“Η ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΚΟΥΓΙΑΝΑ” ….. Ο ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ……Ένας ιδιαίτερος ναος που καθίσταται μοναδικός λογω της Αρχιτεκτονικής του, καί γιατί φιλοξενεί μια μεγάλη τοιχογραφία της Δευτέρας Παρουσίας. Κατα πολλούς ειδικούς χρονολογείται τον 11ον αιώνα μ.χ. Η τοιχογραφία έχει χαρακτηριστικά έντεχνης και λαϊκής τεχνοτροπίας. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που την καθιστά μοναδική ειναι η καταγράφη παραδοσιακών φορεσιών της εποχής εκείνης στην Ερυσσο.