skip to Main Content
EUAGELOPOULOS

Η Ελλάδα χρόνο με το χρόνο σβήνει.

Η Ελλάδα χρόνο με το χρόνο σβήνει.

Όσο έχεις στρατιώτες έχεις τη δυνατότητα να πολεμάς. Εάν χάσεις τους στρατιώτες σου, όσο και στρατιωτικό υλικό να έχεις στην κατοχή σου, έχεις χάσει τη μάχη. Το στρατιωτικό υλικό θα περάσει ως λάφυρο στα χέρια του εχθρού. Έτσι και η Ελλάδα ως οικόπεδο θα περάσει στα χέρια των ξένων. Το δημογραφικό είναι το κύριο όπλο του αντιπάλου με το οποίο σκοπεύει να σπάσει τη ραχοκοκαλιά της χώρας. Γι’ αυτό και συνεχώς κερδίζουν χρόνο κρατώντας μας στο ευρώ αλλά και διατηρώντας στην κυβέρνηση της χώρας χαλασμένα μυαλά και υποταγμένους πολιτικούς. Γνωρίζουν ότι χρόνο με το χρόνο σβήνουμε ως λαός και συνεπώς θα σβήσουμε και ως χώρα. Όλα όσο γίνονται από τους δανειστές και την υπάκουα κυβέρνηση σε όλους τους άλλους τομείς π.χ. οικονομία, λαθρομετανάστευση, μετανάστευση κ.λπ. βοηθούν το δημογραφικό τους όπλο για να μας αποτελειώσουν μια και καλή.

Σε μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2015 σχετικά με το δημογραφικό πρόβλημα των χωρών – μελών της Ε.Ε., αναφέρεται ότι η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει οξύ δημογραφικό πρόβλημα καθώς εκτιμάται ότι μέχρι το 2060 ο πληθυσμός της χώρας θα συρρικνωθεί δραματικά (από 11,045 εκατ. άτομα το 2013 σε 8,5 εκατ. το 2060) με παράλληλη σημαντική γήρανσή του καθώς τη συγκεκριμένη όχι και πολύ μακρινή χρονολογία, 6 στα 10 άτομα του ενεργού πληθυσμού της Ελλάδας θα είναι άνω των 65 ετών!

Στο τριμηνιαίο δημοσίευμα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ ΣΤΑΤ), Ελλάς με αριθμούς Απριλίου – Ιουνίου 2017, βλέπουμε, στον πίνακα που παρουσιάζει τον μόνιμο πληθυσμό της χώρας κατά ομάδες ηλικιών σύμφωνα με την απογραφή του 2011,  σημαντικά στοιχεία ως προς το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας.

Μόνιμος πληθυσμός της χώρας κατά ομάδες ηλικιών

Ηλικίες

Πληθυσμός

0 – 9

1.049.839

10 – 19

1.072.705

20 – 29

1.350.868

30 – 39

1.635.304

Στον ανωτέρω πίνακα βλέπουμε ότι κάθε νέα δεκαετία ο νέος πληθυσμός που γεννήθηκε στη χώρα είναι μικρότερος από αυτόν της προηγούμενη δεκαετίας.

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από τον πίνακα «Μόνιμος πληθυσμός κατά ομάδες ηλικιών και οικογενειακή κατάσταση» είναι ότι στην ενοποιημένη ομάδα 20 – 39 έτη που είναι οι πιο αναπαραγωγική ηλικία, το σύνολο των εγγάμων ανέρχεται στον αριθμό των 1.250.331 ατόμων και το σύνολο των άγαμων στον αριθμό των 1.652.808  ατόμων. Αναλυτικά:

Ομάδες ηλικιών

Άγαμοι

Έγγαμοι

20-29

1.068.641

249.239

30-39

564.167

1.001.092

Η οικονομική κρίση την τρέχουσα δεκαετία θα αυξήσει πολύ περισσότερο την αναλογία άγαμων – έγγαμων αφού πολλά νέα ζευγάρια λόγω των άσχημων οικονομικών συνθηκών δεν αποφασίζουν να παντρευτούν και να κάνουν οικογένεια. Και πώς να το κάνουν αυτό όταν σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, η υποαξιοποίηση του εργατικού δυναμικού στη χώρα μας έφθασε στο 31,3% στο δ΄ τρίμηνο του 2016.

Πώς οι νέοι μας να κάνουν οικογένεια όταν σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων στο σύνολο των ανέργων ανέρχεται στο ποσοστό του 70%;

Ή πώς να κάνουν οικογένεια όταν οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης σύμφωνα με τα στοιχεία του ίδιου Ινστιτούτου, δηλαδή οι προσλήψεις μερικής απασχόλη­σης και εκ περιτροπής εργασίας, καταλαμβάνουν ποσοστιαία αναλογία πάνω από 50% τα 3 τελευταία έτη (2014, 2015, 2016);

Ή μήπως γίνεται με μισθούς των τετρακοσίων ευρώ να κάνουν τα παιδιά μας οικογένειες;

Από τον πίνακα «Νοικοκυριά κατά αριθμό μελών της απογραφής του 2011» βλέπουμε ότι οι ελληνικές οικογένειες δεν κάνουν πλέον πολλά παιδιά. Αναλυτικά:

Νοικοκυριά κατά αριθμό μελών της απογραφής του 2011

Με ένα παιδί

817.921

Με δύο παιδιά

726.554

Με τρία παιδιά

209.569

Με τέσσερα παιδιά

68.602

Με πέντε παιδιά

20.273

Στον πιο κάτω πίνακα «Γεννήσεις – Θάνατοι, 2011 – 2015» βλέπουμε ότι οι γεννήσεις κάθε χρόνο είναι λιγότερες από τους θανάτους.

Γεννήσεις – Θάνατοι, 2011 – 2015

2011

2012

2013

2014

2015

Γεννήσεις

106.428

100.371

94.134

92.148

91.847

Θάνατοι

111.099

116.668

111.794

113.740

121.212

Διαφορά

-4.669

-16.297

-17.660

-21.592

-29.365

Παρατηρούμε δηλαδή μια σταθερά επιδεινούμενη μείωση του πληθυσμού στη χώρα μας.

Πλέον οι ελληνικές οικογένειες δεν κάνουν παιδιά. Κύρια αιτία μέχρι το 2011 ήταν ο σύγχρονος τρόπος ζωής, οι νέες ξενόφερτες αντιλήψεις που έφερε ο δυτικός τρόπος ζωής στη χώρα μας και το χαμηλό πνευματικό επίπεδο του ελληνικού λαού. Την τρέχουσα όμως δεκαετία της κρίσης, τα στοιχεία ως προς τις γεννήσεις θα επιδεινωθούν καθώς στους ανωτέρους παράγοντες που επηρεάζουν την υπογεννητικότητα, προστίθεται και ο οικονομικός.

Και αν αναλογιστούμε ότι 12ετία 2004 – 2015 στην Ελλάδα γεννήθηκαν 212.085 παιδιά αλλοδαπών ενώ τα τελευταία χρόνια 500.000 ελληνόπουλα μετανάστευσαν στα ξένα για να βρουν εργασία , επιβεβαιώνεται η διαπίστωση ότι ο ελληνικός λαός και η χώρα σβήνουν.

Από τα λίγα αλλά σημαντικά που ανωτέρω παραθέσαμε προκύπτει ότι στην Ελλάδα συντελείται ένα δημογραφικό έγκλημα με στόχο να χαθεί μια γενιά. Αυτό κατ’ επανάληψη είχε ειπωθεί από κυβερνητικά χείλη κατά την ένταξη μας στα μνημόνια. Φτάνει όμως να χαθεί μια γενιά για να χαθεί η Ελλάδα.

Ότι δεν κατάφερε να κάνει ο Ιμπραήμ κατά την ελληνική επανάσταση στην Πελοπόννησο, που ήθελε να πουλήσει στα σκλαβοπάζαρα τους Έλληνες κατοίκους της και να φέρει στη θέση τους Αιγύπτιους, το κάνει σήμερα το υποταγμένο εγχώριο πολιτικό σύστημα στο σύνολο της χώρας. Στο σχέδιο αυτό συνηγορεί και ο επιστημονικός κόσμος μια και κάθε φορά που παρουσιάζεται μια έρευνα για την υπογεννητικότητα στη χώρα μας αυτή καταλήγει στην ανάγκη αύξησης των εισερχόμενων αλλοδαπών για να καλύψουν το πληθυσμιακό κενό που δημιουργούν οι κυβερνητικές πολιτικές.

Και το σχέδιό τους έχει ευρύτερες προεκτάσεις γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε και την Τουρκία που βαδίζει ολοταχώς τα επόμενα χρόνια προς τα 100 εκατομμύρια πληθυσμό. Όπως με την άλωση της Πόλης από τους σταυροφόρους άνοιξε ο δρόμος για την κατάκτηση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, έτσι και σήμερα το έργο επαναλαμβάνεται από τους δυτικούς φίλους μας αφού διαμορφώνουν το δρόμο για να μας παραδώσουν πάλι στους Τούρκους.

Από αυτήν την συνειδητοποίηση ήρθε ο καιρός να περάσουμε όλοι μας στην ενεργοποίηση. Η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει.

Ηλίας Ευαγγελόπουλος

Economist

 

Κατά τ’ άλλα ισονομία

Είναι γνωστό ότι ισονομία δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Η έννοια «Έλληνας πολίτης» δεν έχει καμιά αξία. Και αυτό το βλέπουμε κάθε λίγο και λιγάκι με όσα συμβαίνουν στη χώρα μας και με όσα ψηφίζει η ελληνική βουλή. Ας δούμε δύο νέα παραδείγματα:

Α) Στο τελευταίο φορολογικό νομοσχέδιο (28 Ιουλίου 2017) στο άρθρο 45 αναφέρεται ότι:

«Νομική υποστήριξη προσωπικού και Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ. ΣΤΑΤ.)

1. O Πρόεδρος και το προσωπικό της ΕΛ. ΣΤΑΤ., σε περίπτωση που είτε ασκήθηκε αγωγή εναντίον τους είτε κατηγορήθηκαν για πράξεις ή παραλείψεις που αφορούν αποκλειστικά την άσκηση των καθηκόντων τους, δικαιούνται να ζητήσουν και να λάβουν από την ΕΛ. ΣΤΑΤ. το χρηματικό ποσό που κατέβαλαν για νομικές υπηρεσίες και δικαστικά έξοδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, διατηρώντας το δικαίωμά τους να αναθέτουν τη δικαστική υπεράσπιση και νομική υποστήριξή τους σε δικηγόρο της επιλογής τους σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

2. Το σχετικό κόστος, το οποίο περιλαμβάνει τα δικαστικά έξοδα και τη δικηγορική αμοιβή, επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΛ. ΣΤΑΤ. ……».

Πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι στα πλαίσια αποκλειστικά των καθηκόντων της Υπηρεσίας τους και επειδή εφάρμοσαν τον νόμο βρίσκονται στον στόχο κακόβουλων πολιτών οι οποίοι για να τους εκδικηθούν υποβάλλουν μηνύσεις εναντίον τους. Όλοι αυτοί οι υπάλληλοι ενώ ενεργούν για λογαριασμό και κατ’ εντολή της Υπηρεσίας τους, εντούτοις σε αντίθεση με τον κάθε Γεωργίου (που δεν λειτούργησε για λογαριασμό της Υπηρεσίας του, αλλά της κυβέρνησης και των δανειστών) δεν έχουν καμιά νομική κάλυψη από τα υπουργεία τους και πληρώνουν με δικά τους χρήματα όλα τα έξοδα για την νομική τους κάλυψη.

Β) Στο νόμο 4438 (ΦΕΚ Α’ 220/28.11.2016) στο άρθρο 55 αναφέρεται ότι:

«Ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (ΟΜΜΑ), από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι 28.2.2017, απαλλάσσεται της υποχρέωσης προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για όλες τις πράξεις και συναλλαγές στις οποίες αυτά απαιτούνται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, πλην της μεταβίβασης ακινήτου ιδιοκτησίας του. Κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο: α) δεν επιτρέπεται η διενέργεια πάσης φύσεως συμψηφισμού σε βάρος του ΟΜΜΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 (Α’90) και κάθε άλλη διάταξη της κείμενης νομοθεσίας που αφορά βεβαιωμένες χρηματικές απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου ή ασφαλιστικών οργανισμών κατά του ΟΜΜΑ, β) αναστέλλονται οι κατά του ΟΜΜΑ και κάθε άλλου συνυπόχρεου με αυτόν προσώπου, πάσης φύσεως, κατά τον ΚΕΔΕ ή κάθε άλλη διάταξη της κείμενης νομοθεσίας, πράξεις διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού ή διασφαλιστικού μέτρου».

Στο τελευταίο φορολογικό νομοσχέδιο (28 Ιουλίου 2017) στο άρθρο 61 αναφέρεται ότι:

“Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα του Ο.Μ.Μ.Α. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 55 του ν. 4438/2016 (Α ́220), όπως ισχύει, η ημερομηνία «31.8.2017» αντικαθίσταται με την ημερομηνία «29.12.2017»”.

H Υφυπουργός οικονομικών κ. Αικατερίνη Παπανάτσιου δικαιολογώντας την σχετική τροπολογία ανέφερε ότι “παρέχεται μέχρι τις 29-12-2017 φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα στον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, προκειμένου να διευκολυνθεί η είσπραξη της κρατικής επιχορήγησης ή άλλων οφειλόμενων από τρίτους ποσών, έτσι ώστε να γίνει δυνατή η πληρωμή της μισθοδοσίας των εργαζομένων του, αλλά και η εξυπηρέτηση των συμβατικών υποχρεώσεών του.
Εξυπακούεται ότι η ρύθμιση δεν συνεπάγεται την απαλλαγή του Οργανισμού από την υποχρέωση εκπλήρωσης των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεών του”.

Έχουν όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις και οι Έλληνες φορολογούμενοι την ίδια αντιμετώπιση; Πόσες επιχειρήσεις λόγω χρεών δεν μπορούν να πάρουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και επιπλέον έρχονται αντιμέτωπες με κατασχέσεις, με αποτέλεσμα να οδηγούνται στο κλείσιμο; Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων αυτών δεν έχουν αξία; Πόσοι πολίτες βρίσκουν τις ελάχιστες καταθέσεις που είχαν στην τράπεζα για να έχουν κάτι να φάνε, να έχουν κατασχεθεί από την εφορία;

Δύο είναι οι τάξεις σήμερα στην Ελλάδα. Αυτή που έχει την εξουσία (πολιτικοοικονομική ελίτ) και αυτή που δεν την έχει (ελληνικός λαός).

Ηλίας Ευαγγελόπουλος

Economist

Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
40 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top