skip to Main Content
Kitrinos1 (Copy)

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣ «ΚΙΤΡΙΝΟ ΤΥΠΟ»: Ο ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

d4a7390d1f79cdaa8b578f05634b0ddb_L (Copy)

Με αφορμή διαδικτυακά δημοσιεύματα που αφορούν στην «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Γ ’ Τριμήνου 2015» του Δήμου μας, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
1. Είναι πάγια τακτική του «κίτρινου τύπου» να χρησιμοποιεί οικονομικά στοιχεία και αριθμούς κατά το δοκούν και με έωλη επιχειρηματολογία με προφανή στόχο να πλήξει την δημοτική αρχή και τις υπηρεσίες της. Δεν θα το καταφέρει.
2. Είναι ατυχέστατη η προσπάθεια σύγκρισης του 2014 με το 2015. Διότι το εννεάμηνο του 2014 εμφανίζονται και τα έκτακτα έσοδα για τους σεισμούς στα απολογιστικά στοιχεία όπως αποτυπώνεται και στο υπόλοιπο των ταμειακών διαθεσίμων που αναφέρει. Με αυτό μπορείτε όλοι να αντιληφθείτε την εγκυρότητα της επιχειρηματολογίας που χρησιμοποιούν
3. Η προφανής αστάθεια του οικονομικού περιβάλλοντος, η μη ύπαρξη κανονικότητας και συνεπώς η δυσκολία συσχέτισης των μεγεθών με τα αποτελέσματα των παλαιότερων ετών που αφορούν στη ροη εισπράξεων και πληρωμών, καθορίζουν και επηρεάζουν τη λογική των στόχων που κάθε φορά τίθενται αλλά και την επίτευξή τους. Για παράδειγμα υπάρχουν μεγάλα οφειλόμενα χρηματικά ποσά που ενώ βάσει της νομοθεσίας πρέπει να εγγράφονται στον προϋπολογισμό και να στοχοθετούνται, λόγω της πρωτοφανούς αρνητικής οικονομικής συγκυρίας δεν εισπράττονται ή εισπράττονται σε χρονικά διαστήματα μη εύκολα προβλέψιμα. Αντίστοιχα περιορίζονται και τα ποσά των δαπανών που εξοφλούνται τις ίδιες χρονικές περιόδους. Αυτό για τον ισχυρισμό περί «κουτοπονηριάς» για τις ασταθείς οικονομικά συνθήκες, όταν περάσαμε μία δύσκολη χρονιά που είχε εκλογές, δημοψήφισμα, capital control, αναστολή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης από 21/7/2015-31/10/2015, έλλειψη ευνοϊκών νομοθετικών ρυθμίσεων για οφειλές και που ασφαλώς δεν θα μπορούσαν να προβλεφθούν.
4. Σε ότι αφορά στα υποκαταστήματα (Μελισσάνη, Δρογκαράτη, κλπ): Ουδέν ψευδέστερον από αυτά που αναφέρονται. Η απόδοση των υποκαταστημάτων ήταν θετική και αποτυπώνεται και στην έκθεση λόγω της γενικότερης αύξησης της επισκεψιμότητας σε αυτά για την φετινή χρονιά. (επιφύλαξη στους στόχους για την πορεία της τουριστικής περιόδου λόγω των γενικότερων συνθηκών!)
5. Σε ότι αφορά στο έωλο επιχείρημα περί αναγκαστικής τροποποίησης προυπολογισμού. Η Δημοτική Αρχή λογικό είναι να μην επιθυμεί κι άλλο να συρρικνώσει τον Π/Υ του Δήμου καθώς αυτός το 2011 έφτασε περίπου τα 75.000.000€ και το 2016 φτιάχνει Π/Υ με 37.000.000€! λόγω της σταδιακής συρρίκνωσης των πόρων στην αυτοδιοίκηση.
6. Η πορεία του Δήμου γενικότερα είναι ξεκάθαρα βελτιωμένη αν λάβουμε υπόψη την πορεία τριών βασικών μεγεθών, τις οφειλές σε προμηθευτές που από 11.009.070,70€βάσει της απογραφής που παρέλαβε σήμερα ανέρχονται περίπου στις 2.822.000€, το ύψος των δανείων το οποίο ήταν κατά την απογραφή 13.515.364,07€ ενώ σύμφωνα με τον Ισολογισμό του 2014 είναι 11.445.762,55€ συμπεριλαμβανομένου και του δανείου της Λειβαθούς που αναγκαστικά σύναψε, ενώ το υπόλοιπο απαιτήσεων ήταν στην απογραφή 3.257.364,40€ και σύμφωνα με τον τελευταίο εγκεκριμένο Ισολογισμό 2014 ανήλθε στα 6.036.390,05€ δεδομένου ότι ο Δήμος Κεφαλλονιάς εντόπισε και βεβαίωσε φορολογητέα ύλη (περίπου 3.500.000€ μέχρι σήμερα) που αφορούσε διαχείριση των πρώην δήμων για την οποία υπήρχε σοβαρός κίνδυνος παραγραφής. Ο εντοπισμός απαιτήσεων που αφορούν τους πρώην Δήμους και δεν είχαν αναζητηθεί από αυτούς συνεχίζεται έως σήμερα (χαίρε βάθος αμέτρητον δηλαδή) ενώ για το σύνολο των παραπάνω απαιτήσεων ο Δήμος έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την είσπραξή τους σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ. Κατά συνέπεια λαμβάνοντας υπόψη την πορεία των κριτηρίων του Παρατηρητηρίου αλλά και των γενικότερων μεγεθών δεν τίθεται κανένα θέμα να τεθεί ο Δήμος σε καθεστώς επιτήρησης αντιθέτως βρίσκεται σε σταθερή πορεία οικονομικής εξυγίανσης.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
40 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top