια από τις πλέον ενεργές παγκοσμίως. Η έντονη σεισμικότητα αποδεικνύεται όχι μόνο από την ιστορική αλλά και από την πρόσφατη καταγεγραμμένη σεισμικότητα, με εκτεταμένες επιπτώσεις στους ανθρώπους, στο φυσικό περιβάλλον, στα κτίρια και τις υποδομές των Ιονίων Νήσων. Με μια σειρά δράσεων, πράξεων, έργων και τώρα με το καινοτόμο αυτό σύστημα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να θωρακίσουμε τα νησιά μας και να ενισχύσουμε το αίσθημα ασφαλείας των κατοίκων και επισκεπτών”, δήλωσε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
40 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top