skip to Main Content
Therino Kleisimo 2 (Copy)

Η Κυριακή Νικολαΐδου ορίστηκε γενική γραμματέας του Δήμου Ρόδου

Πρώην Γ Γ του Δήμου Κεφαλονιάς

Δημοσιεύτηκε χθες στο “Διαύγεια” η απόφαση του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Καμπουράκη, με την οποία ορίζεται γενική γραμματέας του δήμου Ρόδου, η δρ. Κυριακή Νικολαΐδου.

Η κ. Νικολαΐδου είναι επιστήμονας εγνωσμένων ικανοτήτων, και ήδη έχει πιάσει δουλειά στον δήμο Ρόδου, κερδίζοντας μάλιστα τις εντυπώσεις με την επιστημονική της επάρκεια και το πνεύμα συνεργασίας που τη διακρίνει. Η παρουσία της αναμένεται ότι θα συμβάλει σημαντικά στην καλύτερη λειτουργία της δημοτικής αρχής.

Στη σχετική απόφαση του δημάρχου κ. Αντώνη Καμπουράκη, αναφέρονται τα εξής:

“ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Προσλαμβάνουμε τη Δρ. Κυριακή Νικολαΐδου ως Γενική Γραμματέα του Δήμου Ρόδου με ισχύ από την υπογραφή της παρούσας απόφασης, για όλες τις συνέπειες, ασκώντας τα προβλεπόμενα από το άρθρο 38 παρ. 2 του Ν. 3801/2009 καθήκοντα.

Ο Δήμαρχος μπορεί, με απόφαση του, και με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του Ν. 3584/07, να εκχωρεί και άλλες αρμοδιότητες στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 άρθρου 38 του Ν. 3801/2009. Η Γενική Γραμματέας παύει να ασκεί τα καθήκοντά της και απολύεται αυτοδικαίως όταν ο Δήμαρχος που τη διόρισε, απολέσει την ιδιότητά του για οποιονδήποτε λόγο.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Δήμαρχος
Αντώνης Β. Καμπουράκης“

CV-NIΚΟΛΑΪΔΟΥ
Η Δρ. Κυριακή Νικολαΐδου έχει πολυετή εμπειρία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στην κεντρική κρατική διοίκηση. Έχει διατελέσει επί δύο δημοτικές θητείες Γενική Γραμμάτεας σε ΟΤΑ, αλλά και ειδικός σύμβουλος σε ΟΤΑ, στέλεχος σε υπουργικό επίπεδο και στέλεχος σε συλλογικούς φορείς της αυτοδιοίκησης.

Είναι κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος στον τομέα Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό Άριστα και υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.

Έλαβε το Μεταπτυχιακό της δίπλωμα στη Δημόσια Πολιτική με άριστα από το ίδιο πανεπιστήμιο και με υποτροφία από το Τhe Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (Sylff) της Ιαπωνίας και έχει βασικό τίτλο Σπουδών στις Πολιτικές επιστήμες και Δημόσια Διοίκηση από τη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ.

Κατέχει πιστοποιητικό του London School of Economics στο πεδίο Organization & Strategic Management. Από το 1999 έως το 2012 συνεπικουρούσε τη διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής ΝΟΠΕ του ΕΚΠΑ, στη Δημοσιονομική Οικονομία και Πολιτική και στη Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστημών.

Ολοκλήρωσε τη Μεταδιδακτορική της έρευνα στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στην αξιολόγηση της σχετικής οικονομικής αποδοτικότητας όλων των Δήμων της χώρας με τη μέθοδο Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων (Data Envelopment Analysis).  Έχει παρουσιάσει πλήθος εισηγήσεων σε συνέδρια και ημερίδες για την τοπική Αυτοδιοίκηση και είναι ενεργό μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Δήμων.

Συμμετείχε σε ομάδες εργασίας της  Ελληνο-Γερμανικής Συνέλευσης (GRDE.EU) για την τοπική αυτοδιοίκηση,  ενώ έχει συμμετάσχει ενεργά στο δίκτυο EuroHealth NET- Equity Action με εισηγήσεις στις Βρυξέλλες και το Βερολίνο με αντικείμενο την αντιμετώπιση ανισοτήτων στην υγεία και στην προαγωγή της ευημερίας των παιδιών σε περιφερειακό επίπεδο.

Είναι μητέρα δύο παιδιών και παντρεμένη με τον τηλεοπτικό σκηνοθέτη Δημήτρη Δανίκα.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ονοματεπώνυμο:  Κυριακή Ε. Νικολαϊδου

Ημερομηνία γέννησης: 15 Ιουνίου 1971

Υπηκοότητα: Ελληνική

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη με 2 τέκνα

Μόνιμη Κατοικία: Μήλου 13 Καματερό, Αθήνα, ΤΚ 13451

Τηλ. Kιν.: 6932 482742

Τηλ. Εργασίας: 26710 22933 (Εσωτ. 28)

e-mail: kiriakinikol@gmail.com

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ – ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Μεταδιδακτορική έρευνα, στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με αντικείμενο «Σχετική αποδοτικότητα της τοπικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα μετά τη μεταρρύθμιση του Προγράμματος –Καλλικράτης-. Εμπειρική διερεύνηση  με τη χρήση μη παραμετρικών μεθόδων Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων (Data Envelopment Analysis-DEA)»

Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D) με θέμα: «Δαπάνες Δημόσιας Διοίκησης, Επενδύσεις και Οικονομική Ανάπτυξη. Η περίπτωση της Ελλάδας 1960-2014. Θεωρητική και εμπειρική ανάλυση», Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, ΕΚΠΑ –

Επίδοση: ΑΡΙΣΤΑ ομόφωνα.

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών (MSc) «Κράτος και Δημόσια Πολιτική», Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης, Σχολή Νομικών-Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, ΕΚΠΑ

Επίδοση: ΑΡΙΣΤΑ

Πτυχίο Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης, Σχολή Νομικών-Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, ΕΚΠΑ

Επίδοση: ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

London School of Economics & Political Science (LSE)

Summer School –Certificate in “Organisation & Strategic Management”

Επίδοση: A-

Ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποφοίτων ΑΕΙ στην επαγγελματική

δημοσιογραφία, Εργαστήρι Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας

Επίδοση: ΑΡΙΣΤΑ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

– Υποτροφία Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας

– Υποτροφία μεταπτυχιακών σπουδών  Τhe Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (Sylff).  (https://www.sylff.org/fellows/kiriaki-nikolaidou/)

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά   Proficiency (Cambridge)

Ιταλικά Certificato Medio Palso

Γαλλικά  Κατανόηση, ανάγνωση

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ακαδημαϊκά έτη από το 1999 – 2012: Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

Σχολή Νομικών, Οικονομικών – Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης.

Επικουρική Διδασκαλία  ‘‘Δημοσιονομική Οικονομία και Πολιτική’’ – ΣΤ΄& Η’ Εξαμήνο  (Καθ. Ιωάννης Υφαντόπουλος)

Επικουρική Διδασκαλία  ‘‘Μέθοδοι και Τεχνικές Κοινωνικής Έρευνας Ι’’ – Γ’ Εξαμήνο (Καθ. Ιωάννης Υφαντόπουλος)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΕΡΕΥΝΕΣ

·    Επιστημονικό σύγγραμμα: «Η Στατιστική στην Κοινωνική Έρευνα». Ιωάννης Ν. Υφαντόπουλος – Κυριακή Ε. Νικολαϊδου, Εκδόσεις Gutenberg, ΑΘΗΝΑ 2008.  (Κωδικός ΕΥΔΟΞΟΣ: 31590)

·    Διδακτορική Διατριβή: «Δαπάνες Δημόσιας Διοίκησης, Επενδύσεις και Οικονομική Ανάπτυξη. Η περίπτωση της Ελλάδας 1960-2014. Θεωρητική και εμπειρική ανάλυση»  (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/43663)

·    Διπλωματική εργασία: «Η επίδραση της παραγωγής του αγαθού της άμυνας στην οικονομική ανάπτυξη της μεταπολεμικής Ελλάδος».

·    Συνεργάτης Ερευνητής -Έκθεση: «Οι Περιβαλλοντικές, Οικονομικές και Κοινωνικές Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην Ελλάδα», ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Αθήνα, 2011. (1.11.2010-29.2.2011)

(https://www.bankofgreece.gr/bogekdoseis/Πληρης_Εκθεση.pdf)

·    «Δομή και Λειτουργία των Δήμων στη Γερμανία» &  «Δομή και Λειτουργία των Δήμων Ελλάδα», Ελληνο-Γερμανική Συνέλευση GRDE.EU) – Ηλεκτρονική Έκδοση Αθήνα, 2014.

(www.grde.eu/el/dgv/publikationen/reihen/…/Struktur_deutscher_Kommunen_gr.pdf

ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ

Windows, Microsoft Office, (Excel, Word, Access, Powerpoint, Outlook, Publisher), Acrobat Reader,   Photoshop, Internet, SPSS, E-views.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Οκτώβριος 2011 – Σεπτέμβριο 2014 & Αύγουστος 2015 έως Αύγουστο 2019

Γενική Γραμματέας Δήμου Κεφαλλονιάς

Ιανουάριος 2011 – Οκτώβριος 2011

Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Κεφαλλονιάς σε θέματα δημόσιας διοίκησης και κοινωνικής πολιτικής.

Ιανουάριος 2008 – Οκτώβριο 2009

Επιστημονική σύμβουλος βουλευτή.

Ιούλιος 2005- Οκτώβριος 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – Γραφείο Υφυπουργού Εξωτερικών

Μετακλητή υπάλληλος με κύρια καθήκοντα προετοιμασία εισηγήσεων του ΥΦΥΠΕΞ κατά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο στην Επιτροπή Εθνικής Άμυνας & Εξωτερικών Υποθέσεων, προετοιμασία δημόσιων παρεμβάσεων του ΥΦΥΠΕΞ, προετοιμασία φακέλων του ΥΦΥΠΕΞ κατά τις διαπραγματεύσεις της Ελλάδος στην Ε.Ε. για την Δ’ Προγραμματική περίοδο, στατιστική τεκμηρίωση των φακέλων του ΥΦΥΠΕΞ σε θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος π.χ. τουρισμός – βίζες, λαθρομετανάστευση, δημοσιονομικά, (σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου), συμμετοχή στην επικοινωνιακή ομάδα του γραφείου του ΥΦΥΠΕΞ, συνοδεία και υποστήριξη ΥΦΥΠΕΞ σε πλήθος διμερών και διεθνών συναντήσεων,  κ.α.

Απρίλιος 2004- Δεκέμβριος 2004

ABOUTMEDIA Ε.Π.Ε. – Εταιρεία επικοινωνίας

Εξωτερικός Επιστημονικός συνεργάτης στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνιακής πολιτικής

Μάρτιος 1999 – Ιούλιος 2000

Ελληνικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Αναπτυξιακών Εταιρειών Αυτοδιοίκησης (ΕΚΕΚΑ)

Προγραμματισμός, Υλοποίηση και Διαχείριση Κοινοτικών Προγραμμάτων

Σχεδιασμός δέκα (10) Προγραμμάτων Κατάρτισης Στελεχών Δομών Υποστήριξης της Περιφερειακής και Τοπικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» με φορέα υλοποίησης το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης. Συντονισμός υλοποίησης των προγραμμάτων και Διαχείριση.

Συντονισμός υλοποίησης και Διαχείριση Προγράμματος Κατάρτισης για την Οργάνωση των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» με φορέα υλοποίησης το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης.

Μάρτιος 1999 – Ιούνιος 1999

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης – Ινστιτούτο Επιμόρφωσης,  Αναπτυξιακή Εταιρεία της Αυτοδιοίκησης «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΠΕΤΑ) Α.Ε

Εξωτερικός Επιστημονικός Συνεργάτης –Επιμέλεια εισηγήσεων Σεμιναριακού Κύκλου με τίτλο «Η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση μετά το 2000» με συμμετέχοντες ανώτατα στελέχη Υπουργείων και Δημοσίων Υπηρεσιών και εισηγητές υπουργούς και επιστήμονες. Πεδία Εισηγήσεων: Τα όρια του Δημοσίου Τομέα, Σχεδιασμός Δημόσιων Πολιτικών σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό Επίπεδο, Διαδράσεις Διοικητικών Επιπέδων, Οργανωτικές και Λειτουργικές Καινοτομίες στις Δημόσιες Οργανώσεις, Δημόσια Διοίκηση και Κοινωνία των Πληροφοριών, Νέες Εργασιακές Σχέσεις.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΣΥΝΕΔΡΙΑ – WORKSHOPS

2018- Συνέδριο: « Διοίκηση και Οργάνωση των ΟΤΑ μετά τον Κλεισθένη», Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Δήμος Καρπενησίου- Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής αυτοδιοίκησης. Εισηγήτρια με θέμα: «Στρατηγικός Σχεδιασμός, Επιχειρησιακή Βελτίωση & Διοίκηση Προγραμμάτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση». Μέλος επιστημονικής επιτροπής Συνεδρίου.

2018- Συνέδριο: «Η συμμόρφωση της Διοίκησης με τις δικαστικές αποφάσεις», ΕΚΠΑ & Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 30/11/2018

2013 -Συνέδριο POLIS –HELEXPO: «Δημιουργικές Πόλεις – Συνδυάζοντας την Καινοτομία με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη», Εισηγήτρια με θέμα: «Χαρτογράφηση προβλημάτων Υπηρεσιών Δήμου Κεφαλλονιάς» με τη χρήση ερωτηματολογίων ικανοποίησης – (Minnesota satisfaction questionnaire)

2012-2013- Ημερίδες Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων «Κλεισθένης» σε συνεργασία με:

·      Δήμο Κέρκυρας: «Διοίκηση μέσω στόχων και αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού στην αυτοδιοίκηση», Συντονίστρια.

·      Δήμο Ανδραβίδας Κυλλήνης: Εισηγήτρια με θέμα «Η δημιουργία μια νέας ταυτότητας και η ανάγκη για παροχή όμοιων υπηρεσιών- Η περίπτωση του Δήμου Κεφαλλονιάς»

·      Δήμο Χαϊδαρίου: Εισηγήτρια με θέμα «Οικονομική Αυτοτέλεια ΟΤΑ και Έσοδα»

·      Δήμο Κεφαλλονιάς: «Οργάνωση & Διαχείριση Διοικητικών θεμάτων στους Δήμους», Υπεύθυνη διοργάνωσης – Συντονίστρια.

Συμμετοχή στις ομάδες εργασίας της «Ελληνο Γερμανικής Φιλίας» (GRDE.EU)  2013-2014

Παρακολούθηση Πιστοποιημένων Σεμιναρίων ΙΝΕΠ-ΕΚΔΔ

2014: «Μείωση Διοικητικών βαρών μέσω του Μοντέλου Άτυπης Προληπτικής Προσέγγισης σε τοπικό επίπεδο» Α και Β κύκλος (63 ωρών)

2013: «Σύστημα Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)» (35 ωρών)

2012: «Διοίκηση μέσω στόχων και μέτρηση αποδοτικότητας» (21 ωρών)

EuroHealth NET- Equity Action – WorkPackage5:

Συμμετοχή του Δήμου Κεφαλλονιάς ως μοναδικής ελληνικής συμμετοχής στις εργασίες της προετοιμασίας των προτάσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πολιτική αντιμετώπισης των ανισοτήτων υγείας των πληθυσμών 2014-2020.  Βερολίνο –Νοέμβριος 2012, Βρυξέλλες – Μάιος 2013.

Κατάρτιση και Παρουσίαση Project: «Child Prosperity Alliance» για την ολοκληρωμένη μέριμνα για την υγιή ανάπτυξη του παιδιού με τη δημιουργία δικτύου αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών.

Βρυξέλλες – Ιανουάριος 2014: Συμμετοχή στη Σύνοδο του δικτύου υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Building cohesion and Strengthening Health for Growth: ADDRESSING HEALTH INEQUALITIES 2014 AND BEYOND»

Νοέμβριος 2013 – Σχολή Εθνικής Ασφάλειας:

Συμμετοχή σε Ημερίδα με θέμα: «Η διάσταση και οι συνέπειες του οικονομικού εγκλήματος στη σημερινή οικονομική πραγματικότητα»

Ιανουάριος – Μάρτιος 2010

Ελεύθερο Πανεπιστήμιο – Στοά του Βιβλίου, Κύκλος μαθημάτων του Καθ. Χρήστου Γιανναρά: “Πολιτική φιλοσοφία: το πρόβλημα της πολιτικής στη νεωτερικότητα”

Δεκεμβριος 1998

Κοινοτική Πρωτοβουλία ADAPT II – Πρόγραμμα κατάρτισης «Δημιουργία Τοπικών Κέντρων Επιχειρηματικότητας και Προώθησης της Απασχόλησης»

Οκτώβριος 1992 – Σεπτέμβριος 1993

1ο Εξάμηνο: Βοηθός Ερευνητής, Τμήμα Τεκμηρίωσης, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής  (EΛΙΑΜΕΠ)

2ο Εξάμηνο: Συντονίστρια, Τμήμα Εκπαίδευσης – Εκδηλώσεων   και Δημοσίων Σχέσεων, (ΕΛΙΑΜΕΠ)

Οκτώβριος 1992: “Introduction to Japanese Studies” – Certificate, Πρόγραμμα δυο εβδομάδων (Ελληνικό Ιδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής σε  συνεργασία με το  The Japan Foundation)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ως προπτυχιακή φοιτήτρια

Έρευνα για τον Διοικητικό Εκσυγχρονισμό του Υπουργείου Αιγαίου. Έρευνα πεδίου στις Κυκλάδες, στατιστική ανάλυση δεδομένων ερωτηματολογίων, γραμματειακή υποστήριξη.  (ΕΛΚΕ)

Έρευνα: Συμμετοχή στην επίσημη προσαρμογή και εφαρμογή του ερωτηματολογίου EUROQOL (European Quality of Life) της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα.

Έρευνα για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία  με το Πανεπιστήμιο Αθηνών με θέμα: Τοπική Αυτοδιοίκηση στις Κυκλάδες. Τι γνωρίζουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση?” (Επεξεργασία των δεδομένων και εκτίμηση των αποτελεσμάτων). (ΕΛΚΕ)

Πηγή: rodiaki.gr

Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
35 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top