skip to Main Content
E52276be9b42090189b5051f625a042d XL (Copy)

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου (video)

Κάμερα: Γιάννης Παπαδάτος 

Τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Συμμετοχή του Δήμου στο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια.
Εισήγηση :Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Διονύσιος Μινέτος

2) Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αργοστολίου και του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών.
Εισήγηση :Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Διονύσιος Μινέτος.

3) Μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της AegeanRebreath ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ και του Δήμου Αργοστολίου.
Εισήγηση :Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Διονύσιος Μινέτος.

4) Έγκριση της αριθ 18/22 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά τον Κανονισμό λειτουργίας Πεζόδρομου Σκάλας.
Εισήγηση :Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Διονύσιος Μινέτος.

5) Έγκριση της αριθ 19/22 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την έκθεση πεπραγμένων έτους 2020 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Εισήγηση : Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος

6) Έγκριση της αριθ 20/22 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την έκθεση πεπραγμένων έτους 2021 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Εισήγηση : Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος

7) Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εργασίες βελτίωσης και συντήρησης γηπέδου Κεραμειών» αναδόχου «LYDAKIS Construction Co»
Εισήγηση :Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Διονύσιος Μινέτος.

8) Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου :
«Αποκατάσταση Ανοιχτού Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αργοστολίου ».
Εισήγηση :Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Διονύσιος Μινέτος.

9) Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του Έργου: «Αποκατάσταση Δασικής Βλάστησης και λοιπών Ζημιών στο Άλσος Κουτάβου Δήμου Αργοστολίου»
Εισήγηση :Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Διονύσιος Μινέτος.

10) Έγκριση της αριθ 53/22 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου σχετικά με έκθεση πεπραγμένων ΟΕ του έτους 2020.
Εισήγηση : Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών .

11) Έγκριση της αριθ 54 /22 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου σχετικά με Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Α΄ εξάμηνου 2021.
Εισήγηση : Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών .

12) Έγκριση της αριθ 04/22 απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου
σχετικά με τροποποίηση σχεδίου Ο.Ε.Υ
Εισήγηση: Γενικός Γραμματέας Δήμου Αργοστολίου Νικόλαος Φραντζής .

13) Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου σχετικά με
2η τροποποίηση Προυπολογισμού Οικονομικού Έτους 2022.
Εισήγηση : Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών .

14) Χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες που αντιμετωπίζουν έκτακτα γεγονότα.
Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσιλιμιδός

15) Γνωμοδότηση για τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στη θαλάσσια περιοχή Σκάλας Κεφαλληνίας
Εισήγηση : Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος &Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Αλεξία Ζαπάντη .

16) Γνωμοδότηση για τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στη θαλάσσια περιοχή Φτέρη Κεφαλληνίας
Εισήγηση: Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος &Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Αλεξία Ζαπάντη

17) Σχετικά με αίτημα Διαχειριστικής Αρχής Κληροδοτήματος Παναγή Α. Βαλλιάνου .
Εισήγηση : Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

18) Επιχορήγηση Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου
Εισήγηση: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ –ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ

Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
35 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top